Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel på ön Kungshatt
Ekerö kommun ska starta översiktsplan 2015. Ekonomiska föreningen Lilla Nygatan 21 har fått prospekteringsrätt. Ide finns för en ny stadsdel på ön, ca 10000- 20000 st lägenheter. Husen kan bli 10-14 våningar. 200 000 kvm arbetsplatser. 150 hektar mark finns för bebyggelse.
Nybyggnad av bro och spårväg från Sätra till Kungshatt
Ny bro, 350 meter och 39 meter hög. Ny spårväg.
Nybyggnad av Trafikplats Lovö, FSE309, Förbifart Stockolm
Projektet avser två cirkulationsplatser, anslutning till tunnelramper, breddning av Ekerövägen samt gång- och cykelpassage under Ekerövägen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö, etapp 1
Ca 80 lgh. Totalt 350 lgh i 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö, etapp 2
Ca 80 lgh. Totalt 350 lgh i 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö, etapp 3
Ca 80 lgh. Totalt 350 lgh i 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus på Ekerö, etapp 4
Ca 80 lgh. Totalt 350 lgh i 4 etapper.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Markarbete för gata och VA i Stenhamra
Objektet avser markarbeten för ny lokalgata, breddning av Klyvarestigen samt nya VA-ledningar ingående i detaljplanen för Södra Klyvarestigen.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus på fastigheten stockby 1:62 Stockby 1:353,1:62.
Ny vägbelysning vid gc-väg på Ekerö
Den aktuella sträckan, ca 5 km, löper mellan korsningen Ekerövägen-Färentunavägen och Svanängen.
Återuppbyggnad av lägenhet efter brand i Stenhamra
Entreprenadarbetena består i huvudsak av återuppbyggnad av lägenhet på Söderströms väg 217 efter en lägenhetsbrand. Lägenheten byggs på befintlig betongplatta.
Nybyggnad av idrottsplats i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av "multiarena" på fastigheten närlunda 24:1.
Nybyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten torslunda 1:7.
Nybyggnad av produktionslokal i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokaler på fastigheten ekebyhov 3:51.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för återuppbyggnad av gruppbyggda småhus/radhus på fastigheten stockby 4:146.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten kaggeholm 6:33.
Nybyggnad av garage i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten ekebyhov 1:565.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten stockby 1:298.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten stockby 4:11.
Nybyggnad av barack i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbostäder på fastigheten ekebyhov 1:590.
Nybyggnad av vårdhem i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad (t.o.m. 2023-02-28) troxhammar 8:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: