Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Bro Mälarstrand
Totalt i området planeras ca 1500 bostäder, flerbostadshus med upp till 6 våningar samt radhus, kedjehus och villor.
Nybyggnad av lager i Bro
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Planer för bostäder på Ekhammar 4:200 m.fl.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Planer för ca 150 bostadsrätter.
Nybyggnad av hyresrätter i Kungsängen
Nybyggnad av hyresrätter på Ringvägen 5-15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
2 kvarter planeras att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten finnsta 1:17, fjärilsstigen 55-59.
Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen
Avser två delentreprenader: Entreprenad 1 för markarbeten (Med samordningsansvar). Entreprenad 2 för invändiga arbeten. Avser renovering och utbyte av va- och fjärrvärmeledningar. Ny vatten matning. Ny kanalisation för framtida fiberutbyggnad. Nyinstallation och ombyggnad av befintliga undercentraler. Invändig värmekonvertering i By353. Avser etapp 1 och 2 samt etapp 4-6.
Nybyggnad av pingishall i Kungsängen
Nybyggnad av sporthall anpassad för bordtennis i anslutning till Upplands-Bro gymnasiet.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Ersättning för förskolan Blåsippan. Ny förskola med 6 avdelningar och tillagningskök.
Ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 3-4
Totalt ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Denna del avser etapp 3 som sträcker sig från en punkt på västra sidan av väg 911 vid den s.k. Hundklubben, utmed väg 911 och fram till Håbo-Tibble. Etapp 4 går genom Håbo-Tibble och vidare fram till Sigtunafjärden. Entreprenaden omfattar ca 5,2 km vattenledning (V710 PE) och 2,4 km spillvattenledning (TS ≤315 ≥250 PE) med tillhörande anordningar samt en avloppsvattenpumpstation.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av betongindustri i Kungsängen
Nybyggnad av betongfabrik.
Ny aktivitetspark i Bro
Avser utveckling av Råbyplan i Bro till en aktivitetspark med yta för bordtennis, parkour, spontanidrottsplats, basket, fotboll, dans och yta för småbarnsaktiviteter.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-ledningsnät.
Nybyggnad av trycksegregerings station i Kungsängen, Etapp 6
Totalt ska en ca 20 km lång vattenledning, varav ca 3,5 km sjöledning, byggas. Även en ca 11 km lång avloppsledning. Detta byggs etappvis. Detta är sista delen som avser en trycksegregerings station.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
Avser VA-utbyggnad Verkaviken.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Avser ny gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Råbyvägen.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 3
Avser ny gång- och cykelväg med regional standard längs med Enköpingsvägen i Bro.
Nybyggnad av parkering, gångbana mm i Bro
Objektet omfattar ett område om cirka 3000 kvadratmeter. Arbetet inkluderar nybyggnation av två stycken parkeringar, en vändplan, ett övergångsställe, dagvattenanläggning, belysning och trottoar.
Nybyggnad av grupphus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 bostadshus och garage på fastigheten öråker 2:33, kronogårdsvägen/klodalsvägen.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av industri/lager på fastigheten örnäs 1:24, kraftvägen 6.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagertält på fastigheten finnsta 1:21, vallmostigen / liljestigen.
Nybyggnad av mur i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av stödmur på kungsängens kyrkby 2:1, enköpingsvägen.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten klöv och lilla ullevi 1:5, ullevivägen 2.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten kungsängens-tibble 1:41, skolvägen 29, Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten viby 19:18, kraftvägen 3a Kungsängens-tibble 1:41,Viby 19:18.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten viby 19:18, kraftvägen 3a.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-tibble 11:1.
Nybyggnad av kallförråd i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 2st kallförråd på fastigheten bro-skällsta 1:31, skiftnyckeln 6.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av avlopp- pumpstation på fastigheten bro-önsta 2:10.
Nybyggnad av carport i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten bro-råby 3:3, fasanstigen.
Nybyggnad av väg i Kungsängen
Marklov för anläggande av väg och cykelbana på fastigheten kungsängens-tibble 1:331.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Rivningslov för rivning och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten klöv och lilla ullevi 1:7, håtunavägen 1.
Nybyggnad av kontor i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov ( 2028-05-31) för nybyggnad av kontorsbod på fastigheten kungsängens kyrkby 2:9, skolvägen 20 e.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod på fastigheten brunna 4:670, artistvägen 10.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontor- och omklädningsbodar på fastigheten viby 19:1, mätarvägen 29.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: