Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.
Ny gång- och cykelväg längs Coromantvägen i Gimo
Avser belagd gc-väg på ca 1200 m mellan riksväg 288 och Idrottsvägen i Gimo.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av spannmålstork mm i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spannmålstork mm
Nybyggnad av LSS-boende i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av helikopterhangar i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av hangarer.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av industri-eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av barack i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för revisionsbarack.
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av driftledning i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för fiber.
Nybyggnad av kanal i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för kanal mellan sandikafjärden och dragfjärden.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel och kabelskåp.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel samt två kabelskåp.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation.
Nybyggnad av carport i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (rivning befintlig).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mast samt tre tillhörande teknikbodar.
Uppförande av lagertält i Hargshamn
Hargs Hamn AB avser att bygga ett lagertält för träpellets. Lagertältets yttermått ska vara 40 m x 120 m x 11 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: