Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 2-6
Planerat projekt efter etapp 1, 1313710. Totalt ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 80 vårdbostäder, 4 korttidsboenden och 83 hyresrätter, i kv Alen i Norrtälje Hamn.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 2
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för nybyggnad av ca 200 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo, etapp 3-6
Planerade etapper efter etapp 1 och 2.
Nybyggnad av bostäder mm i Norrtälje
En detaljplan ska upprättas för att pröva möjligheten att uppföra cirka 85 lägenheter i flerbostadshus (BoKlok), cirka 20 stycken radhus i 2 plan, samt ett vårdboende i 2-3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje hamn
Nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter, lokaler och garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser ca 32 lägenheter i 2 plans flerbostadshus.
Nybyggnad av kontorshus och industri i Norrtälje
Planer för nytt kontor och produktionsindustri i Vallby / Rimbo, Norrtälje.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo, etapp 2
Denna etapp kommer att byggas parallellt med etapp 1.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av allmänna va-ledningar för 38 st fastigheter. Områden som berörs är Södra Gribbyvägen, Brobyvägen, Stinsvägen, Vallonvägen, Fagerviksvägen samt fritidshusområdet Storängen. Ca 2 600 m VA-schakt.
Nybyggnad av förskola i Rimbo
Avser nybyggnad av förskola på ca 650 kvm.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av kontorsbyggnad och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sanitetshus mm i Norrtälje
Avser nybyggnad av sanitetshus med nya duschar, tvättstuga, toaletter mm.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 2
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Nybyggnad av omklädningsrum, personalutrymmen mm i Norrtälje
Omfattar nybyggnad av personalutrymmen, omklädningsrum med dusch, groventré, personalrum mm om ca 90 m2 samt ett teknikutrymme. I projektet finns även en option 1 för en oisolerad och oinredd nybyggnad med portlider om ca 180 m2. I projektet ingår rivning/demontering av ca 5 m av den befintliga ladugården.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av fyra fritidshus. Fastighetsägarna är privatpersoner.
Uppställning av moduler för LSS-boende i Norrtälje
Avser komplett leverans, montering och inkoppling. Anbudet skall inkludera samtliga kostnader för anslutningar av tappvatten, spillavlopp och elektricitet till av kommunen upprättad anslutningspunkt. Hyrestiden är 3 år (36 månader) med möjlighet till förlängning av hyrestiden med 1+1+1 år, maximal förlängning är 3 år.
Nybyggnad av skogsbruk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av byggnad för skogsbruk. nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola och förråd.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked - strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Brosättra 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Nybyggnad av miljö- och teknikhus.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation på Liesta 3:20 och Björnborg 1:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation/ställverksbyggnad.
Nybyggnad av gäststuga i Norrtälje
Nybyggnad av två komplementbyggnader (gästhus/förråd) och poolhus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov samt marklov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av bastu i Norrtälje
Nybyggnad av bastu och installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av ett enbostadshus och två komplementbyggnader samt installation av eldstad.
Nybyggnad av elverk i Norrtälje
Nybyggnad av ett mindre reservkraftaggregat (reservverk).
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Saltkvarnen 2,3.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av nedbrunnen bostad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast 72 meter och teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns51939).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns55679).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns80039).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns96736).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation Nabbo 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Tälje 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Bygglov förtidsbegränsat lov för byggbaracker.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering söks t.o.m 2020-06-01.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar t.o.m 31 maj 2020.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nedläggning av sjökabel samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Uppsättning av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: