Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Rivning, ny/om och tillbyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Rivning av 6 huskroppar. Nybyggnad av 1 huskropp som ska byggas till och länkas ihop med en befintlig byggnad som ska byggas om.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 4
Nybyggnad av bostäder på Cirkusplatsen, Östhammar 1:2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.
Nybyggnad av radhus i Östhammar
10-11 radhus byggs löpande efter efterfrågan.
Nybyggnad av LSS-boende i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Ny överföringsledning för vatten mellan Örbyhus, Österbybruk och Alunda
Ansökan om strandskyddsdispens för överföringsledning av vatten mellan örbyhus, österbybruk och alunda.
Nybyggnad av grupphus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av 3 bostadshus och komplementbyggnader, Öregrund 8:26,8:27,8:28.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av företagslokal.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbodar.
Nybyggnad av pumpstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus, samt rivningslov.
Nybyggnad av carport i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).
Nybyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage), rivning befintligt.
Nybyggnad av skärmtak i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (väderskydd).
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, rivning av befintlig.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av markkabel och luftledning.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av sjökabel.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nerläggning av markkabel.
Nybyggnad av gångstråk i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gångbrygga runt hummelfjärden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: