Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping
Totalt ca 600 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Ny motorbana, affärslokaler mm i Enköping, etapp 1
I denna etapp kommer det att byggas: Motorbana Affärslokaler Testlokaler Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 78 st hyresrätter.
Nybyggnad av hotell i Enköping
Nybyggnad av hotell på Stattomten
Rivning och nybyggnad av förskola mm i Grillby
Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.
Nybyggnad av förskola i Hummelsta
8 avdelningar 2125 m2 och förskolegård och angöringsytor om ca 10200 m2
Nybyggnad av radhus i Enköping
12 st brf lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av studentbostäder i Enköping
Bostäder (1ROK, 2ROK, 4ROK), studentbostäder
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Ny och ombyggnad av lokal i Enköping
Ny och ombyggnation av affärslokaler
Förstärkning av dricksvatten från Munksundet i Enköping
Objektet avser anläggande av ny dricksvattenledning cirka 1000 meter söderut från Klosterparken samt borrning under Enköpingsån in på tomten för befintligt reningsverk. Ledningen anläggs med styrd borrning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Enköping
Avser utbyggnad av vatten - och spillvattenledningar mellan Gåsbacken och Gånsta, samt en avloppspumpstation.
Nybyggnad av lastkaj i Enköping
Bygglov nybyggnad av upplagsyta, lastyta, lastkaj.
Utbyggnad av VA-ledningar till Norra Varghällar, Enköping
Avser entreprenad gällande vatten- och spillvattenledningar fram till fastigheten Sneden 1:6 som ska exploateras av fastighetsägaren Kilenkrysset. Ledningssträckan är ca 400 meter.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av bensinstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Enköping
Bygglov anläggande av ställplats för husbilar samt elstolpar.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (IB 329040).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av nätstation, nis 278132.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation nis 242723.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: