Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och butiker i Knivsta
112 hyreslägenheter, 49 lägenhetshotellrum samt kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
Byggnaden som beräknas ha en total BOA på ca 6000 kvadratmeter får mellan 8 till 14 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
I centrala Knivsta, 300 meter från järnvägsstationen, utvecklar Bolite cirka 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Knivsta
Flerbostadshus och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av skola i Knivsta
Ny och påbyggnad av skola, nybyggnad av seniorbostäder mm
Ombyggnad av driftsplats samt slopande av plankorsning i Knivsta
Slopande av plankorsning/ny gångbro över järnvägen, ombyggnad av driftstation, ny väderskyddad cykelparkering med ca 40 platser.
Nybyggnad av kontor, service, hotell och handel i Knivsta
Byggrätter för verksamheter inom kontor, service, hotell och till viss mån handel.
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
22 villor på 140 kvm. Bostadsrätter.
Nybyggnad av parhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 24 gruppbyggda småhus (rad- och parhus).
Utökning av kapacitet för avloppsrening i Knivsta
Knivsta avloppsreningsverk saknar kapacitet för den samhällsutveckling som Knivsta kommun förutspår. Ett alternativ till att bygga ut reningsverket är att ansluta Knivsta kommun till Käppala reningsverk, Lidingö via befintliga spillvattentunnlar i Sigtuna kommun. Tiden för att få till en alternativ lösning är relativt knapp och en ny lösning bedöms behöva finnas på plats 2021–2022. Fågelvägen är sträckan från Knivsta till påslaget i Märsta ca 12 km.
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad 32 st radhus. Orrspelgatan 11 C-11 F och 13 C-13 F
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av platsmark i Knivsta
Platsmark Sågenområdet
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta etapp 2
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Ombyggnad av cirkulationsplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av villaområde i Nor
4-5 villatomter som skall styckas av
Nybyggnad av återvinningscentral i Knivsta
Deponi för byggavfall och återvinning
Nybyggnad av reservkraftaggregat i Knivsta
Vattenfall har för avsikt att byta ut befintligt dieseldrivet reservkraftaggregat mot en nytt fossiloljefritt aggregat till vår produktionsanläggning i Knivsta. Leveransen ska bestå av ett komplett driftsatt reservkraftaggregat bestående av motor och generator på minst 160kVA inklusive styrutrustning och bränslesystem. Befintligt aggregat med tillhörande utrustning ska demonteras och skrotas. Det nya aggregat ska ha samma placering som det gamla.
Nybyggnad av bilhall i Alsike, Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en bilhall.
Nybyggnad av bilhall i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en bilhall.
Nybyggnad av gruppbostad i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av lss-boende samt rivning av befintlig huvudbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för rivning samt nybyggnad och tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av kallgarage i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av kallgarage.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Knivsta
Bygglov för byggbodsetablering.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: