Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av bro mellan Lidingö och Stockholm
Bro för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårväg. Avser uppförande av Lilla Lidingöbron samt rivning av Gamla Lidingöbron.
Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år.
Nybyggnad av förskola på Lidingö
En förskola för 70-100 barn, ca 1350 kvm planeras. 1 eller 2 våningar, fd Kalvhagens förskola.
Nybyggnad av parhus i Lidingö
Nybyggnad parhus Linet 17,18.
Nybyggnad av gc-väg av Södra Kungsvägen på Lidingö, Etapp 2
Ur investeringsbudget 2016-2018. Nybyggnad av gc-väg. Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Nybyggand av garage vid Lidingövallen
Nybyggnad av mindre garage för driftens fordon.
Nybyggnad av garage i Lidingö
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2017-2020. Nybyggnad av garage vid idrottsområde.
Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018. Avser projektering och utbyte av konstgräsmattan på Breviks IP. Ny konstgräsmatta inklusive sviktpad ska anläggas på samma yta som den befintliga. Marken ska mätas in och justeras innan anläggande.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Trålaren 7 skjul samt parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 4:11 lidingö 4:58 lidingö 4:34 rivning befintligt hus, nybyggnad enbostadhus.
Nybyggnad av garage i Lidingö
Lidingö 5:1 (lidingövallen) rivning samt nybyggnad garage.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Lidingö 8:90 torsvikshamnen tidsbegränsad bodetablering.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Fredriksberg 14 nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Kantarellen 11 tillfälliga byggbodar.
Nybyggnad av plank i Lidingö
Bygglov för uppförande av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: