Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Brandholmen
Vid Tessinområdet i stadsdelen Fågelbo planerar kommunen upp till 600 nya bostäder samt plats för skola/förskola och matbutik. Markanvisning kommer att ske framöver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö
Del av Arnö 1:3. Nybyggnad av 3 huskroppar med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende och gruppboende på Brandholmen, Nyköping
84 lägenheter varav 12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende.
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av förskola samt förråd. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av befintligt hus till 12 lägenheter. Rivning av befintlig uthuslänga för att sedan uppföra en byggnad med 8 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 5 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Avser uppförande av 9 enbostadshus, Brannebol 1:63,1:67,1:65,1:68,1:66,1:69,1:70,1:71,1:64.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888 1546260
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård (lss).
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vårdboende, lss-boende.
Exploatering för nya bostäder och lokalgator i Nyköping, etapp 2
Ombyggnationen omfattar utbyggnad av 3 stycken lokalgator med belysning och dagvatten inom kvarteret Förrådet samt platsbildning norr om ny cirkulation på Lennings väg. Området avgränsas av Lennings väg i söder och Domänvägen norr, I väster ligger Husarvägen och i öster Förrådsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintligt. Äganderätter.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack.
Utbyggnad av gator och VA för nytt bostadsområde i Stenbro
Avser utbyggnad av befintligt bostadsområde invid Stenbro med ny infart för personbilar från väg 809 och gång- och cykel från väg 807. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Stigtomta
300 meter gata med belysning, VA med pumpstation, vall och diken. Exploatering inför bebyggelse på projekt 1204318.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Utbyte av signalställverk sträckan Skogstorp-Vrena
Utbyte centralenheter M85 till utbredd M95.
Nybyggnad av bro i Nyköping
Planer för ny bro i Nävekvarn, Nyköping.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping, etapp 3
Fruängsgatan delen mellan Västra Kvarngatan och Borgaregatan. Ca 250 meter.
Nybyggnad av tvätthall i Nyköping
Ca 160kvm tvätthall med 4 bås.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av solceller på kontorshus, Nyköpingshem AB
Nybyggnad av solcellsanläggning på Nyköpingshem egna kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Uppförande av två byggnader för LSS-boende.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus (lss-boende) och lägenhetsförråd, verksamhetsförråd, sophus.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av garage och parkering.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av grillhus.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tillfällig parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/lagring av radioaktivt avfall och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av tvätthall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice / tvätthall.
Nybyggnad av tvätthall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för biltvätt.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och kontor.
Nybyggnad av panncentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri - mobil panncentral.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av transformatorstation i inomhusutförande.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad, Ansökan om marklov för uppfyllnad (bullervall mot motorvägen) Hållsta 13.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av fritidshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering/skyltställning.
Nybyggnad av skylt i Nyköping
Ansökan om tillfälligt bygglov för uppförande av byggskylt och byggbod.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cistern för bränsle.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern och container för förråd/fyllning.
Ny belysning vid gc-väg i Nyköping
Ny belysning gc-väg, från cirkelplats Rosvalla till Stadsfjärden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: