Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnvägsstation i Märsta
Nytt resecentrum, ny bangård med nya spår och plattformar, förbättrad kapacitet, en säkrare och mer tillgänglig stationsmiljö.
Nybyggnad av hotell vid Arlanda
Restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och villor i Steninge
Avser totalt ca 700 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av sopsorteringsanläggning vid B2 i Märsta
Avser ny sopsorteringsanläggning, i anslutning till befintlig anläggning block B2, i Märsta, Sigtuna kommun. Nybyggnaden omfattar bl.a. ny avfallsmottagning, sorteringsanläggning, el/styr samt personalutrymmen och kontrollrum. Total byggnads yta ca: 5000m2.
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av förskola och skola i Sigtuna
Planer finns för ny skola och förskola.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Ragvadsbovägen, Stadsängsgatan och Katt Anders gränd m.fl. Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av två flerbostadshus, 68 lgh.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Planer finns för nybyggnad av handelshus med flera lokaler typ saluhall. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad BREEAM.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Nybyggnad av förskola med tio avdelningar, personalytor och tillagningskök. Förskolan ska uppföras på samma tomt där den gamla, befintliga förskolan har varit belägen. Övriga byggnader som ska uppföras är två mindre förråd samt en byggnad innehållande barnvagnsförråd och källsortering. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola och LSS-boende i bottenplan. (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av bro över Halmsjövägen vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny gata under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Nybyggnad av handel/service och flerbostadshus i Märsta
Rivning av befintligt handelshus. Nybyggnad med service och handel i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Parkeringsgarage under byggnaderna.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 35 st kedjehus sammankopplade med carport, 11 st radhus med friliggande carport/förråd samt 3 st villor med tillhörande carport/förråd. tun 9.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 48 lgh på Märsta 1:240,1:241.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Steninge
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 15 st parhus, Steninge 1:36,1:37.
Ny tränings-, utvecklings- och utbildningscenter för fotboll i Arlandastad
Svenska Fotbollförbundet och Arlandastad Holding AB inleder en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en nationell utvecklings-, tränings- och utbildningsanläggning, under namnet "The Academy", vid Arlandastad.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sigtuna
Nybyggnad av 20st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 2 mfl
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för företagshotell/industriradhus.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av parkeringshus med ca 650 platser.
Nybyggnad av veterinärstation i Sigtuna
Avser nybyggnation av hästklinik.
Nybyggnad av markanläggning, gata och va-ledning i Steninge
Denna del avser markarbeten inför kommande byggnation av skola, förskola, idrottshall och vårdbostad.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Uppförande av 24st kontorsmoduler.
Finplanering inom bostadsområde i Märsta
Deletapp 1.3.1 omfattar finplanering av ca 1200 m huvudgata med tillhörande GC-väg samt träd och planteringar.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för butiksbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Steninge
Planer för nybyggnad av 8 st villor som ska säljas styckevis. Husen byggs efter förfrågan och försäljning.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 3 enbostadshus Håsta 1:32,1:33,1:34.
Nybyggnad av långtidsparkering mm i Sigtuna
Nybyggnad av långtidsparkering för bilar samt reception och tvätthall.
Anläggande av entreprenörparkering på Stockholm Arlanda Airport
Avser entreprenörparkering med ca 400 p-platser på ca 10 000 kvm grusad yta, samt belysning.
Exploatering för nya bostäder i Sigtuna
4-5 kedjehus och 1 friliggande villa.
Upphandling av generalkonsult för stadsbyggnadsprojekt Rosersberg i Sigtuna kommun
Uppdraget omfattar att bistå kommunen med konsultstöd i arbetet med stadsbyggnadsprojektet i Rosersberg. Generalkonsultupphandlingen omfattas endast av det geografiska området inom det kommande planprogrammet för Rosersberg. Upphandlingen omfattar bara de utredningar och stöd kommunen behöver inom ramen för detaljplanearbetet och markanvisningarna.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Parkeringshus i två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av två flerbostadshus, 20 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av flerbostadshus och förråd, (18 Lägenheter) på Steninge 1:91, 1:92 & 1:93. (Tot. 18x3 lägenheter) .
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av flerbostadshus och förråd. 18 lägenheter.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lagerlokal, produktionslokal .
Nybyggnad av cafeteria i Sigtuna
Nybyggnad av caféstuga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 10 lgh.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Förhandsbesked för hotell samt markparkering.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Byggetablering 3+3 bodar i 2 plan.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Bygglov för kontorsmoduler, tidsbegränsat t.om 2028-11-30.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation på Skånelaholm 1:1 & Ekeby 7:1,.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Bygglov för stödmur samt marklov för utjämning av nivåskillnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Bygglov för tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för lagertält, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av carport i Sigtuna
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Nybyggnad av stödmur och markuppfyllnad på Steninge 1:79 ,1:80 Steninge 1:81 ,1:82.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av paviljong i Sigtuna
Paviljongetablering samt skärmtak.
Nybyggnad av sopstation i Sigtuna
Uppförande av sopstationer samt rivning på fastigheten.
Nybyggnad av sopstation i Sigtuna
Uppförande av sopstationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: