Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Heby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grupphus i Heby
Nybyggnad av flera enbostadshus.
Nybyggnad av gruppboende i Morgongåva
6 lgh + 1 personalbostad.
Våtmarksarbeten i Heby kommun
Avverkning och rensning, är att gräva ur det avledande diket. Den nya strukturen på våtmarken som nu utformas gör att uppehållstiden för dagvattnet förlängs och reningen förbättras ytterligare. Nästa steg som ska göras är att gräva ur tydligare vattenfåror i Sjömossen samt några större dammar. Befintlig struktur på vattnets väg ska behållas och förstärkas. En del större träd samt en del döda träd i olika stadier kommer att behållas. Dessa är viktiga för att behålla en biologisk mångfald och skapa livsutrymme för insekter, fåglar samt vissa däggdjur. De delar där det idag är mer vatten och där vass (kaveldun) växer ska fördjupas och är utgångspunkten för dammarna. Det planeras även för att en stig genom våtmarken ska anläggas så att platsen blir tillgänglig för kommunens invånare.
Ny busshållplats och gångpassage vid väg 272 i Harbo
Vid korsningen med Kristinelundsvägen. 2 busshållplatser i Harbo Centrum byggs om.
Exploatering för villatomter i Tärnsjö
Exploatering för 9 st tomter.
Nybyggnad av cykelbana i Heby
Ur investeringsbudget 2017-2019. Sträckor och tidsplan ej fastställda.
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Nybyggnad av två stycken flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Heby
Nybyggnad av grillkåta.
Nybyggnad av toalett i Heby
Nybyggnad av handikapptoaletter.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Nybyggnad av enbostadshus, carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Heby
Uppförande av stödmur till busshållplats.
Nybyggnad av matsal i Heby
Nybyggnad av tillfällig matsal, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Heby
Nybyggnad av parkeringsplatser för pendlarparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: