Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, äldreboende och förskola i Bålsta
Avser nybyggnad av ca 380 bostadsrätter, 72 st äldrebostäder samt förskola. Projektet kommer att delas in i etapper. Rivning av silor sker på separat projekt: 1417501
Nybyggnad av bostäder i Håbo
Ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 2
270 hyresrätter planeras på totalt 2 etapper. Små lägenheter på 30-60 kvm/styck. Etapp 1: 929181
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 bostadsrätter. Totalt i området planeras ca 350 bostäder.
Nybyggnad av affärshus i Bålsta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärslokaler.
Nybyggnad av affärshus i Håbo kommun
2-3 tomter för affärshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1 och 2
Etapp 1 och 2 i Bålsta centrum ingår nu i varandra, etapp- och kvartersindelningen är inte fastställd ännu.
Nybyggnad av VA-verk i Skokloster
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Nybyggnad av bostäder i Yttergran
Ett 20-tal lägenheter.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Bålsta
270 hyresrätter planeras, små lägenheter på 30-60 kvm/styck.
Exploateringsområde i Bålsta, etapp 1 och 2
Etapp 1 och 2 i Bålsta centrum ingår nu i varandra, etapp- och kvartersindelningen är inte fastställd ännu.
Nybyggnad av parhus i Bålsta
Nybyggnad av tvåbostadshus och garage.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av sophus i Bålsta
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Bålsta
Nybyggnad av mobilmast och teknikbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Bålsta
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skjutbana i Bålsta
Nybyggnad av skjuthall samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Nybyggnad av transformatorstation på Häggebylund 1:1, Häggeby-Sandvik 1:1, Viksjö 2:24, Viksjö 7:1, Rölunda 1:13, Nederhassla 2:3 och Häggeby 2:1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bålsta
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av stängsel i Bålsta
Strandskyddsdispens för stängsel.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för byggbod samt skylt.
Nybyggnad av fritidshus i Bålsta
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, nybyggnad av komplementbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Bålsta
Ansökan om marklov för bullervall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: