Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11
Nybyggnad och ombyggnad av parkstråk i Södertälje
Flens kommun ska markplanera området för skolstråk, mellan Storgatan och Drottningvägen i Flen. Projektet avser markarbeten för både nyanläggning och ombyggnad av parkstråk mellan skolområde i öster (Prins Wilhem) och fritidsgård (Skjortan) i väster. Området är uppdelat i tre entreprenadområden. Detta projekt avser entreprenad Skolstråket. Projektet omfattar även belysning, VA-anslutning till nya dagvattenbrunnar och dagvattenfördröjning i svackdike mot Drottningvägen
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 3
Nybyggnad av kedjehus (ca 18 lgh). 127 kvm boa/st
Eventuell nybygnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Olika förslag finnsr. Renovera garaget och bygga ett hus ovanpå med lägenheter och butiker. Eller riva delen av garage som är ovan jord och bygga nya butiker och lägenheter.
Nybyggnad av GC väg i Södertälje/Nykvarn
Samarbetsprojekt mellan Södertälje och Nykvarns kommun.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nybyggnad av intagsledning till pumpstation i Södertälje
Avser intagsledning av sjövatten till pumpstation.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet/industri.
Ny pumpstation mm, Södertälje
Även renovering av tillfartsväg
Anläggande av konstgräsplan i Enhörna, Södertälje
Objektet avser anläggande av konstgräsplan vid Enhörna fritidsgård i Södertälje.
Anläggande av konstgräsplan i Hölö, Södertälje
Objektet avser anläggande av konstgräsplan vid Hölö IP i Södertälje.
Ny laddpark för elbilar, Telge AB
Avser Nybyggnad av Laddpark för El och Hybridfordon.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 3 st parhus (6 lgh).
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus (6 lgh).
Nybyggnad av stall i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stallbyggnad.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för anläggning av nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Eneboda 1:27,1:30.
Utbyggnad av väg i Södertälje
Avser färdigställande av del av Svaldungevägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: