Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Rotebro
Ca 2000 nya bostäder.
På- och nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Nya radhus i 2 våningar på befintliga 4-våningshus, nybyggnad 1 hus i 10-17 våningar med ca 90-150 nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 2
Ca 220 bostäder totalt för hela området på Sollentunavägen/Silverdalsvägen på del av Helenelund 7:5.
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
Väsjöskolan, som är planerad att stå klar tidigast 2022 kommer att byggas i två etapper. I den första etappen ingår en F-3-skola med plats för ca 360 elever. I etappen ingår också en tillfällig förskola. I etapp två byggs Väsjöskolan ut till en F-9 skola med plats för totalt 900 elever. Väsjöskolan kommer att ligga vid området Väsjö torg.
Nybyggnad av studentbostäder i Sollentuna
Planer för 72 st studentbostäder. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av va-ledning i Sollentuna
Planer för en ny huvudvattenledning i nytt läge i Rotsunda, Sollentuna på ca 1,5 km.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
I planerna just nu finns även en förskola i Södersätra. Förskolan ska rymma ca 140 barn och planeras preliminärt vara klar 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av 96 bostadsrätter i Sollentuna.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Flerbostadshus i sutteräng, 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Totalt på Ribbings väg planeras ca 310 bostäder och Sollentuna hem har 2 områden. Denna del avser 3 punkthus med totalt ca 40 lgh varav 6 lgh i LSS-boende. 4-6 våningar.
Ny vägport vid E4 i Helenelund
Statlig medfinansiering.
Nybyggnad av bostäder på Tureberg
Planer för nybyggnad av bostäder på Sollentunavägen-Tellusvägen.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Ca 220 nya bostäder totalt för hela området.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sollentuna
Totalt på området planeras ca 600 bostäder och lokaler för kontor och handel.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Avser nybyggnad av verkstad/maskinhall och kontor.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Fastighetens omfattning är 4 109 m².
Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av småindustrihus på fastigheten revisorn 11.
Nybyggnad av kontor vid Väsjön, Sollentuna
Markområdets omfattning är 3842 m². Avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokal på fastigheten tidpunkten 1, betselvägen 3.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal på fastigheten rankan 1, sollentunaholmsvägen 15.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Förhandsbesked sökt för nybyggnad av 4st enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av fem st parhus + 10 st attefallshus. Fastigheten haken 19, almvägen 39.
Nybyggnad av radhus i Tureberg
Avser nybyggnad av radhus med 2 våningar, 5 lägenheter samt med inredd vind.
Nybyggnad av grupphus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 12 st enbostadshus på fastigheten marsken 1.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad samt rivning av verksamhetslokal på fastigheten överby 10:15.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldprovet 13-20.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten södersättra 2:56, hövdingevägen 98.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för pumphus och sprinklertank på fastigheten ringpärmen 6, bergkällavägen 36.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sollentuna
Bygglov för återvinningsstation och plank på fastigheten tureberg 29:54, strandvägen 65.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten eldvapnet 30.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten törnskogen 4:37 & 4:38, frestavägen.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för mur, uterum och cykeltak på fastigheten helenelund 7:5.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Bygglov för nedgrävda bottentömda avfallskärl på fastigheten ritaren 34, rotebrovägen/kung hans väg.
Nybyggnad av cistern i Sollentuna
Bygglov för cistern på fastigheten svartinge 10:2, mälarvägen 1.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för mur på fastigheten eldprovet 5, spånvägen 1.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för mur på fastigheten malajen 1, rådans gårdsväg 46-50.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Rivningslov för bullerplank på fastigheten tidmätaren 15, myrvägen 12, Bygglov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten tidmätaren 15, myrvägen 12 Tidmätaren 15.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetaabering tom 2022-05-30 på fastigheten sjöjungfrun 1, lomvägen 35.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering 2020-08-01--2020-11-30 på fastigheten helenelund 7:5.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av byggbodar på fastigheten edsberg 10:1, skogängsvägen 14.
Nybyggnad av skola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för skolpaviljonger 1 och 2 på fastigheten sådden 1, sollentunavägen 265.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov t o m 2021-10-31 för bodetablering på fastigheten slipstenen 1, hammarbacken 16.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov t o.m. 2022-12-31 för bodetablering på fastigheten väsby 5:1.
Nybyggnad av skola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov till och med 2026-09-01 för skolpaviljong och rörelserum på fastigheten helenelund 6:7, sollentunavägen 68.
Nybyggnad av gäststuga i Sollentuna
Bygglov för mur, gårdshus och cykeltak på fastigheten murklan 1, johannesbergsvägen 64-124, vetenskapsvägen 2a-8f.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: