Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1
Marken kommer att exploateras av byggherren.
Nybyggnad av bostäder mm i Näsängen
Planer för ca 1200 bostäder, skolor, kommersiella och offentliga lokaler på delar av fastigheterna Näs 7:1, Näs 7:3 samt Näs 7:5.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende och förskola i Svinninge
Ca 90 lgh, ett vårdboende och 1 förskola.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Österåker
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt förskola med 5st avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Åkersberga
Planer finns för 30 stadsradhus vid Valsjöberget i Österåker.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Markarbetena utförs separat på: 1593759.
Nybyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Österåker
Avser ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Området är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen.
Nybyggnad av förskola i Åkersberga
Förskola med minst 120 platser. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Detaljplanen avser nybyggnad 8 parhus samt 1 länga med 6 radhuslägenheter. Finns även möjlighet för ombyggnad av befintlig byggnad till 3 st lägenheter eller kontor.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med allmän plats, vägar mm. Området ligger mellan vägarna Luffarbacken, Margretelundsvägen och Simborgarvägen. Entreprenören har även option på en anläggningsentreprenad gällande Simborgarvägen.
Nybyggnad av radhus och parhus i Åkersberga, etapp 2
Totalt ca 250 lägenheter. Tomterna kommer säljas vidare när infrastrukturen är klar.
Nybyggnad av båtbutik i Österåker
Nybyggnad av butik/båthall, verkstad och förråd samt rivning av varvsbyggnader. Byggstart tidigast 2022.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 10 st tvåbostadshus med tillhörande förråd.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus i brf-form och rivning av befintliga bostäder.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro med hissar och trappor, förlängning av perrongerna, nytt perrongtak, nya plattformar mm.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 7 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 enbostadshus och additionsbostad i Svinninge 1:279, 1:281, 1:280, 1:287, 1:286, 1:285, 1:283, 1:288, 1:284, 1:282.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av byggnad.
Nybyggnad av förskola i Österskär
Ur investeringsbudget 2017-2027. Nybyggnad av förskola på Täljö 2:8.
Nybyggnad av förskola i Svinninge
Nybbygnad av förskola i Svinninge i Österåkers kommun.
Nybyggnad av hamburgerbar i Österåker
Nybyggnad av restaurang (max).
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av infartsvägar i Åkersberga
Avser anläggande av infartsväg till det nya bostadsområdet som byggs i Bergsättra, vid gamla Bergsättraskolan. Husbyggnationen sker på separat projekt: 1584302
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus alternativt tre enbostadshus och ett parhus.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning Annarby 2:24,1:8,Grundvik 1:208.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 3 enbostadshus Svartgarn 2:673,2:266,2:672.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Nybyggnad av lss-boende (6 st lgh).
Nybyggnad av bilhall i Österåker
Nybyggnad av bilhall (kia).
Nybyggnad av butik i Österåker
Nybyggnad av butikskomplement (Husarö Lanthandel) och ändrad användning från lokal till butik samt strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Nybyggnad av stolpe (monopole) och teknikbod.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av väg i Österåker
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av väg.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av kök i Österåker
Tidsbegränsat lov för uppställande av köksmodul.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Uppförande av container och anläggande av spolanordning.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av störmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Uppförande av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av 3 komplementbyggnader Svinninge 1:314,1:313,1:315.
Nybyggnad av bastu i Österåker
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage/carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och uppförande av stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus Stava 4:138,4:205.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och uppförande av mur samt rivning av fritidshus och gäststuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av stängsel i Österåker
Strandskyddsdispens för uppförande av fårstängsel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: