Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 500-550 st lägenheter.
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 3 mfl
Totalt planeras JM för ca 500 nya bostäder i Igelstavik. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av hotell i Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av ett hotell med ca 200 rum, det kommer att innehålla lobby & lounge, barer, restauranger, uteservering på terrass mot Marenviken, konferensavdelning, co-working, träningsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Uppförande av 200-250 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 500 bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hovsjö
Ca 125 lägenheter som bygg på ett parkeringshus.
Nybyggnad av stadsvillor Hovsjö
Ca 100-125 stycken stadsvillor.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya flerbostadshus längs med Telgehusvägen och vid korsningen Birkavägen/Telgehusvägen samt ev. ny förskola i området. Detaljplanen syftar även till att utveckla allmänna platser i samband med bostadsutvecklingen.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Södertälje
Projektet omfattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter.
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2
Totalt planeras JM för ca 500 nya bostäder i Igelstavik. Denna etapp avser ca 70-80 lägenheter.
Nybyggnad av punkthus i Bergvik, Södertälje
60-70 lägenheter. Telgehusvägen och Barrstigen.
Nybyggnad av punkthus, förskola, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för förskola, kontor och handel.
Nybyggnad av radhus i Hovsjö
75 stycken radhuslägenheter i solfjärder form.
Nytt verksamhetsområde i Södertälje
Planarbete pågår som utreder möjlighet för verksamheter som kontor, handel och eventuellt mindre, ickestörande industriverksamhet.
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser förtätning av nya bostäder i flerbostadshus inom befintligt flerbostadshusområde. Verksamhetslokaler kan möjliggöras i bottenplan mot Prästgårdsvägen, med entréer mot gatan.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Nybyggnad av industri mm i Almnäs
Några tomter mellan 6000 - 54000 kvm finns kvar till försäljning.
Nybyggnad av trygghetsboende i Södertälje
Avser nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av båtvarv i Hall
Möjliggöra varvsverksamhet för fritidsbåtar invid Igelstabron i Hall.
Nybyggnad av kontor och handel i Södertälje
5200 kvm mark finns och är detaljplanelagd.
Ombyggnad av skola till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad av skola till förskola.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Exploateringsarbeten inför verksamhetsområde Stockholm Syd, Södertälje kommun
Södertälje kommun utvecklar, tillsammans med Nykvarns kommun, verksamhetsområdet Stockholm Syd som ett logistik- och verksamhetsområde i sydvästra Stockholm. Södertäljes del av området, Almnäs, består av det nedlagda kasern- och verkstadsområdet från regementstiden.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 3
Nybyggnad av kedjehus (ca 18 lgh). 127 kvm boa/st
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Glasberga 1:528,1:486,1:531,1:530,1:529.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Avser skolmodul för klass F-9 ca 415 elever.
Nybyggnad av GC väg i Södertälje/Nykvarn
Samarbetsprojekt mellan Södertälje och Nykvarns kommun. Avser att bygga en gång- och cykelväg mellan kommunerna. Den ska gå från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje. Sträckan är 5,9 km och får belysning hela vägen.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus och carport/förråd Glasberga 1:496,1:495,1:494,1:493,1:491,1:492.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Anläggande av våtmark i Hovsjö, Södertälje
Avser att anlägga våtmark för att minska belastningen av näringsämnen och andra dagvattenrelaterade föroreningar till Måsnaren. I uppdraget ingår även borttagning av bottensediment i befintliga diken.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov samt rivningslov för nybyggnad av lagerlokal.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Byte av rörbro över Skillebyån vid Hölö kyrka
Bro över Skillebyån 3,2 km NV om Hölö kyrka.
Uppförande av reningsverk vid Tveta Återvinningsstation i Södertälje
Telge Återvinning måste rena lakvattnet som pumpas från Tveta till Himmerfjärdsverkets reningsverk, Syvab. Detta avser upphandling av en funktionsentreprenad där man skall ställa upp ett reningsverk och drifta det för att rena lakvattnet.
Ny/flyttad bränslemottagning vid Igelstaverket, Södertälje
Bränslemottagningen ska flytta till ny placering inom området. Installationer demonteras/rivs och nya utförs till nya placeringen. Provtagare och ”plåtbod” flyttas till nya placeringen, tre av dom befintliga modulerna ska deponeras. Tre nya moduler ska införskaffas till nya placeringen inkl. gångplan.
Rivning och nybyggnad av Ångbåtsbrygga i Södertälje
Avser rivning av ny brygga och byggnation av ny brygga. Adressen är fastighet Farstanäs camping, Farsta 1:1.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus Glasberga 1:532,1:531,1:530,1:529,1:528,1:486.
Nybyggnad av idrottsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av vårdcentral i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av vårdbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Kallfors 1:333,1:336,1:337.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av staket i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av staket samt grindar.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus (2020/45419) Överjärna 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig tarnsformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vaktbodar samt rivningslov för befintliga bodar samt marklov.
Nybyggnad av kyrkogård i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppförande av urnlund.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om rivningslov för befintlig transformatorstation samt bygglov för nybyggnad av ny transformatorstation.
Nybyggnad av servering i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kärlskåp för avfall.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ny transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st. bullerplank.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st. teknikhus (trv 2020/45489).
Nybyggnad av mur i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av altan och stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av tält tidsbegränsat.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av container/byggbod.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad tidsbegränsat.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av pumpstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av manskapsbod.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov med startbesked för nybyggnad av kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: