Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Salem

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och förskola i Salem
Planer för ny grundskola för ca 500 elever i årskurserna 1-9, 6000 kvm i två våningar med källare samt nybyggnad av idrottshall med fullstor plan, ca 2000kvm. Körväg till inkl. parkeringsplatser, längd ca 230 m
Nybyggnad av bostäder och gata i Salem
177 småhus på fastigheten Högantorp 3:8. Området ligger öster om Salems golfbana och norr om Högantorpsvägen. Bolaget vill även bygga 54 småhus söder om Högantorpsvägen,
Nybyggnad av flerbostadshus i Salem
Marken som ska planeras kallas norra Vitsippan och ligger längs med Prästbodavägen, knappt en kilometer norr om Salems centrum.
Nybyggnad av bostäder i Salem
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i flerbostadshus.
Exploatering för villaområde i Rönninge
Entreprenaden omfattar mark och anläggningsarbeten. Området är planlagt för förtätning av befintlig villabebyggelse. Kommunalt VA ska byggas ut i området och alla fastigheter dvs både befintliga och blivande ska anslutas till det kommunala VA-nätet.
Nybyggnad av parkeringshus i Salem
Ansökan om bygglov för parkeringsdäck. Gemensamt parkeringshus för Torghuset och Brf Flädern.
Nybyggnad av rondell i Salem
Förbinda nya bostadsområdet med den nya skolan Fågelsången och idrottshallen.
Ombyggnadsprojekt för Salems kommun
Denna upphandling avser tre objektet gällande A: Skönviksvillan: Ombyggnadsarbeten av källaren till samlingslokaler och dränering samt isoleringen utvändigt av grunden. B: Skogsängshallens förråd: Byggnationen avser utökning av redskapsförrådet samt C: 4H-gården, Ersboda: Ombyggnadsarbeten avser torpet, ladugården och nybyggnad av servicehuset och VA-dragning till Ersboda.
Nybyggnad av cykelgarage i Salem
Nybyggnad av cykelgarage
Nybyggnad av flerbostadshus i Salem
Ansökan om förhandsbesked gällande avstyckning och nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av toalett och förråd i Salem
Offentlig toalett samt förråd skötselutrustning för spelare.
Nybyggnad av återvinningsstation i Salem
Tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Salem
Ansökan om bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Salem
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Salem
Bygglov, rivningslov och tillfälligt bygglov nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: