Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Nya bostäder i Alunda
Bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Kappseglaren 2, 17 lägenheter
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Nybyggnad av sporthall i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av sporthall i Alunda
Nybyggnad av kontor och kemilabb mm i Forsmark
Kontor och förrådsbyggnad inkl. kemilabb
Nybyggnad av kontor i Forsmark
Kontorsbyggnad för entreprenörer/konsulter
Bergentreprenad i Forsmark
Bergurtag, ridåinjektering, etc.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2B
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk. Etapp 2B är schaktfri läggning och etapp 2C är ytterligare en etapp med schaktning. vilket är en sidoentreprenad.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2C
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk. Etapp 2B är schaktfri läggning och etapp 2C är ytterligare en etapp med schaktning. vilket är en sidoentreprenad.
Nybyggnad av campingplats i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av camping med tillhörande servicehus.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Gc-väg efter Prästgårdsvägen
Nybyggnad av lager i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för 2 sandtält.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för industribyggnad.
Nybyggnad av omklädningsrum i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av omklädningsbaracker.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av solcell i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av solcellspark, teknikhus samt stängsel.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av upplag/parkering.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för upplag (sandförråd).
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för ny 0,4 kv markkabel (a-b) ca 40 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: