Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus och parhus i Ekerö
Avser 44 st radhus, alla 135 kvadratmeter.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Nybyggnad av dagcenter (hyresmoduler) på Ekerö
Upphandlingen avser uppförande av hyresmoduler för dagligverksamhet. Byggnaderna ska invändigt ha stor flexibilitet, d.v.s. möjlighet till förändringar i utformningen av ytorna med enkla åtgärder efter verksamhetens behov. Hyrestiden är 36 månader, med möjlighet till förlängning med 12 månader i taget.
Nybyggnad av hyresmoduler på Ekebyhovskolan på Ekerö
Upphandlingen avser uppförande av hyresmoduler för Ekebyhovsskolan. Byggnaden ska inrymma en skoldel med 6 klassrum och 6 tillhörande grupprum m.m. för ca. 180 elever samt en administrativ del med arbetsplatser, pentry m.m. för skolpersonalen, ca 12-15 personer. Hyrestiden är 36 månader, med möjlighet till förlängning med 12 månader i taget.
Nybyggnad av kontor i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av kontorshus samt rivningslov för del av kontorsbyggnad på fastigheten skå-väsby 4:1.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av skatepark, pumptrack och sittyta på fastigheten ekebyhov 1:508.
Uppställning av hyresmoduler i Stenhamra på Ekerö
Upphandlingen avser hyresmoduler för evakuering av äldreboendet Ekgården. Byggnaden ska inrymma två avdelningar med lägenheter för sammanlagt 20 boende, allmänna utrymmen, avdelningskök, personalutrymmen mm.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för verksamhetslokaler på fastigheten ekebyhov 3:50.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten munsö-söderby 4:33.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus ( och generationslägenheter) på fastigheten stockby 4:176 Stockby 4:172,4:173,4:174,4:176.
Nybyggnad av bastu i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av bastu samt rivning av befintlig bastu fastigheten träkvista 26:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten munsö prästgård 1:35.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten munsö-söderby 4:106.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage/bostad) på fastigheten adelsö-sättra 3:45.
Nybyggnad av skärmtak i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (cykelställ med tak) på fastigheten ekebyhov 1:234.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av ny transformatorstation på fastigheten tappsund 1:1 sa68937.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Bygglov och startbesked för anläggande av två parkeringsytor på fastigheten ekerö-väsby 43:1.
Nybyggnad av skärmtak i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av cykelställ med tak på fastigheten stenby 15:24.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för byggnad med omklädningsrum och konferenslokal (8 st byggbodar), tom 2024-05-01 på fastigheten lovö-norrby 5:1.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov tom 2019-09-01 för platskontor/byggetablering på fastigheten tappsund 1:60.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten tappsund 1:71, sa68937.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: