Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny motorbana/landsvägsbana i Enköping, etapp 1
Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas
Nya bostäder, handel och förskola i Enköping
Bostadskvarter med inslag av handel och förskola.
Ny/ombyggnad av handel, torg, lägenheter mm i Enköping
Om och nybyggnad av torg, handel, bostäder och allaktivitetshus.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
2 bostadsrättsföreningar planeras det för.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ca 60 lägenheter på Sankt Ilian 8:1 och parkeringsmöjligheter på Sank Ilian 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Totalt 180 lägenheter i tre etapper. Ca 60 lgh i varje etapp.
Rivning och nybyggnad av förskola mm i Grillby
Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Ny byggnad av bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Möjliggöra uppförande av hyresbostäder, antingen bygga på befintlig byggnad med fler våningar alternativt uppföra en helt ny byggnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 1
Bygglov för nybyggnad av 12st radhus/parhus på 110 m2 BOA. Nynäs 1:10 och 1:9.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fem parhus och en villa, galeonsvägen 8,10 och 12.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 1 radhus 3 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 2 st parhus.
Nybyggnad av GC-bana vid Österleden i Enköping, etapp 2
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Silvergatan och Vargatans norra korsning med Österleden samt mellan Österled och Storvretsvägen i Enköping. Etappen omfattar cirka 960 m GC-bana.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, stall samt verkstad.
Ny busshållplats och avlämningsplats i Enköping
Ny busshållplats och avlämningsplats.
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata/korsning och VA under gatan.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 4 parhus Grillby 64:51,64:54,64:55,64:56.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation, ns41642 högstena.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Enköping
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig.
Nybyggnad av barack i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av carport i Enköping
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av fritidshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fritidshus samt rivning av bef. fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns36905 brunnby.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns50985.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad för minireningsverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis 242723.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns34117 långbo.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns39709.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns77879 norrsta.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad förråd, tidsbegränsat lov 2019-07-01 till 2024-07-01.
Nybyggnad av utbildningslokal i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2020-06-01 till 2024-07-01, tillfällig klassrumsmodul.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Anläggande av drivmedelscistern.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov för bodetablering, tidsbegränsat lov 2019-11-20 - 2021-09-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: