Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Oxelösund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.
Ny LNG-terminal i Oxelösunds hamn
Terminal för flytande naturgas. Den så kallade LNG-terminalen ska försörja SSAB med ren och säker energi och möjliggöra för LNG-drivna fartyg att bunkra i hamnen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund, Etapp 3
I etapp 3 planeras 50 bostäder. Totalt planeras 150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
30-50 bostäder i flera huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Oxelösund
Exploatering och ev sanering på projekt 1482221.
Nybyggnad av bostäder i Oxelösund, etapp 1
Exploatering och ev sanering på projekt 1482221.
Nybyggnad av bostäder i Oxelösund, etapp 2
Exploatering och ev sanering på projekt 1482221.
Nytt bostadsområde i Nedre Frösäng, Oxelösund
Planerad byggnation efter markarbeten på projekt 1486245.
Nybyggnad av kvarn i Oxelösund
Bygglov för kvarn.
Nybyggnad av lager i Oxelösund
Anmälan för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av skola i Oxelösund
Nybyggnad av skola samt marklov för ändring av marknivån.
Nybyggnad av plank i Oxelösund
Plank och parkeringsplatser.
Nybyggnad av barack i Oxelösund
Tillfälligt bygglov för moduler.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av kontor i Oxelösund
Nybyggnad av kontorsbarack.
Nybyggnad av staket i Oxelösund
Anmälan uppförande av gärdesård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: