Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna
Skolan består av två byggnader, skolbyggnad och idrottshall. Byggnaderna är i två plan och sammankopplade via en länk i plan 2. Skolan byggs för årskurserna F-9 (ca 800 elever) samt förskola 4 avdelningar (ca 80 barn) och utrustas med komplett tillagningskök.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 170 hyresrätter. Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Planer för 127 småhus fördelat på kvarter 7-11, 13-14 och 17-19. Projektet kommer att delas i etapper. Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ca 70 bostadsrätter och 30 hyresrätter.
Nybyggnad av äldreboende i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 54 platser. Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Detaljplan för bostadsbebyggelse om ca 50 bostäder i flerbostadshus och ca 10 radhus/kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Nybyggnad av ca 25 radhus. Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark.
Nybyggnad av verksamheter i Vallentuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av en ny etapp i Okvista arbetsområde, Okvista 5. Kommunen äger marken idag men har avsikt att sälja styckevis.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
Planer för antingen 4 parhus eller 5 enbostadshus på detaljplaneområdet, samt möjliggöra för ny gång- och cykelväg längs Mörbytorpsvägen.
Nybyggnad av småhus i Kumla-Stensta, Vallentuna
Planområdet ligger väster om Gamla Norrtäljevägen.
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av gruppboende lss.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och förråd Bällsta.
Nybyggnad av lekplats i centrala Vallentuna
Ny lekplats i centrala Vallentuna.
Förläggning av nya kabelförband i centrala Vallentuna
Avser förläggning av nya kabelförband för låg- och mellanspänning i centrala Vallentuna. Projektet kommer troligen att etappindelas.
Nybyggnad av kvarn i Vallentuna
Nybyggnad av kvarn. Projektet kommer att bekostas med donationer i form av arbete, material och pengar.
Nybyggnad av automatstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av gruppbostad (lss).
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av isolerad thermohall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering och skylt-/ar.
Nybyggnad av mast i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radiokommunikationsmast.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus, tillfällig åtgärd t.o.m 2020-12-12.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivningslov för rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola tom 2028-03-30.
Nybyggnad av sophus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för kärlskåp för sopor.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av samlingslokal i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gemensamhetslokal och cykelförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: