Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av Räddningsstation i Tierp
Ny räddningsstation för brandförsvaret och ambulans i utkanten av Tierp tätort.
Nybyggnad av vårdboende i Tierp
Vårdboende i Triangelparken i Tierp. Boendet innehåller 57 lägenheter i tre våningar i en vinkelbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor/butiker i Tierp
1hus med 7 våningar. Butiker i bottenplan.
Nybyggnad av skola i Örbyhus
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av sjöbod och lägenhet i Tierp
Planer för nybyggnation av sjöbodar och eventuellt lägenheter. Inget är bestämt i nuläget.
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Adamsväg till Kyrkogatan
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Libbarbovägen till Örbyhus
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Strömsbergsvägen i Tierp till Tolfta
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad/kontor.
Nybyggnad av samlingslokal i Tierp
Nybyggnad av möteslokal/kontor/förråd.
Nybyggnad av panncentral i Tierp
Nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak, marklov avseende schaktning, rivning av garage.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad, marklov avseende schaktning och uppfyllnad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av grillkåta, marklov avseende uppfyllning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: