Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Åkers Styckebruk
cirka 350-500 bostäder, förskola, besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk. Även en ny gång- och cykelbro över Råcksta å. Vrang 1, Råcksta 2:3
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
150-200 bostadsenheter
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 100-150 nya lgh, 4-6 våningar, lokaler i delar av bottenvåningarna.
VA-utbyggnad i Strängsnäs kommun
Entreprenaden omfattar nybyggnad av VA-ledningar i område Edsala Kalkudden öst om Mariefred i Strängnäs kommun.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-, par-, kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Inom ramen för projektet Stavlund kommer 27 radhus uppföras i ett nytt familjevänligt bostadsområde med närhet till centrum och den omkringliggande naturen. Radhusen byggs i två olika utföranden med 82 eller 102 kvm boyta och har en flexibel planlösning som köparna själva kan anpassa utifrån hushållets egna behov.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Nybyggnation av 24 st lägenheter i form av trygghetsboende.
Nybyggnad av villor och parhus i Strängnäs
Antal bostäder: 6 villor och 4 parhus på Stallarholmen , Sundby Gård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus & parkeringar flädern 6.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Strängnäs
Bygglov för trygghetsboende toresunds-sundby 1:27.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus näsbyholm 3:48.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus skvärkan 1.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs, Etapp 2 mfl
Bygglov för nybyggnad av bostäder i näsbyholm 3:48.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan.
Ny rötningsanläggning vid reningsverk i Strängnäs
Totalentreprenaden omfattar följande: - Förbehandling och förtjockning i befintlig bassängbyggnad, inklusive slamlager blandslam och förtjockat slam, förtjockning, polymerutrustning, rejektvattenledning och pumpning av förtjockat slam. - Ny teknikbyggnad med värmeväxlare, cirkulationskretsar, pumpar, slutavvattning av rötat slam, utmatning av avvattnat slam till slamplatta, polymerutrustning - Minst två rötkammare för termofil rötning - Utjämningstank rötslam, eller annan lösning som möjliggör kontinuerlig värmeväxling - Rötrestlager med gasklocka - Gassystem, fackla - Kraftvärmeproduktion för intern förbrukning av el och värme. - Fullständig avprovning och driftsättning.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10, industrihall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Planens syftar till att möjliggöra främst bostadsbebyggelse men även mindre del centrumverksamhet. Planen är en del av att omforma stadsentré-funktionen längs Eskilstunavägen.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Nya gator, torg och gc-vägar i Strängnäs kommun
Utförande av nya lokalgator, torg och ny gång- och cykelbana.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Planens syfte är att möjliggöra för 3-4 byggrätter för bostadsbebyggelse på fastigheten Slottsbrinken 1:49.
Nytt exploateringsområde i Mariefred, etapp 4
Avser nytt exploateringsområde. VA, el, fjärrvärme och opto ingår.
Ny tankstation för biogas vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig bussdepå ska byggas om och förse 34 bussar med biogas och därutöver ska 8 bussar förses med el från laddstationer. Den nya tankningsanläggningen uppförs på befintlig tomt.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus pendlaren 1.
Nybyggnad av förskola i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggande av förskola södra skogen 1:70.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Uppbyggnad av lokal efter brand.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation samt informationsskylt gorsinge 1:1.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av pumphus och sprinklertank värmeverket 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av transformatorstation t330 samt rivning av befintlig transformatorstation t330, bergshammar 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, strängnäs 3:1.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov uppförande av tältbyggnad, flytt av staket, strängnäs 3:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation hälleby 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nr 9510997 lommen 12.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation strängnäs 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers-järsta 1.7.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, resedan 6.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation näsbyholm 3:47.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd kyrkberget 13.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation strängnäs härads-kumla 1:144.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av altan med skärmtak marielund 1:67.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage toresunds-sundby 1:263.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: