Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Ny F-6 skola på Brandholmen
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
1 hus och ca 35 lägenheter
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Konceptförskola.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus/förskola samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Ca 540 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Rivning och nybyggnad av garage och carports i Nyköping
Rivning av befintliga garage. Uppförande av 11 st nya garagelängor med 141 st garageplatser samt 25 st carportsplatser med kringliggande markarbeten.
Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken, etapp 1
Ombyggnad av del av Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan till en ny GC-väg, samt ombyggnad av del av Västra Storgatan till ett nytt torg.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Nyköping
Ombyggnationen omfattar en ny cirkulation i korsningen Lennings väg - Husarvägen samt ett vänstersvängfält till Förrådsvägen. Två busshållplatser ska flyttas. Ny belysning ska byggas på sträckan
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nyköping, etapp 2
Objektet avser en förlängning av Wahlströms väg, Oldenburgs allé samt nyanläggning av Zellings väg. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping, etapp 2
Fruängsgatan delen mellan Västra Kvarngatan och Hamnvägen. 470 meter.
Uppförande av förskolemoduler i Nyköping
Objektet avser etablering av förskolemoduler för 30 barn samt 6 personal på fastigheten Långsättersvägen, Nyköping.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av två byggnader för lss-boende.
Nybyggnad av bilverkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och kontor.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri, lagertält.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning, tidsbegränsat.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tillfällig byggnad för bygg- och kontorsbodar samt avfallscontainer.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt anmälan för rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivningslov för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Nyköping
Anläggande av kabelschakt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats, tidsbegränsat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 4 transformatorstationer Råby-snesta 1:22,Råby-stensnäs 1:1,Limängen 2:6,Kristineholm 2:1.
Nybyggnad av kiosk i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar samt uppförande av självbetjäningskiosk.
Nybyggnad av staket i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av staket.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av vindskydd.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Uppförande av skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lekplats i Nyköping
Mellan Buskvägen & Kaprisvägen.
Nybyggnad av djurstall på Rågö
Avser projektering och utförande av djurstall på Rågö Tystberga, Nyköpings kommun, byggnadsyta ca 120 m2.
Nybyggnad av fyr i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för 2 st fyrar.
Nybyggnad av motorcykelställ i Nyköping
Uppsättning av ställ för motorcyklar vid trafikskola.
Nybyggnad av stängsel i Nyköping
Uppsättning av stängsel vid trafikskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: