Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunnelbana vid Barkarby
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bla bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Barkarby station och Barkarbystadens station. Mark och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
Nya stationer för tunnelbana vid Barkarbystaden och Barkarby
Stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, styr och övervakning mm samt tele). Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av 276 bostäder och 4 lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla
Avser nybyggnad av bostäder och lokaler samt plats för en förskola med 6 förskoleavdelningar som skall drivas i privat regi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Markanvisningsavtalet med Sveaviken Bostad AB avser fastigheten Barkarby 2:59 och omfattar en total byggrätt om 25 000 kvadratmeter BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av ca 200 ägarlägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av bostäder och lokaler på ca 17500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Viksjö, Järfälla
Planer för ca 200 bostäder vid Fastebolsvägen i Viksjö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1
Totalt planeras 260 lägenheter och parkeringshus på en total yta av 19471. Denna del avser nybyggnad av 127 hyresrätter. 7860 Ljus BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 2
Totalt planeras 260 lägenheter och parkeringshus på en total yta av 19471. Denna del avser nybyggnad av 133 hyresrätter. 7870 Ljus BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla, ca 185 lägenheter på första etappen.
Nybyggnad av bro över Bällstaån i Järfälla
Upphandlingen avser utförande av Veddestabron brodel fyra (4) och brodel sex (6), trafikplats Enköpingsvägen/Veddestabron samt överbyggnad med överytor över hela bron, brodel 1-5. Totalentreprenaden ska genomföras i samarbetsformen utökad samverkan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 7A
Etapp 7 i Söderdalen/Elverkstomten består av 3 delar; 7A-C. Denna del avser nybyggnad av 77 st bostadsrätter.
Nybyggnad av mobilitetshus i Barkarby, Järfälla
Avser nytt mobilitetshus i Barkarby Centrum på del av fastighet Barsbro 7:2, kvarter B. Tanken är att mobilitetshuset ska innehålla bilparkering för områdets bostäder och pendlarparkering, cykelpendlarparkering, bil- och cykelpool, lokal för livsmedelsbutik, lokal för vårdcentral och andra typer av verksamhetslokaler. Byggrätten är uppskattad idag till ca 16900 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 2
Planer finns för nybyggnation av totalt ca 180 st lägenheter på Söderhöjden i Södra Jakobsberg, Tallbohov.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla, Etapp 3
Planer finns för nybyggnation av totalt ca 180 st lägenheter på Söderhöjden i Södra Jakobsberg, Tallbohov.
Nybyggnad av F-6 skola i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av F-6 skola i Barkarbystaden III.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Järfälla
21 ha område mark placerat på bägge sidor om Rotebroleden med ca 28 tomter.
Ny 130/10 kV station i Barkarby
Ny 130/10 kV station.
Ny temalekplats i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2016-2019. Temalekplats med trädgårdväxter för alla barn och med extra tanke på de med perceptuella hinder.
Nybyggnad av lekplats i Järfälla
Lekplats i Kyrkparken som uppfyller grönplan 1997 års mål gällande lek samt Barkarbystadens behov av lekmiljöer och stadsparksinnehåll.
Nybyggnad av Kvarn i Jakobsberg
Avser återuppbyggnad av kvarn.
Ny infartsparkering i Kallhäll
Planerat projekt. Ur investeringsbudget 2016-2019. Parkering för bilar och cyklar.
Nytt konstgräs vid Kolarängens Bollplan i Järfälla
Avser ny konstgräsplan på Kolarängens BP. Konstgräsplanen kommer få en spelyta på 69 x 50 meter samt därutöver konstgräsytor för snöupplag etc.
Nybyggnad av pumpstation för spillvatten i Järfälla
Omfattar mark- och anläggningsarbeten för uppförande av pumpsump inklusive uppförande av pumpstationsbyggnad, installation av spillvattenpumpar, PLC styrning, rörstråk, el och kraftinstallation samt idrifttagning. I entreprenaden igår även uppförande av mottagningsbrunn.
Nybyggnad av sophus i Järfälla
Nybyggnad av underjordsbehållae/återvinningsbyggnad för matavfall, glasinsamling mm.
Nybyggnad av lekplats i Järfälla
Marklov för anläggning av utflyktslekplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av omklädningsrum i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av omklädningshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Bygglovbefriad nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av sophus i Järfälla
Nybyggnad av avfallsbehållare.
Nybyggnad av pumpstation i Järfälla
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Järfälla
Nybyggnad av teknikbyggnad (tryckstegringsstation för vatten).
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Järfälla
Nybyggnad av tälthall (byte av befintlig tälthall).
Nybyggnad av lager i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av sopstation i Järfälla
Uppförande av delvis nedgrävda sopstationer.
Nybyggnad av mur i Järfälla
Uppförande av mur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: