Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, detaljplan 4
Ca 250 st bostäder. Totalt blir det 3500 bostäder på området.
Nybyggnad av bostadsrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 5, projektnummer 1333044
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Botkyrka, Etapp 2
Nybyggnad av 58st radhus.
Nybyggnad av förskola i Fittja
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Nybyggnad av bostäder i Tumba, etapp 1
Projektet kommer att delas in i etapper. etapp 2 mfl: 1493142
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 15 st enbostadshus.
Nybyggnad av moduler för LSS-boende i Uttran
Objektet avser leverans och montage av industriellt byggda moduler för LSS-boende inkl grundläggning, ledningsarbeten och grovplanering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Avser nybyggnad av flerbostadshus med lokaler för handel i bottenvåningen.
Exploatering för nytt bostadsområde i Alby
Avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, torg/parktorg, gång- och cykelbanor, busshållplats och VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Norsborg
Entreprenaden omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage av industriellt modulbyggd förskola i två eller tre plan inklusive, grundläggning, lednings-arbeten och grovplanering.
Nybyggnad av radhus i Botkyrka
Planförslag för nybyggnad av 6-9 radhus.
Markarbeten i Tumba, Botkyrka
Projektet avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, två nya parker, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, bredda körytan vid KP Arnoldssonsväg och VA-ledningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av förskola i Fittja
Kommunen har därför beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka. Dalvägen, Björkvägen och norrut.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus, tvåbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av expedition i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad och expedition.
Nybyggnad av vattenverk i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av verkstad i Botkyrka
Nybyggnad av verkstad/maskinhall.
Nybyggnad av skola i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad och fasadändring av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats samt skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av telestation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av telekomtorn och teknikskåp.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (25 kvm).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: