Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Avser Berga 11:19, Berga 11:20 och Berga 11:76.
Nybyggnad av exploateringsområde i Österåker
Andra delen på Täljöhalvön består av ca 1200 bostäder, skolor, kommersiella och offentliga lokaler. Detta avser infrastrukturen inför bostadsbyggnationen.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 19 st parhus (76 lgh) med tillhörande förråd.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Österåker
Avser ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Området är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planer finns för nybyggnation av bostäder, flerfamiljshus.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 5 st radhuslängor (30 st lgh) och 6 st förråd.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Detaljplanen avser nybyggnad 8 parhus samt 1 länga med 6 radhuslägenheter. Finns även möjlighet för ombyggnad av befintlig byggnad till 3 st lägenheter eller kontor.
Nybyggnad av radhus och parhus i Åkersberga, etapp 2
Totalt ca 250 lägenheter. Tomterna kommer säljas vidare när infrastrukturen är klar.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av radhus och parhus.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad och rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus och rivning av befintliga bostäder.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av fyra parhus (16 lgh).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av förskola i Svinninge
Nybbygnad av förskola i Svinninge i Österåkers kommun.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Österskär
Ur investeringsbudget 2017-2027. Nybyggnad av förskola på Täljö 2:8.
Nybyggnad av padelhall i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning (paddeltennishall).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 14 enbostadshus Berga 6:702,6:694,6:695,6:696,6:697,6:698,6:699,6:700,6:701,6:703,6:704,6:705,6:706,6:693.
Nybyggnad av hamburgerbar i Österåker
Avser nybyggnad av en hamburgerbar i Österåker, ca 500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Ombyggnad av väg, nybyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 2
Avser gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen. Gång- och cykelbanan kommer gå längs med handelsområdet Favoriten och förbättra gång- och cykelmöjligheterna längs med Söralidsvägen.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av gruppbostad i Österåker
Nybyggnad av lss-boende (6 st lgh).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Österåker
Kontor/verkstad - stationsvägen 16-18.
Nybyggnad av brygga i Täljöviken, Österåkers kommun
Objektet avser projektering och nybyggnation av en brygga i Täljöviken i Österåkers kommun.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 3 radhuslängor med totalt 20 lgh samt 3 parhus med totalt 6 lgh.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus (6 lgh) och 3 st komplementbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 4 st tvåbostadshus (8 lgh) och 4 st komplementbostadshus.
Nybyggnad av samlingslokal i Österåker
Nybyggnad av föreningsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus, gäststuga och förråd samt rivning av fritidshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av infartsparkering.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Anläggande av cykelparkering med tak (sabelvägens hpl - söralidsvägen).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Anläggande av cykelparkering med tak (tråsättra hpl - tråsättravägen).
Nybyggnad av staket i Österåker
Strandskyddsdispens för uppförande av staket.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för bodetablering tom 2021-06-30.
Nybyggnad av sopstation i Österåker
Nybyggnad av sopstation.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över befintlig cykelparkering (margretelunds såg hpl - margretelundsvägen).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering (bhpl margretelunds centrum).
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmur utefter gång/cykelväg samt uppförande av plank mellan lägenheter.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation ib330237.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: