Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nya bostäder, handel och förskola i Enköping
Bostadskvarter med inslag av handel och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, älvdansen.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Utbyggnad av Åkersbergsområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ca 60 lägenheter på Sankt Ilian 8:1 och parkeringsmöjligheter på Sank Ilian 3:1.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
100 lägenheter i 2 huskroppar, komplementsbyggnader
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Arkeologiska undersökningar har gjorts på platsen. Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
2 bostadsrättsföreningar planeras det för.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus mm i Enköping, etapp 1:2
Totalt ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn Nybyggnation av en förskola i Örsundsbro med en total yta om ca 2000 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 7000 m2. Rivning av en befintlig byggnad på platsen på ca 160 m2 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av villor i Enköping
Omkring 25 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
12 st lägenheter, parhus
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Örsundsbro, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Örsundsbro, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 622 m² BTA.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 12 st enbostadshus på ca 100-300 kvm/tomt. Byggstart kan ske omgående. Kommunalt vatten och avlopp samt bredband finns till tomtgränsen.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 11 tvåbostadshus Grillby 64:27,64:29,64:30,64:37,64:35,64:28,64:38,64:33,64:32,64:40,64:34.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov nybyggnad av kontor.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av GC-bana och hållplats i Enköping
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Åkersbergsvägen och Silvergatan inklusive ny busshållplats med anslutande gator i Enköping.
Nytt mottagningskontor vid avfallsanläggning i Enköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, flyttning av befintligt kontor till provisorisk plats under byggtiden, erforderlig grundläggning samt byggnation av nytt kontor med samtliga installationer av vatten, avlopp, el och datakommunikation. Rivning av befintligt kontor utförs genom annan entreprenad efter färdigställd nybyggnation.
Nybyggnad av GC-bana och hållplats i Enköping
Nyanläggning av busshållplats och GC-väg om 1670 meter. Objektet är beläget i Enköping, placerat vid Österleden, infart Silvergatan.
Ny dricksvattenledning mellan Alstasjön-Örsundsbro, Enköping
Projektet avser tryckning/borrning av ny dricksvattenledning om ca 1,5 km samt passage under väg 55 inklusive inkoppling på befintlig ledning i båda ändar.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fem parhus och en villa, galeonsvägen 8,10 och 12.
Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av gruppbostad lss.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus med 11 lägenheter.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av ställverk i Enköping
Bygglov för nybyggnad av elladdningsanläggning och ställverk.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av mur i Enköping
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod ät1341-lo5 solbo-hagby.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation kp10345 rönna.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis150156.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Enköping
Bygglov för anläggande av dieselanläggning.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Bygglov för anläggande av nät.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Anmälan nybyggnad av 2 st tankar till värmekraftverket.
Nybyggnad av parkeringsplats i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar och parkering (2018-06-25 - 2021-06-30).
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggning av kablar.
Nybyggnad av lager i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för lager.
Reservkraftverk för försörjning av pumpstation i Enköping
Entreprenaden omfattar installation och idrifttagning av reservkraftverk till Lillsidans APS. Erforderlig schaktning och förberedelse av grund till reservkraftcontainern ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Enköping
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: