Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny motorbana, affärslokaler mm i Enköping, etapp 1
I denna etapp kommer det att byggas: Motorbana Affärslokaler Testlokaler Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas
Ny/ombyggnad av handel, torg, lägenheter mm i Enköping
Om och nybyggnad av torg, handel, bostäder och allaktivitetshus.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
2 bostadsrättsföreningar planeras det för.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Nybyggnad av skola i Enköping
Nybyggnad av skola. Området är ca 7500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 78 st hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Enköping
50 radhuslägenheter
Rivning och nybyggnad av förskola mm i Grillby
Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
12 st brf lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Möjliggöra uppförande av hyresbostäder, antingen bygga på befintlig byggnad med fler våningar alternativt uppföra en helt ny byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 1
Bygglov för nybyggnad av 12st radhus/parhus på 110 m2 BOA. Nynäs 1:10 och 1:9.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokaler åt G Construct
Nybyggnad av seniorbostäder i Enköping
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 6 stycken 2-plans parhus.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Omvandling av kvarter i Enköping
Romberga 22:1 och 22:4. Bostäder samt möjlighet till kontor och handel i bottenvåning.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus, 3 lägenheter.
Nybyggnad av GC-bana vid Österleden i Enköping, etapp 2
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Silvergatan och Vargatans norra korsning med Österleden samt mellan Österled och Storvretsvägen i Enköping. Etappen omfattar cirka 960 m GC-bana.
Nybyggnad av modulär serverhall för IT-drift i Enköping
Objektet avser ny serverhall för Enköpings kommun i form av en modulär lösning då nuvarande byggnad som inrymmer hallen ska rivas.
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata/korsning och VA under gatan. Bredsandsvägen och Boglösavägen.
Ny busshållplats och avlämningsplats i Enköping
Anläggande av ny angöringsplats till ny planerad skola inkl gång- och cykelväg vid Älvdansen inklusive ny mittrefug och övergånggställe på Mästergatan samt gång- och cykelbana mellan Mästergatan och området vid järnvägsstationens parkeringsplatser,
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerfamiljsfastighet samt förskola, rivning av befintlig huvudbyggnad.
Nybyggnad av kallförråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Enköping
Marklov anläggande av parkering.
Nybyggnad av plank i Enköping
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation, kabelskåp samt ny markkabel.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens förläggning av fiberoptisk sjökabel.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ärendenr. 657537 ).
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2020-04-06- 2021-10-30 arbetsplatsbodar.
Nybyggnad av utbildningslokal i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2020-06-01 till 2024-07-01, tillfällig klassrumsmodul.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov lagertält 20080909-20230909.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov för bodetablering, tidsbegränsat lov 2019-11-20 - 2021-09-30.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av campingstuga i Enköping
Bygglov nybyggnad av campingstuga samt rivning av bef. stuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av elverk i Enköping
Bygglov nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef station. (n153378).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef. (n153411).
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lastkaj i Enköping
Bygglov nybyggnad av upplagsyta, lastyta, lastkaj.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov placering av konstruktionsfärdiga förråd.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov arbetsplatsbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: