Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Arninge-Ullna
Fd deponitippen. Ca 5 avdelningar.
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för nybyggnad av skola med plats för 720 elever i 4-9 klass. Även rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Nybyggnad av simhall i hörnet vid Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen, på Rospiggen. Beräknas stå klar under 2020.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Täby
Ca 230 lgh i flerbostadshus och radhus 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Söder om E18.
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Arninge, Etapp 2
Nybyggnad av 153 lägenheter och 4 radhus.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Nybyggnad av hyresrätter med lokaler för förskola. Ingår i Kvarteret i Täby Park.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Täby kyrkby-Kragstalund
Utbyggnad till dubbelspår ca 2,5 km. Ca 1,3 km lång bullerskärm.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Totalt i området, Ella gård, planeras för ca 350 - 420 bostäder.
Rivning alternativt om-, ny eller tillbyggnad av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 1 (1534581) och Skola 2 (1537606). • Skola 3: Eventuellt rivning av befintlig skola eller del av skola. Om-, ny- eller tillbyggnad av grundskola för c:a 600 elever.
Nybyggnad av skola m.m i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 1(1534581) och Skola 3 (1537608). • Skola 2: Nybyggnad av skola och förskola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller och c:a 100 förskolebarn, med garageplan, tillagningskök och idrottshall.
Rivning och nybyggnad av skola i Täby
En del konsultförfrågningar hör samman med Skola 2 (1537606) och Skola 3 (1537608). • Skola 1: Rivning av befintlig skola och nybyggnad av skola för c:a 900 elever, årskurs F-9, tre paralleller med tillagningskök och idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Planer för ca 50 bostäder i 3 huskroppar på 3-6 våningar mot Trefaldighetsvägen och Kabeluddsvägen.
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för att ersätta Tibbleskolan och Åvaskolan med en ny skola.
Nybyggnad av biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i Täby
Kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och el.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667). Nybyggnad av parhus/radhus med 4st marklägenheter i souterrängplan på Gribbylund 5:1, 5:21.
Nytt sport- och rekreationsområde i Arninge-Ullna
Avser anläggande av skidbacke på Fd deponitippen samt nytt rekreationsområde med plats för cykling, träning, badplats mm.
Exploatering av bostadsområde i Täby
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Nybyggnad av väg/gata, va-ledning mm i Täby
Avser utbyggnad av gator, gc-vägar och ledningar på allmän plats i Näsby slott enligt detaljplan för fastigheterna Näsbypark 57:1 m.fl. i Näsbypark. Utanför detaljplaneområdet ska hastighetsreducerande åtgärder i form av upphöjd korsning vid grindstugan samt ombyggnation av den västra infarten till strandängarna även utföras.
Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ca 2790 m nybyggnad gc-väg längs Kundvägen.
Nybyggnad av ridhus i Täby
Bygglov för uppförande av ridhus på 22x66 kvm.
Nybyggnad av gata i Arninge
Denna del avser nybyggnad av gata, Måttbandsvägen i projektet för Arneinge handelsområde och resecentrum (1084637).
Nybyggnad av vårdbostad i Täby
Bygglov för uppförande av omsorgsboende.
Nybyggnad av parkeringshus i Täby
Bygglov för uppförande av parkeringshus.
Nybyggnad av värmeverk i Täby
Bygglov för uppförande av värmecentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Nybyggnad av kylanläggning i Täby
Bygglov för uppförande av kylanläggning.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.
Nybyggnad av nätstation i Täby
Bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppförande av plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av cistern i Täby
Bygglov för uppförande av cistern.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Täby
Bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av belysning.
Nybyggnad av busshållplats i Täby
Bygglov, marklov uppförande av busshållplats och ändring av marknivå.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov, marklov uppförande av plank och markuppfyllnad enbostadshus på Diametern 43, 41, 46, Diametern 16, Diametern 116, Diamtern 42, 44, 45, 102, 117, 118, 54, 55, 56 & Diametern 57.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov, marklov uppförande av stödmur.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank och rivning av plank.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av verksamhetsbyggnader för kajakuthyrning.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Förhandsbesked för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Marklov anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av väg i Täby
Strandskyddsdispens för uppförande av brygga och flotte samt anläggning av väg och upprustning av badplats.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av byggbod (2019-01-31 till 2019-06-30).
Nybyggnad av tennishall i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av padelbanor(t.o.m 2029-03-01).
Nybyggnad av plank i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av plank(t.o.m 2022-12-31).
Nybyggnad av skola i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggbod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Täby
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av mur i Täby
Uppförande av stödmur på Diametern 104, Diametern 73 och Diametern 61.
Nybyggnad av mur i Täby
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av hälsopark i Täby
Nybyggnad av park och upprustning av lekplats

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: