Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Kungens kurva, etapp 2
Planer för en ny stadsdel med ca 3600 bostäder, skola, vårboende, service och park mm i Kungens Kurva, Diametern 2 mfl. Området avgränsas geografiskt av Kungens kurvaleden i söder, Dialoggatan i väster, Diagonalvägen i öster och den kommande Ingvar Kamprads allé i norr. Den nya stadsdelens nordvästra hörn kommer att ligga i samma korsning mellan Ingvar Kamprads allé och Dialoggatan som Heron city och entrén till den utbyggda Kungens kurva shoppinggalleria.
Nybyggnad av kontor, bostäder mm i Flemingsberg
Avser att förnya och utveckla Flemingsbergs stationsområde och tillhörande stadsdelar och skapa plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare inom Flemingsberg.
Nybyggnad av grundskola och skola i Solgård, Huddinge
En F-6 skola 400 elever inklusive en förskola 100 barn.
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Ca 100 lägenheter samt 85 småhus. Sanering pågår: 1305292
Nybyggnad av flerbostadshus i Storängen, Huddinge etapp 2
Planer för ca 400 bostäder. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storängen, Huddinge etapp 1
Planer för ca 400 bostäder. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Nybyggnad av grundskola på Segeltorp, Huddinge
Avser nybyggnad av F-3 skola med plats för ca 360 elever och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storängen, Huddinge etapp 3
Planer för ca 400 bostäder. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Avser nybyggnad av 60 lägenheter.
Nybyggnad av tunnel under Flemingsbergsskogen
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. 0,85 km ytväg och 2 st tunnlar á 3 km. Ytväg, bro, bergskärningar, betongtråg, bergtunnlar och markförlagda installationer. 3 st pumpstationer och 4 st eldriftutrymmen i tunneln samt en stor teknikbyggnad vid västra påslaget. Ca 500 m ny gc-väg, omdragning av Lännavägen.
Nybyggnad av hotell i Stuvsta, Huddinge
Nybyggnad av Hotell i Stuvsta
Nybyggnad av va-ledning i Huddinge
Schakt och rörläggning av huvudvattenledning. Stål, DN1200, 1600 m.
Nybyggnad av vårdboende i Skogås
Avser nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av förskola i Balingsnäs, Huddinge
Planer för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 160 barn. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Huddinge
Mark och betongarbete samt tillhandahållande och installation av pumputrustning.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 84 barn fördelat på sju avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Huddinge
Avser nyläggning av ca 1 300 m vattenledning DN600 samt omläggning av 2 st vattenledningar, DN400 respektive DN600. Ledningarna ska ligga i samma schakt, den totala sträckan uppgår till ca 1 300 meter och går mellan Bergavägen och Ebba Bååts väg i Huddinge kommun.
Nybyggnad av exploateringsområde och va-ledning i Skogås
Avser utbyggnad av va-ledning inför kommande bostadsproduktion om ca 2500 m.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Glömsta, Huddinge
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av fastighet, Huddinge
13 500 kvm tomtareal. Byggnad på max 90 m höjd får uppföras på ca 3000 kvm av tomten.
Nybyggnad av förskola i Huddinge kommun
Syftet med planen är att möjliggöra för en förskola med cirka 160 barn i en byggnad med två våningar med tillhörande gård.
Nybyggnad av dagvattenmagasin i Skogås
Avser nybyggnad av dagvattenmagasin vid Snättringe IP för att avhjälpa de akuta problem med marköversvämningar som råder i Snättringe.
Nybyggnad av förskola i Gladö kvarn
Planer på nybyggnad av en förskola på fastigheten Gladö kvarn 1:1.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Kungens kurva
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Högmora, Huddinge, etapp 2
Bostadsrätterna kommer fördelas i 2 etapper, och bilda var sin bostadsrättsförening. Etapp 1 se projektnummer 1426336.
Ny vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks IP, Huddinge
Projektet avser ny vattenledning mellan Barrvägen och Källbrinks idrottsplats.
Utbyggnad av gator, GC-väg och VA-ledningar i Huddinge kommun
Avser utbyggnad av gator, GC-väg och VA-ledningar vid Hälsovägen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Stråket ingår även i avtalet med Sverigeförhandlingen för utbyggnad av cykelinfrastruktur.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Segeltorp, Huddinge kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Tillfälliga skolpaviljonger i Huddinge
Tillfälliga paviljonger i väntan på beslut vart den nys skolan ska placeras.
Utbyggnad av vatten och avloppsledningar i Trångsund
Utbyggnad av vatten och avloppsledningar i Gamla Nynäsvägen och Myrholmsvägen.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad tvåbostadshus samt mur/plank Högmora 5:17,5:33.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad övrigt, cykelgarage.
Nybyggnad av skola i Huddinge
Bygglov för tidsbegränsat bygglov tillfälliga skolmoduler 20210101-20260101.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande och ombyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov uppförande av murar.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad Vårby Gård 2:3,2:5.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tidsbegränsad skola från 20210101-20310101 med två tillhörande komplemenbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivninglov för rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus Granaten 2,7.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för nybyggnad parkeringsplatser samt stödmurar.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för 7 st byggbodar 2020-09-20 - 2023-06-30.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för bodar, förskola 2020-12-01 till 2022-01-31.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar samt vepa 20201026 - 20220430.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för solfagraskolan 2021-06-01 - 2026-06-01.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av väderskydd.
Nya laddstolpar för elbilar i Huddinge
Planer finns på nya laddstolpar till elbilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: