Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny djupförvaringsanläggning i Forsmark
Slutförvar av kortlivat radioaktivt avfall. Kostnad okänd.
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Nybyggnad av radhus i Östhammar
10-11 radhus byggs löpande efter efterfrågan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Kappseglaren 2, 17 lägenheter
Exploatering för bostadsområde i Ed
Styckebebyggelse. 75-100 tomter.
Nybyggnad av brygga i Öregrund
Avser leverans av tre stycken, fullt färdiga att tas i bruk, betongpontonbryggor samt landgång, ramp och Y‐bommar. Entreprenaden inkluderar även transport, sjösättning, montering och utläggning vid Öregrunds hamn.
Nybyggnad av fyr i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för 5 fyrar och 2 kummel. gäller söderharg 15:1 m.fl.
Nybyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av gym.
Nybyggnad av tvätthall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tvätthall 0.p95.
Nybyggnad av datorhall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av datahall.
Nybyggnad av automatstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av en sjömack.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av plank i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering och uppsättande av plank.
Nybyggnad av skola i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig skolpaviljong vid österbyskolan.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mur/parkering.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spillplatta och cistern.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (tele/data).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning befintlig.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel, fällning av 5 lövträd samt flytt och byte av kabelskåp.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nytt kabelskåp och ny mark- och sjökabel.
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för 2 st bryggor.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage (rivning av befintligt).
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av personalbod vid återvinningscentralen i Östhammar
Avser nybyggnad av personalbod vid återvinningscentralen i Östhammar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: