Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3
Kung Göstas väg/Regementsgatan.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-,par-,kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 2
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 3 radhus toresunds-sundby 1:381 Toresunds-sundby 1:350,1:351,1:381.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Mariefred, Etapp 1
Totalt planeras ca 60 radhus, parhus och villor samt ca 50 st lägenheter i flerbostadshus. Första etappen avser 20 parhus och villor.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan.
Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 3
Strängnäs kommun bjuder in er att lämna anbud vad avser utbyggnation av infrastruktur för detaljplansområdet Bresshammar 1:1, Stavlund etapp III.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nio enbostadshus med garage åkermönjan 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av ett flerbostadshus gorsinge 1:78.
Nybyggnad av bilhall i Strängnäs
Avser nybyggnad av bilhall för utställningsbilar och reservdelar
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus marielund 1:4, lokföraren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus näsbyholm 3:48.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus sanda 1:18.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad ytterselö-äleby 2:1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov tom 2024-05-13 för återvinningsstation toresunds-sundby 1:27.
Nybyggnad av driftledning i Strängnäs
Strandskyddsdispens för fibernät aspö-rosendal 1:1 m.fl.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd hästnäs 1:4.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd prästkragen 16.
Nybyggnad av plank i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av plank rocken 9.
Nybyggnad av elverk i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av reservelverk ytterselö-husby 7:37.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation mariefred 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation t396 fogdö-sörby 1:1.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Strängnäs
Bygglov för bullerplank sandåsa 2:5.
Nybyggnad av cistern i Strängnäs
Bygglov för installation av ny tank för isopropanol kemisten 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: