Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Bro, etapp 2 m.fl.
Blir troligtvis 4 etapper. Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Bro, etapp 1
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av hyresrätter i Kungsängen
Nybyggnad av hyresrätter på Ringvägen 5-15.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik på ca 15000 kvm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Säbyholm
Ca 100 lägenheter i flerbostadshus, parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
2 kvarter planeras att byggas.
Nybyggnad av småhus i Bro
Både småhus, parhus och radhus planeras.
Nybyggnad av industri och kontor i Kungsängen
Nybyggnad av lokaler för JLG Sverige AB.
Nybyggnad av pingishall i Kungsängen
Nybyggnad av sporthall anpassad för bordtennis i anslutning till Upplands-Bro gymnasiet.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Ersättning för förskolan Blåsippan. Ny förskola med 6 avdelningar för ca 120 barn samt tillagningskök.
Ny sjöledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 5
Totalt ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Denna del, etapp 5, består huvudsakligen av en sjöförlagd vattenledning över Sigtunafjärden och Garnsviken. På Sigtunasidan skall ledningen dras ca 300 meter på land mellan Sigtunafjärden och Garnsviken. Där ledningen kommer iland på södra sidan av Garnsviken dras den upp till en kammare vid Märstavägen där den ansluts till befintlig huvudvattenledning. Entreprenaden omfattar ca 4,4 km vattenledning V710 PE, PN 12,5 (SDR13,6) med tillhörande anordningar. Cirka 3,7 km ledning är sjöförlagd och 0,7 km är markförlagd.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Bro, Detaljplan 1
Totalt i området planeras ca 800 bostäder, skolor, idrottshall samt finn det möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen och kolonilottsområden. Denna del avser grundförstärkningen för de delar som infattar infrastruktur i detaljplan 1.
Nybyggnad av bensin- och servicestation i Bro
Nybyggnad av drivmedelsstation och butik.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen. Denna del avser etapp 2; Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Håtunavägen.
Ny aktivitetspark i Bro
Avser utveckling av Råbyplan i Bro till en aktivitetspark med yta för bordtennis, parkour, spontanidrottsplats, basket, fotboll, dans och yta för småbarnsaktiviteter.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-ledningsnät.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
Avser VA-utbyggnad i Sågbacken.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
Avser VA-utbyggnad Verkaviken. Verkaviken är ett mindre sommarstugeområde på 48 fastigheter som ska anslutas til kommunalt vatten och avlopp iform av LTA system. Entreprenaden omfattar även en överföringsledning till Ådöskog för vidare anslutning senare. Det ligger även en fastighet på Björknäs Gård som ska ha en VA servis.
Nybyggnad av tvätthall i Bro
Nybyggnad av tvätthall för tunga maskiner.
Nybyggnad av busshållplats i Brunna
Avser byggnation av 5 nya busshållplatser i Brunna verksamhetsområde och Jursta område samt anslutande gångbanor till de befintliga GC-vägar vid busshållplatser och ett övergångsställe vid Mätarvägen och Garpebodavägen.
Nybyggnad av carport i Kungsängen
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Kungsängen
Anälan för nybyggnad av komplementbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av carport i Kungsängen
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Nybyggnad av lagertält 350 kvm samt ett lagertält på 200 kvm.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av staket i Kungsängen
Uppförande av staket/stängsel.
Nybyggnad av tv-mast i Kungsängen
Uppförande av telekommast.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Utökning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för bodetarblering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: