Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Värmdö
Nybyggnad av F-9 skola i Charlottendal, utanför Gustavsbergs centrum. Avser att bli en tvåparallellig grundskola för årskurserna F-9 och fritids. När den är fullt utbyggd kommer den att ha cirka 600 elever.
Nybyggnad av kretsloppscentral, Värmdö/Nacka kommun
Ett samarbete mellan Nacka och Värmdö kommun för en ny kretsloppscentral på ett ca 30 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av sporthall i Gustavsberg
Planer ur kommunens investeringsbudget för nybyggnad av en ny sporthall i Charlottendal med läktare för ca 270 personer.
Nybyggnad av trygghetsboende i Gustavsberg
Avser cirka 30–40 lägenheter i trygghetsboende inom en del av fastigheten Gustavsberg 1:144 i centrala Gustavsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 1
I denna etapp ska det byggas 34 bostadsrätter
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 2
I denna etapp ska det byggas 34 bostadsrätter
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av småindustri/hantverkslokaler.
Nya bostäder Gustavsberg
Planer finns att bygga 94 lägenheter fördelat på 4 huskroppar. Underhusen planeras det att bygga garage och cykelparkeringar.
Nybyggnad av bostäder på Ingarö, Etapp 3
I tredje etappen planeras nybyggnad av 23 st parkvillor samt klubbhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande flerbostadshus och tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av småindustri, hantverkshus och kontor i Brunn
Avser nybyggnad av industri på ca 500-600 m2.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad och rivning av industri i Gustavsberg
Avser rivning och återuppbyggnad av industri efter brand.
Nybyggnad av tillfällig återvinningscentral i Värmdö
En tillfällig central i Ekobacken i området bakom Värmdö marknad.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar i Stavsnäs vid Gammelbodavägen.
Utbyggnad av va-ledningar i Strömma
Planer finns för utbyggnad av VA-ledningar i Strömma.
Uppförande av pelletspannanläggning vid värmeverk, Gustavsberg
Avser nybyggnad av pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning Ekobacken i Gustavsberg. Anläggning av nya dagvattenledningar, brunnar, processavlopp, pumpgrop och dräneringsledningar.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Projektet kommer att delas i etapper. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Pontonbryggor vid Stavsnäs vinterhamn
Avser betongpontoner inklusive förankring, y-bommar enligt bygglovshandling, ledningsdragning samt erforderligt antal pollare för belysning, el och vatten. Entreprenaden omfattar även rivning och bortforsling av 2 befintliga brygg/pontonanläggningar samt flytt och förankring av en mindre ponton, 2 x 10 m med en sugtömningsstation.
Nybyggnad av föreningshus i Mörtnäs, Värmdö
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Avser uppförande av 3 enbostadshus Torsby 1:47,1:207,1:205.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av parhus.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av parhus.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 tvåbostadshus samt komplementbyggnad Sund 1:19,1:20,1:21.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av 4 tvåbostadshus (hus 4), uppförande av komplementbyggnad Hemmesta 11:235,11:519,11:520,11:518.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av garage, marklov för tomtplanering, tillfälligt bygglov för arbetsbodar.
Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av industritält.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av pooltak.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad till verksamhet.
Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för pumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov enbostadshus och garage, rivningslov hb och 4 kb.
Nybyggnad av mur i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur samt marklov.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivning av den befintliga.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivningsanmälan för befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gustavsberg
Ansökan om nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad/förvaringsskåp.
Nybyggnad av reningsverk i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av reningsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: