Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Tomten är på 10 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 101 lägenheter. Biloskars gata 4
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Totalt 180 lägenheter i tre etapper. Ca 60 lgh i varje etapp.
Rivning och nybyggnad av förskola mm i Grillby
Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.
Nybyggnad av skola i Enköping
Nybyggnad av skola. Området är ca 7500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Nybyggnad av radhus i Enköping etapp 1
Bygglov för nybyggnad av 12st radhus/parhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fem parhus och en villa, galeonsvägen 8,10 och 12.
Nya gator mm i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator och torg i Enköpings centrum. I projektet ingår även nyanläggning av dagvatten- och spillvattenledningar i Torggatan. Byggnationen omfattar cirka 180 m nya gator och entré ytor, cirka 30 m x 30 m torg och cirka 115 m nyläggning av dagvatten- och spillvattenledningar i Torggatan.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 2 st parhus.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Litslena-djurby 1:5,Skolsta 10:29,Skolsta 10:25.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av två stycken parhus.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Ny busshållplats mm i Enköping
Ny busshållplats, avlämningsplats och grönområde.
Nybyggnad av gata och va-ledning i Enköping
Nybyggnad av gata och VA under gatan.
Nybyggnad av GC-bana i Enköping, etapp 2
Avser anläggande av ny GC-bana från Klondike och norrut.
Nybyggnad av bilverkstad i Enköping
Bygglov för nybyggnad av bilverkstad, kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av tvåfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov paviljongbyggnad för kontor (20190206-20240206).
Nybyggnad av stängsel i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov skyddsstängsel.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Bygglov uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av båthus i Enköping
Strandskyddsdispens ersätta båthus och brygga med nybyggnader.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad av förråd, fasadändring, anläggande av parkering samt rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av pumphus samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av större pumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation 150143 ät7321-ny etapp 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis245019.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av båthus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av båthus, rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nytt mottagningskontor vid avfallsanläggning i Enköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, flyttning av befintligt kontor till provisorisk plats under byggtiden, erforderlig grundläggning samt byggnation av nytt kontor med samtliga installationer av vatten, avlopp, el och datakommunikation. Rivning av befintligt kontor utförs genom annan entreprenad efter färdigställd nybyggnation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: