Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Östhammar
36 lgh med trädgårdstomt och 30 lgh vid skogen.
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Kappseglaren 2, 17 lägenheter
Exploatering för bostadsområde i Ed
Styckebebyggelse. 75-100 tomter.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2B
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk. Etapp 2B är schaktfri läggning och etapp 2C är ytterligare en etapp med schaktning. vilket är en sidoentreprenad.
Bergentreprenad i Forsmark
Bergurtag, ridåinjektering, etc.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad för kommunförrådet.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av mur i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av mur i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av murar.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av paddelbanor.
Nybyggnad av sjöbod i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för sjöbod.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för sjökabel och 0,4 kv markkabel, sjökabelskylt, kabelskåp.
Nybyggnad av barack i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av vårdcentral i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av vårdcentral.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tält.
Nybyggnad av plank i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av småbåtshamn i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av solcell i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av solcellspark, teknikhus samt stängsel.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av reningsverk i Östhammar
Bygglov för container med reningsverk.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av båthus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av sjöbod i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av båthus/sjöbod med förråd (rivning befintligt).
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av diselcistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: