Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 500-550 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Uppförande av 200-250 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av rad- & flerbostadshus i Mariekäll, Södertälje
Ca 96 bostadsrätter och radhus om två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 125 lägenheter som bygg på ett parkeringshus.
Nybyggnad av stadsvillor Hovsjö
Ca 100-125 stycken stadsvillor.
Nybyggnad av punkthus i Bergvik, Södertälje
60-70 lägenheter. Telgehusvägen och Barrstigen.
Nybyggnad av radhus i Hovsjö
75 stycken radhuslägenheter i solfjärder form.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och parhus i Södertälje
Kan inte byggas ut innan täktverksamheten avslutats.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 209 platser i anslutning till ambulanshall och akutmottagning på Södertälje sjukhus område vid Doktorsvägen/Erik Dahlbergs väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 4
Projekt efter etapp 3, Brf Monopolet.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Södertälje
70-75 stycket tomter kommer säljas till privata byggherrar.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Detaljplanearbete för att utreda en förtätning av området pågår.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förtätning av befintlig radbystruktur.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningar för ny bebyggelse är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark för lantlig villabebyggelse främst i anslutning till befintliga vägar. Godkända vatten– och avloppsanläggningar krävs samt dagvattenhantering. Möjlighet till anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet kan finnas.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningarna för ny bebyggelse här är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark. Ny väg från Sandviksvägen/ Björnfoten till området, godkända vatten– avloppsanläggningar och godkänd dagvattenhantering krävs .
Nybyggnad av gruppbyggda hus och flerbostadshus i Södertälje
Ca 15-20 st. lägenheter/ radhus, samt 3-4 småhus. Detaljplanarbete för området pågår
Nybyggnad av fryslager i Södertälje
Återuppbyggnad av fryslager.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av gc bro i Södertälje
Vid Inre Maren och Marenplan planerar kommunen att bygga om kajer, strandpromenader, bryggor, torgyta samt bygga en ny bro.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 3
Nybyggnad av kedjehus (ca 18 lgh). 127 kvm boa/st
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Byte av befintligt 20 kV ställverk i station H6 Blombacka. Nytt ställverk ska byggas upp som simplex koppling förutom inkommande från transformatorer T1 och T2 som ska vara i duplex utförande. I entreprenaden ska det också ingå byte av krafttransformator T2.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer för nybyggnad av 2st lägenheter.
Nybyggnad av rondell i Södertälje
Planerat projekt som är framflyttat på obestämd tid.
Nybyggnad av tvättinrättning i Södertälje
Avser nybyggnad av miljötvätt med fristående tvättstuga. Mark och grundarbete utförs av ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus och förråd (8st lgh), Bygglov för nybyggnad av radhus (11 lgh), ett tvåbostadshus och förråd Glasberga 1:439,1:440.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsanläggning.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 7 enbostadshus och garage Glasberga 1:447,1:444,1:441,1:443,1:445,1:442,1:446.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kallager/förråd.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av mät- och vågstation (tält).
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för lagerhall.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för tidsbegränsad anläggning (tält).
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Södertälje
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: