Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Ridhus med stall för 45 hästar, lektions-/samlingssalar, café, utomhusarenor, rasthagar, uteboxar, stor parkering och evenemangsyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus/förskola samt förråd.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Ca 540 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken
Ombyggnad av del av Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan till en ny GC-väg, samt ombyggnad av del av Västra Storgatan till ett nytt torg.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nyköping, etapp 2
Objektet avser en förlängning av Wahlströms väg, Oldenburgs allé samt nyanläggning av Zellings väg. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av bilverkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av två byggnader för lss-boende.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av visningsbod, tidsbegränsat.
Nybyggnad av staket i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av staket.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av vindskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov, rivningslov och strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus.
Nybyggnad av driftledning i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av fiberkabel.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förrådscontainer.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, byggbod, tillfälligt bygglov.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tillfällig byggnad för bygg- och kontorsbodar samt avfallscontainer.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt anmälan för rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivningslov för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats, tidsbegränsat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillfälligt uppförande av byggnader för utbildning.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggbodar, tidsbegränsat.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri, lagertält.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av djurstall på Rågö
Avser projektering och utförande av djurstall på Rågö Tystberga, Nyköpings kommun, byggnadsyta ca 120 m2.
Nybyggnad av lekplats i Nyköping
Mellan Buskvägen & Kaprisvägen.
Nybyggnad av fyr i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för 2 st fyrar.
Nybyggnad av motorcykelställ i Nyköping
Uppsättning av ställ för motorcyklar vid trafikskola.
Nybyggnad av stängsel i Nyköping
Uppsättning av stängsel vid trafikskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: