Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiarena i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av "multiarena" på fastigheten närlunda 24:1. Bredvid Närlunda skola.
Nybyggnad av radhus och parhus i Ekerö
Avser 44 st radhus, alla 135 kvadratmeter.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus på fastigheten stockby 1:62 Stockby 1:353,1:62.
Nybyggnad av parhus och minivillor på Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus på fastigheten stockby 1:62 Stockby 1:353,1:62.
Mark- och ledningsarbeten i Ekerö
Etapp 1 Ekerö Strand, ingår bland annat utbyggnad av breddning och uppgradering av Tegelbruksvägen, anläggande av väg genom naturområde samt anläggande av VA och övriga ledningar.
Nybyggnad av kontor i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av kontorshus samt rivningslov för del av kontorsbyggnad på fastigheten skå-väsby 4:1.
Markarbeten i Ekerö
Ekerö kommun, fastighetskontoret, avser att upphandla anläggningsarbete för placering av hyresmoduler för Dagcenter på fastigheten Tappsund 1:1.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av skatepark, pumptrack och sittyta på fastigheten ekebyhov 1:508.
Uppställning av hyresmoduler i Stenhamra på Ekerö
Upphandlingen avser hyresmoduler för evakuering av äldreboendet Ekgården. Byggnaden ska inrymma två avdelningar med lägenheter för sammanlagt 20 boende, allmänna utrymmen, avdelningskök, personalutrymmen mm.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus ( och generationslägenheter) på fastigheten stockby 4:176 Stockby 4:172,4:173,4:174,4:176.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med lokaler, komplementbyggnader och plank på fastigheten ekebyhov 3:59.
Nybyggnad av gym i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av gym på fastigheten hovgården 3:4.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten munsö-söderby 4:33.
Nybyggnad av skärmtak i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (cykelställ med tak) på fastigheten ekebyhov 1:234.
Nybyggnad av bastu i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av bastu samt rivning av befintlig bastu fastigheten träkvista 26:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten munsö-söderby 4:106.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage/bostad) på fastigheten adelsö-sättra 3:45.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten bredlöt 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstationer på fastigheten degerby 6:66 Degerby 6:66,Lisselby 1:5,Menhammar 1:2,Vifärna 3:82.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för byggnad med omklädningsrum och konferenslokal (8 st byggbodar), tom 2024-05-01 på fastigheten lovö-norrby 5:1.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov och startbesked till 2020-06-01 för byggbodar på fastigheten ekebyhov 3:50.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov tom 2019-09-01 för platskontor/byggetablering på fastigheten tappsund 1:60.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten tappsund 1:71, sa68937.
Nybyggnad av butik i Ekerö
Bygglov för obemannad livsmedelsbutik och parkeringsplatser på fastigheten munsö prästgård 1:15.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Bygglov och startbesked för anläggande av två parkeringsytor på fastigheten ekerö-väsby 43:1.
Nybyggnad av skärmtak i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av cykelställ med tak på fastigheten stenby 15:24.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av ny transformatorstation på fastigheten tappsund 1:1 sa68937.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser och garage på fastigheten tappsund 1:65.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: