Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende och flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt 250 lägenheter. Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser vårdbostäder, korttidsboende och hyresrätter, i kv Alen i Norrtälje Hamn.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 2
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av punkthus på Öster Knutby, Norrtälje
Hyresrätter i punkthus med 2-6 våningar, totalt ca 113 lgh planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Rivning av befintlig industribyggnad, nybyggnad av 2 hus i 3,5-4,5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer finns för ca 100 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Norrtälje
En detaljplan ska upprättas för att pröva möjligheten att uppföra cirka 85 lägenheter i flerbostadshus (BoKlok), cirka 20 stycken radhus i 2 plan, samt ett vårdboende i 2-3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje hamn
Nybyggnad av äldreboende med ca 80 lägenheter, lokaler och garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser ca 32 lägenheter i 2 plans flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 16 enbostadshus (hus) A-E, F, G, U och V samt tomterna H-N.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje
Avser exploatering inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av allmänna va-ledningar för 38 st fastigheter. Områden som berörs är Södra Gribbyvägen, Brobyvägen, Stinsvägen, Vallonvägen, Fagerviksvägen samt fritidshusområdet Storängen. Ca 2 600 m VA-schakt.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik, del 1
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik, Del 2
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter. Projektet kommer byggas i 3 delar.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik, Del 3
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter. Projektet kommer byggas i 3 delar.
Nybyggnad av förskola i Rimbo
Avser nybyggnad av förskola på ca 650 kvm.
Nybyggnad av hamburgerbar i Norrtälje
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av kontorsbyggnad och komplementbyggnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Norrtälje
Norrtälje kommun bygger ut sitt VA-område på Rådmansölandet. Pga detta ska ny tryckstegring placeras vid södra matarledningen till Norrtälje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Tillbyggnad av matsal i Norrtälje
Avser nybyggnad av sanitetshus med nya duschar, tvättstuga, toaletter mm.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av personallokal i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Norrtälje
Nybyggnad av panncentral och pelletssilo samt installation av eldstad.
Nytt busstankningssystem vid Norrtälje bussdepå
Entreprenaden avser en komplett projektering, leverans och installation av tankningsanläggning för tvätthallar samt utomhusspår vid Norrtäljedepån.
Nybyggnad av omklädningsrum, personalutrymmen mm i Norrtälje
Omfattar nybyggnad av personalutrymmen, omklädningsrum med dusch, groventré, personalrum mm om ca 90 m2 samt ett teknikutrymme. I projektet finns även en option 1 för en oisolerad och oinredd nybyggnad med portlider om ca 180 m2. I projektet ingår rivning/demontering av ca 5 m av den befintliga ladugården.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 2
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Uppställning av moduler för LSS-boende i Norrtälje
Avser komplett leverans, montering och inkoppling. Anbudet skall inkludera samtliga kostnader för anslutningar av tappvatten, spillavlopp och elektricitet till av kommunen upprättad anslutningspunkt. Hyrestiden är 3 år (36 månader) med möjlighet till förlängning av hyrestiden med 1+1+1 år, maximal förlängning är 3 år.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av fyra fritidshus. Fastighetsägarna är privatpersoner.
Nybyggnad av kallager i Norrtälje
Nybyggnad av kallager, hall/hus finns redan.
Ny gångbana samt gc-väg i Hallstavik
Option från projekt 1472892. Markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 1
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola och förråd.
Nybyggnad av ridhus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av skogsbruk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av byggnad för skogsbruk. nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang (bryggeri).
Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Tälje 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två teknikbodar för avloppsreningsverk.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Bygglov förtidsbegränsat lov för byggbaracker.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Brosättra 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast 72 meter och teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation Nabbo 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering söks t.o.m 2020-06-01.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t.o.m. 2020-05-30, personalbodar för projektet havslänken.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av nedbrunnen bostad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av växthus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av akvaponianläggning för odling av grönsaker.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av byggbod samt två stycken stålcontainrar.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av personallokal i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av garage med personalutrymme.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sprutvagnensgarage).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: