Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Österåker
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt förskola med 5st avdelningar.
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Nybyggnad av hotell i Österåker
Nybyggnad av hotell/vandrarhem.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 2
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 400´000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 7 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 enbostadshus och additionsbostad i Svinninge 1:279, 1:281, 1:280, 1:287, 1:286, 1:285, 1:283, 1:288, 1:284, 1:282.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av byggnad.
Nybyggnad av föreningslokal och arkiv i Österåker
Nybyggnad av föreningslokal och arkivlager på 100 kvm.
Nybyggnad av LSS-boende i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med allmän plats, vägar mm
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av ridhus i Österåker
Nybyggnad av ridhus och stall.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 st minivillor, 4 st Attefallshus och 9 st förråd. Förråd 10 kvm st. Svartgarn 2:663, 2:664, 2:662 och 2:338.
Nytt regionalt cykelstråk, Rydbo/Ullna
Avser nytt regionalt cykelstråk i Rydbo/Ullna. En arbetsväg vid Tälje/Ribbo är gjord under 2018.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning med ny konstgräsplan, omklädningsrum och övertryckstält . Totalt omfattar objektet ca 26500 kvm i markyta,
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av gruppbostad (lss-boende).
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 3 radhuslängor med totalt 12 lägenheter samt ett förråd.
Nybyggnad av småbåtshamn i Österåker
Anläggande av småbåtshamn.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av väg i Österåker
Marklov för anläggande av vägar.
Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av komplementbyggnad (orangeri).
Nybyggnad av gäststuga i Österåker
Nybyggnad av lusthus och två gäststugor.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Österåker
Nybyggnad av pumphus och rivning av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl gottsunda).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl söraskolan norra).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl täljö station).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl åkers runö station).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl österskärs station).
Nybyggnad av telestation i Österåker
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av båthus i Österåker
Nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av automatstation i Österåker
Nybyggnad av drivmedelsanläggning (ingo) och uppförande av skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av vandrarhem i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Uppförande av teletorn med 3 tillhörande teknikbodar site id t310374.1.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation ib 322516.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: