Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny vattenförsörjning i Enköping
Enköping kan i framtiden få en del av sitt dricksvatten från Västerås. Då behöver det dras nya ledningar mellan de två kommunerna och byggas ett nytt vattenberedningsverk i Enköping.
Ny motorbana/landsvägsbana i Enköping, etapp 1
Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas
Ny/ombyggnad av handel, torg, lägenheter mm i Enköping
Om och nybyggnad av torg, handel, bostäder och allaktivitetshus.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
2 bostadsrättsföreningar planeras det för.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Tomten är på 10 000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Nybyggnad av skola i Enköping
Nybyggnad av skola. Området är ca 7500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ca 60 lägenheter på Sankt Ilian 8:1 och parkeringsmöjligheter på Sank Ilian 3:1.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Totalt 180 lägenheter i tre etapper. Ca 60 lgh i varje etapp.
Nybyggnad av kommunalhus i Enköping
Nybyggnad av kommunhuset
Rivning och nybyggnad av förskola mm i Grillby
Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Möjliggöra uppförande av hyresbostäder, antingen bygga på befintlig byggnad med fler våningar alternativt uppföra en helt ny byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ändrad detaljplan prövas i syfte att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus som ett led i förtätningen av stadens centrala delar. Fastigheten används idag som materiallager med mera.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 1
Bygglov för nybyggnad av 12st radhus/parhus på 110 m2 BOA. Nynäs 1:10 och 1:9.
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Här har gamla kommunhuset stått. Tomten är på ca 5000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av GC-bana vid Österleden i Enköping, etapp 2
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Silvergatan och Vargatans norra korsning med Österleden samt mellan Österled och Storvretsvägen i Enköping. Etappen omfattar cirka 960 m GC-bana.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, stall samt verkstad.
Nybyggnad av modulär serverhall för IT-drift i Enköping
Objektet avser ny serverhall för Enköpings kommun i form av en modulär lösning då nuvarande byggnad som inrymmer hallen ska rivas.
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata/korsning och VA under gatan.
Ny busshållplats och avlämningsplats i Enköping
Anläggande av ny angöringsplats till ny planerad skola inkl gång- och cykelväg vid Älvdansen inklusive ny mittrefug och övergånggställe på Mästergatan samt gång- och cykelbana mellan Mästergatan och området vid järnvägsstationens parkeringsplatser,
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerfamiljsfastighet samt förskola, rivning av befintlig huvudbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus, 3 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Enköping
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation, kabelskåp samt ny markkabel.
Nybyggnad av barack i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation, ns41642 högstena.
Nybyggnad av fritidshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fritidshus samt rivning av bef. fritidshus.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov för bodetablering, tidsbegränsat lov 2019-11-20 - 2021-09-30.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ärendenr. 657537 ).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns36905 brunnby.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns50985.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis 242723.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns34117 långbo.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns39709.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns77879 norrsta.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av utbildningslokal i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2020-06-01 till 2024-07-01, tillfällig klassrumsmodul.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov lagertält 20080909-20230909.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Anläggande av drivmedelscistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: