Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Rivning, ny/om och tillbyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Rivning av 6 huskroppar. Nybyggnad av 1 huskropp som ska byggas till och länkas ihop med en befintlig byggnad som ska byggas om.
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Kappseglaren 2, 17 lägenheter
Exploatering för bostadsområde i Ed
Styckebebyggelse. 75-100 tomter.
Nybyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av gym.
Nybyggnad av tvätthall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tvätthall 0.p95.
Nybyggnad av skola i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig skolpaviljong vid österbyskolan.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spillplatta och cistern.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (tele/data).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning befintlig.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av automatstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av en sjömack.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel, fällning av 5 lövträd samt flytt och byte av kabelskåp.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nytt kabelskåp och ny mark- och sjökabel.
Nybyggnad av personalbod vid återvinningscentralen i Östhammar
Avser nybyggnad av personalbod vid återvinningscentralen i Östhammar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: