Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 5 st flerbostadshus samt carport och förråd rinken 1.
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 1
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus samt restaurering av befintliga byggnader och ombyggnation.
Nybyggnad av bostäder i Mariefred, etapp 2
18 fristående villor med friköpt tomt.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sundby, Strängnäs
Sundbyvägen-Tynäsvägen. 2-3 våningar.
Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Nybyggnad av gruppboende samt miljöhus.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad järnet 10.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark, etapp 2
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen.
Nybyggnad av naturlekpark i Strängnäs
Avser anläggning av naturlekpark. Lekparken ska delvis vara varsamt insprängd i sparad natur, men även med anlagda delar, lekanordningar, gräsplan och vissa platsbyggda anläggningar i trä.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd, mötes- och omklädningsbyggnad strängnäs 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus bokbindaren 6.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus kroken 9.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Strandskyddsdispens för nybyggnad av radhus löt 4:3.
Nybyggnad av förskola i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov till 2023-12-31 för förskola/paviljong grävlingen 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus åkers-järsta 9:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation t315 vansö-valla 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation t476 härads-sörtorp 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers styckebruk 1:345.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers styckebruk 1:465.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation hedlandet 1:52.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad vannesta 1:113.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus prästkragen 16.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation gesta 6:13.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation marielund 1:4.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd och torrklosett åker 9:1.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Strängnäs
Bygglov för anläggning av skatepark åkers styckebruk 1:98.
Nybyggnad av regionnät i Strängnäs
Bygglov för ny markkabel & nätstation tynnelsö 1:1.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad åkers klockargård 1:1.
Nybyggnad av paviljong i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av paviljong mariefred 2:1.
Nybyggnad av telestation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av basstation id t310370.1 edsala 5:14.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage toresunds-sundby 1:218.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus rinken 3.
Rivning av kiosk och nybyggnad av kallgarage i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av kallgarage åkers styckebruk 1:98.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: