Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta, etapp 3
Nybyggnad av ca 196 bostäder samt parkeringsdäck på 8-16 våningar.
Nybyggnad av villor & parhus i Sigtuna
Nybyggnad av 34 st villor och 15 radhus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Ragvadsbovägen, Stadsängsgatan och Katt Anders gränd m.fl. Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Steninge, Etapp 1
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall på ca 5´500 - 6000 kvm.
Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Planer finns för nybyggnad av handelshus med flera lokaler typ saluhall. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad BREEAM.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Nybyggnad av förskola med tio avdelningar, personalytor och tillagningskök. Förskolan ska uppföras på samma tomt där den gamla, befintliga förskolan har varit belägen. Övriga byggnader som ska uppföras är två mindre förråd samt en byggnad innehållande barnvagnsförråd och källsortering. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus tun 2 47 lägenheter.
Nybyggnad av bro över Halmsjövägen vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny gata under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Nybyggnad av äldrebostäder i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Nybyggnad av 33 st trygghetsbostäder samt 60 vårdbostäder.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Avser nybyggnad av totalt 36 enbostadshus i Rävsta på Solhöjden. Husen byggs efter försäljning och bygglov kommer sökas löpande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 48 lgh.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 15 st parhus, Steninge 1:36,1:37.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av två stycken industribyggnader.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för företagshotell/industriradhus.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Nybyggnad av veterinärstation i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av hästklinik.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1:2
Utbyggnad av Cirkulationsplats på väg 263, samt grundförstärkning av en återvinningsstation under mark. Allmän VA-anläggning består av VA-ledningar (spill-, vatten och dagvatten). I entreprenaden ingår även att utföra KC-pelar installationer. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för stålhall och kontorsmoduler.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 3 enbostadshus Håsta 1:32,1:33,1:34.
Finplanering inom bostadsområde i Märsta
Deletapp 1.3.1 omfattar finplanering av ca 1200 m huvudgata med tillhörande GC-väg samt träd och planteringar.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus med garage Steninge 1:177,1:178.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad/tillbyggnad av 2 flerbostadshus Märsta 1:240,1:241.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av teknikhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av kök i Sigtuna
Ansökan om bygglov för containerkök tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st. komplementbyggnader (förråd).
Nybyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av väg i Sigtuna
Ansökan om marklov för anslutningsväg (rosersberg 11:101 och 11:92).
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nytt skärmtak och entré.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för personalbodar samt en verktygscontainer tidsbegränsat t o m 2018-09-30.
Nybyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ridbana 30x70 m.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skärmtak för bussar.
Nybyggnad av transformatorstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: