Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av köpcentrum mm i Mörby
Denna del avser nybyggnation av lokaler för handel och kontor i nya Danderyds Centrum. Projektet byggs i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus på Östra Mörbylund, Etapp 1
I etapp 1 planeras ca 84 bostadsrätter med parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av sjukhus i Danderyd
Planer finns att uppföra en ny vårdbyggnad, By 61, belägen väster om akutvårdsbyggnaden, By 52, samt söder om höghuset, By 20. Den nya byggnaden skall ansluta mot dessa båda befintliga byggnader. Byggnaden planeras i huvudsak innehålla mottagningsverksamhet kopplad till akutvårdsbyggnaden, slutenvårdsavdelningar för somatisk vård samt ett barnuppdrag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Djursholm
Avser nya bostäder vid Djursholms torg.
Nybyggnad av LSS-boende i Djursholm
Byggnadsnämnden fick den 30 mars 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för att möjliggöra ett gruppboende på fastigheten Djursholm 2:218, på Stationsvägen 18.
Ledningsåtgärder, ny reaktor mm Anneberg-Danderyd
Ledningsåtgärder inkl reaktor.
Nybyggnad av väg i Danderyd
Marklov för anläggning av provisorisk väg.
Nybyggnad av garage i Danderyd
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för provisorisk bodetablering.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Tidsbegränsat bygglov för säljbod.
Nybyggnad av trädgård i Danderyd
Bygg- och marklov för nybyggnad av komplementbyggnad och trädgårdsanläggningar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Bygglov för bullerskydd.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Bygglov för förråd.
Nybyggnad av tennishall i Danderyd
Anläggande av tennisbanor.
Nybyggnad av idrottsplats i Danderyd
Anläggning av utebanor för tennis och padel.
Nybyggnad av gc-bro i Danderyd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för provisorisk gångbro.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Avser mindre ombyggnad/ändring av verkstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: