Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.
Nybyggnad av radhus, parhus och flerbostadshus i Mariefred
Nybyggnad av ca 100 nya bostäder i form av radhus, parhus, flerbostadshus och enstaka enbostadshus planeras.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nytt bostadsområde i Strängnäs
Ett 70-tal bostäder. Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 50 lgh i 2-3 flerbostadshus, 4 våningar.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus samt restaurering av befintliga byggnader och ombyggnation.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.
Nybyggnad av äldreboende (SÄBO) samt ev förskola i Strängnäs
Avser byggnation och ägande av ett särskilt boende för äldre samt eventuellt en förskola. Ca 80 lgh i äldreboende samt 6 avd/110 platser i förskola.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Antal bostäder: 6 villor och 4 parhus på Stallarholmen , Sundby Gård.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 3 radhus toresunds-sundby 1:381 Toresunds-sundby 1:350,1:351,1:381.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 2.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Nybyggnad av 6 parhus och 4 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus. Två våningar + vind. 1450 BOA.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Befintliga byggnader ska rivas och ett gruppboende för 6 boende ska byggas. Utöver gruppboendet ska även ett miljöhus samt ett förråd byggas, samt marken anpassas efter nya behov och förutsättningar. Gruppboendet ca 560 m² Förråd ca 50 m² Behandlad tomtarea: ca 2800 m²
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Nybyggnad av industribyggnad med kontor kvitten 9.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen. Skiffergatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus pollux 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus sirius 1.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och carport ytterselö-östa 4:77 Ytterselö-östa 4:74,4:75,4:76,4:77.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Toresunds-Sundby 1:317,1:318,1:319,1:320,1:327.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med tvätt/miljöhus castor 1.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad zinken 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av ett flerbostadshus gorsinge 1:78.
Nybyggnad av fritidshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus fogdö lida 2:12.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Marklov för anpassning till gatuhöjd & framtida byggnation laven 10, 11.
Nybyggnad av kaj i Strängnäs
Strandskyddsdispens för uppförande av tält & kaj strängnäs 3:14 & 3:1.
Nybyggnad av kallförråd i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kallförråd, t.o.m. 2023-10-01 skogsborg 11.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lager, t.o.m 2020-10-01 fräsaren 6.
Nybyggnad av barack i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga paviljonger benninge 2.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation idnr 249407 sanda 6:1.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av pumpstation toresunds-sundby 1:1.
Nybyggnad av silo i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av silo kemisten 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation brunnsåker 3:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation magröhorn 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation sanda 5:1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strängnäs
Bygglov för permanent återvinningsstation brandchefen 1.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för pumpstation och reservel marielund 1:4.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus toresunds-sundby 1:254.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad gorsinge 1:89.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad gorsinge 1:78.
Nybyggnad av vändplan i Strängnäs
Bygglov för bussvändplats marielund 1:67.
Nybyggnad av carport i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 3 carport ytterselö-östa 2:86 Ytterselö-östa 2:84,2:85,2:86.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: