Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av småhus och förskola på Värmdö
Planer finns för nybyggnad av 100-150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Hemmesta
Totalt i området planeras ca 500-600 nya bostäder i 4-5 våningshus med handel i bottenplan. Småa/Alm planerar ca 190 bostäder.
Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
Markanvisningstävling för särskilt boende i Pilhamn med minst 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer för nybyggnad av 48st lägenheter i Lugnet, Gustavsberg.
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Planerat projekt ur investeringsbudget för ny förskola på Värmdölandet.
Nybyggnad av sporthall i Gustavsberg
Planer ur kommunens investeringsbudget för nybyggnad av en ny sporthall i Charlottendal med läktare för ca 270 personer.
Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 38 radhuslägenheter i 8 längor.
Nybyggnad av trygghetsboende i Gustavsberg
Avser cirka 30–40 lägenheter i trygghetsboende inom en del av fastigheten Gustavsberg 1:144 i centrala Gustavsberg.
Nybyggnad av lättare industri/kontor i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri och kontor på Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 1
I denna etapp ska det byggas 34 bostadsrätter
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 2
I denna etapp ska det byggas 34 bostadsrätter
Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 16 st radhus vid Gustavsbergs gamla porslinsfabrik.
Nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Nybyggnad av parhus samt 1 flerbostadshus med 6st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande flerbostadshus och tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av småindustri, hantverkshus och kontor i Brunn
Avser nybyggnad av industri på ca 500-600 m2.
Nybyggnad av affärshus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av uppförande av handelshus.
Nybyggnad av förskola i Torsby, Värmdö
Planer finns för nybyggnad av en förskola.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 3
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Totalt planeras 18 bostäder och i andra etappen byggs 10 st.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av 4 tvåbostadshus samt komplementbyggnad Sund 1:19,1:20,1:21.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att delas i etapper. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Utbyggnad av va-ledningar i Strömma
Planer finns för utbyggnad av VA-ledningar i Strömma.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar i Stavsnäs vid Gammelbodavägen.
Nybyggnad av föreningshus i Mörtnäs, Värmdö
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Avser nybyggnad av anläggande av väg.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus 1:18,1:19,1:20,1:21.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 4 tvåbostadshus (hus 4), uppförande av komplementbyggnad Hemmesta 11:235,11:519,11:520,11:518.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/ radhus.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av tvåbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av personalbostäder/hotell samt rivning.
Nybyggnad av mur i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur samt marklov.
Nybyggnad av mur i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur, södra sidan.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivning av den befintliga.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation, tidsbegränsat lov för tillfällig transformatorstationstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av två komplementbyggnader.
Nybyggnad av återvinningsstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för pontonbrygga.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för fem komplementbyggnader för boetablering.
Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad/tält.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad/förvaringsskåp.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat lov för brygganläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av enbostadshus, rivning av befintlig huvudbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av pooltak.
Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av industritält.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av silo i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av pelletssilo.
Nybyggnad av belysningsmast i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för anläggande av belysningsstolpar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av belysningsmast i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för belysning.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: