Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.
Nybyggnad av förskola och skola i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan vid Tingvallavägen i Märsta. Storlek på nybyggnaden är cirka 12 000 m2. Nya Aspbackens förskola ska uppföras med åtta avdelningar, totalt 160 barn samt 30 personal. Nya Tingvallaskolan skall byggas för tre paralleller i årskurserna F-6, totalt 630 elever samt 80 personal. Skolan skall utformas så att omställning till två paralleller för årskurs F-9 kan genomföras i skolan. En gemensam matsal uppförs med tillagningskök samt gymnastikhall för skoländamål som båda verksamheterna har tillgång till med invändig kommunikation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Kv 2:23
Totalt inom detaljplan 2:2 ska det byggas 4 st kvartar och Bonava ska bygga på 2 st kvarter med 75 + 75 st hyresrätter. Kv 2:20: 1427456.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Kv 2:20
Totalt inom detaljplan 2:2 ska det byggas 4 st kvartar och Bonava ska bygga på 2 st kvarter med 75 + 75 st hyresrätter. Kv 2:23: 1527629.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell 124 rum.
Nybyggnad av 7-9 skola i Sigtuna etapp 3
Planer finns för nybyggnad av 7-9 skola i Sigtuna. Ett planerat projekt efter etapp 2, 1461446.
Utbyte av bro vid väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge ca 40 meter öster om dagens bro. Väg 263 anpassas till det nya broläget längs en sträcka av ca 200-300 meter på ömse sidor om bron. Motsvarande delsträckor av befintlig väg kommer att rivas.
Utbyte av bro vid väg 841 vid Almarestäket
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge på den gamla järnvägsbanken som ligger ca 40 m söder om läget för den befintliga bron. Väg 841 anpassas till det nya broläget med nysträckning ca 220 m väster om och ca 250 m öster om ny bro. Befintlig bro och ca 395 m av den befintliga vägen rivs
Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.
Nybyggnad av fabrik och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnad av fabrik med kontor och showroom för ClimateMachines.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 29 stycken radhus i Sigtuna. Byggstart kring årsskiftet dec-20 / jan-21.
Nybyggnad av radhus i Steninge, etapp 2
Planer finns för nybyggnad av bostäder. De har för avsikt att utveckla tillsammans. Brf Slottsträdgården omfattas av omkring 32 stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av två flerbostadshus, 20 lgh.
Nybyggnad av grundsärskola i Märsta
Avser nybyggnad av grundsärskola, ca 3583 kvm.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Avser parkeringshus i två plan.
Ny planskild korsning/vägbro i Rosersberg
Ny vägbro över järnvägen. Bron planeras ha två körfält och en gång- och cykelväg på ena sidan.
Nyanläggning av gata och VA mm i Arlandastad
Omfattning ca 1 km gata, gång och cykelvägar, även dagvattendammar ska byggas. Ledningsarbeten såsom VA, el, fjärrvärme, fiber mm ingår. Arlandastad Holding AB är markägare men kommunen kommer hålla i projektet. Husen på: 1401077
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus, 7st, Hillstone Park.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Stadsängar, Sigtuna
Avser nybyggnad av ny livsmedelsbutik (Lidl).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus. 12 lgh på Norrbacka 1:27 och nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh på Norrbacka 1:37.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sigtuna
Planer finns för nybyggnation av äldreboende.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 16 st bostäder.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola och grundskola i Sigtuna
Nybyggnation av förskola, skola och idrottshall.
Byte av rörbro över Rickebyån vid Odensala kyrka
Rörbro ca 1,5 km NO Odensala kyrka.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus på 64x24 kvm.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnation av lager- och kontorsbyggnad. Totala BTA 1200 kvm.
Nybyggnad av lagerhall i Märsta
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av torkanläggning i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för sandtorkanläggningar/cilos för halkbekämpning.
Nybyggnad av lekpark i Sigtuna
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2020. Avser anläggande av en lekpark vid Kanonkullen i Märsta.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnad av x antal enbostadshus på Kompositören 1, 2, 3 och 4 samt anläggande av parkering på Kompositören 7.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Nybyggnation av butik.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Förhandsbesked för nybyggnation av kontor och lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Nybyggnation av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybggnation av skola, tidsbegränsat t.o.m 2022-12-31-.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Anläggande av parkeringsplatser, tidsbegränsat lov t.o.m 2025-05-11 på Valsta 3:50 & 3:9.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Nybyggnation av parkeringsplats.
Nybyggnad av läktare i Sigtuna
Nybyggnad av läktare och teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: