Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Nybyggnad av simhall i hörnet vid Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen, på Rospiggen.
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Ombyggnad av E18, nya busshållplatser, ombyggnad av trafikplats Arninge (trafiksignalanläggning och ny cirkulationsplats), nya kommunala vägar, ny gångbro över E18, kommunal dagvattendamm samt reparation av vägbro 2-1246 över E18.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 173 lägenheter och 4 radhus.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Täby
Avser vårdboende med ca 100 lägenheter och en förskola med 6st avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Täby Park, Kv 3, Etapp 1
Avser totalt 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854. Detta är första etappen och avser ca 111 bostadsrätter på ca 6700 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Totalt planeras ca 600 bostäder i området i denna etapp. Denna del avser 109 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 1
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser 54 bostäder i Norra Parken i anslutning till Barockparken.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667). Nybyggnad av parhus/radhus med 4st marklägenheter i souterrängplan på Gribbylund 5:1, 5:21.
Nybyggnad av väg/gata, va-ledning mm i Täby
Avser utbyggnad av gator, gc-vägar och ledningar på allmän plats i Näsby slott enligt detaljplan för fastigheterna Näsbypark 57:1 m.fl. i Näsbypark. Utanför detaljplaneområdet ska hastighetsreducerande åtgärder i form av upphöjd korsning vid grindstugan samt ombyggnation av den västra infarten till strandängarna även utföras.
Nybyggnad av returpark i Täby
Nybyggnad av återvinningscentral på Hagby återvinningsanläggning i Täby kommun med erforderliga markarbeten, anläggande av körbanor och rangerytor och uppförande av byggnad.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Planer för nybyggnad av 2 st enbostadshus på ca 310 kvm vardera samt två attefallshus.
Nybyggnad av ridhus i Täby
Bygglov för uppförande av ridhus på 22x66 kvm.
Nybyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för uppförande av samlingslokal samt stödmur.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Täby
Bygglov för uppförande av två parhus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för uppförande och utvändig ändring av pumpstation.
Nybyggnad av nätstation i Täby
Bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Förhandsbesked för transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked uppförande av 2 enbostadshus Gribbylund 9:12,9:13.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Marklov anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering (tom. 2029-06-01).
Nybyggnad av plank i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av plank(t.o.m 2022-12-31).
Nybyggnad av skola i Täby
Tidsbegränsat uppförande av skola/skolpaviljong (tom 2024-10-14).
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av garage och komplementbyggnader.
Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppförande av plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskydd.
Nybyggnad av cistern i Täby
Bygglov för uppförande av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: