Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Trosa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Långsjön-Sillekrog
Ca 13 km varav mer än hälften i tunnel eller på bro, markarbeten och BEST. Den längsta tunneln blir cirka fyra kilometer lång och passerar under Tullgarns naturområde. Den längsta bron blir cirka 1,7 kilometer och går över kulturmiljöområdet Trosaåns dalgång. Nytt resecentrum i Vagnhärad.
Nybyggnad av radhus i Trosa
Avser nybyggnad av radhus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad, Trosa
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lgh, carport, förråd och miljöhus.
Nybyggnad av idrottshall & isrink i Trosa
Ny sporthall som mäter 40x20 meter med linjemarkeringar i golvet för traditionella bollsporter och läktare för 500 personer. I sporthallen skapas även café, WC och multiaktivitetsrum. Konstfrusen isrink.
Nybyggnad av grupphus i Trosa
Nybyggnad av 4 enbostadshus på Spaden 2, Spaden 3, Spaden 4 och Spaden 5.
Nybyggnad av grupphus i Trosa
Nybyggnad av 7 enbostadshus och garage på Överåda 3:240, Överåda 3:239, Överåda 3:238, Överåda 3:232, Överåda 3:228, Överåda 3:225 och Överåda 3:224.
Förtätning med småhus i Trosa
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av befintlig bebyggelse. Fastigheterna har idag enskilda avloppsanläggningar men genom en förtätning öppnas möjligheten att ansluta området till det kommunala vatten- och avloppsnätet vid Åda backar. Detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning utbyggnad av enbostadshus inom planområdet.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus på Överåda 3:307 och Överåda 3:254.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: