Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för ca 700 nya bostäder.
Nybyggnad av förskola i Väsjön, Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för ca 700 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön, Etapp 2
Väsjö Torg (fd Mellersta), område 2-4, avser nybyggnad av ca 157 bostäder i Kvarter 1, A1, och ca 174 bostäder i kvarter 2, A2 plus eventuellt nybyggnad av 6 st radhus. Totalt på Väsjö Torg planeras ca 800 lgh i flerbostadshus och 80 stadsradhus. Området består av 8 delområden, område 1 är markanvisat och denna del avser ca 400 bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön
Omfattar nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 95 bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Marken ägs till största delen av privatpersoner.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av LSS boende & äldreboende i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av lss-boende på fastigheten trollvagnen 1, kanalvägen 11.
Omledning av E4 samt ny bro vid Helenelund
Huvuddel 1: omledning av E4 vid Helenelund, grundläggning för provisorisk bro, ny arbetsväg. Huvuddel 2: rivning av vägport vid Helenelund, uppbyggnad av ny permanent bro, rivning av omledningsväg, återställande av mark, ny fjärrvärmepumpstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten eldsjälen 1, frestavägen 116.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av ca 65 lägenheter i 4st bostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Säljstart under vintern 2021
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
Väsjöskolan, som är planerad att stå klar tidigast 2022 kommer att byggas i två etapper. I den första etappen ingår en F-3-skola med plats för ca 360 elever. I etappen ingår också en tillfällig förskola. I etapp två byggs Väsjöskolan ut till en F-9 skola med plats för totalt 900 elever. Väsjöskolan kommer att ligga vid området Väsjö torg.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för nybyggnad av 80 studentlägenheter, 27 hotell lägenheter och kommersiella lokaler i Sjöberg centrum.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 3
Ca 220 bostäder totalt för hela området på Sollentunavägen/Silverdalsvägen på del av Helenelund 7:5.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
I planerna finns en förskola i Södersätra.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt 6 st radhus på fastigheten träbjälken 9, tellusvägen 1.
Exploatering för nya bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Avser exploatering för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder på Tureberg
Planer för nybyggnad av bostäder på Sollentunavägen-Tellusvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 26 hyresrätter.
Nybyggnad av idrottsanläggningar vid Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av idrottsanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 44).
Ny 400 kV-ledning Hamra - Överby
Hamra-Överby ny 400 kV-ledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sollentuna
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Avser nybyggnad av verkstad/maskinhall och kontor.
Nybyggnad av kontor vid Väsjön, Sollentuna
Markområdets omfattning är 3842 m². Avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
6 parhus. Elddopet 38,39,40,41,42 och 43.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokal på fastigheten tidpunkten 1, betselvägen 3.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Avser nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av padelhall i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av padelcenter på fastigheten sjöhjälten 7, danderydsvägen 113.
Nybyggnad av sjösportcenter i Sollentuna
Upphandlingen avser rivning av befintliga byggnader samt nybyggnation av en föreningsbyggnad samt två förrådsbyggnader och tillhörande anläggningsarbeten på fastigheten med bla en parkering med ca 50 p-platser. Projektet består av tre nya byggnader; en huvudbyggnad (Hus A), två förrådsbyggnader (Hus B & C) och två nya bryggor anpassade för verksamheten och dess sommar- och vinteraktiviteter. Projektet utförs som utförandeentreprenad med inslag av Totalentreprenad för nya bryggor samt styrentreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 37
Nybyggnad av gata i Sollentuna
Planer finns för en ny vägförbindelse mellan Norra Malmvägen och Danderydsvägen.
Nybyggnad av parkeringsplatser vid Väsjön i Sollentuna
Ca 450 parkeringsplatser. Sanering: 1449494
Utbyggnad av Norrvikenleden och Hammarbacken i Sollentuna
Utb delar av Norrvikenleden och Hammarbacken inkl den norra korsningen.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Eldprovet 23,24,25,27.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nnybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldprovet 13-20.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Ur investeringsbudget 2017-2020. Temalekpark Edsvik.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 4 tvåbostadshus samt komplementsbyggnad på fastigheten Eldsoppen 6,Eldvapnet 29,Eldprovet 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus på fastigheten elddopet 35
Nybyggnad av tennishall i Sollentuna
Avser nybyggnad av padelhall på fastigheten eldmärket 2.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten eldklotet 9, fjätursvägen 5b.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbostad av på fastigheten eldgaffeln 16, väsjövägen 8c.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten tennskålen 8, lillhersbyvägen 1.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (avsedd för bollmaskin) på fastigheten rotebro 2:8, skillingegården.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) på fastigheten eldsläckaren 11, hövdingevägen 98.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten exponenten 2, lavendelvägen 24d.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten helenelund 7:5, kv. middagen.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten eldskenet 6, hövdingevägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten tureberg 25:3, love almqvists väg 1.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten södersättra 2:22, nordmannavägen 14.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten eldgallret 8, väsjövägen 14.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Bygglov för plank samt rivning av befintligt plank på fastigheten tureberg 27:53, bagarbyvägen (utanför myrvägen 12).
Nybyggnad av elverk i Sollentuna
Bygglov för reservkraftsstation på fastigheten häggvik 2:1, knista gårds väg 1.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering (t.o.m. 2023-04-30) på fastigheten tureberg 29:40, allfarvägen 35.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering på fastigheten tussen 44, ryavägen 20.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov t o m 2021-12-22 för bodetablering på fastigheten elddopet 6, molnstigen.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov t.o.m 2022-12-31 för nybyggnad av bodetablering på fastigheten ellipsen 4, ribbings väg 5c-7c.
Nybyggnad av garage i Sollentuna
Rivningslov för befintliga garagebyggnader och bygglov för nybyggnad garagebyggnader på fastigheten solen 50, solängsvägen 118.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Marklov för parkeringsplatser på fastigheten släpet 8, hammarbacken 8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: