Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, ny/om och tillbyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Rivning av 6 huskroppar. Nybyggnad av 1 huskropp som ska byggas till och länkas ihop med en befintlig byggnad som ska byggas om.
Nya bostäder i Alunda
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.
Uppförande av lagertält i Hargs hamn
Hargs Hamn AB avser att bygga ett lagertält för träpellets. Lagertältets yttermått ska vara 40 m x 120 m x 11 m.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020.
Ny överföringsledning för vatten mellan Örbyhus och Österbybruk etapp 1
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etappen mellan Örbyhus – Österbybruk består av två st. entreprenader. Denna entreprenad gäller läggning av vattenledning via schaktning och en sidoentreprenad läggning av vattenledning med schaktfri metod. Objektet avser en knappt 11 km, 225 mm/PE-vattenledning. Vissa delar kommer schaktas, det ingår i denna entreprenad och vissa delar utförs som schaktfri läggning (styrd borrning, AT/SBR-borrning, hammarborrning), vilket är en sidoentreprenad.
Nybyggnad av grupphus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av 3 bostadshus och komplementbyggnader, Öregrund 8:26,8:27,8:28.
Nybyggnad av gc-väg i Östhammar
Nybyggnad av gc-väg ca 1100 m längs Albrektsgatan.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Nybyggnad av lager med kontor.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Nybyggnad av g-c väg ca 2.3 km. Efter väg 569
Nybyggnad av paviljong i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av 4 st paviljonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av carport i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).
Nybyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage), rivning befintligt.
Nybyggnad av skärmtak i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (väderskydd).
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad (container med vindskydd).
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av markkabel och luftledning.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av sjökabel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: