Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bussdepå på Färingsö
Plats för ca 80 bussar.
Nybyggnad av närvärmeanläggning på Ekerö
Avser den sk Reningsverkstomten.
Nybyggnad av tvåplansvillor i Träkvista, Ekerö
Tvåplansvillor med sammanlagt 44 hyreslägenheter planeras.
Nybyggnad av maskinhall, lager, magasin och personallokal i Lovö
Avser ny Maskinhall, verkstadshall och entreprenadbyggnad på Lovö vattenverk. På Lovö vattenverk planeras tre byggnader som anpassas till verkstadsdel, maskinförvaring samt entreprenadbyggnad innehållande personalutrymmen och kontor för utomstående arbetskraft. Entreprenadbyggnaden ska också ha lager samt arbetsytor.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Ekerö
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar samt bussgata.
Nybyggnad av parhus och attefallshus i Ekerö
Nybyggnad av 5 parhus samt 5 attefallshus.
Utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg i Ekerö
Avser utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg.
Nybyggnad av radhus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten stockby 4:26, Bygglov för nybyggnad ett enbostadshus med generationslägenhet på fastigheten stockby 4:181, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten stockby 4:182, stockby 4:183.
Nybyggnad av multiarena i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av "multiarena" på fastigheten närlunda 24:1. Bredvid Närlunda skola.
Exploatering för bostads- och verksamhetsområde, Ekerö
För bostäder (villor/radhus) samt icke störande verksamhet.
Utbyggnad av bredbandsnät på Lovön, Ekerö kommun
Avser utbyggnad av ett bredbandsnät som i huvudsak baseras på trådlös teknik, s.k. radiolänk, i kombination med traditionell fiberdragning.
Ny vägbelysning längs gc-väg på Ekerö
Entreprenaden avser anläggning av ny vägbelysning/delsträckan längs gång- och cykelvägen utmed Ekerövägen 261 sträcka Malmvik – Lindö.
Nybyggnad av skärmtak i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak på fastigheten stockby 2:6.
Nybyggnad av växthus i Ekerö
Rivningslov och bygglov för växthus på fastigheten ölsta 5:7.
Nybyggnad av regionnät i Ekerö
Strandskyddsdispens för ny kraftkabel på fastigheterna närlunda 8:1 och troxhammar 1:2.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering för projekt e1 väg 261 förbifart stockholm t.o.m 2022-10-11 på fastigheten malmvik 2:1.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov och startbesked för etablering av byggbodar på fastigheten ekebyhov 3:59.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten skå-edeby 4:23, barnbyn skå.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Bygglov för parkeringsplats, infartsparkering, på fastigheten skå-edeby 4:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov och strandskydd för anläggande av transformatorstation på fastigheten munsö-norrby 4:1 (utholmen).
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av transformatorstation på fastigheten löten 1:5 (bagge).
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av transformatorstation på fastigheten munsö prästgård 1:1 (vinäs).
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygg- och marklov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten stockby 4:177.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten menhammar 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten munsö-norrby 1:8 (granskogsvägen).
Nybyggnad av lager i Ekerö
Anmälan för nybyggnad av lager/väderskydd på fastigheten asknäs 1:139.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: