Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Avser 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06.
Nybyggnad av lägenheter samt vård- och omsorgsboende i Upplands Väsby
Ca 100 lgh samt ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 50 lgh, rivning av befintligt kontorshus.
Nybyggnad av bostadsrätter/smålägenheter i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av bostadsrätter. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av 64 bostäder bestående av radhus, kedjehus och enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 4
Bostadsrätter på 3-5 våningar. Brf ska bildas.
Nybyggnad av grundskola i Upplands Väsby
Planerat projekt från investeringsbudget. Nybyggnad av grundskola i Vilundaparken vid Smedbynära/Fyrklövern.
Nybyggnad av förskola och äldreboende i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola och äldreboende.
Nybyggnad av produktionslokal i Upplands Väsby
Marklov för uppförande av verksamhetslokal.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Planer finns på nybyggnad av ca 68 lägenheter på Eds allé 4.
Nybyggnad av förskola på Odenslunda
Planer för ny förskola på Rosendalsvägen/Eddavägen, Hammarby-Smedby 2:25 mfl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 31 st lägenheter.
Utbyggnad av Ladbrovägen i Upplands Väsby
Utbyggnad av Ladbrovägen med direkt koppling till Mälarvägen i Vasbå entré. Stationsområdet.
Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola för ca 80 barn i Eds Allé fd Väster om Ägget.
Nybyggnad av gruppbostad i Upplands Väsby
Nybyggnad av LSS- boende. Fastigheten är på ca. 2500 m2 och boendet ca. 565 m2 BTA. Boendet inrymmer 6 lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen för både hyresgäster och personal.
Nybyggnad av studentlägenhet i Upplands Väsby
Nybyggnad av 25 stycken studentlägenheter/moduler.
Nybyggnad av vattenledning i Upplands Väsby
Avser nytt VA-stråk förbi Eds Kyrka. Ledningssträckningen är totalt ca 850 meter och förläggs söder om kyrkan och bort mot Eds Allé. Ledningspaketet utgörs av tre tryckledningar varav två tryckspillvattenledningar samt en dricksvattenledning. Förläggningsdjupet planeras till ca 2 meter.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Nybyggnad av lager på totalt ca 3000 kvm för förvaring/magasinering inom ytor av ca 40-50 kvm.
Nybyggnad av pumpstation i Upplands Väsby
Ur kommunens investeringsbudget 2020. Ny pumpstation vid Löwenströmska parken.
Nybyggnad av va-ledning i Upplands Väsby
Ur kommunens investeringsbudget 2020. Nya VA-ledningar vid Löwenströmska parken. Projektet kan komma att delas i etapper.
Nybyggnad av park i Upplands Väsby
Parken rustas upp och utformas för fler människor att röra sig tryggt i – med ny belysning och bänkar. Parkområdet längs med Väsbyån öppnas upp så att det blir lättare att promenera och vistas där, vilket skapar en mer levande plats. I parken kommer ny markbeläggning, planteringar och träd att anläggas.
Ny gc-tunnel vid Nordanvägen i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av grupphus i Upplands Väsby
Uppförande av 3 enbostadshus på Ekeby 4:1, 4:2 och 5:1.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri / lagerbyggnad.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för etablering av baracker.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar 2019-12-31 t o m 2020-11-30.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering från 2020-08-03 till 2023-03-15.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering t.o.m 2021-10-29.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av studentlägenhet i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av studentbostäder.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall för hantering av avfall t o m 2030-01-01.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar t o m 2030-01-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Upplands Väsby
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Upplands Väsby
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Nybyggnad av mur på Vilunda 1:548, 1:617 och 6:38.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation.
Anläggande av våtmark i Upplands Väsby
Avser anläggande av damm/våtmark i Sanda i Upplands Väsby.
Nybyggnad av cykelparkeringar i Upplands Väsby
Avser Cykelparkeringar vid busshållplatser. Placeringar ej fastställda i dagsläget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: