Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka
Förslag att bygga bostäder samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, detaljplan 4
Ca 250 st bostäder. Totalt blir det 3500 bostäder på området.
Nybyggnad av grundskola på Hallunda, Botkyrka
Eventuellt blir det F-9 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus, butik mm i Storvreten
Planförslag om utveckling av Storvreten med nya bostäder, lokaler för service och butiker bland annat.
Nybyggnad av bostäder mm i Slagsta, Botkyrka, etapp 1
Slagsta strand prövar möjligheten att utveckla en stadsdel nära vattnet prioriterat för gång och cykel. Vidare prövas om området är lämpligt för bostäder och förslaget kan ge upp till 1200 nya bostäder, i form av hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alby
Kommersiella lokaler i bottenplan mot torget. De 8 delprojekten i Alby Centrum kommer att utföras under en 6-10 års period.
Nybyggnad av förskola och vårdboende i Vårsta
Detaljplanearbete för förskola med 4 hemvister (45 barn/hemvist) och ett vård- och omsorgsboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
Detaljplanen medger byggrätt för förskola.
Nybyggnad av besöksmål i Hågelby, område B
Område B omfattar åkermarken norr om Hågelby Gård med en totalyta om cirka 250 000 kvm.
Nybyggnad av skola i Tumba
Denna etapp avser nybyggnad av Hus X, ombyggnad av delar av Hus B, samt brandskyddsåtgärder för idrottshall (Hus F). Efter nybyggnationen kommer rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av den befintliga Björkhaga skola. Se projektnummer: 1213291
Nybyggnad av radhus i Botkyrka, Etapp 2
Nybyggnad av 58st radhus.
Nybyggnad av idrottshall på Hallunda, Botkyrka
Hänger ihop med projektnummer: 1151127
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårsta
Förslaget är ett hus med 64 st lägenheter i 10-11 st våningar med centrumändamål i bottenplan. Ännu oklart med antalet lägenheter.
Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 1
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Avser nybyggnad av flerbostadshus med lokaler för handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Grödinge
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra totalt tio friliggande enbostadshus och/eller radhus.
Exploatering för nytt bostadsområde i Alby
Avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, torg/parktorg, gång- och cykelbanor, busshållplats och VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Norsborg
Entreprenaden omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage av industriellt modulbyggd förskola i två eller tre plan inklusive, grundläggning, lednings-arbeten och grovplanering.
Markarbeten i Tumba, Botkyrka
Projektet avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, två nya parker, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, bredda körytan vid KP Arnoldssonsväg och VA-ledningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av moduler för LSS-boende i Uttran
Objektet avser leverans och montage av industriellt byggda moduler för LSS-boende inkl grundläggning, ledningsarbeten och grovplanering.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka. Dalvägen, Björkvägen och norrut.
Nybyggnad av tankningsanläggning i Botkyrka
Anläggning skall klara att tanka 20 buss/timme och 130 st. 12-21 meter långa bussar per dygn. Ligger vid tvätthallarna vid Botkyrka bussdepå.
Nybyggnad av parkering i Alby
Att öka parkeringsmöjligheterna i Alby Centrum som samverkar på ett bättre sätt med platsen som helhet än hur det ser ut idag.
Nybyggnad av verkstad i Botkyrka
Nybyggnad av lokal samt rivning.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av grupphus på Tellus 81,77,78,72,73,74,79,80,75,93.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skola i Botkyrka
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Förhandsbesked för lagerlokal.
Nybyggnad av bensinstation i Botkyrka
Nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av en- tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Nybyggnad av transformatorstation på Riksten 9:4, Riksten 9:2, Tumba 8:13 och Tumba 7:112.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Botkyrka
Nybyggnad av väderskydd/tält.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: