Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Avser 305 st hyreslägenheter i 7 huskroppar samt 11 st radhus i brf form. Projektet kommer byggas enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, etapp 6
Uppförande av flerbostadshus (kv. flaggspelet) med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Österåker
En treparallellig från F-9 och rymma cirka 900 elever. Planer finns på att skolan ska byggas vid Åkersberga IP, söder om Östra Kanalstaden, där en detaljplan just nu tas fram. Även en fullstor idrottshall.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Österåker
Avser ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Området är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga, Etapp 1
3 våningar plus souterrängvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
PLaner för bostäder för 55+ och äldre i Östra Stenhagen.
Nybyggnad av bostäder i Täljö, Etapp 2:1
I etapp 2 på Täljöhalvön planeras ca 59 bostäder som byggs i 3 delar; Vidar, Freja och Frode. Denna del avser bostadsrätter i Vidar. Projektet är Svanenmärkt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av företagshotell i Österåker
Nybyggnad av företagshotell med ca 20 enheter á 200 kvm.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus i brf-form och rivning av befintliga bostäder.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Nybyggnad av bostäder i Täljö, Etapp 2:2
I etapp 2 på Täljöhalvön planeras ca 59 bostäder som byggs i 3 delar; Vidar, Freja och Frode. Denna del avser ägenderätter i Freja. Projektet är Svanenmärkt.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus med tillhörande garage samt nybyggnad av 5 parhus med tillhörande carport/förråd.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 7 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 enbostadshus och additionsbostad i komplementbyggnad Svinninge 1:279,1:281,1:280,1:287,1:286,1:285,1:283,1:288,1:284,1:282.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av byggnad.
Nybyggnad av föreningslokal och arkiv i Österåker
Nybyggnad av föreningslokal och arkivlager på 100 kvm.
Nybyggnad av LSS-boende i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 st minivillor, 4 st Attefallshus och 9 st förråd. Förråd 10 kvm st. Svartgarn 2:663, 2:664, 2:662 och 2:338.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus. Tomterna kommer säljas styckevis.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning med ny konstgräsplan, omklädningsrum och övertryckstält . Totalt omfattar objektet ca 26500 kvm i markyta,
Nybyggnad av ridhus i Österåker
Nybyggnad av ridhus och stall.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad, Svinninge 1:313,1:314,1:315.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus alternativt tre enbostadshus och ett parhus.
Nybyggnad av stugby i Österåker
Nybyggnad av fem fritidshus.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av småbåtshamn i Österåker
Anläggande av småbåtshamn.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggand av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning Ruggsättra 1:32,1:54.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och uthus samt rivning av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av bastu i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av 2 nätstationer Östanå 1:2.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av två förråd samt uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation (n 149372 - alsvik).
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd och rivning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga och gallring av skog.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel ib323033 äpplarö-ingmarsö.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Tidsbegränsat lov för båtskjul.
Nybyggnad av kolonistuga i Österåker
Tidsbegränsat lov för kolonistugor.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkeringsplats.
Nybyggnad av förskola i Österåker
Tidsbegräsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av småbåtshamn i Österåker
Uppförande av småbåtshamn.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmurar (tillgälllighetsanpassning av två busshållsplatser).
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Österåker
Avser tälthall för utemaskiner.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: