Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri och logistikverksamhet i Almnäs
Projektet avser en logistikanläggning. Projektet omfattar mark-, bygg- och installationsarbeten för terminalområde, terminalbyggnad och kontorslokaler. Total BTA på 17 500 m2 och behandlad tomtmark är ca 89 500 m 2 (inklusive byggnadsområdet).
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Södertälje
Projektet omfattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Nybyggnad av förskola i Östertälje, Södertälje
Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen. Inom planområdet finns i dag två förskolor. Den nya förskolan är tänkt att byggas ut etappvis för att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten, från 160 barn till cirka 260 barn.
Nybyggnad av trygghetsboende i Södertälje
Avser nybyggnad av trygghetsboende.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av sporthall i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av en sporthall om ca 2000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 3
Nybyggnad av kedjehus (ca 18 lgh). 127 kvm boa/st
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus (6 lgh).
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Nybyggnad av GC väg i Södertälje/Nykvarn
Samarbetsprojekt mellan Södertälje och Nykvarns kommun. Avser att bygga en gång- och cykelväg mellan kommunerna. Den ska gå från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje. Sträckan är 5,9 km och får belysning hela vägen.
Nybyggnad av fritidsgård i Södertälje
Avser nybyggnad av fritidsgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnsäng, Södertälje
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 3 st parhus (6 lgh).
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus och carport/förråd Glasberga 1:496,1:495,1:494,1:493,1:491,1:492.
Anläggande av konstgräsplan i Enhörna, Södertälje
Objektet avser anläggande av konstgräsplan vid Enhörna fritidsgård i Södertälje.
Anläggande av konstgräsplan i Hölö, Södertälje
Objektet avser anläggande av konstgräsplan vid Hölö IP i Södertälje.
Byte av rörbro över Skillebyån vid Hölö kyrka
Bro över Skillebyån 3,2 km NV om Hölö kyrka.
Ny/flyttad bränslemottagning vid Igelstaverket, Södertälje
Bränslemottagningen ska flytta till ny placering inom området. Installationer demonteras/rivs och nya utförs till nya placeringen. Provtagare och ”plåtbod” flyttas till nya placeringen, tre av dom befintliga modulerna ska deponeras. Tre nya moduler ska införskaffas till nya placeringen inkl. gångplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov samt rivningslov för nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad ( b245,mediahus med pumphus och cisterner).
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur samt markuppfyllnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (attefall).
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Anmälan för nybyggnad av transformatorstation (b143).
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Anmälan för nybyggnad för industriutrustning.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd av reningsverk.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation samt rivningslov för befintliga stationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (2 st).
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st).
Nybyggnad av barack i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong, manskapsbod och containrar.
Nybyggnad av personallokal i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalbod.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Utbyggnad av väg i Södertälje
Avser färdigställande av del av Svaldungevägen.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: