Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2 mfl
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ritorp, Södertälje
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 50 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Södertälje
70-75 stycket tomter kommer säljas till privata byggherrar.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11
Nybyggnad av industri mm i Almnäs
Några tomter mellan 6000 - 54´000 kvm finns kvar till försäljning.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 3
Nybyggnad av kedjehus (ca 18 lgh). 127 kvm boa/st
Eventuell nybygnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Olika förslag finnsr. Renovera garaget och bygga ett hus ovanpå med lägenheter och butiker. Eller riva delen av garage som är ovan jord och bygga nya butiker och lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh).
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Exploatering av bostäder i Pershagen
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnad av 200 m gata och va-anläggningar för att möjliggöra nya bostäder. Arbetena omfattar även gatubelysning, el, tele och pumpstation, grundläggning för elstation.
Nybyggnad av intagsledning till pumpstation i Södertälje
Avser intagsledning av sjövatten till pumpstation.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet/industri.
Ny laddpark för elbilar, Telge AB
Avser Nybyggnad av Laddpark för El och Hybridfordon.
Ny pumpstation mm, Södertälje
Även renovering av tillfartsväg
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av värmeverk i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av fristående bergvärmecentral.
Nybyggnad av nätstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av högspänningsstation (b156) och 3 st. murar.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kärlskåp.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av oljecistern.
Nybyggnad av omklädningsrum i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stödmurar (bgn 108).
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nst1451.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation tgs500.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet (cisterner).
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Bygglov för nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av värmeverk i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 st fristående bergvärmecentraler.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av carport i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och stödmurar samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivningslov för rivning av transformatorstation nst294 och bygglov för nybyggnad av transformatorstation nst1450.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar på ponton.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av förskola i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av plank.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Nybyggnad komplementbyggnad södertälje solen 7 enhetsområde 1.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad industri södertälje tälleby 1:41.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: