Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 5, projektnummer 1333044
Nybyggnad av förskola och vårdboende i Vårsta
Detaljplanearbete för förskola med 4 hemvister (45 barn/hemvist) och ett vård- och omsorgsboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Tumba
Denna etapp avser nybyggnad av Hus X, ombyggnad av delar av Hus B, samt brandskyddsåtgärder för idrottshall (Hus F). Efter nybyggnationen kommer rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av den befintliga Björkhaga skola. Se projektnummer: 1213291
Nybyggnad av bostäder i Alby, etapp 2
Ny bostadsbebyggelse och en förskola.
Nybyggnad av bostäder i Alby, etapp 1
Projektet kommer att delas i 3-4 etapper. Se projektnummer: 1530565. Totalt ca 230 bostäder i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 1
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Nybyggnad av radhus i Norsborg
Planer finns på nybyggnad av 38 radhus.
Nybyggnad av moduler för LSS-boende i Uttran
Objektet avser leverans och montage av industriellt byggda moduler för LSS-boende inkl grundläggning, ledningsarbeten och grovplanering.
Exploatering för nytt bostadsområde i Alby
Avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, torg/parktorg, gång- och cykelbanor, busshållplats och VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Norsborg
Entreprenaden omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage av industriellt modulbyggd förskola i två eller tre plan inklusive, grundläggning, lednings-arbeten och grovplanering.
Nybyggnad av radhus i Botkyrka
Planförslag för nybyggnad av 6-9 radhus.
Markarbeten i Tumba, Botkyrka
Projektet avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, två nya parker, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, bredda körytan vid KP Arnoldssonsväg och VA-ledningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka. Dalvägen, Björkvägen och norrut.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skola i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad och fasadändring av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus och tvåbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Botkyrka
Nybyggnad av verkstad/maskinhall.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus, garage samt plank/mur på Hattstugan 16 och 17.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av pizzeria i Botkyrka
Nybyggnad av byggnad, pizzeria samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats samt skylt.
Nybyggnad av telestation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av telekomtorn och teknikskåp.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (25 kvm).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: