Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter och butiker i Ekerö centrum
Ca 400 st lägenheter i blandad upplåtelseform inklusive handel i botten.
Nybyggnad av bostäder butiker mm i Träkvista, Ekerö
Syftet med plantillägget är att justera plankartan så att den överensstämmer med det bebyggda området samt att underlätta hanteringen av tillbyggnadsärenden.
Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Syftet är att pröva en utbyggnad av 11 flerfamiljshus.
Nybyggnad av bostäder i Stenhamra
I Stenhamra finns idéer om 20-40 nya lägenheter på Söderströms väg.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten torslunda 1:7.
Nybyggnad av vattenverksamhet i Ekerö
Avser ny strandpromenad som ansluter till befintligt promenadstråk längs kanalen, en ny dagvattendamm för att omhänderta dagvatten från det nya bostadsområdet, s.k. badbryggor samt en ny mindre småbåtshamn.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för återuppbyggnad av gruppbyggda småhus/radhus på fastigheten stockby 4:146.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus på fastigheten stockby 1:62 Stockby 1:353,1:62.
Nybyggnad av demensboende i Drottningholm, Ekerö
Sex lägenheter i två byggnader med särskild anpassning planeras på Ekerö.
Exploatering för bostads- och verksamhetsområde, Ekerö
För bostäder (villor/radhus) samt icke störande verksamhet.
Nybyggnad av flygplanshangar i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 hangarer på fastigheten skå-väsby 4:2, skå flygplats.
Exploatering för villaområde på Ekerö
Objektet avser förläggning av VA, gata, el och fiber i och kring exploatering Ekerövallen.
Nybyggnad av kontor i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av kontorshus samt rivningslov för del av kontorsbyggnad på fastigheten skå-väsby 4:1.
Nybyggnad av toalett i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett på fastigheten stockby 4:68.
Nybyggnad av idrottsplats i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av padel tennisbana på fastigheten högby 2:20.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten kungsberga 12:134.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten lisselby 1:47.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: