Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
Nybyggnad av bostäder mm i Östertälje
Planer finns för ca 500 bostäder, kontor, lokaler för handel mm.
Nybyggnad av F-9 skola i Södertälje
Ny skola för ca 600 st elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 138 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av bostäder mm i Södertälje
Stadsutveckling av Södertälje Centrum. Målet är att bygga stad och utvidga stadskärnan till att på ett tydligt sätt omfatta bytespunkten (Södertälje C) och kvarteren längs Nyköpingsvägen och Järnagatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ritorp, Södertälje
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 50 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av industri mm i Almnäs
Några tomter mellan 6000 - 54´000 kvm finns kvar till försäljning.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Avser nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Exploatering av bostäder i Pershagen
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnad av 200 m gata och va-anläggningar för att möjliggöra nya bostäder. Arbetena omfattar även gatubelysning, el, tele och pumpstation, grundläggning för elstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh).
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Byte/riktning av stolpar längs bandel 421 mellan Järna-Åby
Byte/riktning av 137 stolpar, högspänning.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet/industri.
Ny kulvert vid Bränningeån
Km 41+347, betongreparation front och stödmur.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (29 lgh).
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industri (gjuteri) bgn 155.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av lagerhall (tält).
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servering i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av uteservering (pergolasystem).
Nybyggnad av väg i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av väg.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av handikapparkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar på ponton.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för kontorspaviljonger (bgn 118).
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för personalbodar bgn 231.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: