Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Åkersberga
Avser nybyggnad av 128 hyresrätter, 1 lokal samt parkeringshus med 45 platser.
Nybyggnad av skola i Österåker
En treparallellig från F-9 och rymma cirka 900 elever. Planer finns på att skolan ska byggas vid Åkersberga IP, söder om Östra Kanalstaden, där en detaljplan just nu tas fram. Även en fullstor idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Avser totalt 52 st bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli 23 st bostadsrätter och 29 st eget ägander. Bostäderna kommer vara Svanenmärkta.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
3 våningar plus souterrängvåning.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 1
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 110 000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Avtal ska tecknas med exploatör. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 3+4
Etapp 3 och 4 byggs troligtvis samtidigt med 29 + 22 villor.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus i brf-form.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Även Timrarön 1:66 & 1:68.
Nybyggnad av skola i Österåker
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus med tillhörande garage samt nybyggnad av 5 parhus med tillhörande carport/förråd.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 8 enbostadshus med vidbyggd carport Svartgarn 2:600,2:599,2:598,2:601,2:604,2:605,2:602,2:603.
Nybyggnad av butik i Österåker
Nybyggnad av butik/båthall, verkstad och förråd samt rivning av varvsbyggnader.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 7 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 enbostadshus med vidbyggd carport samt marklov för ändring av marknivån Svartgarn 2:607,2:608,2:609,2:610.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning med ny konstgräsplan, omklädningsrum och övertryckstält . Totalt omfattar objektet ca 26500 kvm i markyta,
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av tillfällig industribyggnad.
Nybyggnad av park i Åkersberga
Skatepark, paddelbana, hoppmatta och sittplatser.
Nybyggnad av konstgräsplan och/eller övertryckshall i Åkersberga
Avser möjligheten att anlägga konstgräsplan och/eller fotbollshall exempelvis högtryckshall som ska sättas upp inför vintern och plockas ned inför sommaren.
Nybyggnad av gc-väg i Runö Gårds Södra, Österåkers kommun
Avser en ny gång- och cykelväg i området Runö Gårds Södra intill väg 276 som ska kopplas samman med befintlig gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen är ca 210 meter lång i terräng. I entreprenaden ingår schakt, belysning, dagvatten, asfalt och stödmur mm.
Nybyggnad av kulvert i Österåker
Strandskyddsdispens för rivning/byte av trumma, kulvertering av ullnaån mm.
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Nybyggnad av lss-boende, komplementbyggnad och rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 enbostadshus och ombyggnad av komplementbyggnader samt rivning av fritidshus Stava 4:205,4:204,4:132,4:138.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 enbostadshus Svartgarn 2:651,2:652,2:643,2:649,2:650,2:648,2:646,2:647,2:653,2:654.
Nybyggnad av stugby i Österåker
Nybyggnad av 3 fritidshus och gäststuga samt rivning av byggnad Ugglan 1:22,1:63,1:61.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 5 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 6 parhus Svartgarn 2:644,2:642,2:641,2:639,2:645,2:640.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, garage och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av gäststuga i Österåker
Nybyggnad av garage, gäststuga, bastu och förråd samt flytt av två befintliga uthus.
Nybyggnad av gäststuga i Österåker
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av 5 enskilda va-anläggningar Västanberg 1:18,Flaxenvik 2:226,Blekungen 3:21,Täljö 1:71,Husarö 4:81.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus, två gäststugor, ett förråd samt en bastu.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering.
Nybyggnad av båthall i Österåker
Tidsbegränsat lov för uppförande av ställage för båtförvaring samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av driftledning i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av optokabel (näsuddens naturreservat).
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: