Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1
Marken kommer att exploateras av byggherren.
Nybyggnad av bostäder mm i Näsängen
Planer för ca 1200 bostäder, skolor, kommersiella och offentliga lokaler på delar av fastigheterna Näs 7:1, Näs 7:3 samt Näs 7:5.
Nybyggnad av bostäder i Österåker
Totalt ca 400 bostäder, kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planer finns för rivning av befintlig fastighet och nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende och förskola i Svinninge
Ca 90 lgh, ett vårdboende och 1 förskola.
Nybyggnad av skola i Österåker
En treparallellig från F-9 och rymma cirka 900 elever. Planer finns på att skolan ska byggas vid Åkersberga IP, söder om Östra Kanalstaden, där en detaljplan just nu tas fram. Även en fullstor idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gottsunda
Ca 60 lgh och 60 p-platser.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Österåker
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt förskola med 5st avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Avser ändring av detaljplan från småindustri i två våningar till stadsmässig bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom fastigheterna Tuna 1:141, 6:150, 6:151, 6:2 och 6:72
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept.
Nybyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Österåker
Avser ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Området är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Österåker
Planer för ca 50-talet bostäder i villabebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Österåker
Planer finns för ca 25-30 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Åkersberga
Förskola med minst 120 platser. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro med hissar och trappor, förlängning av perrongerna, nytt perrongtak, nya plattformar mm.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus i brf-form och rivning av befintliga bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 enbostadshus och additionsbostad i Svinninge 1:279, 1:281, 1:280, 1:287, 1:286, 1:285, 1:283, 1:288, 1:284, 1:282.
Nybyggnad av förskola i Svinninge
Nybbygnad av förskola i Svinninge i Österåkers kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av byggnad.
Nybyggnad av hamburgerbar i Österåker
Nybyggnad av restaurang (max).
Nybyggnad av butik i Österåker
Nybyggnad av butik/båthall, verkstad och förråd samt rivning av varvsbyggnader.
Nybyggnad av LSS-boende i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med allmän plats, vägar mm
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning med ny konstgräsplan, omklädningsrum och övertryckstält . Totalt omfattar objektet ca 26500 kvm i markyta,
Nybyggnad av infartsvägar i Åkersberga
Avser anläggande av infartsväg till det nya bostadsområdet som byggs i Bergsättra, vid gamla Bergsättraskolan.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus alternativt tre enbostadshus och ett parhus.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 3 radhuslängor med totalt 12 lägenheter samt ett förråd.
Nybyggnad av bastu i Österåker
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av båthus i Österåker
Nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av automatstation i Österåker
Nybyggnad av drivmedelsanläggning (ingo) och uppförande av skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och uppförande av stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus Stava 4:138,4:205.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och uppförande av mur samt rivning av fritidshus och gäststuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkering i Åkersberga
Avser anläggande av 22 st parkeringsplatser, samt belysning och värme, inklusive elbilsladdning.
Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av komplementbyggnad (orangeri).
Nybyggnad av gäststuga i Österåker
Nybyggnad av lusthus och två gäststugor.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Nybyggnad av stolpe (monopole) och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av pumpstation i Österåker
Nybyggnad av pumphus och rivning av pumphus.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Uppförande av container och anläggande av spolanordning.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Uppförande av teletorn med 3 tillhörande teknikbodar site id t310374.1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: