Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell vid Arlanda
Restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och villor i Steninge
Avser totalt ca 700 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av sopsorteringsanläggning vid B2 i Märsta
Avser ny sopsorteringsanläggning, i anslutning till befintlig anläggning block B2, i Märsta, Sigtuna kommun. Nybyggnaden omfattar bl.a. ny avfallsmottagning, sorteringsanläggning, el/styr samt personalutrymmen och kontrollrum. Total byggnads yta ca: 5000m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
I området planeras totalt ca 350 bostäder på de befintliga parkerings- och garageytorna i öster mot Norrbackavägen.
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av hotell, kontor, handel och logistik mm i Lunda
Delområde 1: hotell, kontor och handel. Delområde 2: logistik, lager och småindustri.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Ragvadsbovägen, Stadsängsgatan och Katt Anders gränd m.fl. Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Planer för ca 120 bostäder på Rördrommen 1 som är lokaliserat på en höjd i Sigtuna, strax norr om Brännbo. På platsen finns idag bostadsbebyggelse från sent 1960-tal som planeras att rivas.
Nybyggnad av 55+ boende i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 40 + 28 st bostäder anpassade för 55+ boende.
Nybyggnad av hotell i Måby
250 rum planeras.
Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Planer finns för nybyggnad av handelshus med flera lokaler typ saluhall. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad BREEAM.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Planer för ca 50 st lägenheter i flerbostadshus och 10 st småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Tilvägen/Glimmervägen, Södertil 1:171, 1:174
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Nybyggnad av förskola med tio avdelningar, personalytor och tillagningskök. Förskolan ska uppföras på samma tomt där den gamla, befintliga förskolan har varit belägen. Övriga byggnader som ska uppföras är två mindre förråd samt en byggnad innehållande barnvagnsförråd och källsortering. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola och LSS-boende i bottenplan. (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Planer för 50 st lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av handel/service och flerbostadshus i Märsta
Rivning av befintligt handelshus. Nybyggnad med service och handel i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Parkeringsgarage under byggnaderna.
Nybyggnad av äldrebostäder i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Nybyggnad av 33 st trygghetsbostäder samt 60 vårdbostäder.
Nybyggnad av stadsradhus och flerbostadshus i Märsta
7 stadsradhus och 1 flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 35 st kedjehus sammankopplade med carport, 11 st radhus med friliggande carport/förråd samt 3 st villor med tillhörande carport/förråd. tun 9.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Planer för ca 40 bostäder i Södertilsdungens planområde som är beläget i stadsdelen Södertil i östra Sigtuna stad. Området består idag huvudsakligen av ett relativt kuperat grönområde, en byggnad med närservice samt en markparkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
I området planeras nybyggnad av skola och förskola och även ett litet område för ca 20-30 radhus.
Ny tränings-, utvecklings- och utbildningscenter för fotboll i Arlandastad
Svenska Fotbollförbundet och Arlandastad Holding AB inleder en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en nationell utvecklings-, tränings- och utbildningsanläggning, under namnet "The Academy", vid Arlandastad.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Parkeringshus i två plan.
Ny planskild korsning/vägbro i Rosersberg
Ny vägbro över järnvägen. Bron planeras ha två körfält och en gång- och cykelväg på ena sidan.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 2 mfl
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går. Ragvaldsbo 1:1, Venngarn 1:28.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand.
Nybyggnad av kedjehus i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnation av rad-, par-, kedjehus.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av parkeringshus med ca 650 platser.
Nybyggnad av veterinärstation i Sigtuna
Avser nybyggnation av hästklinik.
Nybyggnad av markanläggning, gata och va-ledning i Steninge
Denna del avser markarbeten inför kommande byggnation av skola, förskola, idrottshall och vårdbostad.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för butiksbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Steninge
Planer för nybyggnad av 8 st villor som ska säljas styckevis. Husen byggs efter förfrågan och försäljning.
Nybyggnad av bensinstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för drivmedelsstation.
Anläggande av entreprenörparkering på Stockholm Arlanda Airport
Avser entreprenörparkering med ca 400 p-platser på ca 10 000 kvm grusad yta, samt belysning.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Nybyggnad av lagerlokal, produktionslokal .
Nybyggnad av långtidsparkering mm i Sigtuna
Nybyggnad av långtidsparkering för bilar samt reception och tvätthall.
Kontaktledningsbyte och stolpmålning i Märsta
Kontaktledningsbyte, stolpmålning samt byte oljekablar.
Upphandling av generalkonsult för stadsbyggnadsprojekt Rosersberg i Sigtuna kommun
Uppdraget omfattar att bistå kommunen med konsultstöd i arbetet med stadsbyggnadsprojektet i Rosersberg. Generalkonsultupphandlingen omfattas endast av det geografiska området inom det kommande planprogrammet för Rosersberg. Upphandlingen omfattar bara de utredningar och stöd kommunen behöver inom ramen för detaljplanearbetet och markanvisningarna.
Exploatering för nya bostäder i Sigtuna
4-5 kedjehus och 1 friliggande villa.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Avser förskolepaviljong, tidsbegränsat t o m 2022-04-01.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Bygglov för hotell.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Bygglov för lagerbyggnad.
Nybyggnad av ridhus i Sigtuna
Bygglov för ridhus.
Nybyggnad av växthus i Sigtuna
Bygglov för växthus.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av utbildningslokal i Sigtuna
Bygglov och genomförande för utbildningslokaler.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Nybyggnad av nätstation på Droppsta 1:1 , Fransåker 2:3 , Droppsta 2:4, Ölsta 3:2, Suckunge 2:19, Odensala-Kumla 1:21, Odensala Berga 1:14, Bromsta 7:18 och Bromsta 7:1.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Tidsbergränsat bygglov för barnvagnsförråd.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Rivnings- och bygglov för nätstation på Valsta 3:17 och Valsta 4:11.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av mur i Sigtuna
Bygglov för stödmur samt marklov för utjämning av nivåskillnad.
Nybyggnad av paviljong i Sigtuna
Bygglov för visningspaviljong tidsbegränsat t.om 2019-12-31.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation på Kolhammar 7:1, Hova 6:30, Suckunge 1:17, Odensala-Harg 5:13, Rickeby 6:43, Veda 1:1, Bromsta 17:1 och Rickeby 6:3.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation på Skånelaholm 1:1 & Ekeby 7:1,.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation på Ölsta 1:1, Ölsta 3:2, Näsby 2:11, Droppsta 1:1, Droppsta 2:2 och Droppsta 2:4.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Bygglov för kontorsmoduler, tidsbegränsat t.om 2028-11-30.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Bygglov för förråd samt luftaggregat.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Bygglov för förskolepaviljong, tidbegränsat to.m 2020-01-xx.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för lagertält, tidsbegränsat lov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: