Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Kappseglaren 2, 17 lägenheter
Exploatering för bostadsområde i Ed
Styckebebyggelse. 75-100 tomter.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Prästgårdsvägen
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Nybyggnad av g-c väg ca 2.3 km. Efter väg 569
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av mast i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mast (för bredband).
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av multiarena.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns70379 charlottendal.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns87227 reningsverket.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av padelbana i tallparken.
Nybyggnad av pumpstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spillplatta och cistern.
Nybyggnad av markanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spolplatta.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för bostadsmoduler (hus 0.113).
Nybyggnad av barack i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljong 1, 2 och en tillbyggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik (obemannad).
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av mottagningsstation.
Nybyggnad av skola i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig skolpaviljong vid österbyskolan.
Nybyggnad av butik i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnader (butik och bodar) samt spolplatta.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel, fällning av 5 lövträd samt flytt och byte av kabelskåp.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nya markkablar.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus samt solceller.
Nybyggnad av automatstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av en sjömack.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av fiskrensningsbord under tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: