Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Södertälje
Projektet omfattar färdigprojektering och byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter.
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2
Totalt planeras JM för ca 500 nya bostäder i Igelstavik. Denna etapp avser ca 70-80 lägenheter.
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
28 radhus och 32 lägenheter
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad av skola till förskola.
Nybyggnad av sporthall i Södertälje
Denna upphandling avser nybyggnation av idrottshall samt tillhörande markarbeten i Mölnbo, Södertälje Kommun på Utförandeentreprenad. Idrottshallen uppförs med stålstomme samt sandwichelement och kompletteras med utfackningsväggar på lågdelen. Uppvärming sker genom bergvärme. Detta projekt ska certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 betyg Silver
Nybyggnad av förskola i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av gc bro och ombyggnad av kajer, strandpromenader och torgyta, Södertälje
Vid Inre Maren och Marenplan planerar kommunen att bygga om kajer, strandpromenader, bryggor, torgyta samt bygga en ny bro.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Östertälje
Avser nybyggnad av 130/20 kV transformatorstation.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Glasberga 1:528,1:486,1:531,1:530,1:529.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus Glasberga 1:532,1:531,1:530,1:529,1:528,1:486.
Nybyggnad av ställverk vid Igelstaverket i Södertälje
Vattenfall och Telge Nät avser att etablera en ny nätstation 70/20 kV i anslutning till tomtgränsen vid Igelstaverket. Det innebär att två stycken nya 20 kV serviceledningar kommer att dras fram som ersättning och anslutas till IGV (Igelstaverket). I syfte att möjliggöra ett framtida utbyte av (IGV) H1 respektive H2 20 kV huvudställverk föreslås att ett nytt 20 kV ställverk etableras på området.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus och carport/förråd Glasberga 1:496,1:495,1:494,1:493,1:491,1:492.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Ny kulvert vid Bränningeån
Km 41+347, betongreparation front och stödmur.
Uppförande av mobilt reservkraftverk för Telge Nät AB
Avser köp av reservkraftverk i form av mobilt reservaggregat till Telge Nät.
Nybyggnad av pumpstation i Hölö, Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation och dagvattenmagasin.
Byte/riktning av stolpar längs bandel 421 mellan Järna-Åby
Byte/riktning av 137 stolpar, högspänning.
Anläggande av våtmark i Hovsjö, Södertälje
Avser att anlägga våtmark för att minska belastningen av näringsämnen och andra dagvattenrelaterade föroreningar till Måsnaren. I uppdraget ingår även borttagning av bottensediment i befintliga diken.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av va-ledning i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av va-anläggning.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vaktbodar samt rivningslov för befintliga bodar samt marklov.
Nybyggnad av kyrkogård i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppförande av urnlund.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av återvinningsstation.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av altan och stödmur.
Nybyggnad av brygga i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av pumpstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation och dagvattenmagasin.
Rivning och nybyggnad av Ångbåtsbrygga i Södertälje
Avser rivning av ny brygga och byggnation av ny brygga. Adressen är fastighet Farstanäs camping, Farsta 1:1.
Nybyggnad av garage i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats tidsbegränsat.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: