Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av Hjulstabron i Enköping
För att möjliggöra större lastfartyg i farleden på Mälaren. Nybyggnad av mellanhög bro i nytt läge öster om befintlig bro. Ett körfält i vardera riktningen samt gc-bana.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping
Totalt ca 600 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Ny vattenförsörjning i Enköping
Enköping kan i framtiden få en del av sitt dricksvatten från Västerås. Då behöver det dras nya ledningar mellan de två kommunerna och byggas ett nytt vattenberedningsverk i Enköping.
Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
165 lägenheter tomten är på 10 000 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 112 st hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 101 lägenheter. Biloskars gata 4
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 78 st hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn Nybyggnation av en förskola i Örsundsbro med en total yta om ca 2000 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 7000 m2. Rivning av en befintlig byggnad på platsen på ca 160 m2 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bilhall och verkstäder
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 12 st enbostadshus på ca 100-300 kvm/tomt. Byggstart kan ske omgående. Kommunalt vatten och avlopp samt bredband finns till tomtgränsen.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av GC-bana och hållplats i Enköping
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Åkersbergsvägen och Silvergatan inklusive ny busshållplats med anslutande gator i Enköping.
Nytt mottagningskontor vid avfallsanläggning i Enköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, flyttning av befintligt kontor till provisorisk plats under byggtiden, erforderlig grundläggning samt byggnation av nytt kontor med samtliga installationer av vatten, avlopp, el och datakommunikation. Rivning av befintligt kontor utförs genom annan entreprenad efter färdigställd nybyggnation.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Litslena-djurby 1:5,Skolsta 10:29,Skolsta 10:25.
Nybyggnad av klockstapel i Enköping
Bygglov för nybyggnad av klockstapel.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad, garage och skärmtak.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fem parhus och en villa, galeonsvägen 8,10 och 12.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av personallokal i Enköping
Bygglov nybyggnad av spannmålsplatta med personalbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av 3 st enbostadshus med inredd vind.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av ställverk i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation/pumphus.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov bodar.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov paviljongbyggnad för kontor (20190206-20240206).
Nybyggnad av tvätthall i Enköping
Bygglov nybyggnad av snabbtvätt.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Rivningslov och bygglov för pumphus.
Nybyggnad av båthus i Enköping
Strandskyddsdispens ersätta båthus och brygga med nybyggnader.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för markkabel.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis245019/pn.00108.122.56.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov för nybyggnad av tält/lagerhall.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: