Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell vid Arlanda
Restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
I området planeras totalt ca 350 bostäder på de befintliga parkerings- och garageytorna i öster mot Norrbackavägen.
Nybyggnad av sopsorteringsanläggning vid B2 i Märsta
Avser ny sopsorteringsanläggning, i anslutning till befintlig anläggning block B2, i Märsta, Sigtuna kommun. Nybyggnaden omfattar bl.a. ny avfallsmottagning, sorteringsanläggning, el/styr samt personalutrymmen och kontrollrum. Total byggnads yta ca: 5000m2.
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
15 våningar högt hus, rivning av 2 befintliga 3-våningshus, 100-tal nya bostäder samt lokaler och ett nytt torg planeras.
Nybyggnad av 55+ boende i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 40 + 28 st bostäder anpassade för 55+ boende.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Ragvadsbovägen, Stadsängsgatan och Katt Anders gränd m.fl. Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, etapp 1
Totalt inom detaljplan 2:2 ska det byggas 4 st kvartar och Bonava ska bygga på 2 st kvarter med 75 + 75 st hyresrätter. Etapp 2: 1527629
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 2
Planer för ett andra Kvarter för SigtunaHem i Sigtuna Stadsängar.
Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Planer finns för nybyggnad av handelshus med flera lokaler typ saluhall. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad BREEAM.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola och LSS-boende i bottenplan. (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 54 lgh.
Förlängning av plattformar vid Arlanda C
Plattformsförlängning för inrymning av två tågsätt.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 35 st kedjehus sammankopplade med carport, 11 st radhus med friliggande carport/förråd samt 3 st villor med tillhörande carport/förråd. tun 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Venngarn
Förtätning med ca 30 bostäder planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ett flerbostadshus, 30 lgh.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Parkeringshus i två plan.
Kontaktledningsbyte och stolpmålning i Märsta
Kontaktledningsbyte, stolpmålning samt byte oljekablar.
Nybyggnad av industri och kontor i Rosersberg
Tomtmark på ca 4042 kvm för kontor, industri och handel.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg
Avser ca 10000 kvm mark för industri, verkstad och kontor.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och va-ledning i Märsta
Avser exploatering för allmän platsmark, gata och VA inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av grundskola i Märsta
Avser nybyggnad av grundsärskola.
Nybyggnad av värmeanläggning på Stockholm Arlanda Airport
Swedavia AB (publ.) and subsidiaries hereby invites you to request to participate in tender for a new Thermal Power Plant at Stockholm Arlanda Airport. Only tenderers who meet all requirements in step one (1) will proceed to step two (2) in the process and get access to the tenderform and be able to submit an tender.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Detaljplan 2
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går. Ragvaldsbo 1:1, Venngarn 1:28.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av parkeringshus med ca 650 platser.
Nybyggnad av markanläggning, gata och va-ledning i Steninge
Denna del avser markarbeten inför kommande byggnation av skola, förskola, idrottshall och vårdbostad.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för butiksbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lager- och verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Steninge
Planer för nybyggnad av 8 st villor som ska säljas styckevis. Husen byggs efter förfrågan och försäljning.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nybyggnad av förråd och samlingslokal.
Anläggande av återvinningscentral i Märsta
Entreprenaden omfattar anläggning av en återvinningscentral (ÅVC) i Märsta.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lagerlokal, produktionslokal .
Nybyggnad av långtidsparkering mm i Sigtuna
Nybyggnad av långtidsparkering för bilar samt reception och tvätthall.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnation av 11 enbostadshus på Steninge 1:135, 1:138, 1:37, 1:149, 1:139, 1:140, 1:143, 1:145, 1:152, 1:146 och 1:144.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Nybyggnation av parhus, Steninge 1:181, 1:186 1:136, 1:188, 1:137, Steninge 1:185, 1:184, 1:141, 1:148, 1:160, 1:159, 1:189, 1:142, 1:147, 1:157 och 1:156.
Nybyggnad av växthus i Sigtuna
Bygglov för växthus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Sigtuna
Bygglov och genomförande för utbildningslokaler.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Bygglov för ridhus.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Bygglov för hotell.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Bygglov för lagerbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Avser förskolepaviljong, tidsbegränsat t o m 2022-04-01.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Ansökan om bygglov för stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för långtidsparkering och servicehus.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation på Kolhammar 7:1, Hova 6:30, Suckunge 1:17, Odensala-Harg 5:13, Rickeby 6:43, Veda 1:1, Bromsta 17:1 och Rickeby 6:3.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation på Ölsta 1:1, Ölsta 3:2, Näsby 2:11, Droppsta 1:1, Droppsta 2:2 och Droppsta 2:4.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov för förråd och maskinhall.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov för förråd samt luftaggregat.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Bygglov för förskolepaviljong, tidbegränsat to.m 2020-01-xx.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av sopstation i Sigtuna
Bygglov för sopstationer.
Nybyggnad av paviljong i Sigtuna
Bygglov för visningspaviljong tidsbegränsat t.om 2019-12-31.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nytt cykelförråd.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Nybyggnad av nätstation på Droppsta 1:1 , Fransåker 2:3 , Droppsta 2:4, Ölsta 3:2, Suckunge 2:19, Odensala-Kumla 1:21, Odensala Berga 1:14, Bromsta 7:18 och Bromsta 7:1.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Nybyggnad av parkering på Broby 12:12 ,12:8.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av personallokal i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av personalbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Tidsbergränsat bygglov för barnvagnsförråd.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Utbyte av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Rivnings- och bygglov för nätstation på Valsta 3:17 och Valsta 4:11.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: