Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multihall i Nykvarn
Behov av ny flexibel idrottshall.
Nybyggnad av grupphus i Nykvarn
8 tomter som kommer bli aktuella för försäljning efter att detaljplanen antagits.
Asfaltering av yta vid bränsleterminal i Nykvarn
Avser förberedande markarbeten på tidigare hårdgjord och avvägd yta samt beläggning av densamma med asfalt. Ytan är ca 23000 m².
Nybyggnad av radhus i Brokvarn
Byggklar mark, radhus alternativt villor.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planerat projekt ur bostadsförsörjningsprogrammet 2016-2020.
Nybyggnad av vattentorn i Nykvarn
Totalentreprenad med utökad samverkan/partnering. Entreprenaden är indelad i två faser, som ska utgöra huvuddelar: En planeringsfas (fas 1) respektive en genomförandefas (fas 2). Nytt vattentorn med en volym på 3000 m3.
Utbyte av konstgräs i Furubergsområdet, Nykvarn
Trädgårdsvägen/Björkhemsvägen. Planen innehåller idag 11-mannaplan som även är linjerad för 7 och 9-manna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: