Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Lidingö, etapp 3 m.fl
Området omfattar 11 detaljplaneetapper. Totalt planeras för 900-1000 nya bostäder (ca 95000 kvm), handel, kontor och förskola bla.
Nybyggnation av bro mellan Lidingö och Stockholm
Bro för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårväg. Avser uppförande av Lilla Lidingöbron samt rivning av Gamla Lidingöbron.
Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år.
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Nybyggnad av gc-väg av Södra Kungsvägen på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018. Nybyggnad av gc-väg. Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Ny- och ombyggnad av gruppbyggda hus i Lidingö
Detaljplanen avser byggnation av sex nya bostäder inom planområdet samt att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Nybyggand av garage vid Lidingövallen
Nybyggnad av mindre garage för driftens fordon.
Nybyggnad av garage i Lidingö
Nybyggnad av garage vid idrottsområde.
Byte av pontoner i Skärsätra på Lidingö
Avser byte av de yttre pontonerna (3 stycken idag) till vågbrytande i hamnen i Skärsätra Båtklubb.
Nybyggnad av idrottshall i Lidingö
Ångturbinen 5 nybyggnad padelhall, två banor.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Nysätra 4 stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Skivbytaren 5 rivning och nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Tallen 11 nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Geväret 13 stödmur.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Högvattnet 41 attefall lägenhet och komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Lidingö 11:419 nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Lidingö 5:1 tidsbestämt byggbodar (tennishallen).
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Lidingö 5:160 attefall komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: