Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, butik mm i Storvreten
Planer för utveckling av Storvreten med nya bostäder, lokaler för service och butiker bland annat. Denna del avser Harbro Backe mellan Storvreten och Huddingevägen.
Nybyggnad av bostäder i Tumba, etapp 2 mfl
SHH Bostad AB har inkommit med ett förslag på cirka 550 nya lägenheter som innefattar lamellhus om tre till fem våningar, punkthus om sju våningar samt radhus om två våningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka
Förslag att bygga bostäder samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, detaljplan 4
Ca 250 st bostäder. Totalt blir det 3500 bostäder på området.
Nybyggnad av bostäder i Botkyrka
Planer för nybyggnad av totalt 500-600 bostäder på området.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
Detaljplanen medger byggrätt för förskola.
Nybyggnad av skidtunnel i Lida, Botkyrka
Planer finns för en ca 2,5 km lång skidtunnel med inglasade passager i direkt anslutning till befintliga längdspår i Lida friluftsområde. Är en del av utvecklingen av Storvreten området (1462979).
Nybyggnad av bostäder mm i Slagsta, Botkyrka, etapp 2
Slagsta strand prövar möjligheten att utveckla en stadsdel nära vattnet prioriterat för gång och cykel. Vidare prövas om området är lämpligt för bostäder och förslaget kan ge upp till 1200 nya bostäder, i form av hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 1
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Brf Hanviken Village i Tyresö blir ett småskaligt kvarter med bostadsrätter med villakänsla i form av två parhus och två till fyra Attefallshus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Vårsta, Grödinge
Objektet avser nybyggnad av totalt 60 vård- och omsorgsboenden i Vårsta, Grödinge. Total BTA 5449 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 22 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Avser nybyggnad av 22 tvåplansvillor.
Nybyggnad av restaurang i Botkyrka
Nybyggnad av restaurang och skyltar samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka. Dalvägen, Björkvägen och norrut.
Exploateringsarbete inför bostäder i Slagsta, Botkyrka
Slagsta strand prövar möjligheten att utveckla en stadsdel nära vattnet prioriterat för gång och cykel. Vidare prövas om området är lämpligt för bostäder och förslaget kan ge upp till 1200 nya bostäder, i form av hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av parkering i Alby
Att öka parkeringsmöjligheterna i Alby Centrum som samverkar på ett bättre sätt med platsen som helhet än hur det ser ut idag.
Utvidgning av kyrkogård i Botkyrka
Planer att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård med cirka 1700 kistgravar och cirka 3500 urngravar på fastigheten Eriksberg 2:9 och del av fastigheterna Eriksberg 2:27 och 2:1.
Byte av ställverk och transformatorer för SYVAB, Grödinge
Objektet avser leverans av två stycken lågspänningsställverk, en styck skenbrygga mellan ställverken, två skenbryggor mellan transformator och ställverk samt två stycken transformatorer exkl. installation.
Utbyte av ställverk vid Fittja värmeverk
Avser totalentreprenad med funktionsansvar för leverans av ställverk samt kringutrustning för kraftförsörjning ingående kraft- och el-centraler för process- och belysningsinstallationer som finns vid Fittja Värmeverk.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av 9 enbostadshus samt eldstad Byrsta 8:4,8:10,8:2,8:5,8:6,8:11,8:12,8:13,8:8.
Nybyggnad av affärshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad, mur/plank, parkeringsplatser samt marklov, samt ändrad användning av byggnad till skola och nybyggnad av parkeringsgarage.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad med idrottshall.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnader.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av läktare i Botkyrka
Nybyggnad av läktare.
Nybyggnad av sophus i Botkyrka
Nybyggnad av miljöhus/grovsoprum.
Nybyggnad av mur i Botkyrka
Nybyggnad av mur/plank samt marklov.
Nybyggnad av mur i Botkyrka
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Nybyggnad av parkeringsplats (omdisponering av bef. parkeringsplatser.).
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Nybyggnad av parkeringsplats + häck/plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Uppförande av mellanlagringstält i Botkyrka
Mellanlagringstält med plats för 3000 – 4000 ton pellets. Hallen byggs med betongblocksystem mot markplan samt en samverkande tälthallsöverbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: