Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för ca 700 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön, Etapp 2
Väsjö Torg (fd Mellersta), område 2-4, avser nybyggnad av ca 157 bostäder i Kvarter 1, A1, och ca 174 bostäder i kvarter 2, A2 plus eventuellt nybyggnad av 6 st radhus. Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön
Omfattar nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för 84 nya bostäder med varierande bostadsformer; 48 lägenheter, 31 radhus och 6 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av ca 65 lägenheter i 4st bostadshus.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 2
Ca 220 bostäder totalt för hela området på Sollentunavägen/Silverdalsvägen på del av Helenelund 7:5.
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
Väsjöskolan, som är planerad att stå klar tidigast 2022 kommer att byggas i två etapper. I den första etappen ingår en F-3-skola med plats för ca 360 elever. I etappen ingår också en tillfällig förskola. I etapp två byggs Väsjöskolan ut till en F-9 skola med plats för totalt 900 elever. Väsjöskolan kommer att ligga vid området Väsjö torg.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för nybyggnad av 80 studentlägenheter, 27 hotell lägenheter och kommersiella lokaler i Sjöberg centrum.
Nybyggnad av va-ledning i Sollentuna
Planer för en ny huvudvattenledning i nytt läge i Rotsunda, Sollentuna på ca 1,5 km.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
I planerna just nu finns även en förskola i Södersätra. Förskolan ska rymma ca 140 barn och planeras preliminärt vara klar 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av 96 bostadsrätter i Sollentuna.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Flerbostadshus i sutteräng, 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Totalt på Ribbings väg planeras ca 310 bostäder och Sollentuna hem har 2 områden. Denna del avser 3 punkthus med totalt ca 40 lgh varav 6 lgh i LSS-boende. 4-6 våningar.
Nybyggnad av bostäder på Tureberg
Planer för nybyggnad av bostäder på Sollentunavägen-Tellusvägen.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Ca 220 nya bostäder totalt för hela området.
Nybyggnad av vårdbostäder på Helenelund, Sollentuna
Avser nybyggnad av 54 lägenheter i vårdboende.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt 6 st radhus på fastigheten träbjälken 9, tellusvägen 1.
Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Avser nybyggnad av småindustrihus på fastigheten revisorn 11.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av tennishall i Sollentuna
Avser nybyggnad av tennishall med 4 st banor på ca 36x75 kvm på Edsbergs sportfält.
Nybyggnad av kontor vid Väsjön, Sollentuna
Markområdets omfattning är 3842 m². Avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nnybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldprovet 13-20.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 5 tvåbostadshus på fastigheten eldvapnet 19, hemmings väg 21 Eldvapnet 26,25,20,18,19.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Avser nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 2 tvåbostadshus på fastigheten elddopet 38 Elddopet 41,38.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Förhandsbesked sökt för nybyggnad av 4st enbostadshus.
Nybyggnad av sjösportcenter i Sollentuna
Upphandlingen avser rivning av befintliga byggnader samt nybyggnation av en föreningsbyggnad samt två förrådsbyggnader och tillhörande anläggningsarbeten på fastigheten med bla en parkering med ca 50 p-platser. Projektet består av tre nya byggnader; en huvudbyggnad (Hus A), två förrådsbyggnader (Hus B & C) och två nya bryggor anpassade för verksamheten och dess sommar- och vinteraktiviteter. Projektet utförs som utförandeentreprenad med inslag av Totalentreprenad för nya bryggor samt styrentreprenaden.
Nybyggnad av radhus i Tureberg
Avser nybyggnad av radhus med 2 våningar, 5 lägenheter samt med inredd vind.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Avser nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldsläckaren 10, hövdingevägen 98, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldsläckaren 12 Eldsläckaren 10,12.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Nybyggnad samt rivning av verksamhetslokal på fastigheten överby 10:15.
Nybyggnad av lekplats i Sollentuna
Bygglov för lekplats invid tegelhagsskolan på fastigheten helenelund 7:5, minkvägen 53.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Bygglov för nedgrävda bottentömda avfallskärl på fastigheten ritaren 34, rotebrovägen/kung hans väg.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för ny transformatorstation på fastigheten törnskogen 3:2, grönan 2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser på fastigheten haspen 2, poppelvägen/sörgårdsvägen.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten törnskogen 4:37 & 4:38, frestavägen.
Nybyggnad av skärmtak i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på fastigheten eliten 2, ribbings väg 87.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av sophus på fastigheten rörskarven 1, celsings väg.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Marklov för stödmur på fastigheten sjöborren 4, domherrevägen 23.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för bullerplank på fastigheten tomaten 1, sollentunavägen 192.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för förråd, rivning av förråd mm på fastigheten helenelund 6:7, sollentunavägen 68.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Rivningslov för bullerplank på fastigheten tidmätaren 15, myrvägen 12, Bygglov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten tidmätaren 15, myrvägen 12 Tidmätaren 15.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetaabering tom 2022-05-30 på fastigheten sjöjungfrun 1, lomvägen 35.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering 2020-08-01--2020-11-30 på fastigheten helenelund 7:5.
Nybyggnad av skola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för skolpaviljonger 1 och 2 på fastigheten sådden 1, sollentunavägen 265.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov tom 2020-12-31 för nybyggnad av bodetablering på fastigheten tureberg 25:3, oppigårdsstråket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: