Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multiarena i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av "multiarena" på fastigheten närlunda 24:1. Bredvid Närlunda skola.
Nybyggnad av dagcenter (hyresmoduler) på Ekerö
Upphandlingen avser uppförande av hyresmoduler för dagligverksamhet. Byggnaderna ska invändigt ha stor flexibilitet, d.v.s. möjlighet till förändringar i utformningen av ytorna med enkla åtgärder efter verksamhetens behov. Hyrestiden är 36 månader, med möjlighet till förlängning med 12 månader i taget.
Nybyggnad av hyresmoduler på Ekebyhovskolan på Ekerö
Upphandlingen avser uppförande av hyresmoduler för Ekebyhovsskolan. Byggnaden ska inrymma en skoldel med 6 klassrum och 6 tillhörande grupprum m.m. för ca. 180 elever samt en administrativ del med arbetsplatser, pentry m.m. för skolpersonalen, ca 12-15 personer. Hyrestiden är 36 månader, med möjlighet till förlängning med 12 månader i taget.
Nybyggnad av vattenverksamhet i Ekerö
Avser ny strandpromenad som ansluter till befintligt promenadstråk längs kanalen, en ny dagvattendamm för att omhänderta dagvatten från det nya bostadsområdet, s.k. badbryggor samt en ny mindre småbåtshamn.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus på fastigheten stockby 1:62 Stockby 1:353,1:62.
Nybyggnad av flygplanshangar i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 hangarer på fastigheten skå-väsby 4:2, skå flygplats.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av industrilokal på fastigheten munsö-söderby 4:33.
Nybyggnad av kontor i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av kontorshus samt rivningslov för del av kontorsbyggnad på fastigheten skå-väsby 4:1.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för verksamhetslokaler på fastigheten ekebyhov 3:50.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus ( och generationslägenheter) på fastigheten stockby 4:176 Stockby 4:172,4:173,4:174,4:176.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Bygglov och startbesked för anläggande av två parkeringsytor på fastigheten ekerö-väsby 43:1.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov tom 2019-09-01 för platskontor/byggetablering på fastigheten tappsund 1:60.
Nybyggnad av toalett i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett på fastigheten stockby 4:68.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten kungsberga 12:134.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten lisselby 1:47.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten munsö prästgård 1:35.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten munsö-söderby 4:106.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage/bostad) på fastigheten adelsö-sättra 3:45.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: