Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Nybyggnation av 414 lägenheter som kommer att pågå i 3 år
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiell verksamhet i Knivsta
300 lägenheter och kommersiell verksamhet. Kv B beräknas vara färdigställt i december 2022, kv C i september 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Knivsta
40-50 hyresrätter och en vårdcentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gredelby
60-70 lägenheter planeras.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Nybyggnad av förskola för 80 barn
Nybyggnad av idrottshall i Alsike, Knivsta
Sport-/idrottshall i Alsike nord. Hallen skall ha sitt läge i anslutning till nya Adolfsbergsskolan. Fastigheten/tomten som står till förfogande sluttar, det innebär att det kan vara lämpligt att bygga suterräng.
Nytt industriområde i Alsike
35 000 kvm. 3 tomter.
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Ca 5 radhus samt garage.
Nybyggnad av villor i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Ekeby 1:368,1:367,1:212,1:366.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av reservkraftaggregat i Knivsta
Vattenfall har för avsikt att byta ut befintligt dieseldrivet reservkraftaggregat mot en nytt fossiloljefritt aggregat till vår produktionsanläggning i Knivsta. Leveransen ska bestå av ett komplett driftsatt reservkraftaggregat bestående av motor och generator på minst 160kVA inklusive styrutrustning och bränslesystem. Befintligt aggregat med tillhörande utrustning ska demonteras och skrotas. Det nya aggregat ska ha samma placering som det gamla.
Ny anläggning för behandling av svartvatten i Knivsta
Anläggning för hygienisering av svartvatten från enskilda avlopp med urea. I objektet ingår plan ca. 1300 kvm inklusive gjutning av bottenplatta och montering av gödselbrunn med tillhörande pumpbrunn. Kabeldragning och montering av belysningsstolpe.
Exploatering för bostäder i Alsike
Exploateringsarbeten för Vrå 1:3
Nybyggnad av bilhall i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en bilhall.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av skylt samt ändring av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov för anordning av parkeringsplatser och padelbanor.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: