Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, förskola och parkeringshus i Upplands-Väsby
Kv Soltäppan och Kv Näckrosen, inom Fyrklövern. Projektet utförs i en samverkansentreprenad och omfattar 125 stycken hyresrätter, 120 stycken garageplatser och en förskola för 80 barn. Byggnaderna uppförs med ett fokus på hållbarhet och livscykelperspektiv och ska Svanenmärkas.
Nybyggnad av lägenheter samt vård- och omsorgsboende i Upplands Väsby
Ca 100 lgh samt ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 50 lgh, rivning av befintligt kontorshus.
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Avser 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotell med 192 rum på ca 4700 kvm.
Ombyggnad av väg och va-ledning i Upplands Väsby
I Fyrklöverns etapp 4 ska Mälarvägen, Husarvägen och Ekebovägen med delar av tillhörande gångstråk till ”blå bron” över E4 byggas om i sin helhet.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av hyresrätter i Upplands Väsby, Etapp 2
Avser ca 70 st hyreslägenheter.
Ny kraftledning mellan Snösätra-Ekudden
Rivning av nuvarande dubbla 220kV ledning samt byggnation av ny 400kV ledning i stort sett i samma sträckning. sambyggnation med Vattenfalls 130kV på 2/3 av sträckan. Julgransstolpar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 4
Bostadsrätter på 3-5 våningar. Brf ska bildas.
Rivning och nybyggnad av skola i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola och äldreboende.
Nybyggnad av LSS-boende på Odenslunda
Avser nybyggnad av LSS-boende vid Rosendalsvägen/Eddavägen.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av 10 radhus, 8 parhus, 2 lägenheter och 1 lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 31 st lägenheter.
Nybyggnad av idrottshall i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av företagshotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av företagshotell med ca 20st enheter.
Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola för ca 100 barn i Eds Allé fd Väster om Ägget.
Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola för ca 80 barn i Eds Allé fd Väster om Ägget.
Nybyggnad av gruppbostad i Upplands Väsby
Nybyggnad av LSS- boende. Fastigheten är på ca. 2500 m2 och boendet ca. 565 m2 BTA. Boendet inrymmer 6 lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen för både hyresgäster och personal.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotellverksamhet.
Nybyggnad av utställningshall i Upplands Väsby
Nybyggnad av utställningshall innehållande även utbildningslokal, kök, m.m.
Anläggning av dagvattenhantering samt finplanering i Upplands Väsby
Objektet avser anläggning av dagvattenhantering med brunnar och fördröjningsmagasin samt finplanering på Himmelsgränd, Dragonvägen och Drabantgatan. Även den kommunala belysningsanläggningen ingår.
Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby
Nybyggnad av radhus och parhus.
Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av miljöhus för återvinningskärl.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsad bodetablering.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsade byggbodar.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov av byggbod.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Tidsbegränsat plank med skylt på Vilunda 6:38 och Vilunda 1:548.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Uppställing av byggbaracker.
Nybyggnad av kallförråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Anläggande av fler parkeringsplatser.
Nybyggnad av miljöstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av miljöstation som ska betjäna Bollstanäs skola samt Bryggans förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: