Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1
Marken kommer att exploateras av byggherren.
Nybyggnad av bostäder mm i Näsängen
Planer för ca 1200 bostäder, skolor, kommersiella och offentliga lokaler på delar av fastigheterna Näs 7:1, Näs 7:3 samt Näs 7:5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Avser Berga 11:19, Berga 11:20 och Berga 11:76.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Äganderätter och brfer vid Österåkers golfklubb i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende och förskola i Svinninge
Ca 90 lgh, ett vårdboende och 1 förskola.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Österåker
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt förskola med 5st avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Åkersberga
Planer för ca 29-30 radhus vid Valsjöberget i Österåker.
Nybyggnad av bostäder i Boda gård
Förslag finns för planer om 23 enbostadshus och 22 parhus i Svartgarn 2:183, 2:381, 2:188, 2:193, 2:192, 2:189. Marken ägs idag av privatpersoner.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Markarbetena utförs separat på: 1593759.
Nybyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Österåker
Avser ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Området är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Österåker
Planer för ca 50-talet bostäder i villabebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Åkersberga
Förskola med minst 120 platser. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med allmän plats, vägar mm. Området ligger mellan vägarna Luffarbacken, Margretelundsvägen och Simborgarvägen. Entreprenören har även option på en anläggningsentreprenad gällande Simborgarvägen.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro med hissar och trappor, förlängning av perrongerna, nytt perrongtak, nya plattformar mm.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 enbostadshus och additionsbostad i Svinninge 1:279, 1:281, 1:280, 1:287, 1:286, 1:285, 1:283, 1:288, 1:284, 1:282.
Nybyggnad av förskola i Svinninge
Nybbygnad av förskola i Svinninge i Österåkers kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av byggnad.
Nybyggnad av butik i Österåker
Nybyggnad av butik/båthall, verkstad och förråd samt rivning av varvsbyggnader.
Nybyggnad av hamburgerbar i Österåker
Nybyggnad av restaurang (max).
Nybyggnad av LSS-boende i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av föreningslokal och arkiv i Österåker
Nybyggnad av föreningslokal och arkivlager på 100 kvm.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av båthallar i Åkersberga
Hamnkontor och hallar för vinterförvaring och service. Yta 1000-2000 kvm.
Nybyggnad av infartsvägar i Åkersberga
Avser anläggande av infartsväg till det nya bostadsområdet som byggs i Bergsättra, vid gamla Bergsättraskolan. Husbyggnationen sker på separat projekt: 1584302
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus alternativt tre enbostadshus och ett parhus.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning Annarby 2:24,1:8,Grundvik 1:208.
Nybyggnad av bilhall i Österåker
Nybyggnad av bilhall (kia).
Nybyggnad av telestation i Österåker
Nybyggnad av stolpe (monopole) och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av komplementbyggnad (orangeri).
Nybyggnad av gäststuga i Österåker
Nybyggnad av lusthus och två gäststugor.
Nybyggnad av pumpstation i Österåker
Nybyggnad av pumphus och rivning av pumphus.
Nybyggnad av butik i Österåker
Nybyggnad av butikskomplement (Husarö Lanthandel) och ändrad användning från lokal till butik samt strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Nybyggnad av båthus i Österåker
Nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering.
Nybyggnad av kök i Österåker
Tidsbegränsat lov för uppställande av köksmodul.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Uppförande av container och anläggande av spolanordning.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkering i Åkersberga
Avser anläggande av 22 st parkeringsplatser, samt belysning och värme, inklusive elbilsladdning.
Nybyggnad av bastu i Österåker
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av cykeltak.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivning av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och uppförande av stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus Stava 4:138,4:205.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och uppförande av mur samt rivning av fritidshus och gäststuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av stängsel i Österåker
Strandskyddsdispens för uppförande av fårstängsel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: