Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-9 skola och aktivitetshus i Vegastaden, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 5
Ca 1200 bostäder totalt planeras. Ca 240 - 300 bostäder planeras i denna etapp.
Nybyggnad av bostäder i Västerhaninge, Haninge, etapp 1
Totalt 350 lägenheter i 2 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Vegastaden Haninge, detaljplan 4, etapp 1
Etapp 2: 1513330. Planen är att bygga totalt 270 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 75 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Totalt planeras 200 bostäder varav 135 bostadsrätter och 65 hyresrätter. I etapp 1 planeras 91 bostadsrättslägenheter.
Nya bostäder i Haninge
Avser ca 100 lägenheter i olika hustyper, upplåtelseform och storlek.
Nybyggnad av bostäder i Västerhaninge, Haninge, etapp 2
Totalt 350 lägenheter i 2 etapper.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerhaninge
Nybyggnad av F-6 skola på del av fastigheten Åby 1:206 för och ska klara av toppar upp mot 700 elever. Denna skola skall ersätta befintlig Åbyskola belägen på Björnvägen 38 i Västerhaninge. Skolan skall byggas ihop med en ny idrottshall (Åbyhallen) på fastigheten. Åbyhallen är upphandlad som en separat entreprenad och kommer fortfarande pågå under utförandet av denna entreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning och om och påbyggnad till lägenheter i Nynäshamn
2 hus som ska göras stomrena. Ca 110 lägenheter med Pent house högst upp. Framför dessa ska även radhus byggas ca 15-20 st.
Nybyggnad av bussterminal i Haninge, etapp 2
Bussterminalen blir ca 8000 m² och uppförs i tre plan. Denna del avser installationerna. Betong och stomarbeten gjordes i etapp 1.
Nybyggnad av förskola i Vega, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av F-6 skola i Vegastaden, Haninge,
Årskurser: F-6 Antal elever: 350 Antal klassrum: 18 (hemklassrum och specialsalar för alla ämnen) Gymnastiksal för många olika idrottsaktiviteter Antal fritidsutrymmen: 6 Skola: 3 000 kvm Skolgård: 5 000 kvm Fritids: åk F-3 Fritidsklubb: åk 4-6 Matsal för 200 personer och tillagningskök
Nybyggnad av F-9 skola i Haninge
1500 kvm ny förskola
Nybyggnad av två förskolor i Jordbro
2 konceptförskolor där placering ej är fastställd. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av två förskolor i Vega
2 konceptförskolor där placering ej är fastställd. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av väg i Haninge
Ca 700-800 meter.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Hermanstorps förskola ingår i ett nybyggnadsområde, adressen ej fastställd. Fastigheten ligger intill vändzonen på Nordenskiölds väg i Vega. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av förskola i Vega
Konceptförskola där placering ej är fastställd. Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av förskola i Jordbro
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Tungelsta, etapp 2
projekt efter etapp 1, projnr 917566.
Nybyggnad och rivning av förskola i Handen
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av gruppbostad i Haninge
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av parhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av parhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad av radhus i Haninge, Stockholm
Nybyggnad av radhus i den populära stadsdelen Vega i Haninge.
Nybyggnad förskola i Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849, 1522691, 1522692, 1522693
Nya pontonanläggningar till Dalarö
Avser två större pontoner, varav den ena ska ha en vågbrytande funktion (60 meter) , samt den andra som ska vara hälften vågbrytande (60 meter vågbrytande och 100 meter ickevågbrytande). Upphandlingen avser även en tredje ponton som är en option som kan komma att avropas om beslutet om att bygga den fattas politiskt. Pontonenhet 1, 160 m lång, ska placeras i Fiskarhamnen på Dalarö, Pontonenhet 2, 60 meter lång, ska placeras längs Strandvägen på Dalarö och Pontonenhet 3 (option), 15 meter lång, ska placeras på Krokplan på Dalarö.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industribyggnad och komplementbyggnader (skärmtak).
Markförläggning av kanalisation för bredbandsnät på Ornö, Stockholms Skärgårdsnät AB
Avser markförläggning av kanalisation för ett fiberoptiskt bredbandsnät i Kyrkviksområdet och Södra Storskogen på Ornö i Stockholms skärgård.
Nybyggnad av ridhus i Haninge
Bygglov nytt ridhus.
Nybyggnad av servicehus på Nåttarö i Haninge kommun
Entreprenaden avser uppförande av servicehus på ca 116 kvm innehållande hamnkontor, duschar, bastu samt förråd och teknikutrymme.
Nybyggnad av grupphus i Haninge
Nybyggnad av 4 enbostadshus Runsten 1:81,1:80,1:66,1:69.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av 4 tvåbostadshus Runsten 1:91,1:86,1:84,1:88.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av plank i Haninge
Nybyggnad av plank (skjul/cykelförråd).
Nybyggnad av telestation i Haninge
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av servicebyggnad i Haninge
Nybyggnad av teknikhus/servicehus.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage).
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av driftscentral i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad (driftrum).
Nybyggnad av transformatorstation i Haninge
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av toalett i Haninge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av toalettbyggnad (tidsbegränsat lov t.o.m 2029-09-01) Rudan 1:1,Söderby S:21,Vendelsö 3:1714.
Nybyggnad av lager i Haninge
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av tälthall och verkstadsbod.
Nybyggnad av servicebyggnad i Haninge
Strandskyddsdispens och nybyggnad av servicebyggnad och brygga.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidbegränsat bygglov för bodetablering (2021-08-31).
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av telestation i Haninge
Tidsbegränsat bygglov för teknikbod till avloppsreningsverk.
Nybyggnad av mur i Haninge
Marklov- ändring av marknivå, stödmur.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Haninge
Höjning av befintlig samt nybyggnad av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Haninge
Bygglov parkeringsplatser flerbostadshus.
Nybyggnad av plank i Haninge
Bygglov uppförande av plank samt uppriktning av bef. brygga.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Haninge
Bygglov för bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Haninge
Anläggande av 42 parkeringsplatser.
Uppförande av RWC vid tältplats i Tyresta naturreservat
Avser ny RWC i Tyresta naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: