Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Tierp område A
Område A: 4 000 kvm byggrätt BTA
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus 32 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 1:1.
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 2:1.
Nybyggnad av radhus i Tierp
Nybyggnad av 9 radhus.
Nybyggande av infrastruktur i Tierp
Detaljplan 1010 kv Lejonet, infrastruktur
Byte av ställverk vid fjärrvärmeanläggning i Tierp
Avser totalentreprenad för byte från ett högspänningsställverk till en ny lågspänningsanläggning vid fjärrvärmeanläggningen i Tierp.
Nybyggnad av industri i Tierp
Tomt för industri Vallskoga 1:120
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Tierp
Nybyggnad av lss-boende 6 lgh.
Nybyggnad av sophus i Tierp
Nybyggnad av miljöhus/sophus samt schakning.
Nybyggnad av elverk i Tierp
Nybyggnad av mindre reservelverk, tillbyggnad.
Nybyggnad av elverk i Tierp
Nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av tillgänglighetsanpassat torrdass, förråd, fågeltorn, parkering. marklov avseende schaktning och uppfyllning.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Tierp
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av 48 m mobilmast, teknikbod.
Nybyggnad av ställplatser i Tierps kommun
Ställplatser för husbil i Karlholm, Tierp och Hållnäs

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: