Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresbostäder i Knivsta
201 st hyresrätter och 2 lokaler.
Nybyggnad av kontor, butiker och lägenheter i Knivsta
Tre huskroppar som vilar på ett gemensamt entréplan med butiker, café mm. Det högsta huset blir 12 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
80-tal små hyreslägenheter
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i centrala Ängby
Nybyggnad av äldreboende på Fd Ängby IP, del av Ängby 2:1. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av skola, seniorbostäder och lägenheter i Knivsta
Ny och påbyggnad av skola, nybyggnad av seniorbostäder mm
Nybyggnad av kyrka i Knivsta
Nybyggnad av kyrka med plats för ca 800 personer.
Nybyggnad av kontor, service, hotell och handel i Knivsta
Byggrätter för verksamheter inom kontor, service, hotell och till viss mån handel.
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
22 villor på 140 kvm. Bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 120 barn.
Nybyggnad av parhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 24 gruppbyggda småhus (rad- och parhus).
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta, etapp 1
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vassunda
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (14 lgh).
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta etapp 2
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 7 stycken enbostadshus.
Nybyggnad av reservkraftaggregat i Knivsta
Vattenfall har för avsikt att byta ut befintligt dieseldrivet reservkraftaggregat mot en nytt fossiloljefritt aggregat till vår produktionsanläggning i Knivsta. Leveransen ska bestå av ett komplett driftsatt reservkraftaggregat bestående av motor och generator på minst 160kVA inklusive styrutrustning och bränslesystem. Befintligt aggregat med tillhörande utrustning ska demonteras och skrotas. Det nya aggregat ska ha samma placering som det gamla.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats.
Nybyggnad av telestation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för mansskapsbostäder till och med 2019-11-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för parkering till och med 2021-02-28.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: