Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Gjuteri i Södertälje
Nybyggnad av Gjuteri.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 700 bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av industri mm i Almnäs
Några tomter mellan 6000 - 54´000 kvm finns kvar till försäljning.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kedjehus (20 lgh).
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Avser nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Exploatering av bostäder i Pershagen
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnad av 200 m gata och va-anläggningar för att möjliggöra nya bostäder. Arbetena omfattar även gatubelysning, el, tele och pumpstation, grundläggning för elstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh).
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nybyggnad av intagsledning till pumpstation i Södertälje
Avser intagsledning av sjövatten till pumpstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av multiarena med underliggande parkering.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet/industri.
Ny laddpark för elbilar, Telge AB
Avser Nybyggnad av Laddpark för El och Hybridfordon.
Utbyggnad av väg i Södertälje
Avser färdigställande av del av Svaldungevägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (29 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industri (gjuteri) bgn 155.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad industri södertälje tälleby 1:41.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Nybyggnad komplementbyggnad södertälje solen 7 enhetsområde 1.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stödmurar (bgn 108).
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nst1451.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation tgs500.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet (cisterner).
Nybyggnad av väg i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av väg.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Bygglov för nybyggnad skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivningslov för rivning av transformatorstation nst294 och bygglov för nybyggnad av transformatorstation nst1450.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar på ponton.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av förskola i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av plank.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kärlskåp.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av oljecistern.
Nybyggnad av omklädningsrum i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av värmeverk i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av fristående bergvärmecentral.
Nybyggnad av nätstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av högspänningsstation (b156) och 3 st. murar.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av värmeverk i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 st fristående bergvärmecentraler.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av carport i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och stödmurar samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: