Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 80 vårdbostäder, 4 korttidsboenden och 83 hyresrätter, i kv Alen i Norrtälje Hamn.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 2
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av bostäder i Rimbo
Planerna avser 3 punkthus med totalt 81 bostäder samt 72 parkeringsplatser ute vid gården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Norrtälje Torn på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn, Etapp 2
Avser ca 130 lgh och lokaler i två etapper. Husen byggs i 3-4 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje hamn
Nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter, lokaler och garage under mark.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje
Avser exploatering inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter) rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av högstadieskola i Norrtälje
Planer för ny Högstadieskola i Norrtälje stad. Placering ej fastställd.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av en/tvåbostadshus (6 stycken).
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 4 enbostadshus på Malstaby 2:21, 2:22, 2:23 och 2:24.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Nybyggnad av sanitetshus mm i Norrtälje
Avser nybyggnad av sanitetshus med nya duschar, tvättstuga, toaletter mm.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två häststall.
Modernisering av lågspänningsställverk vid sjukhus i Norrtälje
Projektet avser utbyte av befintligt lågspänningsställverk byggnad 01 under drift samt anpassning av ställverksrum.
Nybyggnad av omklädningsrum, personalutrymmen mm i Norrtälje
Omfattar nybyggnad av personalutrymmen, omklädningsrum med dusch, groventré, personalrum mm om ca 90 m2 samt ett teknikutrymme. I projektet finns även en option 1 för en oisolerad och oinredd nybyggnad med portlider om ca 180 m2. I projektet ingår rivning/demontering av ca 5 m av den befintliga ladugården.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad på Gottröra 5:51, Gottröra 5:50 och Gottröra 5:49.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola och förråd.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation (nis240520).
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast 54 meter.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns74098).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns51939).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns55679).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns80039).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (stn ns96736).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av torn 54 meter.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation nis269832).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation ns32983).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation nso2615).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (prefabricerad nätstation ns63623).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad/nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för uppsättning av plank.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus , rivningsanmälan för rivning av bef. fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för Nybyggnad av mast och två teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov samt marklov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked - strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Saltkvarnen 2,3.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av bastu i Norrtälje
Nybyggnad av bastu och installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av ett enbostadshus och två komplementbyggnader samt installation av eldstad.
Nybyggnad av elverk i Norrtälje
Nybyggnad av ett mindre reservkraftaggregat (reservverk).
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kiosk i Norrtälje
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Nybyggnad av miljö- och teknikhus.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation på Liesta 3:20 och Björnborg 1:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation på Ulvriset 1:1, Västra Syninge 5:1 och Västra Syninge 3:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation/ställverksbyggnad.
Nybyggnad av gäststuga i Norrtälje
Nybyggnad av två komplementbyggnader (gästhus/förråd) och poolhus.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nedläggning av sjökabel samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivningsanmälan för rivning av fritidshus.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar t.o.m 31 maj 2020.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar t.o.m 2021-05-31.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tillfälligt bygglov för etablering av byggbodar(container) t.o.m 2021-05-28.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Uppsättning av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: