Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Solna
Avser 420 bostäder som ska byggas ovanpå Biliahallen (1199346) på Bilia Haga Norra och detta är bostäder del 1.
Nybyggnad av bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna
Ca 240 bussuppställningsplatser, 120 x 100 meter stort betongdäck, ny tvätthall och administrationsdel mm.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Rivning av Bilias tidigare lokaler samt nybyggnad av bostäder på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2 totalt planeras det bygga 420 lägenheter i tre etapper.
Nybyggnad av bilhall i Solna
Nybyggnad av lokaler för bilhall och kontor med garage under mark för Bilia på ca 35000 m2 på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2. MariMatic AB är entreprenör gällande sopsug.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder samt kontor i Solna
3 hus med ca 200 student/forskarbostäder, 6-7 våningar, 1 kontorshus med 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 110 bostadsrätter i Bagartorp.
Nybyggnad av arbetstunnel för tunnelbana vid Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. Ingår i utbyggnaden av Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av högstadieskola i Bagartorp, Haninge
Avser högstadieskola med idrottsprofil för 350 elever.
Nybyggnad av gc bro och gc-väg i Solna
Ur investeringsbudget 2018-2019. Planer finns att bygga en ny gc-bro över Ålkistan.
Nybyggnad av gc-väg vid Tomtebodaterminalen i Huvudsta, Solna
Avser utbyggnad av ny GC-väg inklusive tillhörande konstruktioner (bro m.m.) och närliggande ytor vid Tomtebodaterminalen. Gång- och cykelvägen utformas med en bredd på 5,5 meter och det kommer att ligga på bro en del av sträckan.
Nybyggnad av konstgräsplan på Järva, Solna
Planer för anläggande av 3st fotbollsplaner, nytt omklädningsrum samt en ny vägsträcka på ca 500 m.
Exploatering/utbyggnad av allmän platsmark i Hagalund, Solna, Del 1
Avser utbyggnad VA, fjärrvärme, anläggning av väg. Ca 150 m. Inom exploateringsområdet Stora Frösunda som angränsar Kolonnvägen och Frösundaleden i Solna stad.
Finplanering och kraft vid nya elevhemmet på militärhögskolan i MHS Karlberg, Solna
Objektet omfattar anläggning av parkmiljöer, planteringar, elkraft, vägar samt andra typer av hårdgjorda ytor i anslutning till det nya elevhemmet och nya mottagningsstationen 20 kV på militärhögskolan, Karlberg. Området täcker en yta av ca 10 300 m², beräknat i horisontalplan på ritningen.
Nybyggnad av utegym i Solna
Planer för nybyggnad av utomhusgym inom gränsen för Igelbäckens naturreservat. I samband med bygget av gymmet ska en grundlig sanering göras.
Nybyggnad av kontor i Solna
Tygeln 2, rättarvägen,gårdsvägen, Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av radhus i Solna
Bygglov för nybyggnad av 56 st radhus och kedjehus kv grankällan. utvändig ändring länga f.
Nybyggnad av kontor i Solna
Bygglovför nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Solna
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda enbostadshus, del av grankällan.
Nybyggnad av radhus i Solna
Bygglov för nybyggnad radhus och stadsradhus 34 st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för parkeringsplatser, flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för sopbehållare, samt tillkommande p-platser.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd , transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd 5 år, återvinningsstation.
Nybyggnad av växthus i Solna
Bygglov för växthus.
Nybyggnad av staket i Solna
Bygglov inhägnad för sopkärl, nybyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för cykelväderskydd/cykeltak.
Anläggande av parker i Solna
Nybyggnad eller ombyggnad av 3st parker, Generation Pep, i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken.
Nybyggnad av sophus i Solna
Rivningslov för rivning av befintlig miljöstation och bygglov för nytt miljöhus.
Nybyggnad av barack i Solna
Tidsbegränsat bygglov för en byggbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: