Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus 72 lgh.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 2
Planer för ett andra Kvarter för SigtunaHem i Sigtuna Stadsängar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Kv 2:20
Totalt inom detaljplan 2:2 ska det byggas 4 st kvartar och Bonava ska bygga på 2 st kvarter med 75 + 75 st hyresrätter. Kv 2:23: 1527629.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
Nybyggnad av ca 60 bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell 124 rum.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybyggnad av förskola. Förskolan kommer att bestå av åtta avdelningar med cirka 120 barn. Inflyttning 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Planer för ca 50 st lägenheter i flerbostadshus och 10 st småhus.
Nybyggnad av vårdbostad i Steninge
Nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31, avser ca 30-35 radhus.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 35 st kedjehus sammankopplade med carport, 11 st radhus med friliggande carport/förråd samt 3 st villor med tillhörande carport/förråd. tun 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder.
Ny passage under E4 vid Arlandastad
Ny bro över Halmsjövägen, tillfälliga breddningar och trafikanordningar på E4, nya ledningar för vatten/spillvatten/fjärrvärme/el och tele. Ny vägport under E4 med stödmur för gc-bana. Belysning, dagvattenledningar, brunnar och pumpstationer för dagvatten. Rivning av befintlig bro. Finansieras av Sigtuna kommun.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Avser parkeringshus i två plan.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Bygglov för 9 st. radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av två flerbostadshus, 20 lgh.
Nybyggnad av industri och kontor i Rosersberg
Tomtmark på ca 4042 kvm för kontor, industri och handel.
Ny 400 kV-ledning Odensala - Överby
Odensala-Överby ny 400 kV-ledning.
Nybyggnad av värmeanläggning på Stockholm Arlanda Airport
Avser ny värmeproduktionsanläggning vid Kolsta utanför flygplatsområdet på Stockholm-Arlanda Airport. Arbetsområdet kommer i sin helhet att vara utanför flygplatsområdet (Landside).
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Detaljplan 2
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går. Ragvaldsbo 1:1, Venngarn 1:28.
Ny anläggning för lagring och distributionsutrustning av formiat vid Stockholm-Arlanda Airport
Avser byggnation av en ny Formiatanläggning; för att ta emot och lagra Formiat, samt tanka avisningsmaskiner på Stockholm Arlanda. Placeringen är den befintliga grusytan söder om byggnad 800 på Airside. Entreprenaden delas upp i: Obligatorisk Scope (Formiatanläggningen) samt Option (Pålning).
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Stadsängar, Sigtuna
Avser nybyggnad av ny livsmedelsbutik (Lidl).
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 16 st bostäder.
Nybyggnad av markanläggning, gata och va-ledning i Steninge
Denna del avser markarbeten inför kommande byggnation av skola, förskola, idrottshall och vårdbostad.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Avser nybyggnad av en fristående skolbyggnad i ett plan med 2 klassrum mm intill den befintliga Odensala skolan. Även rivning och återuppbyggnad av befintlig miljöstuga.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Nybyggnad av kontor och lager i Sigtuna, etapp 3
Omfattar nybyggnad av kontor och lager. Etapp 2: 1444840
Nybyggnad av båthall i Sigtuna
Nybyggnation av båthall.
Nybyggnad av bilbesiktning i Arlandastad
Ny besiktningsstation för lätta och tunga fordon på Voltgatan 13 i Arlandastad.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus på 64x24 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Ansökan om förhandbesked för nybyggnation av tre enbostadshus.
Nybyggnad av torkanläggning i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för sandtorkanläggningar/cilos för halkbekämpning.
Nybyggnad av lekpark i Sigtuna
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2020. Avser anläggande av en lekpark vid Kanonkullen i Märsta.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Nybyggnation av ett tvåbostadshus.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell på Vallstanäs 2:349, Vallstanäs 2:350 och Vallstanäs 2:352.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnation av lager- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnation av lagerbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Förhandsbesked för nybyggnad av fem tvåbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Sigtuna
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus för LSS-boende, 6 lgh.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Förhandsbesked för långtidsparkering.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Bygglov för byggbod, tidsbegränsat t.o.m 2020-12-31.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Bygglov för markparkering.
Nybyggnad av plank i Sigtuna
Bygglov för plank och skylt.
Nybyggnad av sopstation i Sigtuna
Bygglov för sophantering.
Nybyggnad av transformatorstation i Sigtuna
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Bygglov för tälthall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Anläggning av långtidsparkering.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Bodetablering, tidsbegränsat.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Nybyggnad av nätstation på Skalmsta 3:11, Sälna 7:1, Skalmsta 3:10 och Skånela 2:1.
Nybyggnad av staket i Sigtuna
Nybyggnad av staket på Märsta 17:7, 17:4 och 17:8.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Nybyggnation av byggbodar, tidsbegränat bygglov.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av tälthall, tidsbegränsat 2024-12-01-.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: