Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Tierp område A
Område A: 4 000 kvm byggrätt BTA
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Planer finns för ett eventuellt nytt bostadsområde i norra delen av Tierps köping, Vallskogagärde. Området omfattar ca 30 hektar.
Nybyggnad av bostäder i Karlholm
100 lägenheter i fina Karlsholm http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor/butiker i Tierp
1 hus med 8 våningar. 2 butiker i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 1:1.
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 2:1.
Nybyggnad av däckverkstad i Tierp
Nybyggnad av däckverkstad.
Nybyggnad av återvinningsstation, handel och industri i Söderfors
Här kan byggas lokaler för kontor, handel, lager eller industri.
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Libbarbovägen till Örbyhus
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av 4 transformatorkiosker/nätstationer Slada 2:15,2:3,Slada S:4.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av 4 transformatorkiosker/nätstationer Österlövsta-åkerby 10:21,Elinge 11:17,Harfall 1:5,Elinge 5:4.
Nybyggnad av garage i Tierp
Nybyggnad av barnvagnsgarage.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak. marklov avseende schaktning.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintligt enbostadshus.
Nybyggnad av silo i Tierp
Nybyggnad av silo.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Eskesta 2:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Hillebola 1:16,1:18.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Tolbo 2:1,2:2.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Årsta 3:7,11:4,12:1,10:1.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av skylt i Tierp
Uppsättning av skylt, marklov avseende schaktning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: