Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny motorbana, affärslokaler mm i Enköping, etapp 1
I denna etapp kommer det att byggas: Motorbana Affärslokaler Testlokaler Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Enköping
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i flerbostadshus med ICA-affär i bottenplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 78 st hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Enköping
50 radhuslägenheter
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
12 st brf lägenheter.
Nya bostäder i Enköping
34 lägenheter i storlek 2 - 3 ROK
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokaler åt G Construct
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Ny och ombyggnad av lokal i Enköping
Ny och ombyggnation av affärslokaler
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Enköping
Avser utbyggnad av vatten - och spillvattenledningar mellan Gåsbacken och Gånsta, samt en avloppspumpstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Förstärkning av dricksvatten från Munksundet i Enköping
Objektet avser anläggande av ny dricksvattenledning cirka 1000 meter söderut från Klosterparken samt borrning under Enköpingsån in på tomten för befintligt reningsverk. Ledningen anläggs med styrd borrning.
Utbyggnad av VA-ledningar till Norra Varghällar, Enköping
Avser entreprenad gällande vatten- och spillvattenledningar fram till fastigheten Sneden 1:6 som ska exploateras av fastighetsägaren Kilenkrysset. Ledningssträckan är ca 400 meter.
Nybyggnad av GC-väg i Enköping
Avser nybyggnad av ca 320 m asfalterad gång- och cykelväg (GC-väg) med tillhörande belysningsanläggning.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (IB 329040).
Nybyggnad av kallförråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation nis 242723.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av silo i Enköping
Bygglov för nybyggnad av pålplatta samt montering av prefabricerad silo.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Enköping
Bygglov anläggande av ställplats för husbilar samt elstolpar.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: