Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Ombyggnad av E18, nya busshållplatser, ombyggnad av trafikplats Arninge (trafiksignalanläggning och ny cirkulationsplats), nya kommunala vägar, ny gångbro över E18, kommunal dagvattendamm samt reparation av vägbro 2-1246 över E18.
Nybyggnad av bostadsrätter i Täby
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Nybyggnad av hyresrätter med lokaler för förskola. Ingår i Kvarteret i Täby Park.
Nybyggnad av hyresrätter i Täby
Nybyggnad av hyresrätter på Hästen 3/ Opalen 2.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 153 lägenheter och 4 radhus.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Täby kyrkby-Kragstalund
Utbyggnad till dubbelspår ca 2,5 km. Ca 1,3 km lång bullerskärm.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Täby
Området är idag planlagd för kontor. En planprocess med syfte att förutom kontor även tillåta bostäder och handel kommer att inledas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Planer för ca 50 bostäder i 3 huskroppar på 3-6 våningar mot Trefaldighetsvägen och Kabeluddsvägen.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667). Nybyggnad av parhus/radhus med 4st marklägenheter i souterrängplan på Gribbylund 5:1, 5:21.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Täby
Avser nya GC-tunnlar under Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen.
Exploatering av bostadsområde i Täby
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2017-2019.
Upprustning av hamnområdet samt ny brygganläggning i Täby
Avser upprustning av hamnområdet med nya elanläggningar, nya vattenledningar, belysning, nya bryggor och förtöjningsstolpar.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby, detaljplan 2
Fd Galoppfältet. Upp till 5 meter hög. Längs med E18.
Nybyggnad av dagvattenanläggning i Täby
Planer för nybyggnation av dagvattenanläggning vid Prästgårdsdammen.
Nybyggnad av ridhus i Täby
Bygglov för uppförande av ridhus på 22x66 kvm.
Konsultupphandling inför byggnation av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 1 (1534581) och Skola 2 (1537606). • Skola 3: Eventuellt rivning av befintlig skola eller del av skola. Om-, ny- eller tillbyggnad av grundskola för c:a 600 elever.
Konsultupphandling inför byggnation av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 1(1534581) och Skola 3 (1537608). • Skola 2: Nybyggnad av skola och förskola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller och c:a 100 förskolebarn, med garageplan, tillagningskök och idrottshall.
Konsultupphandling inför byggnation av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 2 (1537606) och Skola 3 (1537608). • Skola 1: Rivning av befintlig skola och nybyggnad av skola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller med tillagningskök och idrottshall.
Nybyggnad av aktivitetspark I Täby
Nybyggnad av aktivitetspark
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av garage och komplementbyggnader.
Nybyggnad av skola i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppställning av skolpaviljong.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus, komplementbyggnad och stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked uppförande av 2 enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.
Nybyggnad av elljusspår i Täby
Strandskyddsdispens för elljusspår.
Nybyggnad av kontor i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av kontorsmoduler (tom 2021-11-19).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbod (tom 2021-06-30).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbod t.om 2019-04-30.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av hälsopark i Täby
Nybyggnad av park och upprustning av lekplats

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: