Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bussdepå, Värmdö/Nacka kommun
55 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 1
I första etappen planer nybyggnad av 4 st punkthus med 16 lägenheter i varje.
Nybyggnad av seniorlägenheter i Gustavsberg
Nybyggnad av 60-tal lgh i 6 flerbostadshus samt ombyggnad av Villa Strandvik till 4-6 lgh.
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Plats för ca 160 barn.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 2
I andra etappen planeras nybyggnad av 10 st parkvillor samt klubbhus.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 3
I tredje etappen planeras nybyggnad av 76 st parkvillor.
Nybyggnad av va-ledning i Värmdö
Avser schakt och förläggning av kommunalt vatten och spillvatten vid Brunns centrum från Näsuddsvägen.
Nybyggnad av va-ledning och gc-väg i Gustavsberg
Avser va-ledning och ny gång- och cykelväg längs Renvägen.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en 2,9 km gc-väg.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om två enbostadshus, två komplementbyggnader och uppförande av lagerhall.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 1
Totalt planeras 18 bostäder och i första etappen byggs 8st.
Utökning av småbåtshamn på Värmdölandet
Nya bryggor, verkstad med maskinhall, p-platser och vinterförvaring av båtar.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 1
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att delas i etapper. Denna sträcka avser Brunn centrum - Lövhamra.
Uppförande av pelletspannanläggning vid värmeverk, Gustavsberg
Avser nybyggnad av pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av flislager i Gustavsberg
Ansökan uppförande lagerbyggnad (flislager).
Iordningställande av parkmark i Östra Mörtnäs, Värmdö
Avser anläggning av parkområden och byggstråk i Östra Mörtnäs norr om väg 222 Värmdöleden/Skärgårdsvägen, i Värmdö kommun.
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Bygg- och rivningslov för uppförande av industribyggnad samt rivning av befintliga.
Nybyggnad av pumpstation på Värmdö
Ny pumpsump för kommande pumpstationsentreprenad i Strömma vid Ripvägen som kommer att försörja både området Strömma i stationens närområde samt fungera som en del i överföringen av spillvatten från Bullandö/Fagerdala/Älvsala längre ut på Värmdölandet. I objektet ingår även in- och utgående borrade ledningar till stationen fram till huvudledningsnät samt en rammad bräddledning ut i Återlögafjärden.
Nybyggnad av restaurang i Gustavsberg
Avser rivning av befintlig byggnad och uppsättning/installation av redan byggt/befintligt kök på plats.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Anmälan attefall uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för en ny nätstation.
Nybyggnad av bastu i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad,uppförande av bastutunna.
Nybyggnad av silo i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 silo med tillhörande panncontainer och rörbrygga, asfaltering av mark, grind.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad/garage.
Nybyggnad av lekplats i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av lekplatsutrustning.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Uppförande av brygga, ersätter befintlig brygga som rives.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Uppförande av enbostadshus, lokalbyggnad samt komplementbyggnad på Sollenkroka 1:110 och Sollenkroka 1:109.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Uppförande av enbostadshus/lokal samt garage.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Uppförande av fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Gustavsberg
Uppförande av gäststuga, garage, förråd, bod.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Rivning av bef. byggnader samt uppförande av nytt enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Rivning av bef. byggnader, uppförande av fritidshus med eldstad samt uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tre stycken industrihallar.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Uppförande av nätstation (område del 2).
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Uppförande av nätstation.
Nytt avloppsreningsverk på Grinda, Värmdö kommun
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk som komplettering till befintligt avloppsreningsverk för att klara en framtida större belastning samt anläggande av pumpstationer och ledningsnät för avlopp och el-matningar.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Uppförande av komplementbyggnad (informationsbod).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: