Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
Markanvisningstävling för särskilt boende i Pilhamn med minst 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer för nybyggnad av 75 st lägenheter i Lugnet, Gustavsberg.
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Planerat projekt ur investeringsbudget för ny förskola på Värmdölandet.
Nybyggnad av sporthall i Gustavsberg
Planer ur kommunens investeringsbudget för nybyggnad av en ny sporthall i Charlottendal med läktare för ca 270 personer.
Nytt verksamhetsområde på Värmdö
40 000 kvm tomtmark, 2 nya infartsparkeringar med totalt ca 140 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för ca 30 bostäder i flerfamiljshus.
Nybyggnad av bostäder i Värmdö
Planuppdrag för att möjliggöra bostadsbebyggelse för ca 25-30 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 16 st radhus vid Gustavsbergs gamla porslinsfabrik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 91 lägenheter.
Exploateringsområde för nya bostäder, Värmdö
Nybyggnad av nya bostäder i småhus. Exploateringen kan bli en utbyggnad av infrastrukturen med gång-och cykelväg samt en förbättrad framkomlighet för buss till Aspvik samt fortsatt VA-utbyggnad.
Nybyggnad av industriområde på Värmdö etapp 1
7 st industritomter kvar, tomterna är på cirka 1100-3350 kvm
Nybyggnad av affärshus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av uppförande av handelshus.
Nybyggnad av exploateringsområde i Hemmesta
Avser exploatering, utbyggnad av gata och va för ca 500-600 nya bostäder.
Nybyggnad av förskola i Torsby, Värmdö
Planer finns för nybyggnad av en förskola.
Nybyggnad av gc-väg mellan Långvik-Björkviksbrygga, Värmdö, etapp 2
Nybyggnad av gc-väg mellan Långvik-Björkviksbrygga
Nybyggnad av fastighet i Gustavsberg
Avser nybyggnad av kommersiell verksamhet på Leveransvägen 9, vid Värmdö Marknad, i Gustavsberg. Det kommer vara Padeltennis med elva banor i lokalerna. Bland hyresgästerna finns också ett gym och ett par andra verksamheter. Samt en lokal på ca 700 kvm kommer finnas kvar för uthyrning.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av 4 tvåbostadshus samt komplementbyggnad Sund 1:19,1:20,1:21.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Totalt planeras 18 bostäder och i andra etappen byggs 10 st.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar i Strömma
Planer finns för utbyggnad av VA-ledningar i Strömma.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar i Stavsnäs vid Gammelbodavägen.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att delas i etapper. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Avser nybyggnad av anläggande av väg.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus 1:18,1:19,1:20,1:21.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 4 tvåbostadshus (hus 4), uppförande av komplementbyggnad Hemmesta 11:235,11:519,11:520,11:518.
Nybyggnad av busstorg i Gustavsberg
Planer för busstorget runt Runda huset
Nybyggnad av hotell i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av personalbostäder/hotell samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av två komplementbyggnader.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för fem komplementbyggnader för boetablering.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av silo i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av pelletssilo.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av enbostadshus, rivning av befintlig huvudbyggnad.
Nybyggnad av belysningsmast i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för anläggande av belysningsstolpar.
Nybyggnad av belysningsmast i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för belysning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: