Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Östra Mörtnäs
Ca 140 lgh i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 130-150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn
Avser nybyggnad av cirka 133 lägenheter i 2-4 våningar samt yta om ca 450 m² för handel och service. Största sammanlagda bruttoarea inom planområdet är 10 000 m² inklusive bostadskomplement.
Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
Markanvisningstävling för särskilt boende i Pilhamn med minst 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Planområdet är cirka 7 600 kvm och omfattar fastigheterna Ösby 1:77, Ösby 1:318 och del av Gustavsberg 1:51 och ligger i anslutning till Skärgårdsvägen och Gamla Svartens väg/ Hästskovägen
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Planerat projekt ur investeringsbudget för ny förskola på Värmdölandet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för ca 30 bostäder i flerfamiljshus.
Nybyggnad av bostäder samt servicepunkt för färjor på Runmarö
Nybyggnation av 3st villor. Ombyggnad till bostadsrätter alternativt hotell. Väntsal/servicepunkt för färjor. Nytt byggherrebolag kommer bildas.
Nybyggnad av bostäder i Värmdö
Planuppdrag för att möjliggöra bostadsbebyggelse för ca 25-30 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus.
Utbyggnad av va-ledningar till Enkärret
Utbyggnad av VA-ledningar
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 91 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 16 st radhus vid Gustavsbergs gamla porslinsfabrik.
Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.
Nybyggnad av industriområde på Värmdö etapp 1
6 st industritomter kvar, tomterna är på cirka 1100-3350 kvm
Nybyggnad av affärshus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av uppförande av handelshus.
Nybyggnad av förskola i Torsby, Värmdö
Planer finns för nybyggnad av en förskola.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 3
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad av gc-väg mellan Långvik-Björkviksbrygga, Värmdö, etapp 2
Nybyggnad av gc-väg mellan Långvik-Björkviksbrygga
Nybyggnad av fastighet i Gustavsberg
Avser nybyggnad av kommersiell verksamhet på Leveransvägen 9, vid Värmdö Marknad, i Gustavsberg. Det kommer vara Padeltennis med elva banor i lokalerna. Bland hyresgästerna finns också ett gym och ett par andra verksamheter. Samt en lokal på ca 700 kvm kommer finnas kvar för uthyrning.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av 4 tvåbostadshus samt komplementbyggnad Sund 1:19,1:20,1:21.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Nybyggnad av friliggande villor i Värmdö
Avser 3 st friliggande villor i Barnvik, Värmdö.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar i Stavsnäs vid Gammelbodavägen.
Utbyggnad av va-ledningar i Strömma
Planer finns för utbyggnad av VA-ledningar i Strömma.
Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Avser nybyggnad av anläggande av väg.
Nybyggnad av gc-väg vid Djuröbron, Värmdö
ca 500 meter lång sträcka.
Anläggande av fjärrvärmeledningar på Värmdö
Projektet avser anläggande av fjärrvärmeledningar till Charlottendalshallen (pnr 1548503).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: