Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 620 bostäder och en förskola.
Om- och nybyggnad av vägar och broar vid Vårby Backe, Förbifart Stockholm
Projektet omfattar breddning av väg, rivning av befintlig gång- och cykelbro, en ny GC-bro. Den befintliga bron över E4 i trafikplats Lindvreten byggs om till en överliggande cirkulationsplats. Vägsträckan är ca 1,5 km.
Nybyggnad av bilhall i Huddinge
Två våningar kommer att användas till bilhall och kontor och två våningar blir garage och uppställningsplats för bilar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Flemingsberg, Huddinge
200 hyresrätter med 6-7 vångar. Avser även projekt 915888, 297345, 918760, 877344 och 941370.
Nybyggnad av äldreboende, förskola och park Segeltorp
Planens syfte är att tillgodose behovet av äldreboende i Segeltorp, boendet behöver inrymma cirka 90 bostäder i vårdboendeform. Äldreboendet föreslås bli kombinerat med en förskola, 6 avdelningar, samt en mindre park.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus om 113 lägenheter med en sammantagen bya om 1 323,1 kvm, bta om 8 219 kvm samt opa om 2 411 kvm (hus 2).
Nybyggnad av flerbostadshus i Masmo, Huddinge
2 huskroppar, 199 lägenheter. Loftlägenheter.
Nybyggnad av Long Stay hotell i Kungens Kurva
65-70 hotellrum med pentry.
Nybyggnad av hotell i Kungens Kurva
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.
Nybyggnad av idrottshall, konstgräsplan och omklädningsrum på Glömsta
Entreprenaden omfattar nybyggnation av idrottshall, konstgräsplan, löparbanor, hoppgrop, parkeringar och tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av va-ledning i Huddinge
Nyläggning av ca 1,65 km ny huvudvattenledning med dimension 1200 mm parallellt med befintlig huvudvattenledning mellan Talldalsvägen och tryckstegringsstation Jeriko.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av underjordiskt garage i Stuvsta
Underjordiskt garage under bfrerna Tåget, 1232554 och Loket, 1109085
Nybyggnad av verksamhetsområde på Gladö, Huddinge
Planer för utökning av industrimarken i området med nya verksamheter på fastigheten del av Gladö 76:5 m.fl. inom kommundelen Sundby.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 16st enbostadshus Högmora 4:141,4:145 mfl.
Utbyggnad av va-ledningar i Gladö kvarn, etapp 3
Avser i huvudsak schakt- och rörläggning av vatten- och avloppsledningar, samt utförande av avloppspumpstationer. Inklusive återställningsarbeten. Utbyggnad av vattenledningar, spillvattenledningar, självfall, tryckspillvattenledningar och dagvattenledningar. Även avloppsbrunnar.
Utbyggnad av gator i Gladö kvarn, etapp 3
Huvuddel 1: Utbyggnad av 4000m lokalgata inklusive belysning, varav 2050m med gång och cykelbana och 1950 utan gång- och cykelbana. Samt markarbete för el och tele.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Ljus och rymd har varit vägledande och därför har bostäderna fått vardagsrum med dubbel takhöjd och rymliga kombinerade kök och vardagsrum. Tre av bostäderna har stora takterrasser med sol dagen lång. Alla bostäderna har en egen tomt och uteplatser i sydväst och till varje bostad finns förråd och parkeringsplats med motorvärmare.
Nybyggnad av förskola i Segeltorp
Nybyggnad av förskola 4 avdelningar.
Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 1
Första etappen kommer bestå av 10 parhus (20 st. bostadsrätter) samt 3-5 studiohus som planeras stå klara för inflyttning under hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Trångsund
Avser nybyggnad av 8 st radhus och 4 st Attefallshus i Trångsund.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 2 parhus samt rivningslov Kedjan 12,22.
Nybyggnad av häststall i Huddinge
Stall för ca 40 hästar.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av lekplats i Huddinge
En ny närlekplats ska anläggas i stadsdelen Glömsta, exakt lokalisering är inte bestämd.
Nybyggnad av modulhus för genomgångsboende/temporärt boende i Huddinge
Social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun upphandlar förhyrning av ett modulhus som ska användas till genomgångsboende för nyanlända.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 4 enbostadshus Bronsluren 13,14,15.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Anläggande av konstsnöspår i Ågesta friluftsområde, Huddinge
Avser anläggande av konstsnö(motions)spår med tillhörande tekniska funktioner i Ågesta friluftsområde.
Nybyggnad av cykelgarage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage. Plats för ca 50 cyklar.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 4 enbostadshus Klyvkilen 1,3,4,5.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 13 enbostadshus samt förråd Högmora 2:40,2:43,2:37,2:31,2:42,2:41,2:32,2:36,2:38,2:34,2:33,2:35,2:39.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 3 parhus Planteringsborren 15,14,Fällkilen 5.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 parhus, Blåspipan 6,7.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Bygglov för nybyggnad förskola 615,68 kvm bya, 694,57 bta och bod 38 kvm bya,bta.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av nöjesfält i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av nöjespark.
Nybyggnad av parkeringshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av septikmottagning.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tömningsskåp.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad garage.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad pumpstation Vidja S:2.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad septikmottagning/vattenkiosk.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad, cykelförråd m.m.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av vindskydd/plank.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av staket i Huddinge
Bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmur Gladö Kvarn 1:227,1:228,1:216.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 2 enbostadshus Högmora 4:135,4:138.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå samt nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av servering i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av uteservering.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Hammartorp 2:35,2:34.
Nybyggnad av carport i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 148,3 kvm bya och 224,3 kvm bta.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad komplementbyggnad Högmora 3:21,3:91.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad komplementbyggnad 25 kvm.
Nybyggnad av lager i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av lager/väderskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: