Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1
Marken kommer att exploateras av byggherren.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Åkersberga
Utbyggnaden av Margretelunds ARV kommer att handlas upp som en total-entreprenad med upphandlingsformen generalentreprenad i samverkan (partnering). Entreprenaden omfattar process-, maskin- och styrsystem med tillhörande montage samt entreprenadarbeten avseende mark, bygg, VVS och el.
Nybyggnad av bostäder i Österåker
Totalt ca 400 bostäder, kommer att etappindelas.
Nybyggnad av exploateringsområde i Österåker
Andra delen på Täljöhalvön består av ca 1200 bostäder, skolor, kommersiella och offentliga lokaler. Detta avser infrastrukturen inför bostadsbyggnationen.
Nya bostäder mm Åkers Runö
Planer finns för utveckling av stationsområde, samt sammanhängande bebyggelser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gata och VA i Österåker
Avser utbyggnad av gata och va till kommande bostadsområde.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 5 st radhuslängor (30 st lgh) och 6 st förråd.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Detaljplanen är antagen och avser nybyggnad av 8 parhus samt 1 länga med 6 radhuslägenheter. Finns även möjlighet för ombyggnad av befintlig byggnad till 3 st lägenheter eller kontor.
Nybyggnad av radhus och parhus i Åkersberga, etapp 2
Totalt ca 250 lägenheter. Tomterna kommer säljas vidare när infrastrukturen är klar.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Planer finns på cirka 75 lägenheter i olika storlekar.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av radhus och parhus.
Nybyggnad av radhus i Österåker
11 st radhus i brf form. Projektet kommer byggas enligt miljöbyggnad Silver.
Exploatering av gata och park i Åkersberga
Avser exploatering av nya gator och parkmark inför byggnation.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad och rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus och rivning av befintliga bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av fyra parhus (16 lgh).
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Svinninge
Nybyggnad av förskola i Svinninge i Österåkers kommun.
Nybyggnad av hamburgerbar i Österåker
Avser nybyggnad av en hamburgerbar i Österåker, ca 500 kvm.
Nybyggnad av förskola i Österskär
Ur investeringsbudget 2017-2027. Nybyggnad av förskola på Täljö 2:8.
Nybyggnad av padelhall i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning (paddeltennishall).
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 4 st tvåbostadshus (8 lgh) och 4 st komplementbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus (6 lgh) och 3 st komplementbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Nybyggnad av lss-boende (6 st lgh).
Ombyggnad av väg, nybyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 2
Avser gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen. Gång- och cykelbanan kommer gå längs med handelsområdet Favoriten och förbättra gång- och cykelmöjligheterna längs med Söralidsvägen.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Österåker
Kontor/verkstad - stationsvägen 16-18.
Nybyggnad av brygga i Täljöviken, Österåkers kommun
Objektet avser projektering och nybyggnation av en brygga i Täljöviken i Österåkers kommun.
Nybyggnad av väg i Österåker
Marklov för anläggande av väg.
Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av 4 st garage/carportlängor och rivning av garage/carportlängor.
Nybyggnad av samlingslokal i Österåker
Nybyggnad av föreningsbyggnad.
Nybyggnad av gäststuga i Österåker
Nybyggnad av additionsbostad i komplementbyggnad Svartgarn 2:672,2:673, 2:266.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Förhandsbesked om anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Bygglovfri åtgärd - nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Anläggande av cykelparkering med tak (sabelvägens hpl - söralidsvägen).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Anläggande av cykelparkering med tak (tråsättra hpl - tråsättravägen).
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av park i Österåker
Anläggande av park med tillhörande byggnader.
Nybyggnad av återvinningsstation i Österåker
Nybyggnad av återvinningsstation omgärdat av plank.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Nybyggnad av pumphus och anläggande av brygga.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över befintlig cykelparkering (margretelunds såg hpl - margretelundsvägen).
Nybyggnad av sophus i Österåker
Nybyggnad av två miljöhus.
Nybyggnad av staket i Österåker
Strandskyddsdispens för uppförande av staket.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Österåker
Tidsbegränsat lov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmur utefter gång/cykelväg samt uppförande av plank mellan lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: