Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö
Ca 40 st radhus och 7 st stadsvillor.
Nybyggnad av radhus, flerbostadshus, enbostadshus i Stenhamra
Ca 14 st parhus och 15-20 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Syftet är att möjliggöra nybyggnad av ca 25-27 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö, etapp 4
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö, etapp 5
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 71 lägenheter i två huskroppar med 5-7 våningar.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Ekerö
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar samt bussgata.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, två komplementbyggnader samt parkeringsplats på fastigheten drottningholm 1:48,.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende på Ekerö
Nu föreslås alternativet att avyttra kommunens fastighet Närlunda 41:3 till en extern exploatör som ska skapa ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten, till vilket Ekgårdens verksamhet flyttar. Nuvarande Ekgårdens fastighet Ekebyhov 1:242 och Ekebyhov 1:234 avyttras till exploatören som åtar sig att efter planändring uppföra ett trygghetsboende på den senare fastigheten.
Nybyggnad av radhus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten stockby 4:26, Bygglov för nybyggnad ett enbostadshus med generationslägenhet på fastigheten stockby 4:181, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten stockby 4:182, stockby 4:183.
Utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg i Ekerö
Avser utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg.
Nybyggnad av kedjehus i Ekerö
Nybyggnad av 16 kedjehus på fastigheterna ekerö-väsby 43:621 och 43:622, ekerövallen etapp 1.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ekerö
Avser uppförande av en ny byggnad på Träkvistavallens område. Byggnaden ska uppföras i två våningar och ska bestå av hiss, trappa och omklädningsrum som inkluderar duschar och RWC med dusch.
Nybyggnad av nätstationer, förläggning av luftledning mm på Ekerö
Projektet LNS Ekerö i samverkan består av två delar, en nordlig och en sydlig del – Norra Munsö och Menhammar. Uppdraget är ett samverkansprojekt, arbetet innefattar nätstationer, horisontalborrningar och kabelförläggning, både schakt och kedjegrävning på Ekerö.
Nybyggnad av träningsstudio i Ekerö
Avser nybyggnad av träningsstudio.
Anläggande av bussgata mm i Asknäs på Ekerö
En bussgata planeras i syfte att möjliggöra ökad turtäthet för busstrafik till Sandudden, Ekerö Sommarstad och Munsö. Parallellt med bussgatan planeras utbyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av kontor i Ekerö
Avser nybyggnad av en entreprenörsbyggnad med kontor och lunchrum om ca 250 kvm.
Nybyggnad av va-ledning i Ekerö
Bygglov för anläggande av va-anläggning (dagvattenbrunnar) på fastigheten tappsund 1:65.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad, hall 1, på fastigheten ekebyhov 1:41, Bygglov för uppsättande av stödmurar på fastigheten ekebyhov 1:41 Ekebyhov 1:41.
Nybyggnad av växthus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av växthus samt fasta anläggningar för brandfarligt material på fastigheten nyckelby 4:9.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av byggnad med container och bränsletankar på fastigheten munsö-bona 1:2.
Nybyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader på fastighgeten hilleshögby 2:26.
Nybyggnad av telestation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av teknikbodar och telekomtorn på fastigheten ekerö-väsby 42:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ekerö-nibbla 1:2.
Nybyggnad av carport i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader (carportar/skärmtak), fyra skyltar och två staket på fastigheten ekebyhov 1:556.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten ilända 5:5.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbyggnad av prefabmoduler/ byggbodar på fastigheten hogsta 4:1.
Nybyggnad av fritidshus i Ekerö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten hilleshögby 2:26.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten adelsö-sättra 3:66.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten skå-edeby 4:28.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygg- och marklov för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad (carport) samt stödmurar på fastigheten asknäs 1:335.
Nytt hagmarksstängsel i Lovö naturreservat, Ekerö kommun
Avser ett nytt hagmarksstängsel avsedda för får och nöt sydväst om Berga gård i Lovö naturreservat, Ekerö kommun, Stockholms län.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: