Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av bro mellan Lidingö och Stockholm
Bro för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårväg. Avser uppförande av Lilla Lidingöbron samt rivning av Gamla Lidingöbron.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö, etapp 7
Nybyggnation av 129 bostäder i våningshus på 8 samt 22 våningar.
Nybyggnad av ungdomsbostäder, Larsberg i Lidingö
Ca 80 bostäder för ungdomar 18-25 år.
Ny 24 kV kablar mellan FS Koltorp och FS Käppala, Stockholm
I entreprenaden ska markförläggning av 4 st 24 kV markkabelförband förläggas ifrån FS Koltorp till FS Käppala med subslangar. Sista sträckan under Lidingöbanan ska rör tryckas och regleras.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Avser ombyggnad av befintligt flerbostadshus från 2 bostäder till 3 samt nybyggnation av två lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Lidingö
Nybyggnad parhus Linet 17,18.
Nybyggnad av gc-väg av Södra Kungsvägen på Lidingö, Etapp 1
Ur investeringsbudget 2016-2018. Nybyggnad av gc-väg. Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Nybyggnad av gc-väg av Södra Kungsvägen på Lidingö, Etapp 2
Ur investeringsbudget 2016-2018. Nybyggnad av gc-väg. Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018. Avser projektering och utbyte av konstgräsmattan på Breviks IP. Ny konstgräsmatta inklusive sviktpad ska anläggas på samma yta som den befintliga. Marken ska mätas in och justeras innan anläggande.
Byte av pontoner i Skärsätra på Lidingö
Avser byte av de yttre pontonerna (3 stycken idag) till vågbrytande i hamnen i Skärsätra Båtklubb.
Ny- och ombyggnad av golfbana i Lidingö
Avser om- och nybyggnation av golfbana.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Lejonet 28 stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 4:11 lidingö 4:58 lidingö 4:34 rivning befintligt hus, nybyggnad enbostadhus.
Nybyggnad av garage i Lidingö
Lidingö 5:1 (lidingövallen) rivning samt nybyggnad garage.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Lidingö 8:25 tidsbegränsade byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Trålaren 7 skjul samt parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: