Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för nybyggnad av skola med plats för 720 elever i 4-9 klass. Även rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Beräknas stå klar under 2020.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostadsrätter i Täby
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av hyresrätter i Täby
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 153 lägenheter och 4 radhus.
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Ombyggnad av E18, nya busshållplatser, ombyggnad av trafikplats Arninge (trafiksignalanläggning och ny cirkulationsplats), nya kommunala vägar, ny gångbro över E18, kommunal dagvattendamm samt reparation av vägbro 2-1246 över E18.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 1
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Planer för ca 80 bostäder.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 2B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 56 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av sopsystem i Täby
Avser anläggande av sopsuganläggning i Täby Park på det tidigare Galoppfältet beläget mellan Grindtorp och Viggbyholm. Upphandlingen av hela sopsugsanläggningen är uppdelad i två upphandlingar. Upphandling 1 Denna upphandling avser huvudstammen av sopsugsledning som ska förläggas vartefter gator i området byggs ut. Upphandling 2 Förläggning av sopsugsrörsstick och anslutning till sopsugskammare, samt temporär sopsugsterminal kommer att handlas upp separat i ett senare skede.
Exploatering för nya bostäder i Täby, detaljplan 1
Avser grov och ledningsentreprenad i Täby park, Fd Galoppfältet.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667).
Nybyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Ny kompletterande skolbyggnad vid skola i Täby kyrkby
Avser en kompletterande byggnad innehållande klassrum, idrottssal och tillagningskök.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby, detaljplan 2
Fd Galoppfältet. Upp till 5 meter hög. Längs med E18.
Nybyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för uppförande av samlingslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av ridhus i Täby
Bygglov för uppförande av ridhus på 22x66 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av signalkur.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov, marklov uppförande av komplementbyggnad och markuppfyllnad.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för tidsbegränsat anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddskärm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskärm enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus med garage och rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för uppförande av etablering (jm ab).
Nybyggnad av dagvattenledning i Täby
Strandskyddsdispens för dagvattendamm.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Strandskyddsdispens för enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Tidsbegränsat anordnande av parkeringsplats (tom 201?).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar (t.o.m. 2018-12-31).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: