Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ca 69 bostadsrätter och 27 hyresrätter.
Nybyggnad av äldreboende i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av äldreboende med ca 54 platser i Kristineberg, kvarter 4. Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Avser upprustning av skolgården.
Nybyggnad av Kontor i Vallentuna
Avser nybyggnad av kontor, ett kontorshus på ca 3600 kvm.
Nybyggnad av gc-väg i Vallentuna
Planerat projekt från investeringsbudget för ny gång- & cykelväg Vallentuna - Karby. Centrala Vallentuna- Karby/Brottby
Nybyggnad av skola i Vallentuna
Planer finns för nybyggnad av engelska skola i Vallentuna.
Nybyggnad av butik och lager i Vallentuna
Nybyggnad av butikslokal och lager för Nordiska galleriet.
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Uppförande av gruppboende LSS.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industri/lager.
Ny mötesstation vid Vedalund längs Roslagsbanan
Ny mötesstation och ny infart till Vallentunadepån.
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Kårsta, Vallentuna
Avser VA-utbyggnad i Kårevägen, Kårsta, Vallentuna.
Nybyggnad av Infartsparkering i Vallentuna
Avser en ny infartsparkering i Kragstalund, Bällstaberg.
Anläggning av förskolegård i Brottby, Vallentuna
Avser anläggning av ny förskolegård för Garnstugans förskola, samt anpassningar och komplettering med lekutrustning på befintlig skol- och förskolegård inom Karbyskolan i Brottby, Vallentuna kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus/lss-boende.
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus/LSS-boende.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Marklov för mur/murar.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport på Bällsta 2:1306 och Bällsta 2:1307.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av likriktarstation med bya/bta om 197 kvm.
Nybyggnad av skärmtak i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak bya 18 kvm.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av kontor i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppförande av bodar/kontorslokaler tidsbegränsat tom 2023-12-31.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Nybyggnad av komplementbyggnad max 25 m2.
Nybyggnad av kontor i Vallentuna
Nybyggnad av kontorslokaler, tidsbegränsad åtgärd t.o.m 2020-12-31.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Nybyggnad av mur mm.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Nybyggnad av transformatorstation på Molnby 6:1, Vallentuna Prästgård 1:2 och Lindholmen 5:1.
Ny etableringsyta för bodar och materialupplag i Vallentuna
Inför kommande utbyggnad av Roslagsbanan mellan Vallentuna och Kårsta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: