Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2 mfl
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 138 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser detaljplan för att möjliggöra ca 140 bostäder på Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av rad- & flerbostadshus i Mariekäll, Södertälje
Ca 96 bostadsrätter och radhus om två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 4
Projekt efter etapp 3, Brf Monopolet.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 209 platser i anslutning till ambulanshall och akutmottagning på Södertälje sjukhus område vid Doktorsvägen/Erik Dahlbergs väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ritorp, Södertälje
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 50 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Avser nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Exploatering av bostäder i Pershagen
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnad av 200 m gata och va-anläggningar för att möjliggöra nya bostäder. Arbetena omfattar även gatubelysning, el, tele och pumpstation, grundläggning för elstation.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av industri.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Södertälje
Nybyggnad av parkeringsdäck ca 100 nya p-platser
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet/industri.
Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Byte av befintligt 20 kV ställverk i station H6 Blombacka. Nytt ställverk ska byggas upp som simplex koppling förutom inkommande från transformatorer T1 och T2 som ska vara i duplex utförande. I entreprenaden ska det också ingå byte av krafttransformator T2.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för tidsbegränsad anläggning (tält).
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av handikapparkering.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kallager/förråd.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av lagerhall (tält).
Nybyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av mät- och vågstation (tält).
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servering i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av uteservering (pergolasystem).
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för kontorspaviljonger (bgn 118).
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för lagerhall.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för personalbodar bgn 231.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Södertälje
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: