Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorbostäder på Ingarö
Ett 20-tal parkvillor i 2 våningar (4 lgh/hus) samt 3 herrgårdsbyggnader i upp till 4 våningar (16 lgh/hus). Ca 50 lgh planeras i en första etapp.
Nybyggnad av seniorlägenheter i Gustavsberg
Nybyggnad av 60-tal lgh i 6 flerbostadshus samt ombyggnad av Villa Strandvik till 4-6 lgh.
Nybyggnad av förskola i Gustavsberg
Plats för ca 160 barn.
Nybyggnad av lättare industri/kontor i Gustavsberg
Nybyggnad av kontor/lättindustri på ca 8000-9000 kvm.
Nybyggnad av va-ledning i Värmdö
Avser utbyggnad av VA vid Brunns centrum från Näsuddsvägen.
Utbyggnad av va-ledningar i Torsby, etapp 3
Avser en sträcka på 3300 meter.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden i Värmdö.
Nybyggnad av bostäder samt servicepunkt för färjor på Runmarö
Nybyggnation av 6st villor, ombyggnad av 4st fastigheter till lägenheter samt väntsal/servicepunkt för färjor. Nytt byggherrebolag kommer bildas.
Utbyggnad av strandpromenad, park- och naturområde mm i Gustavsberg
Strandvikparken ska rustas upp med nya och bredare gångvägar. Tillgängligheten till strandområdet ska förbättras. Sittplatser, planteringar mm tillkommer. Dagvattens ska delvis gå i öppna dammar/diken genom parken och dessa ska också utformas med växter och dämmen. Belysning och parkeringsplatser längs Ekedalsvägen ska också rustas upp. Strandpromenaden kommer att gå längs Farstavikens norra strand. Promenaden utgörs av träbryggor eller grusvägar, förutom ett kortare parti förbi båtupplaget där befintlig gång- och cykelväg får nyttjas. Längs strandpromenaden kommer det att finnas solbrygga, grillplats och sittplatser.
Nybyggnad av äventyrslekplats i Gustavsberg
Anläggning av ny äventyrslekplats utomhus. Lekplatsen skall utrustas med äventyrliga och utmanande lekredskap som tex linbana, klätternät och klätterställningar, rutschkana och sandlek. Lekplatsen skall också utformas med entréer, slinga, effektbelysning samt vegetation. Ny driftväg skall anläggas från Aspviksvägen med direkt anslutning till äventyrslekplatsen. På en mindre del av det berörda markområdet förekommer föroreningar i mark som skall saneras.
Nybyggnad av småhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus samt 1 garage.
Iordningställande av parkmark i Östra Mörtnäs, Värmdö
Parkmarken utgörs både av en äng med naturlekplats och en strandpark med gångstråk, gångbrygga och parkmöbler mm. En gångväg med trappor planeras samt en utsiktsplats och skyddsstängsel.
Anläggande av parkourpark i Gustavsbergs centrum
Parkourpark vid Musikens hus i Gustavsbergs centrum.
Anläggning av utegym på Djurö
Avser anläggande av utegym på del av Djurö 4:376.
Nybyggnad av flislager i Gustavsberg
Ansökan uppförande lagerbyggnad (flislager).
Markarbete på skolgård i Gustavsberg
Efter rivningen av Viks skola.
Nybyggnad av tvättanläggning i Gustavsberg
Nybyggnad av biltvätt/snabbtvätt för 3 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd, bryggor och marklov.
Nybyggnad av verkstad i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad/verkstad (hus 6).
Nybyggnad av kontor i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av kontor (hus 8).
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation ns 07578.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gustavsberg
Ansökan om marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Gustavsberg
Ansökan om marklov för bullervall.
Nybyggnad av skola i Gustavsberg
Ansökan om tidbegränsat bygglov för uppförande av skolpaviljonger.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov för uppförande nätstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat lov för återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan uppförande av nytt enbostadshus samt uppförande av komplementbyggnad (garage).
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan uppförande av nätstation samt rivning av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan avser uppförande av två komplementbyggnader samt installation av eldstad. även förlängning av befintlig brygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande nätstation.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnader , tillbyggnad av komplementbyggnad samt läktare.
Nybyggnad av bastu i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av bastu/konstverk / solar egg.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Upprustning av idrottsplats på Mörtnäs
Ny konstgräsplan, 7-spelsplan (med möjlighet för två st 5-spelsplaner).
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan uppförande tillfälliga modullägenheter (16 st).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: