Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Nybyggnad av simhall i hörnet vid Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen, på Rospiggen.
Nybyggnad av studentbostäder mm i Roslags-Näsby
Planer för nybyggnad av 230 studenlägenheter, gymnasium med coop butik i bottenplan.
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Ombyggnad av E18, nya busshållplatser, ombyggnad av trafikplats Arninge (trafiksignalanläggning och ny cirkulationsplats), nya kommunala vägar, ny gångbro över E18, kommunal dagvattendamm samt reparation av vägbro 2-1246 över E18.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 173 lägenheter och 4 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser 55+ boende i Södra Parken intill den vackra äppelträdgården.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Nybyggnad av hyresrätter med lokaler för förskola. Ingår i Kvarteret i Täby Park.
Nybyggnad av bostäder i Täby Park, Kv 3, Etapp 1
Avser totalt 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854. Detta är första etappen och avser ca 111 bostadsrätter på ca 6700 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser flerbostadshus mellan Djursholmsvägen och Näsbyviken.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, etapp 3
Nybyggnad av ca 150 lägenheter och 5 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Totalt planeras ca 600 bostäder i området i denna etapp. Denna del avser 109 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 1
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser 54 bostäder i Norra Parken i anslutning till Barockparken.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 69 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen, Skarpäng 62:13 och Virveln 102-103.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667). Nybyggnad av parhus/radhus med 4st marklägenheter i souterrängplan på Gribbylund 5:1, 5:21.
Nybyggnad av bostäder och handel i Täby
Planer för ca 26 bostäder och lokaler för handel.
Nybyggnad av väg/gata, va-ledning mm i Täby
Avser utbyggnad av gator, gc-vägar och ledningar på allmän plats i Näsby slott enligt detaljplan för fastigheterna Näsbypark 57:1 m.fl. i Näsbypark. Utanför detaljplaneområdet ska hastighetsreducerande åtgärder i form av upphöjd korsning vid grindstugan samt ombyggnation av den västra infarten till strandängarna även utföras.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ca 2790 m nybyggnad gc-väg längs Kundvägen.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Planer för nybyggnad av 2 st enbostadshus på ca 310 kvm vardera samt två attefallshus.
Nybyggnad av ridhus i Täby
Bygglov för uppförande av ridhus på 22x66 kvm.
Nybyggnad av gata i Arninge
Denna del avser nybyggnad av gata, Måttbandsvägen i projektet för Arneinge handelsområde och resecentrum (1084637).
Nybyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Täby
Bygglov för uppförande av två parhus.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av verksamhetsbyggnader för kajakuthyrning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för uppförande och utvändig ändring av pumpstation.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov, marklov uppförande av plank och markuppfyllnad enbostadshus på Diametern 43, 41, 46, Diametern 16, Diametern 116, Diamtern 42, 44, 45, 102, 117, 118, 54, 55, 56 & Diametern 57.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov, marklov uppförande av stödmur.
Nybyggnad av nätstation i Täby
Bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppförande av plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av cistern i Täby
Bygglov för uppförande av cistern.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av garage och komplementbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Förhandsbesked för transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked uppförande av 2 enbostadshus Gribbylund 9:12,9:13.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Marklov anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering (tom. 2029-06-01).
Nybyggnad av plank i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av plank(t.o.m 2022-12-31).
Nybyggnad av skola i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggbod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Täby
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av mur i Täby
Uppförande av stödmur på Diametern 104, Diametern 73 och Diametern 61.
Nybyggnad av mur i Täby
Uppförande av stödmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: