Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus på Öster Knutby, Norrtälje
Hyresrätter i punkthus med 2-6 våningar, totalt ca 113 lgh planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser nybyggnad av 114 lägenheter, lokaler samt parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 2
Avser ca 130 lgh och lokaler i två etapper. Husen byggs i 3-4 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer finns för ca 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 75 st hyresrätter i Kvarter Tälje 2195.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Ny detaljplan har påbörjats vid Vigelsjöskolan i centrala Norrtälje så att en ny skola kan byggas.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter.
Nybyggnad av kontorshus och industri i Norrtälje
Planer för nytt kontor och produktionsindustri i Vallby / Rimbo, Norrtälje.
Nybyggnad av äldreboende och förskola i Norrtälje
Planerat projekt. Nybyggnad av äldreboende och förskola i samma hus. Förskolan kommer ligga på botten plan och äldreboenden på ovanpå.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. Projektet kommer att delas upp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Etapp 1 avser exploatering för ca 450 bostäder i den östra delen inklusive strandpromenad och bad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter) rivning av befintlig byggnad.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje
Avser exploatering inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus med 13 lägenheter samt rivning av affärs/bostadsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Nybyggnad av industrifastighet med utrymme för kontor och gemensamhetslokaler.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Härden 3 & 4.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Nordkap 4 och 5.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av en/tvåbostadshus (6 stycken).
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två häststall.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Norrtälje
Nybyggnad av maskinhall/garage.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Nybyggnad av särskilt boende för äldre med 4 avd, 40 lgh.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av åtta enbostadshus och komplementbyggnad på Pepparkvarnen 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 1 och Pepparkvarnen 13.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad samt kursgård på Skederids-Norrby 2:8 samt nybyggnad av kursgård på Skederids-Norrby 2:9.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 15 st. fritidshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation samt uppsättning av skylt på Vaxtuna 1:6 och Vaxtuna 1:2. Samt nybyggnad av nätstation på Landsboda 1:7, 1:8 och nybyggnad av transformatorstation på Riala-Veda 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Uppställning av byggbodar, Tidsbegränsat t.o.m 2024-07-31.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Uppställning av byggbodar/etablering, tidsbegränsat bygglov t.o.m 2021-07-09.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Strandskyddsdispens för bryggor.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för förskola t.o.m 2025-03-20.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av 4 byggbodar söks t.o.m 2024-12-31.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar t.om 2023-03-01.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation på Röcksta 1:18 samt nybyggnad och rivning av transformatorstation på Röcksta 1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Norrtälje
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av kiosk i Norrtälje
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Nybyggnad av nätstation på Svensboda 1:2, 1:3, Riala-Veda 1:3, Vettershaga 7:1 samt nybyggnad av transformatorstation på Lagboda 1:7.
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Nybyggnad av skärmtak över uteplats.
Nybyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Nybyggnad av garage.
Anläggning av brygga i Norrtälje
Vågbrytaren ska läggas ut för att skydda hamnen från vågor havssvalget i nordnordost i form av en vågbrytande brygga i L form.
Nya betongflytbryggor på ön Fejan, Norrtälje kommun
Avser komplettering av befintlig småbåtshamn på fastigheten Tjockö 1:66, ön Fejan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: