Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Grusåsen i Södertälje
Ett 16 våningshus med 72 lägenheter, 2 hus med 4-6 våningar och ca 58 lägenheter tillsammans, totalt ca 130 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 138 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 209 platser i anslutning till ambulanshall och akutmottagning på Södertälje sjukhus område vid Doktorsvägen/Erik Dahlbergs väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 4
Projekt efter etapp 3, Brf Monopolet.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Nybyggnad av gymnastik och friidrottshall i Södertälje
Samverkansentreprenaden omfattar att bygga en ny gymnastik och friidrottshall (GF-Hall) vid Tälje hallen i området Rosenlund GF-hallen skall integreras/byggas ihop med Täljehallen. Den befintliga friidrotts arenan skall flyttas ca 50 m öster ut. En större ledningsomläggning måste göras av bla grova spill och dagvattenledningar. Befintliga omklädningsrum för vaktmästeri skall riva och ersättas med ny byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industri och utvändig ändring på bef byggnad.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus (37 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (40 lgh). Rivning av mindre vårdboende.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 2
Nybyggnad av kedjehus ( ca 18 lgh). 127 kvm boa/st.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Nybyggnad av 2 parhus (8 lgh) Violinen 1,2.
Nybyggnad av byggvaruhus i Södertälje
Nybyggnad av affär (byggmax).
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 tvåbostadshus (4 lgh) Violinen 5,6.
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av underjordsbehållare m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser installation av 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Planer för nybyggnad av 2st lägenheter.
Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Byte av befintligt 20 kV ställverk i station H6 Blombacka. Nytt ställverk ska byggas upp som simplex koppling förutom inkommande från transformatorer T1 och T2 som ska vara i duplex utförande. I entreprenaden ska det också ingå byte av krafttransformator T2.
Nybyggnad av sopstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av avfallsstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kallager/förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkering 450 platser och marklov för grovschakt för gjuteri (bgn 155).
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Eneboda 1:28,1:29.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Vattubrinken 1:50,1:51.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Bygglov för ostagad telekomtorn och teknikbod.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur och parkering.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation tgs 2/1000 och rivning av transformatorstation nst 679 och nst 714.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning för befintlig transformatorstation och bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning- och nybyggnad av transformatorstation tgs500.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivningslov för befintlig transformatorstation nst 422 och nybyggnad av ny transformatorstation av typen tgs 500.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivningslov för befintlig transformatorstation nst 450 och nybyggnad av ny transformatorstation av typen tgs 500.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsad bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsdäck.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: