Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för ca 700 nya bostäder.
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Tureberg
Rivning av bef skolbyggnader. F-6 skola för ca 630 elever, förskola för ca 140 barn samt en fullstor idrottshall. 2-3 våningar. 8000 kvm skollokaler på Sveavägen/Norrängsv/Söderängsv. Miljöbyggnad Silver.
Utförande av arbetsgata, VA-ledningar mm vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Entreprenaden avser anläggning av arbetsgator, anläggning av kaj med brygga, nytt påldäck med tråg som grundläggs med slagna och borrade betong- och stålpålar samt i vissa fall bergsförankring, va-ledningar, fjärrvärmeledningar, kanalisation för el-, belysning-, tele- och optoledningar, belysningsfundament samt pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av skola och förskola på Edsberg, Sollentuna
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av förskola och skola. Skolan byggs för ca 600 elever och 100 förskolebarn. Skolfastighetens yta är totalt 16 503 m². Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
Projektet avser nyproduktion av 97 lägenheter samt 4 tvättstugor, förråd, barnvagnsrum och dylikt fördelade på fyra stycken huskroppar. 1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus på del av Helenelund 7:5, Sollentunavägen/Silverdalsvägen. Totalt planeras Ca 220 nya bostäder i området.
Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Nybyggnad av Biltema butik i Sollentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ca 75-90 små lägenheter, ettor och tvåor. Byggs vid Snöbollsvägen 3/Lindvägen 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av 63 st lägenheter med underliggande garage vid Kung Agnes väg/Strandvägen, Tårbilen 12.
Nybyggnad av lägenheter i Häggvik, Sollentuna
Planer för ca 37 bostadsrätter med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för nybyggnad av ca 80 lägenheter och kommersiella lokaler i Sjöberg centrum.
Nybyggnad av äldreboende i Sollentuna
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Nybyggnad av hotell med 65 st rum.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall. En länga med 5 stadsradhus i 2 våningar + vind samt flerbostadshus i 3 våningar + takvåning resp 4 våningar + vind planeras.
Nybyggnad av parhus vid Väsjön i Sollentuna
12 parhus med 24 lgh, äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Städet 6,7.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av radhus på fastigheten norrsättra 1:45, solstigen 11 Norrsättra 1:22,1:45.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten ejdern 16, snöbollsvägen 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 44).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Nya parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 7 st parhus i Häggvik, Sollentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Elddopet 28 och Elddopet 29.
Nybyggnad av datahall i Sollentuna
Nybyggnad av datacenter i Sollentuna, Skyddsklass 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna.
Nybyggnad av modulförskola i Edsberg, Sollentuna
En ny permanent modulförskola ska upprättas. Det ska vara en förskola dimensionerad för ca 75 barn fördelade på tre avdelningar med mottagningskök samt personalytor. Den totala byggarean beräknas vara mellan ca 500 - 600 kvadratmeter fördelat på ett eller två plan.
Nybyggnad av radhus i Tureberg
2 våningar med inredd vind.
Nybyggnad av fotbollsplan i Sollentuna
Avser nyläggning av 11-mannakonstgräsplan samt tillhörande parkeringsytor, förråd och belysning på del av fastigheten Helenelund 7:5. På fastigheten idag finns en tillfällig förskola som ämnas rivas innan entreprenaden påbörjas.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldvapnet 30, stormansvägen 13, Rivningslov för 2 bodar på fastigheten eldvapnet 30, stormansvägen 13 Eldvapnet 30.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för telekomstolpe på fastigheten viby 11:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för transformatorstation på fastigheten elektrikern 4, djupdalsvägen 29.
Nybyggnad av skärmtak i Sollentuna
Bygglov för väderskyddat cykelställ på fastigheten vinättikan 4, söderled 20.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov samt rivningslov för transformatorstation på fastigheten häggvik 2:1, knista gårds väg 1.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad på fastigheten edsberg 11:12, skoldalsvägen 14.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Bygglov för bodetablering förbifart häggvik på fastigheten häggvik 2:1.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av miljöhus på fastigheten sångaren 6, västervägen 33.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten guldfisken 11, frestavägen 57c.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodar samt stängsel till 2023-12-01 på fastigheten ejdern 17, snöbollsvägen 5 Ejdern 12,17.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av ostadgad 18 m mast samt teknikhus på fastigheten tureberg 25:1, sollentuna station 1.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodar på fastigheten törnskogen 4:56, frestavägen 94.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för parkeringsplatser på fastigheten sjöstugan 1, sidensvansvägen 8.
Nybyggnad av skola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för skolpaviljong på fastigheten morteln 1, silverbäcksvägen 1.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av tillfälliga bodar t.o.m 2020-08-20 på fastigheten takstolen 17, trädgårdsvägen 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: