Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Roslags-Kulla
Ca 350 bostäder, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Avser 305 st hyreslägenheter i 7 huskroppar samt 11 st radhus i brf form. Projektet kommer byggas enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Planer för ca 130 bostäder. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga centrum
Planer för ca 300 bostäder i 3-5 våningar på Hagby äng och kullar.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdboende och förskola i Svinninge
Ca 90 lgh, ett vårdboende och 1 förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga, Etapp 1
3 våningar plus souterrängvåning.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Svinninge
Avser konsulttjänst för att bereda en tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalkens nionde kapitel i form av möjlig nybyggnation av avloppsreningsverk i storleksordningen 100.000 personekvivalenter i Svinninge i Österåkers kommun.
Nybyggnad av skola i Österåker
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av hotell i Österåker
Nybyggnad av hotell och kiosk Timrarön 1:66,1:67,1:68.
Nybyggnad av radhus i Österåker
11 st radhus i brf form. Projektet kommer byggas enligt miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av butik i Åkersberga
Syftet med planförslaget är att pröva en ändring från industri- till handelsändamål för fastigheten Runö 7:123.
Nybyggnad av företagshotell i Österåker
Nybyggnad av företagshotell med ca 20 enheter á 200 kvm.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Även Timrarön 1:66 & 1:68.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro, förlängning av perrongerna, nya plattformar mm.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus med tillhörande garage samt nybyggnad av 5 parhus med tillhörande carport/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av byggnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Åkersberga
Centrala Åkersberga ska utvecklas till en mer attraktiv stad i samarbete mellan Österåkers kommun och berörda fastighetsägare m.fl. Målsättningen är att karaktären av Åkersbergas centrala delar ska omvandlas från förort till modern småstad. Området ska utvecklas till en blandad stadsmässig kvartersbebyggelse med fler bostäder och lokaler för service, kontor och andra verksamheter som tillvaratar det goda kommunikationsläget och områdets centrala placering.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 enbostadshus och komplementbyggnad Svartgarn 2:663, 2:664, 2:662 ,2:338.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 4 enbostadshus, additionsbostad i komplementbyggnad och förråd samt rivning av befintliga bodar, Svartgarn 2:573,2:572,2:574,2:10.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av föreningslokal och arkiv i Österåker
Nybyggnad av föreningslokal och arkivlager på 100 kvm.
Nybyggnad av gata samt cirkulationsplats i Åkersberga
Avser ny körväg mellan den befintliga Långhundravägen samt en planerad cirkulationsplats vid väg 276. Vägen skall dessutom ansluta till befintlig handelsplats samt ny infart mot planerad handelsplats på motstående sida. I entreprenaden ingår förutom markarbeten, ledningsomläggningar samt ny belysning.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning med ny konstgräsplan, omklädningsrum och övertryckstält . Totalt omfattar objektet ca 26500 kvm i markyta,
Nyanläggning av aktivitetspark i Röllingby, Åkersberga
Objektet avser nyanläggning av aktivitetspark på en nuvarande grusad fotbollsplan. Den nya aktivitetsparken ska innehålla ytor för skate, klätterställning, padelbana, scen, grill, utegym, studsmatta, basket m.m.
Nybyggnad av tvätthall i Österåker
Nybyggnad av biltvätt/snabbtvätt.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av brandbod, vänthus och wc/duschbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för anläggande av infartsparkering.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod, p.061275.1.3 barken.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av mur samt ändring av marknivån.
Nybyggnad av pumpstation i Österåker
Uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation - serial nr 803007; r 308.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n150508.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation ns149115 och rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Uppförande av transformatorstation samt strandskyddsdispens för nedläggning av markkablar.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning, eko-anläggning.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Bygglovfri åtgärd - nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av klubbhus i Österåker
Nybyggnad av klubbhus/möteslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: