Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
165 lägenheter tomten är på 10 000 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 112 st hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
100 lägenheter i 2 huskroppar, komplementsbyggnader
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 78 st hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn Nybyggnation av en förskola i Örsundsbro med en total yta om ca 2000 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 7000 m2. Rivning av en befintlig byggnad på platsen på ca 160 m2 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 16 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
12 st lägenheter, parhus
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bilhall och verkstäder
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 11 tvåbostadshus Grillby 64:27,64:29,64:30,64:37,64:35,64:28,64:38,64:33,64:32,64:40,64:34.
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 12 st enbostadshus på ca 100-300 kvm/tomt. Byggstart kan ske omgående. Kommunalt vatten och avlopp samt bredband finns till tomtgränsen.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nytt mottagningskontor vid avfallsanläggning i Enköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, flyttning av befintligt kontor till provisorisk plats under byggtiden, erforderlig grundläggning samt byggnation av nytt kontor med samtliga installationer av vatten, avlopp, el och datakommunikation. Rivning av befintligt kontor utförs genom annan entreprenad efter färdigställd nybyggnation.
Nybyggnad av GC-bana och hållplats i Enköping
Avser anläggande av ny GC-bana mellan Åkersbergsvägen och Silvergatan inklusive ny busshållplats med anslutande gator i Enköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus med 11 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad, garage och skärmtak.
Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av gruppbostad lss.
Nybyggnad av personallokal i Enköping
Bygglov nybyggnad av spannmålsplatta med personalbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation/pumphus.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov bodar.
Nybyggnad av ställverk i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggning av kablar.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för markkabel.
Nybyggnad av lager i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för lager.
Nybyggnad av mur i Enköping
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod ät1341-lo5 solbo-hagby.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation kp10345 rönna.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nis150156.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov för nybyggnad av tält/lagerhall.
Nybyggnad av automatstation i Enköping
Bygglov för anläggande av dieselanläggning.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Bygglov för anläggande av nät.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Enköping
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av ställverk i Enköping
Bygglov för nybyggnad av elladdningsanläggning och ställverk.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Anmälan nybyggnad av 2 st tankar till värmekraftverket.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Enköping
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: