Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Avser 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Planer för ca 80 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus på 4-6 våningar med lokaler för centrumändamål och förskola i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 3
Underjordiskt parkeringsgarage. Gårdsbjälklag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av grundskola i Upplands Väsby
Planerat projekt från investeringsbudget. Nybyggnad av grundskola i Vilundaparken vid Smedbynära/Fyrklövern.
Rivning och nybyggnad av skola i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Nybyggnad av bilanläggning i Upplands-Väsby
Ny anläggning för BMW Motorrad
Nybyggnad av bostadsrätter (stadsvillor) i Upplands Väsby
Planerar 30 exklusiva bostadsrättslägenheter. Säljstart våren 2017.
Nybyggnad av förskola på Odenslunda
Planer för ny förskola på Rosendalsvägen/Eddavägen, Hammarby-Smedby 2:25 mfl.
Exploatering på Prästgårdsmarken i Upplands Väsby
Denna upphandling omfattar markentreprenad Prästgårdsmarken.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.
Utbyggnad av Ladbrovägen i Upplands Väsby
Utbyggnad av Ladbrovägen med direkt koppling till Mälarvägen.
Nybyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Nybyggnad och tillbyggnad av tennishall.
Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Upplands-Väsby kommun planerar att uppföra en ny byggnad inrymmande ridbana, läktare, stall, personalutrymmen, kontor och kafé vid Väsby ridanläggning, Sättra gård, Upplands-Väsby. Entreprenaden omfattar projektering och nybyggnad av ridhus/stallbyggnad.
Nybyggnad av förskola eller LSS boende i Västra Väsby
Upplands Väsby kommun kommer att uppföra en förskola eller ett LSS-boende.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av väg och VA vid Skarvängskroken i Kairo. Den aktuella delen av Skarvängskroken är en lokalgata som utgår från Båtbyggarvägen/Masthuggarvägen i öster och löper sedan vidare i nordvästlig riktning, runt i en krok, för att åter ansluta Båtbyggarvägen i väster
Nybyggnad av gruppbostad i Upplands Väsby
Nybyggnation av gruppbostad.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotellverksamhet.
Nyanläggning av park i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Exploatering för nya bostäder mm i Upplands Väsby
Avser utbyggnad av ett torg mellan det nya bostadshuset och befintlig centrumhus intill Runby torg samt en upprustning av Trädgårdsvägen samt del av Runbyvägen. Anslutande del norrut längs
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
GC-väg Bendanvägen (Stockholmsvägen-Breddenvägen). Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Uppförande av temporärt idrottstält och omklädningspaviljong vid skola i Upplands Väsby
Avser idrottshall för bollsporter (såsom basket, innebandy, volleyboll, badminton samt gymnastik), 15 x 25 m, ca 375 kvm, förråd för bollvagnar och övriga redskap, ca 15 kvm, omklädning för 15 st elever samt entré, ca 80 + 15 kvm, erforderlig korridor mellan omklädningspaviljong och idrottshall.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industrilokal, rivning av kontors- och vårdlokaler.
Nybyggnad av stall i Upplands Väsby
Nybyggnad av lösdriftsstall.
Nybyggnad av markanläggning i Upplands Väsby
Nybyggnad av materialficka i betong.
Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av pumpstation för dagvatten.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av komplementbyggnad, miljöstation samt rivning av sophus.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Uppsättning av plank alt. spaljé.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Uppförande av plank.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Uppförande av tält för lagerhållning, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Rivning av bef nätstation samt nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Rivning av nätstation samt nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Rivning och nybyggnation av nätstatoner.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tillfällig bodetablering under byggperiod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: