Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 3 mfl
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Nytt bostadsområde i Strängnäs
Ett 70-tal bostäder. Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-, par-, kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av äldreboende (SÄBO) samt ev förskola i Strängnäs
Avser byggnation och ägande av ett särskilt boende för äldre samt eventuellt en förskola. Ca 80 lgh i äldreboende samt 6 avd/110 platser i förskola.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse inom den berörda fastigheten. Utöver detta ska planen möjliggöra parkeringsgarage och lokaler för verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 5, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 6 Flädern 5,6.
Nybyggnad av villor och parhus i Strängnäs
Antal bostäder: 6 villor och 4 parhus på Stallarholmen , Sundby Gård.
Nybyggnad av fristående villor och parhus i Strängnäs
Nybyggnad av 6 parhus och 4 villor.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
14 stycken hyreslägenheter skall byggas, i Strängnäs Finningerondellen.
Nybyggnad av kedjehus i Fårhushagen, Strängnäs
I det nya området Fårhushagen planeras 12 kedjehus i BRF-form. Kedjehusen har tillhörande trädgård, kallförråd och parkeringsplats.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nio enbostadshus med garage åkermönjan 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av bostadsrätter.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark, etapp 3
Kommunens avsikt är att sälja tomtmark i området när det finns färdig infrastruktur på plats och när höjdsättningen på kvartersmarken har bestämts.
Ny solcellspark i Strängnäs
50 000 solpaneler på 45 hektar.
Utbyggnad av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Strängnäs
Objektet avser rivning av befintlig- och förläggning av nya vatten-, spill, och dagvattenledningar i Dp. Kungsfiskaren, Strängnäs.
Nytt exploateringsområde i Mariefred, etapp 3
Avser nytt exploateringsområde.
Nybyggnad av bilhall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning marielund 1:190.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad mariefred 2:1.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppboende husby tegelbruk 5:1.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av lokal strängnäs-åby 5:5.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för parkeringsplatser marielund 1:1.
Nybyggnad av markanläggning i Strängnäs
Strandskyddsdispens för solcellspark eldsund 7:1.
Nybyggnad av kallförråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av kallförråd järnet 3.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd och plank gorsinge 1:76.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus mossan 2.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage toresunds-sundby 1:262.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation klahammar 1:1.
Nybyggnad av plank i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av plank domherren 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation byringe 7:41.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation gripsholms slott 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ingelstorp 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers-järsta.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, gorsinge 1:20.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, envägen edsala 5:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, frönäs gård ramsö s:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, skvattramsvägen edsala 5:8.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation för kommunalt vatten ramsö 1:26.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation håsta 5:1.
Nybyggnad av bensinstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av bensinstation, brogatan toresunds-sundby 1:29.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: