Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biokolsanläggning i Sigtuna
Avser nybyggnad av en bio-gasanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus 72 lgh.
Nybyggnad av 55+ boende i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 40 + 28 st bostäder anpassade för 55+ boende.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm. Innedörrar görs utav Daloc.
Nybyggnad kontor och butik i Märsta, etapp 4
Planer för rivning av lada och nybyggnad av 2st fastigheter för kontor och butiker i 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Kv 2:20
Totalt inom detaljplan 2:2 ska det byggas 4 st kvartar och Bonava ska bygga på 2 st kvarter med 75 + 75 st hyresrätter. Kv 2:23: 1527629.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
Nybyggnad av ca 60 bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av helikopterhangar i Sigtuna kommun
Avser hangar för helikoptrar i Sigtuna kommun.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybyggnad av förskola. Förskolan kommer att bestå av åtta avdelningar med cirka 120 barn. Inflyttning 2021.
Utbyte av bro vid väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge ca 40 meter öster om dagens bro. Väg 263 anpassas till det nya broläget längs en sträcka av ca 200-300 meter på ömse sidor om bron. Motsvarande delsträckor av befintlig väg kommer att rivas.
Utbyte av bro vid väg 841 vid Almarestäket
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge på den gamla järnvägsbanken som ligger ca 40 m söder om läget för den befintliga bron. Väg 841 anpassas till det nya broläget med nysträckning ca 220 m väster om och ca 250 m öster om ny bro. Befintlig bro och ca 395 m av den befintliga vägen rivs
Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.
Nybyggnad av vårdbostad i Steninge
Nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31, avser ca 30-35 radhus.
Nybyggnad av fabrik och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnad av fabrik med kontor och showroom för ClimateMachines.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 35 st kedjehus sammankopplade med carport, 11 st radhus med friliggande carport/förråd samt 3 st villor med tillhörande carport/förråd. tun 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 48 lgh på Märsta 1:240,1:241.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Steninge
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 2
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter i 2st etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder. Konstruktör är tyvärr okänd för oss just nu.
Ny passage under E4 vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny vägport under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Nybyggnad av grundsärskola i Märsta
Avser nybyggnad av grundsärskola, ca 3583 kvm.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Bygglov för 9 st. radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av två flerbostadshus, 20 lgh.
Nyanläggning av gata och VA mm i Arlandastad
Omfattning ca 1 km gata, gång och cykelvägar, även dagvattendammar ska byggas. Ledningsarbeten såsom VA, el, fjärrvärme, fiber mm ingår. Arlandastad Holding AB är markägare men kommunen kommer hålla i projektet. Husen på: 1401077
Nybyggnad av industri och kontor i Rosersberg
Tomtmark på ca 4042 kvm för kontor, industri och handel.
Ny planskild korsning/vägbro i Rosersberg
Ny vägbro över järnvägen. Bron planeras ha två körfält och en gång- och cykelväg på ena sidan.
Kontaktledningsbyte och stolpmålning i Märsta
Kontaktledningsbyte, stolpmålning samt byte oljekablar.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Ny anläggning för lagring och distributionsutrustning av formiat vid Stockholm-Arlanda Airport
Avser byggnation av en ny Formiatanläggning; för att ta emot och lagra Formiat, samt tanka avisningsmaskiner på Stockholm Arlanda. Placeringen är den befintliga grusytan söder om byggnad 800 på Airside. Entreprenaden delas upp i: Obligatorisk Scope (Formiatanläggningen) samt Option (Pålning).
Exploatering inför kommande bebyggelse på Arlanda flygplats. Fas 1
Avser exploatering inför byggande av logistikpark på del av Arlanda 2:1.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Stadsängar, Sigtuna
Avser nybyggnad av ny livsmedelsbutik (Lidl).
Nybyggnad av markanläggning, gata och va-ledning i Steninge
Denna del avser markarbeten inför kommande byggnation av skola, förskola, idrottshall och vårdbostad.
Nybyggnad av bilbesiktning i Arlandastad
Ny besiktningsstation för lätta och tunga fordon på Voltgatan 13 i Arlandastad.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Avser nybyggnad av en fristående skolbyggnad i ett plan med 2 klassrum mm intill den befintliga Odensala skolan. Även rivning och återuppbyggnad av befintlig miljöstuga.
Nybyggnad av kontor och lager i Sigtuna, etapp 3
Omfattar nybyggnad av kontor och lager. Etapp 2: 1444840
Nybyggnad av båthall i Sigtuna
Nybyggnation av båthall.
Byte av rörbro över Rickebyån vid Odensala kyrka
Rörbro ca 1,5 km NO Odensala kyrka.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Ansökan om förhandbesked för nybyggnation av tre enbostadshus.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus på 64x24 kvm.
Nybyggnad av lekpark i Sigtuna
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2020. Avser anläggande av en lekpark vid Kanonkullen i Märsta.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Nybyggnation av ett tvåbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell på Vallstanäs 2:349, Vallstanäs 2:350 och Vallstanäs 2:352.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell, lager och garage.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnation av lager- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnation av lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av 4 flerbostadshus, 104 lägenheter på Pomologen 1. Samt nybyggnad av 4 flerbostadshus, 108 lägenheter på Orienteraren 1.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Nybyggnad av parkeringshus och parkeringsplatser.
Nybyggnad av bilverkstad i Sigtuna
Förhandsbesked för bilverkstäder, försäljning och kontor.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Förhandsbesked för nybyggnad av fem tvåbostadshus.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Bygglov för byggbod, tidsbegränsat t.o.m 2020-12-31.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av sopstation i Sigtuna
Bygglov för sophantering.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Nybyggnad av nätstation på Skalmsta 3:11, Sälna 7:1, Skalmsta 3:10 och Skånela 2:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Anläggning av långtidsparkering.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Anmälan om nybyggnation av komplementbyggnad (max 25 m2).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: