Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Åkers Styckebruk
cirka 350-500 bostäder, förskola, besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk. Även en ny gång- och cykelbro över Råcksta å. Vrang 1, Råcksta 2:3
Nytt bostadsområde i Mariefred
Parhus, kedjehus, småhus mm planeras.
Nybyggnad av radhus, parhus och flerbostadshus i Mariefred
Nybyggnad av ca 100 nya bostäder i form av radhus, parhus, flerbostadshus och enstaka enbostadshus planeras.
VA-utbyggnad i Strängsnäs kommun
Entreprenaden omfattar nybyggnad av VA-ledningar i område Edsala Kalkudden öst om Mariefred i Strängnäs kommun.
Nytt bostadsområde i Strängnäs
Ett 70-tal bostäder. Söderlänna 7:1 och Byringe 7:41, del av, ”Länna strand/Söderlänna äng”.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse inom den berörda fastigheten. Utöver detta ska planen möjliggöra parkeringsgarage och lokaler för verksamhet.
Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rad-, par-, kedjehus södra skogen 1:68, 1:74-87. Totalt 24 st bostäder.
Nybyggnad av äldreboende (SÄBO) samt ev förskola i Strängnäs
Avser byggnation och ägande av ett särskilt boende för äldre samt eventuellt en förskola. Ca 80 lgh i äldreboende samt 6 avd/110 platser i förskola.
Nybyggnad av trygghetsboende i Åkers Styckebruk
Planområdet omfattar fastigheterna Stockenström 1, Stockenström 2 och Åkers styckebruk 1:465.
Nybyggnad av villor och parhus i Strängnäs
Antal bostäder: 6 villor och 4 parhus på Stallarholmen , Sundby Gård.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs, Etapp 2 mfl
Bygglov för nybyggnad av bostäder i näsbyholm 3:48.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus näsbyholm 3:48.
Ny rötningsanläggning vid reningsverk i Strängnäs
Totalentreprenaden omfattar följande: - Förbehandling och förtjockning i befintlig bassängbyggnad, inklusive slamlager blandslam och förtjockat slam, förtjockning, polymerutrustning, rejektvattenledning och pumpning av förtjockat slam. - Ny teknikbyggnad med värmeväxlare, cirkulationskretsar, pumpar, slutavvattning av rötat slam, utmatning av avvattnat slam till slamplatta, polymerutrustning - Minst två rötkammare för termofil rötning - Utjämningstank rötslam, eller annan lösning som möjliggör kontinuerlig värmeväxling - Rötrestlager med gasklocka - Gassystem, fackla - Kraftvärmeproduktion för intern förbrukning av el och värme. - Fullständig avprovning och driftsättning.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nio enbostadshus med garage åkermönjan 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Nya gator, torg och gc-vägar i Strängnäs kommun
Utförande av nya lokalgator, torg och ny gång- och cykelbana.
Utveckling av verksamhetsområde i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att flytta Vasavallens idrottsplats till Larslundaområdet. Planen avser att skapa förutsättningar för ett nytt teknikcenter som bidrar till en modern stadsdel och en attraktiv entré till Strängnäs stad.
Nybyggnad av bilanläggning i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning marielund 1:190.
Nytt exploateringsområde i Mariefred, etapp 4
Avser nytt exploateringsområde. VA, el, fjärrvärme och opto ingår.
Ny tankstation för biogas vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig bussdepå ska byggas om och förse 34 bussar med biogas och därutöver ska 8 bussar förses med el från laddstationer. Den nya tankningsanläggningen uppförs på befintlig tomt.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 6 st friliggande villor toresunds-sundby 1:345, 1:367, 1:368, 1:369 1:370 & 1:371.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus åldfrun 1.
Nybyggnad av förskola i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggande av förskola södra skogen 1:70.
Nybyggnad av produktionslokal/lättare industri i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Uppbyggnad av lokal efter brand.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av transformatorstation t330 samt rivning av befintlig transformatorstation t330, bergshammar 1:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för parkeringsplatser marielund 1:1.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för tryckstegringsstation edsala 5:8.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov uppförande av tältbyggnad, flytt av staket, strängnäs 3:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation gripsholms slott 1:1.
Nybyggnad av garage i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av garage järnet 14.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation algö 2:8.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation lilla lundby 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation runsö 3:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation ytterselö-egalla 1:5.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av altan med skärmtak marielund 1:67.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage toresunds-sundby 1:263.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus roteby 1:6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: