Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av ca 60 äldrebostäder och 64 vanliga lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ca 69 bostadsrätter och 27 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Detaljplan för bostadsbebyggelse om ca 50 bostäder i flerbostadshus och ca 10 radhus/kedjehus på Kragsta 1:51:3 och del av 2:7.
Nybyggnad av studentbostäder i Vallentuna
Avser studentbostäder med hyresrätter på gamla polishuset tomten. De nya studentbostäderna kommer att ligga centralt i korsningen Gärdesvägen/Allévägen.
Exploatering för nytt bostadsområde i Vallentuna
Avser exploatering inför nybyggnation av ca 380 bostäder.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 5000 kvm byggklar mark på Vargmötet 2:3 mfl
Nybyggnad av butik och lager i Vallentuna
Nybyggnad av butikslokal och lager för Nordiska galleriet.
Nybyggnad av gruppbostad i Ormsta
Nybyggnad av LSS-boende samt förråd.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industri/lager.
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Kårsta, Vallentuna
Avser VA-utbyggnad i Kårevägen, Kårsta, Vallentuna.
Nybyggnad av Infartsparkering i Vallentuna
Avser en ny infartsparkering i Kragstalund, Bällstaberg.
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Nybyggnad av flerbostadshus (Bya/Bta 554 m2), vårdboende LSS- 6 st. lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Vallentuna
Nybyggnad av flerbostadshus / 8 radhus.
Nybyggnad av fritidshus i Vallentuna
Nybyggnad av fritidshus (Bya/Bta 115 m2).
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Vallentuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industri/lager (tidsbegränsat 2020-03-01 - 2030-02-28).
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus (Bya 111m2 Bta 190 m2) samt carport (Bya 30 m2).
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus Bya om 110 m2 och Bta 185 m2 och additionsbostad med en bya/bta om 50 m2 samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Nybyggnad av komplementbyggnad Bya/Bta 50 m2 på Kårsta-Rickeby 2:144, 2:141, 2:78, 2:75, 2:149, 2:143, 2:72, 2:142, 2:73, 2:148, 2:82, 2:81 och 2:66.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vallentuna
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av sophus i Vallentuna
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Nybyggnad av transformatorstation 16 kvm.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Anmälan - Nybyggnad av komplementbyggnad max 25 m2.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Bygglov för byggbodar t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av reservoar i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av vattenreservoar och tryckstegringsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: