Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av vägar och broar vid Vårby Backe, Förbifart Stockholm
Projektet omfattar breddning av väg, rivning av befintlig gång- och cykelbro, en ny GC-bro. Den befintliga bron över E4 i trafikplats Lindvreten byggs om till en överliggande cirkulationsplats. Vägsträckan är ca 1,5 km.
Nybyggnad av grundskola och skola i Solgård, Huddinge
En F-6 skola 400 elever inklusive en förskola 100 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2.
Nybyggnad av bostäder, äldreboende samt förskola i Skogås
Avser ca 140 bostäder samt äldreboende och förskola. Sanering pågår: 1305292
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Nybyggnad av äldreboende, förskola och park Segeltorp
Planens syfte är att tillgodose behovet av äldreboende i Segeltorp, boendet behöver inrymma cirka 90 bostäder i vårdboendeform. Äldreboendet föreslås bli kombinerat med en förskola, 6 avdelningar, samt en mindre park.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus om 113 lägenheter med en sammantagen bya om 1 323,1 kvm, bta om 8 219 kvm samt opa om 2 411 kvm (hus 2).
Nybyggnad av flerbostadshus i Masmo, Huddinge
2 huskroppar, 199 lägenheter. Loftlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stuvsta
Ca 50-60 st lägenheter. Garage under mark, se projekt 1469785.
Nybyggnad av senior och trygghetsbostäder mm i Stuvsta
Ca 53 st lägenheter för senior och trygghetsboende. Garage under mark, se projekt 1469785
Nybyggnad av Long Stay hotell i Kungens Kurva
65-70 hotellrum med pentry.
Nybyggnad av hotell i Kungens Kurva
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Ny- och ombyggnad av väg/gata i Huddinge
Nybyggnad av huvudgata (ca 150 m) samt gång- och cykelväg (ca 300 m ) samt ombyggnad av befintlig huvudgata (250 m) och lokalgata (550 m). Arbetet omfattar även markarbeten för el, tele och fjärrvärme. Omläggning av befintliga vatten-, spill- och dagvattenledningar med dimensioner 300 mm (720 m), dimension 500 mm (40 m), dimension 1000 mm (130 m), dimension 1200 mm (180 m) samt dimension 1600 mm (40 m)
Förnyelse av AC-station i Ekudden
Förnyelsen av befintlig station.
Nybyggnad av idrottshall, konstgräsplan och omklädningsrum på Glömsta
Entreprenaden omfattar nybyggnation av idrottshall, konstgräsplan, löparbanor, hoppgrop, parkeringar och tillhörande markarbeten vid Glömstavägen, Bergavägen. Miljöbyggnad Silver.
Ny byggnad vid F-3 skola i Flemingsberg
Miljöbyggnad 3.0 Silver.
Nybyggnad av va-ledning i Huddinge
Nyläggning av ca 1,65 km ny huvudvattenledning med dimension 1200 mm parallellt med befintlig huvudvattenledning mellan Talldalsvägen och tryckstegringsstation Jeriko.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 16st enbostadshus Högmora 4:141,4:145 mfl.
Nybyggnad av underjordiskt garage i Stuvsta
Underjordiskt garage under bfrerna Tåget, 1232554 och Loket, 1109085
Utbyggnad av va-ledningar i Gladö kvarn, etapp 3
Avser i huvudsak schakt- och rörläggning av vatten- och avloppsledningar, samt utförande av avloppspumpstationer. Inklusive återställningsarbeten. Utbyggnad av vattenledningar, spillvattenledningar, självfall, tryckspillvattenledningar och dagvattenledningar. Även avloppsbrunnar.
Utbyggnad av gator i Gladö kvarn, etapp 3
Huvuddel 1: Utbyggnad av 4000m lokalgata inklusive belysning, varav 2050m med gång och cykelbana och 1950 utan gång- och cykelbana. Samt markarbete för el och tele.
Nybyggnad av rulltrappor och hiss i Huddinge
3 st rulltrappor i väldigt dåligt skikt , behöver ersättas med nya.
Nybyggnad av förskola i Segeltorp
Nybyggnad av förskola 4 avdelningar.
Nybyggnad av hamburgerestaurang i Huddinge
Rivning av kontorsbyggnad. Nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 1
Första etappen kommer bestå av 10 parhus (20 st. bostadsrätter) samt 3-5 studiohus som planeras stå klara för inflyttning under hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Trångsund
Avser nybyggnad av 8 st radhus och 4 st Attefallshus i Trångsund.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 2 parhus samt rivningslov Kedjan 12,22.
Anläggande av konstsnöspår i Ågesta friluftsområde, Huddinge
Avser anläggande av konstsnö(motions)spår med tillhörande tekniska funktioner i Ågesta friluftsområde.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 4 enbostadshus Bronsluren 13,14,15.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lekplats i Huddinge
Projektet ligger vid Myrängen/Stuvsta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Nybyggnad av cykelgarage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage. Plats för ca 50 cyklar.
Nybyggnad av modulhus för genomgångsboende/temporärt boende i Huddinge
Social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun upphandlar förhyrning av ett modulhus som ska användas till genomgångsboende för nyanlända.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 parhus, Blåspipan 6,7.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Bygglov för nybyggnad förskola 615,68 kvm bya, 694,57 bta och bod 38 kvm bya,bta.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 4 enbostadshus Klyvkilen 1,3,4,5.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 13 enbostadshus samt förråd Högmora 2:40,2:43,2:37,2:31,2:42,2:41,2:32,2:36,2:38,2:34,2:33,2:35,2:39.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 3 parhus Planteringsborren 15,14,Fällkilen 5.
Nybyggnad av parkeringshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av scen i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av scen.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av septikmottagning.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 148,3 kvm bya och 224,3 kvm bta.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Hammartorp 2:35,2:34.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad komplementbyggnad Högmora 3:21,3:91.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad - koltrastvägen.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad garage.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad pumpstation Vidja S:2.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad septikmottagning/vattenkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad, cykelförråd m.m.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av vindskydd/plank.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av staket i Huddinge
Bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmur Gladö Kvarn 1:227,1:228,1:216.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 2 enbostadshus Högmora 4:135,4:138.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tömningsskåp.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus om 160 kvm bya och 320 kvm bta samt marklov för trädfällning.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus om 243,83 kvm byggnadsarea och 397,13 kvm bruttoarea samt 18,9 öppenarea och komplementbyggnad med byggnadsarea och bruttoarea om 50,0 kvm samt rivningslov och marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av servering i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av uteservering.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av lager i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av lager/väderskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: