Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bergtunnlar vid Södra Lovö, Förbifart Stockholm
Projektet avser drivning av huvudtunnlar och ramptunnlar via arbetstunnel. Sjötransporter av bergmassor via hamn. Drivning av fyra luftutbytesstationer inkl schakt upp till marknivå.
Nybyggnad av bergtunnlar vid Norra Lovö, Förbifart Stockholm
Projektet avser drivning av huvudtunnlar via arbetstunnel. Sjötransport av bergmassor via hamn. Materialtransporter via färja. Drivning av fyra luftutbytesstationer inkl schakt upp till marknivå.
Nybyggnad av skola i centrala Ekerö
Planer finns på nybyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö, etapp 2
Ca 80 lgh. Totalt 350 lgh i 4 etapper.
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö
Ca 40 st radhus och 7 st stadsvillor.
Nybyggnad av förskola på Drottningholm, Ekerö
Förslaget syftar till att genom samverkan med en extern fastighetsutvecklare tillskapa nya förskole- och skollokaler på fastigheten. De befintliga byggnaderna planeras att överlåtas till fastighetsutvecklaren.
Nybyggnad av maskinhall, lager, magasin och personallokal i Lovö
Avser ny Maskinhall, verkstadshall och entreprenadbyggnad på Lovö vattenverk. På Lovö vattenverk planeras tre byggnader som anpassas till verkstadsdel, maskinförvaring samt entreprenadbyggnad innehållande personalutrymmen och kontor för utomstående arbetskraft. Entreprenadbyggnaden ska också ha lager samt arbetsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus inkl. komplementbyggnader, parkering och kvartersgator på fastigheten tappsund 1:78, 1:79 och del av 1:80.
Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Syftet är att möjliggöra nybyggnad av ca 25-27 lägenheter.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Ekerö
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar samt bussgata.
Nybyggnad av radhus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten stockby 4:26, Bygglov för nybyggnad ett enbostadshus med generationslägenhet på fastigheten stockby 4:181, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten stockby 4:182, stockby 4:183.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ekerö
Avser uppförande av en ny byggnad på Träkvistavallens område. Byggnaden ska uppföras i två våningar och ska bestå av hiss, trappa och omklädningsrum som inkluderar duschar och RWC med dusch.
Nybyggnad av kontor i Ekerö
Avser nybyggnad av en entreprenörsbyggnad med kontor och lunchrum om ca 250 kvm.
Nybyggnad av studio i Ekerö
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av studio på fastigheten rinkeby 1:2.
Nybyggnad av kedjehus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 16 kedjehus på fastigheterna ekerö-väsby 43:621 och 43:622, ekerövallen etapp1.
Nybyggnad av samlingslokal i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av byggnad för idrottsändamål (omklädningsrum och mötesrum), parkeringsplats samt rivningslov och marklov på fastigheten ekerö-väsby 43:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, två komplementbyggnader samt parkeringsplats på fastigheten drottningholm 1:48,.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad, hall 1, på fastigheten ekebyhov 1:41, Bygglov för uppsättande av stödmurar på fastigheten ekebyhov 1:41 Ekebyhov 1:41.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten ilända 5:5.
Nybyggnad av fritidshus i Ekerö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten hilleshögby 2:26.
Nybyggnad av förråd i Ekerö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd på fastigheten tappsund 1:1.
Nybyggnad av fördelningsstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av fördelningsstation på fastigheten prästnibbla 7:1.
Nybyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av förråd, gäststuga och växthus på fastigheten mörby 1:46.
Nybyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) på fastigheten högby 6:1.
Nybyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader på fastighgeten hilleshögby 2:26.
Nybyggnad av telestation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av teknikbodar och telekomtorn på fastigheten ekerö-väsby 42:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten munsö-bona 18:1.
Nybyggnad av carport i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader (carportar/skärmtak), fyra skyltar och två staket på fastigheten ekebyhov 1:556.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten adelsö-sättra 3:66.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten skå-edeby 4:28.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten stockby 4:185.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygg- och marklov för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad (carport) samt stödmurar på fastigheten asknäs 1:335.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbyggnad av prefabmoduler/ byggbodar på fastigheten hogsta 4:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: