Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utökning av verksamhetsområde på Lidingö
Syftet med planarbetet för Stockbys verksamhetsområde är att dels pröva möjligheten att utöka tillåten byggrätt (byggnadsarea och byggnadshöjd), dels komplettera markanvändningen så att företagshotell och kontorsboende medges på övervåningar, dels att restaurang, sport och parkering medges på en ny byggrätt. En utökning av antalet parkeringsplatser ska också prövas i planarbetet. Verksamhetsområdet som är cirka 120 000 kvm stort ligger mellan Gångsätra och Koltorp, söder om Kyrkviken. Inom verksamhetsområdet Stockby, benämnt Stockby hantverksby, finns 29 fastigheter.
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Planer för nybyggnad av flerbostadshus samt schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
4 våningar + sutteräng, garage, p-platser.
Nybyggnad av industrihus i Lidingö
Planer för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus på Lidingö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av kontor på Lidingö
Avser nybyggnad av kontor i Lidingö,
Nybyggnad av idrottshall i Lidingö
Nybyggnad av idrottshall.
Förtätning av bostadsområde, Lidingö
Planer finns för att förtätatas med olika typer av bostäder, främst trygghetslägenheter.
Nybyggnad av reservkraftsanläggning i Torsvik på Lidingö
Nybyggnad av reservkraftsanläggning i Torsvik, Lidingö.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Anmälan av nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av carport i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats - två padelbanor.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - grindstuga.
Nybyggnad av småbåtshamn i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Lidingö
Bygglov för uppförande av sopkärlsbehållare.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Bygglov för uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Bygglov för uppförande av tekniknod.
Nybyggnad av skärmtak i Lidingö
Bygglov för uppförande av väderskydd i lekpark.
Nybyggnad av barack i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppställning/uppförande baracker.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppställning/uppförande återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: