Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Planer för ca 30 stadsradhus och 20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Planer för ca 20-30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av gc-väg i Vallentuna
Planerat projekt från investeringsbudget för ny gång- & cykelväg Vallentuna - Karby.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Del av Rickebyhöjd, omfattande fastighet Vallentuna-Mörby 1:115 och del av fastighet Vallentuna-Mörby 1:297.
Exploatering för nytt bostadsområde i Ormsta
Avser enbart exploatering med försäljning av tomter till privatpersoner. Ca 40 tomter.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Vallentuna och Knivsta
Avser nyförläggning av avloppsreningsverk med tillhörande tillfartsvägar i Västersjö, Knivsta och i Lövsättra, Vallentuna.
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Uppförande av gruppboende LSS.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och förråd Bällsta.
Nybyggnad av gc-väg i Vallentuna etapp 1
Etapp 1 Den första etappen börjar vid GC-tunneln öster Svampskogsvägen/Fågelsångsvägen och avslutas vid Murkelvägen i väst mellan befintligt gång- och cykelnät längs södra sidan av Bällstabergsvägen
Nybyggnad av gc-väg i Vallentuna etapp 2
Etapp 2 Den andra etappen föreslås placeras längs norra sidan av Bällstabergsvägen, från Svampskogsvägens västra anslutning till Bällstabergsvägen i öst till Fritzbergsvägen i anslutning till Bällstabergsvägen i väst.
Nybyggnad av lekplats i centrala Vallentuna
Ny lekplats i centrala Vallentuna.
Förläggning av nya kabelförband i centrala Vallentuna
Avser förläggning av nya kabelförband för låg- och mellanspänning i centrala Vallentuna. Projektet kommer troligen att etappindelas.
Nybyggnad av kvarn i Vallentuna
Nybyggnad av kvarn. Projektet kommer att bekostas med donationer i form av arbete, material och pengar.
Nybyggnad av automatstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av isolerad thermohall.
Nybyggnad av mast i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radiokommunikationsmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivningslov för rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola tom 2028-03-30.
Nybyggnad av sophus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för kärlskåp för sopor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: