Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 1
Etapp 2: 1513330. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Västerhaninge, Haninge
Samhällsbyggnadsbolaget och Innovation Properties ska bilda ett gemensamt bolag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 75 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 91 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerhaninge
Nybyggnad av F-6 skola på del av fastigheten Åby 1:206 för och ska klara av toppar upp mot 700 elever. Denna skola skall ersätta befintlig Åbyskola belägen på Björnvägen 38 i Västerhaninge. Skolan skall byggas ihop med en ny idrottshall (Åbyhallen) på fastigheten. Åbyhallen är upphandlad som en separat entreprenad och kommer fortfarande pågå under utförandet av denna entreprenad.
Rivning och om och påbyggnad till lägenheter i Nynäshamn
2 hus som ska göras stomrena. Ca 110 lägenheter med Pent house högst upp. Framför dessa ska även radhus byggas ca 15-20 st.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 3
Ett hus med 10 våningar som bjuder på storslagen utsikt över Haninge och spegelblanka Rudasjön. I markplan planeras lokaler som skapar ett tryggt och levande kvarter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 4
Ett hus med lägenheter för stora och små familjer. Huset byggs i 8–9 våningar med lokaler i markplan.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 2
Två hus med totalt 120 lägenheter inom StegEtt, Riksbyggens boendekoncept med små, effektivt planerade lägenheter med hög standard för dig som är på väg att köpa din första bostadsrätt. Tillsammans med etapp 1 skapar Brf Framsidan en ny, modern framsida mot Nynäsvägen. I markplan planeras ytor för kommersiella lokaler samt förskola.
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Planerad säljstart 2021.
Nybyggnad av bussterminal i Haninge, etapp 2
Bussterminalen blir ca 8000 m² och uppförs i tre plan. Denna del avser installationerna. Betong och stomarbeten gjordes i etapp 1.
Nybyggnad av förskola i Vega, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av F-6 skola i Vegastaden, Haninge,
Årskurser: F-6 Antal elever: 350 Antal klassrum: 18 (hemklassrum och specialsalar för alla ämnen) Gymnastiksal för många olika idrottsaktiviteter Antal fritidsutrymmen: 6 Skola: 3 000 kvm Skolgård: 5 000 kvm Fritids: åk F-3 Fritidsklubb: åk 4-6 Matsal för 200 personer och tillagningskök
Nybyggnad och rivning av förskola i Handen
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av gruppbostad i Haninge
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av radhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av radhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad av parhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av parhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Byte av bunkerledning vid Berga Örlogsbas, Västerhaninge
Entreprenaden omfattar rivning och utbyte av befintlig bränsleledning om ca 2 800 meter, delvis förlagd i mark. De nya ledningarna är dubbelmantlade av rostfritt stål med läckageövervakning speciellt tillverkade för bränslesystem. Rivning och utbyte av befintlig tankstation med oljeavskiljare och ny betongplatta.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industribyggnad och komplementbyggnader (skärmtak).
Markförläggning av kanalisation för bredbandsnät på Ornö, Stockholms Skärgårdsnät AB
Avser markförläggning av kanalisation för ett fiberoptiskt bredbandsnät i Kyrkviksområdet och Södra Storskogen på Ornö i Stockholms skärgård.
Nybyggnad av ridhus i Haninge
Bygglov nytt ridhus.
Anläggande av temalekplats i Tungelsta
I omfattningen ingår gestaltning, tillverkning och anläggandet av en temalekplats. I uppdraget ingår även en upprustning av den befintliga lekplatsen i anslutning till temalekplatsen. Uppdraget inkluderar markarbeten samt el/ljussättning.
Nybyggnad av servicehus på Nåttarö i Haninge kommun
Entreprenaden avser uppförande av servicehus på ca 116 kvm innehållande hamnkontor, duschar, bastu samt förråd och teknikutrymme.
Nybyggnad av grupphus i Haninge
Nybyggnad av 4 enbostadshus Runsten 1:81,1:80,1:66,1:69.
Nybyggnad av järnvägsstation i Haninge
Bygglov för station, samt rivning av den gamla.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Haninge
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Haninge
Marklov- ändring av marknivå, stödmur.
Nybyggnad av plank i Haninge
Nybyggnad av plank (skjul/cykelförråd).
Nybyggnad av servicebyggnad i Haninge
Nybyggnad av teknikhus/servicehus.
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av regionnät i Haninge
Strandskyddsdispens för markkablar.
Nybyggnad av toalett i Haninge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av toalettbyggnad (tidsbegränsat lov t.o.m 2029-09-01) Rudan 1:1,Söderby S:21,Vendelsö 3:1714.
Nybyggnad av lager i Haninge
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av tälthall och verkstadsbod.
Nybyggnad av servicebyggnad i Haninge
Strandskyddsdispens och nybyggnad av servicebyggnad och brygga.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av telestation i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för teknikbod till avloppsreningsverk.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Haninge
Bygglov för bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Ansökan om förhandsbesked för byggnation av två enbostadshus.
Nybyggnad av carport i Haninge
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av driftscentral i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad (driftrum).
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad (redskapsbod).
Nybyggnad av lager i Haninge
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av plank i Haninge
Bygglov uppförande av plank samt uppriktning av bef. brygga.
Nybyggnad av återvinningsstation i Haninge
Bygglov återvinningstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Haninge
Höjning av befintlig samt nybyggnad av bullerskyddsskärm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: