Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter för särskilt boende på Vaxön
Särskilt boende samt seniorbostäder planeras, minst 120 platser.
Nybyggnation av bostäder mm i Vaxholm
Planer för nybyggnation av bostäder, kontor, centrumverksamhet i markplan och garage under mark på Domaren 15.
Nybyggnad av hyresrätter i Vaxholm
Nybyggnad av bostäder med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Rivning av tvåbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.1
Avser VA-utbyggnad och markförläggning av elkraft på Skarpö. Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Nybyggnad av båthallar och förråd i Vaxholm, Etapp 2
Denna del avser nybyggnad av verkstad och lager.
Anläggning av våtmark i Vaxholm
Projektet innebär att en våtmark skapas i Söderby träsk och därmed skapas ett vatten för lekvandrande fiskar, framför allt gädda. Våtmarken kommer anläggas genom en kombination av en grund urschaktning av matjordslagret och att en 250 meter lång dammvall anläggs i östra kanten av träsket. Total yta för urschaktning ca 2,3 ha.
Etablering av förskolepaviljong i Vaxholm
Avser uppförande av provisorisk förskola på kv Vitsippan. Utsedd entreprenör kan vara: Mark-och byggentreprenör, Markentreprenör med byggentreprenör som UE eller Byggentreprenör med markentreprenör som UE. Pavilljongleverantör finns utsedd via ramavtal.
Nybyggnad av parkering i Vaxholm
Det finns ett stort behov av fler platser för infartsparkering vid Engarns vägskäl. Den befintliga parkeringen söder om Resarövägen planeras att utökas med fler platser närmare busshållplatserna.
Nybyggnad av busshållplats i Vaxholm
Marklov för anläggande av busshållplats.
Nybyggnad av småbåtshamn i Vaxholm
Bygglov för anläggande av småbåtshamn som ersättning för befintlig.
Nybyggnad av carport i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av fritidshus i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av fritidhus samt rivning av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vaxholm
Bygglov för nybyggnad av två förrådsbodar.
Nybyggnad av barack i Vaxholm
Bygglov för uppförande av annan byggnad, bodetablering.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vaxholm
Bygglov för ändring av återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Vaxholm
Iordningställande av parkering på befintlig tennisbana, ca 28 parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: