Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bussdepå på Färingsö
Plats för ca 80 bussar. Uppställningsytor för bussar, verkstadslokaler, tvätthallar, personalutrymmen, godsmottagning och anläggning för bränslehantering med tankplats för bussar. Även personalparkering med cirka 70 bilplatser tillkommer inom området.
Nybyggnad av skola i centrala Ekerö
Planer finns på nybyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av närvärmeanläggning på Ekerö
Avser den sk Reningsverkstomten.
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö
Ca 40 st radhus och 7 st stadsvillor.
Nybyggnad av tvåplansvillor i Träkvista, Ekerö
Tvåplansvillor med sammanlagt 44 hyreslägenheter planeras.
Nybyggnad av maskinhall, lager, magasin och personallokal i Lovö
Avser ny Maskinhall, verkstadshall och entreprenadbyggnad på Lovö vattenverk. På Lovö vattenverk planeras tre byggnader som anpassas till verkstadsdel, maskinförvaring samt entreprenadbyggnad innehållande personalutrymmen och kontor för utomstående arbetskraft. Entreprenadbyggnaden ska också ha lager samt arbetsytor.
Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Syftet är att möjliggöra nybyggnad av ca 25-27 lägenheter.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Ekerö
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar samt bussgata.
Nybyggnad av radhus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten stockby 4:26, Bygglov för nybyggnad ett enbostadshus med generationslägenhet på fastigheten stockby 4:181, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten stockby 4:182, stockby 4:183.
Utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg i Ekerö
Avser utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg.
Exploatering av bostäder i Ekerö kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 9 villatomter.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ekerö
Avser uppförande av en ny byggnad på Träkvistavallens område. Byggnaden ska uppföras i två våningar och ska bestå av hiss, trappa och omklädningsrum som inkluderar duschar och RWC med dusch.
Nybyggnad av multiarena i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av "multiarena" på fastigheten närlunda 24:1. Bredvid Närlunda skola.
Exploatering för bostads- och verksamhetsområde, Ekerö
För bostäder (villor/radhus) samt icke störande verksamhet.
Utbyggnad av bredbandsnät på Lovön, Ekerö kommun
Avser utbyggnad av ett bredbandsnät som i huvudsak baseras på trådlös teknik, s.k. radiolänk, i kombination med traditionell fiberdragning.
Ny vägbelysning längs gc-väg på Ekerö
Entreprenaden avser anläggning av ny vägbelysning/delsträckan längs gång- och cykelvägen utmed Ekerövägen 261 sträcka Malmvik – Lindö.
Nybyggnad av kedjehus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 16 kedjehus på fastigheterna ekerö-väsby 43:621 och 43:622, ekerövallen etapp1.
Nybyggnad av studio i Ekerö
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av studio på fastigheten rinkeby 1:2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, två komplementbyggnader samt parkeringsplats på fastigheten drottningholm 1:48,.
Nybyggnad av fördelningsstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av fördelningsstation på fastigheten prästnibbla 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten munsö-bona 18:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten skå-edeby 4:23, barnbyn skå.
Nybyggnad av förråd i Ekerö
Strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd på fastigheten tappsund 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygg- och marklov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten stockby 4:177.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering för projekt e1 väg 261 förbifart stockholm t.o.m 2022-10-11 på fastigheten malmvik 2:1.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov och startbesked för etablering av byggbodar på fastigheten ekebyhov 3:59.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: