Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor och kemilabb mm i Forsmark
Kontor och förrådsbyggnad inkl. kemilabb
Nybyggnad av kontor i Forsmark
Kontorsbyggnad för entreprenörer/konsulter
Bergentreprenad i Forsmark
Bergurtag, ridåinjektering, etc.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2B
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk. Etapp 2B är schaktfri läggning och etapp 2C är ytterligare en etapp med schaktning. vilket är en sidoentreprenad.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2C
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk. Etapp 2B är schaktfri läggning och etapp 2C är ytterligare en etapp med schaktning. vilket är en sidoentreprenad.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Nybyggnad av g-c väg ca 2.3 km. Efter väg 569
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Gc-väg efter Prästgårdsvägen
Nybyggnad av studentlägenhet i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av elevboende forsmarks skola.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation med tillhörande jordkabel samt rivning av befintlig luftledning med tillhörande stolpar Däcksta 3:1,1:2.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation med tillhörande jordkabel samt rivning av befintlig luftledning med tillhörande stolpar Risinge 11:1,10:21.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation med tillhörande jordkabel samt rivning av befintlig luftledning med tillhörande stolpar Vattensta 2:17,1:23.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation med tillhörande jordkabel samt rivning av befintlig luftledning med tillhörande stolpar.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns70379 charlottendal.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns87227 reningsverket.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av padelbana i tallparken.
Nybyggnad av markanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spolplatta.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för distibution av bredband.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för ny 0,4 kv markkabel (a-b) ca 40 m.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nya markkablar.
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för bostadsmoduler (hus 0.113).
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för industribyggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik (obemannad).
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av mottagningsstation.
Nybyggnad av skola i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola (paviljong).
Upphandling av personalbod till återvinningscentral i Östhammar
Upphandlingens syfte är inköp och leverans av en byggmodul som ska fungera som personalbod vid återvinningscentralen i Öregrund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: