Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende och förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av bostäder mm i Rimbo
Avser Västertorpskogen, del av Rimbo-Tomta 7:1 och Rimbo-Tomta 3:31. Planer för ca 150 bostäder, ny förskola samt nytt gruppboende. Ändring av detaljplan krävs.
Nybyggnad av flerbostadshus och rad-/par-/kedjehus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus på 4 - 6 våningar, p-platser och komplementbyggnad samt rivning av del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon. Stommen kommer vara hdf stål stomme och taket kommer bestå av både sedum och trp plåt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Oklart i dagsläget hur stort markområde
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. Projektet kommer att delas upp.
Nybyggnad av förskola i Hallstavik
Nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar för 120 barn och 30 personal. Förskolan skall ha ett tillagningskök för verksamheten. En ny utemiljö utformas med ny lekutrustning och belysning som är verksamhetsanpassad för tillgänglighet året runt. Nuvarande byggnader på Magistervägen 4-6 ska rivas och ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (21 lgh), byggnad 304.
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Avser uppförande av ett nytt badhus i Hallstavik bredvid Hallstaviks utebad. Entreprenaden ska omfatta utemiljö med parkeringsplatser, framdragning och inkoppling av VA till befintliga ledningar. El service för det nya badet från anslutningspunkt. Option ingår på markarbeten avseende en 150 meter lång gångbana och en 300 meter lång gång och cykel väg med tillhörande belysning. Dessa arbeten kan komma att ropas av vid senare tillfälle och då mot överenskommet pris för dessa arbeten.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 20 bostäder norr om Vätövägen.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Avser en ca 70m lång öppningsbar gång- och cykelbro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje
Avser exploatering inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik, del 1
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter. Projektet kommer byggas i 3 delar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Härden 3 & 4.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Nordkap 4 och 5.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Avser nybyggnad av förskola på ca 650 kvm.
Nybyggnad av hamburgerbar i Norrtälje
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för nybyggnad av kontorsbyggnad och komplementbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av matsal mm vid barnkollo i Norrtälje
Avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad (kök, matsal, dusch, wc, lek). Även renovering av befintlig kolonigård för Stiftelsen Barnens dag.
Ny mottagningsstation 20/10 kV Rimbo i Norrtälje
Avser ersättning av befintlig mottagningsstation MS Rimbo 20/10 kV med en ny station inom samma område. Den nya byggnaden ska bl.a. innehålla 2 st transformatorer placerade inomhus som Norrtälje Energi levererar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av gc-väg i Norrtälje, Etapp 1
Anläggande av gång- och cykelväg i vid industriområde i Storsten, Tälje 2:45-48 mfl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad (maskinhall).
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av äldreboende/servicehus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur med plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två bryggor.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tält för upplag/materialgård.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förvaringstält).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader (två förråd).
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för ändring av småbåtshamn, nybyggnad av brygga och vågbrytare.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 3 stugor och ett garage/förråd. Byggherren är en privatperson.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad, samt rivning av befintligt fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av två komplementbyggnader.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av en mast 72 meter och 3 st teknikbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation Lidö 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för anläggande av asfalterade parkeringsplatser med motorvärmaruttag.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser till rimbo nya skola och kulturscen.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus och komplementbyggnad Ortala 33:2.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t.o.m 2020-06-30.
Nybyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppförnade av bodar för kök och förråd (uteservering). bygglov sökt t.o.m 2023-04-01.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel, sjökabel och uppsättning av sjökabelskylt.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Norrtälje
Bygglov för padeltennisbana med stödmur och plank.
Anläggande av flytbrygga på Fejan, Norrtälje kommun
Avser anläggande av ca 40 m lång flytbrygga vid ön Fejan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: