Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter och butiker i Ekerö centrum
Ca 400 st lägenheter i blandad upplåtelseform inklusive handel i botten.
Nybyggnad av multiarena i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av "multiarena" på fastigheten närlunda 24:1. Bredvid Närlunda skola.
Nybyggnad av radhus, flerbostadshus, enbostadshus i Stenhamra
Ca 14 st parhus och 15-20 st lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten torslunda 1:7.
Markarbete för gata och VA i Stenhamra
Objektet avser markarbeten för ny lokalgata, breddning av Klyvarestigen samt nya VA-ledningar ingående i detaljplanen för Södra Klyvarestigen.
Nybyggnad av vattenverksamhet i Ekerö
Avser ny strandpromenad som ansluter till befintligt promenadstråk längs kanalen, en ny dagvattendamm för att omhänderta dagvatten från det nya bostadsområdet, s.k. badbryggor samt en ny mindre småbåtshamn.
Nybyggnad av demensboende i Drottningholm, Ekerö
Sex lägenheter i två byggnader med särskild anpassning planeras på Ekerö.
Nybyggnad av flygplanshangar i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 hangarer på fastigheten skå-väsby 4:2, skå flygplats.
Ny vägbelysning vid gc-väg på Ekerö
Den aktuella sträckan, ca 5 km, löper mellan korsningen Ekerövägen-Färentunavägen och Svanängen.
Exploatering för bostads- och verksamhetsområde, Ekerö
För bostäder (villor/radhus) samt icke störande verksamhet.
Exploatering för villaområde på Ekerö
Objektet avser förläggning av VA, gata, el och fiber i och kring exploatering Ekerövallen.
Återuppbyggnad av lägenhet efter brand i Stenhamra
Entreprenadarbetena består i huvudsak av återuppbyggnad av lägenhet på Söderströms väg 217 efter en lägenhetsbrand. Lägenheten byggs på befintlig betongplatta.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten kungsberga 12:134.
Nybyggnad av toalett i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett på fastigheten stockby 4:68.
Nybyggnad av idrottsplats i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av padel tennisbana på fastigheten högby 2:20.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: