Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras.
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 3 mfl
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 100-150 nya lgh, 4-6 våningar, lokaler i delar av bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3
Kung Göstas väg/Regementsgatan
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nytt bostadsområde i Strängnäs
Ett 70-tal bostäder. Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 50 lgh i 2-3 flerbostadshus, 4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 2
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus samt restaurering av befintliga byggnader och ombyggnation.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-,par-,kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av bostadsrätter i Strängnäs
Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra bostadsbebyggelse samt centrumverksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus. Två våningar + vind. 1450 BOA.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Befintliga byggnader ska rivas och ett gruppboende för 6 boende ska byggas. Utöver gruppboendet ska även ett miljöhus samt ett förråd byggas, samt marken anpassas efter nya behov och förutsättningar. Gruppboendet ca 560 m² Förråd ca 50 m² Behandlad tomtarea: ca 2800 m²
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark, etapp 2
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen.
Nybyggnas av industri i Strängnäs
Området är detaljplanelagt och utbyggnad av gator, VA, el, opto och fjärrvärme är påbörjat. Ledig mark i området säljs av Strängnäs kommun och Kilenkrysset.
Nybyggnad av kaj i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av kaj och bryggor strängnäs 2:1 .
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus isopen 1 - 3.
Nybyggnad av bensinstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning butik och biltvätt, del av gorsinge 1:20.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhusområde, lekpark, parkeringar samt cykelparkering, del av marielund 1:4.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad löt 4:12.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av sopkärlsskåp krögaren 4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad toresunds-åkerby 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad vaxäng 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation marielund 1:186.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns14275 åkers-bråtorp 1:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns16775 ekeby åkers-ekeby 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns53743 sjöborg 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns75623 vadstorp åkers-bråtorp 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns77036 ingelstorp ingelstorp 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns94940 ingelstorp åkers-bråtorp 1:20.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns98742 bråtorpsjön åkers-bråtorp 1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för befintlig transformatorstation slottsbrinken 1:64.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för rivning samt nybyggnad av transformatorstation t256 slottsbrinken 1:1.
Nybyggnad av carport i Strängnäs
Bygglov nybyggnad av carport med förråd linan 16.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov nybyggnad av transformatorstation bilen 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage fogdö-valla 1:3.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för ny parkeringsplats klockaren 9.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad flädern 3.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation projektid 2261957 toresunds-sundby 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation projektid nis242597 säby 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation projektid:242583 söderlänna 7:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation åkers.järsta 9:1.
Nybyggnad av personallokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad mariefred 2:16, Rivningslov av fik & omklädningsrum mariefred 2:16 Mariefred 2:16.
Nybyggnad av garage i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av garage/carport fogdö prästgård s:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för bygglov av enbostadshus strängnäs-åby 5:1, flygfältet.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Strängnäs
Marklov för bullervall marielund 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Strandskyddsdispens för byggnad av transformatorstation och anläggning av kabel för högspänning samt optoslang. sundtorp 1:4, söderlänna 7:1, merlänna 1:11, merlänna 1:10, merlänna 1:12, merlänna 5:2, merlänna 1:7, merlänna 1:16.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: