Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping, Etapp 1:1
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i två flerbostadshus på 2-4 våningar. Totalt i området byggs ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Ny/om byggnad av ungdomslägenheter i Enköping
Ombyggnad av 60 lägenheter. Rivning av ett flerbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende 15-20 lägenheter. Sammanlagt 150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, älvdansen.
Nybyggnad av hyresrätter i Enköping
88-120 lägenheter, 3 punkthus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
50 radhuslägenheter
Nybyggnad av exploateringsområde i Nynäs
Exploatering för ca 60-80 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Enköping
Nytt Dollarstore på 3000 kvm.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov nybyggnad av lager, kontor, sällanköpshandel, utbildningsverksamhet, industri samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Örsundsbro, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Örsundsbro, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 622 m² BTA.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Cirka 330 m ny gång- och cykelbana, circa 210 m omläggning av befintlig gång- och cykel väg (grus), circa 450m nya dagvattenledningar, ny grus parkering och ny fördröjningsdamm för dagvatten
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Nybyggnad av logistikhall+produktion och kontor.
Ny gc-väg och rondell samt ombyggnad av korsning i Enköping
Objektets läge: Myrangatan, Lastbilsgatan samt Vagnsgatan.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ny dricksvattenledning mellan Alstasjön-Örsundsbro, Enköping
Projektet avser tryckning/borrning av ny dricksvattenledning om ca 1,5 km samt passage under väg 55 inklusive inkoppling på befintlig ledning i båda ändar.
Uppställning och hyra av moduler vid Westerlundska gymnasiet i Enköping
Objektet avser uppställning och hyra av moduler för Westerlundska gymnasiet. Avser 4 st klassrum med kapacitet för ca 35 pers/klassrum.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av aktivitetshus i Björnbo
Aktivitetshuset ska enligt planerna bli en tvådelad byggnad på totalt drygt 1 700 kvadratmeter. Den ena delen ska isoleras och innehålla bland annat kafé och utrymmen för samkväm, toaletter, kök och arbetsrum och den andra, större oisolerad del för olika verksamheter.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken industrilokaler.
Nybyggnad av stall i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av stall.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fem parhus och en villa, galeonsvägen 8,10 och 12.
Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av gruppbostad lss.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av vårdboende med 12 st lägenheter.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar (mio).
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar (ny brandstation örsundsbro).
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov för evakueringsbodar 2018-04-15-2019-12-20.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov, portabla moduler.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation n151204.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ns18669.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ns20331.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ns27214.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ns99252.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Strandskyddsdispens nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov för boendemoduler 2018-03-01-2028-02-01.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av elverk i Enköping
Bygglov nybyggnad av elstation k-20.1-101.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation nis 154325.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank samt rivningslov av befintligt plank.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av pumphus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av pumpstation samt rivning av befintlig.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: