Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Planer för ca 130 bostäder. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Åkersberga
Avser nybyggnad av 128 hyresrätter, 1 lokal samt parkeringshus med 45 platser. 4-6 våningar.
Nybyggnad av skola i Österåker
En treparallellig från F-9 och rymma cirka 900 elever. Planer finns på att skolan ska byggas vid Åkersberga IP, söder om Östra Kanalstaden, där en detaljplan just nu tas fram. Även en fullstor idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Avser totalt 52 st bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli 23 st bostadsrätter och 29 st eget ägander. Bostäderna kommer vara Svanenmärkta.
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
3 våningar plus souterrängvåning.
Nybyggnad av hotell i Österåker
Nybyggnad av hotell/vandrarhem.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus i brf-form.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Nybyggnad av skola i Österåker
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus med tillhörande garage samt nybyggnad av 5 parhus med tillhörande carport/förråd.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 enbostadshus och additionsbostad i komplementbyggnad Svinninge 1:279,1:281,1:280,1:287,1:286,1:285,1:283,1:288,1:284,1:282.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 8 enbostadshus med vidbyggd carport Svartgarn 2:600,2:599,2:598,2:601,2:604,2:605,2:602,2:603.
Nybyggnad av skola i Näsängen
Nybbygnad av F-6 (Ev F-9) skola i Näsängen i Österåkers kommun.
Nybyggnad av förskola i Näsängen
Nybbygnad av förskola i Näsängen i Österåkers kommun.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 7 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Nybyggnad av lss-boende, komplementbyggnad och rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 6 enbostadshus och carport Svartgarn 2:612,2:613,2:614,2:615,2:616,2:617.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 enbostadshus med vidbyggd carport samt marklov för ändring av marknivån Svartgarn 2:607,2:608,2:609,2:610.
Nybyggnad av föreningslokal och arkiv i Österåker
Nybyggnad av föreningslokal och arkivlager på 100 kvm.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning med ny konstgräsplan, omklädningsrum och övertryckstält . Totalt omfattar objektet ca 26500 kvm i markyta,
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av tillfällig industribyggnad.
Nyanläggning av aktivitetspark i Röllingby, Åkersberga
Objektet avser nyanläggning av aktivitetspark på en nuvarande grusad fotbollsplan. Den nya aktivitetsparken ska innehålla ytor för skate, klätterställning, padelbana, scen, grill, utegym, studsmatta, basket m.m.
Nybyggnad av gc-väg i Runö Gårds Södra, Österåkers kommun
Avser en ny gång- och cykelväg i området Runö Gårds Södra intill väg 276 som ska kopplas samman med befintlig gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen är ca 210 meter lång i terräng. I entreprenaden ingår schakt, belysning, dagvatten, asfalt och stödmur mm.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola på Ljusterö
Avser åtgärder med avsikt att förbättra trafiksäkerheten vid Ljusterö skola. Åtgärderna består i att förlänga den befintliga GC-vägen så att denna når ända fram till skolan, flytta och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna vid skolan, utföra övergångsställe mellan busshållplats och skola, anlägga cykelparkering samt upprusta befintlig parkeringsyta. Den nya GC-vägen är ca 120 m lång och 3 m bred. Parkeringsytan är ca 1400 kvm stor.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av byggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Österåker
Nybyggnad av biltvätt/snabbtvätt.
Nybyggnad av stugby i Österåker
Nybyggnad av 3 fritidshus och gäststuga samt rivning av byggnad Ugglan 1:22,1:63,1:61.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation (n 150565 - ekhammarsvägen).
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering.
Nybyggnad av klubbhus i Österåker
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation (n 149121 fredenvägen).
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av våtmark i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av våtmark/damm (dyviksdalsbäcken).
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av elkabel.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorer.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av flyktingförläggning i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering.
Nybyggnad av båthall i Österåker
Tidsbegränsat lov för uppförande av ställage för båtförvaring samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Österåker
Uppförande av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Uppförande av nätstation samt uppförande av skylt.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Uppförande av tre cykeltak (runö gård norra, södra och pilstugetorget).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 enbostadshus och ombyggnad av komplementbyggnader samt rivning av fritidshus Stava 4:205,4:204,4:132,4:138.
Nybyggnad av bastu i Österåker
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av cistern i Österåker
Nybyggnad av cistern (under mark).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av cykeltak (åkerstorp bhpl).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, garage och uthus.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av gäststuga i Österåker
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: