Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av skola i Karlholmsbruk
F-9 skola för ca 550 elever
Nybyggnad av bostäder i Karlholm
100 lägenheter i fina Karlsholm http://karlholmstrand.se/
Utveckling av centrum i Örbyhus
Utveckling av verksamheter för handel samt möjligheter för ny handel och centrumverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlholm etapp 1
Etapp 1 byggs det 46 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlholm etapp 2
Etapp 2 byggs det 46 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus 32 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Karlsholmsbruk etapp 1
29 bostäder i radhus vid havet
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 1:1.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Karlholmsbruk
Nybyggnad av villor ca 15 st
Nybyggnad av LSS-boende i Tierp
LSS boende med sex lägenheter, gemensamhets- och administrativa utrymmen
Nybyggnad av bostad i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 2:1.
Nybyggnad av miljöhus i Tierps kommun
Nybyggnad av miljöhus/sophus i Tierps kommun
Nybyggnad av industri i Tierp
Tomt för industri Vallskoga 1:120
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad samt marklov avseende schaktning och uppfyllnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tierp
Nybyggnad av 2 paddelbanor, 1 tennisplan nybyggnad av toalettbyggnad, rivning inom detaljplanerat område och uppsättning av skylt/ljusanordning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av butik i Tierp
Nybyggnad av obemannad butik i containerlösning samt schaktning.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Ändring av parkeringsplatser, schaktning.
Nybyggnad av växthus i Tierp
Nybyggnad av växthus, installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Rivning samt nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: