Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad vid stationsområdet i Upplands Väsby
Totalt i området för Väsby Entré planeras en ny bussterminal med vänthall ca 2000 kvm med ca 13000 kvm bostäder och verksamheter ovanpå. Parkeringsdäck med ca 500 bilplatser och 18000 kvm verksamheter. Landmärke med 17000 kvm verksamheter. Balder kommer stå för ca 2/3 av detta, omfattning och etappindelning är ej fastställt i dagsläget.
Om- och nybyggnad vid stationsområdet i Upplands Väsby
Totalt i området planeras bussterminal med vänthall ca 2000 kvm med ca 13000 kvm bostäder och verksamheter ovanpå. Parkeringsdäck med ca 500 bilplatser och 18000 kvm verksamheter. Landmärke med 17000 kvm verksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.
Nybyggnad av bostäder, förskola och parkeringshus i Upplands-Väsby
Kv Soltäppan och Kv Näckrosen. Kvarteren ligger inom Fyrklövern som är det största bostadsbyggnadsprojektet i Upplands Väsby på trettio år. Projektet utförs i en samverkansentreprenad och omfattar 125 stycken hyresrätter, 120 stycken garageplatser och en förskola för 80 barn. Byggnaderna uppförs med ett fokus på hållbarhet och livscykelperspektiv och ska Svanenmärkas. Det uppskattade ordervärdet är 350 miljoner och projektet beräknas vara färdigställt i sin helhet under våren 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Planer för ca 80 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus på 4-6 våningar med lokaler för centrumändamål och förskola i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Rivning och nybyggnad av skola i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av bilanläggning i Upplands-Väsby
Ny anläggning för BMW Motorrad
Nybyggnad av bostadsrätter (stadsvillor) i Upplands Väsby
Planerar 30 exklusiva bostadsrättslägenheter. Säljstart våren 2017.
Nybyggnad av LSS-boende på Odenslunda
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Utbyggnad av Ladbrovägen i Upplands Väsby
Utbyggnad av Ladbrovägen med direkt koppling till Mälarvägen.
Nybyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Nybyggnad och tillbyggnad av tennishall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av ca 30-35 st lägenheter.
Ombyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Upplands-Väsby kommun planerar att uppföra en ny byggnad inrymmande ridbana, läktare, stall, personalutrymmen, kontor och kafé vid Väsby ridanläggning, Sättra gård, Upplands-Väsby. Entreprenaden omfattar projektering och nybyggnad av ridhus/stallbyggnad.
Nybyggnad av förskola eller LSS boende i Västra Väsby
Upplands Väsby kommun kommer att uppföra en förskola eller ett LSS-boende.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av väg och VA vid Skarvängskroken i Kairo. Den aktuella delen av Skarvängskroken är en lokalgata som utgår från Båtbyggarvägen/Masthuggarvägen i öster och löper sedan vidare i nordvästlig riktning, runt i en krok, för att åter ansluta Båtbyggarvägen i väster
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotellverksamhet.
Nybyggnad park/idrottshall i Upplands Väsby
Utveckling av Vilundaparken till idrottsändamål under nya projektnamnet Väsby Idrottsstad.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Exploatering för nya bostäder mm i Upplands Väsby
Avser utbyggnad av ett torg mellan det nya bostadshuset och befintlig centrumhus intill Runby torg samt en upprustning av Trädgårdsvägen samt del av Runbyvägen. Anslutande del norrut längs
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Uppförande av temporärt idrottstält och omklädningspaviljong vid skola i Upplands Väsby
Avser idrottshall för bollsporter (såsom basket, innebandy, volleyboll, badminton samt gymnastik), 15 x 25 m, ca 375 kvm, förråd för bollvagnar och övriga redskap, ca 15 kvm, omklädning för 15 st elever samt entré, ca 80 + 15 kvm, erforderlig korridor mellan omklädningspaviljong och idrottshall.
Nybyggnad av gata och va i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2016-2018. Utbyggnad av gata och va i väsby idrottstad, tidigare Vilundaparken/Smedsgärdstomten.
Nybyggnad av garage i Upplands Väsby
Nybyggnad av ekonomibyggnad (kylrum, garage, förråd och personalutrymme).
Nybyggnad av stall i Upplands Väsby
Nybyggnad av lösdriftsstall.
Nybyggnad av datorhall i Upplands Väsby
Nybyggnad av serverhall.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Uppförande av tält för lagerhållning, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av transformatorstation i Upplands Väsby
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tillfällig bodetablering under byggperiod.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Uppställning av 2st gasförråd avsedda för att förvara gasflaskor.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Uppsättning av plank alt. spaljé.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Ändring av naturmark till parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Nybyggnad av 42 st plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: