Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Nyköping
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, SBB och HSB planerar för ca 400 av dessa.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack. Behandlad tomtyta ca 30 000 m2.
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ca 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.
Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Svensk Husproduktion AB har av Nyköpings kommun valts ut att bygga nytt rad- och parhusområde i Nyköping, Stenbro. Svensk Husproduktion kommer att bygga 2-våningshus på 128 kvm under sitt varumärke LB-Hus. Samtliga hus kommer att utföras i trä med flexibla rumsindelningar i energieffektiva boendemiljöer. Tid för sälj- och byggstart är ännu inte fastställd.
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 2
Sammanlagt 145 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 3
Sammanlagt 145 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 1
I denna etapp byggs 47 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser uppförande av 1 punkthus i 4 våningar och 12 låghus i 2 våningar, samt miljöhus/förråd. Total BTA 9022 kvm.
Nybyggnad av bostäder på Brandkärr
Nybyggnad av radhus och friliggande villor. Ca 30 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 10 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Nybyggnad av lägenheter och gruppbostad i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av lägenheter för uthyrning samt LSS boende om 6 lägenheter. Rivning av befintliga byggnader och grunder på fastigheten skall göras. BTA nybyggnad: ca 1680m²
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Syftet med planläggningen är att ge möjlighet att bygga mindre flerbostadshus för gruppbostad, LSS-boende.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nybyggnad av radhus i Nyköping
21 lägenheter i radhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av råvattenledning mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk
Avser byggande av ca 1 mil huvudvattenledning och därmed tillhörande anordningar mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk, inklusive inkoppling av ny ledning till Fyrsjö och Högåsen.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av LSS-boende och miljöhus & förråd (1st).
Rivning/återuppbyggnad av industrihus i Nyköping
Rivning/återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Avser uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av skidhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/skidhall.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus och miljöhus/fastighetsförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus Bergshammars-ekeby 6:87,6:88,6:89,6:90,6:91,6:92,6:93.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 enbostadshus och carport Lästringe-brink 1:13,1:15.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus Stavsjö 2:159,2:160.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus och enbilsgarage med förråd/carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation - nis 278707.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov, rivningslov och strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: