Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Hästen 1-3 och Stoet 1-2.
Nybyggnad av äldreboende och gruppboende på Brandholmen, Nyköping
84 lägenheter varav 12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Ridhus med stall för 45 hästar, lektions-/samlingssalar, café, utomhusarenor, rasthagar, uteboxar, stor parkering och evenemangsyta.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Begäran om planbesked för fastigheterna Stenbäret 1 & 3 samt 6,7 & 8 i Idbäcken. Ca 8000 kvm mark.
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
1 hus och ca 35 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av förskola samt förråd. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av befintligt hus till 12 lägenheter. Rivning av befintlig uthuslänga för att sedan uppföra en byggnad med 8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ett 30-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Sjösa 1:2. I Malmbryggshagen bygger Larsson Arkitekter tillsammans med FB Bostad, Marknadsdriv AB, SHH Bostad AB, Kiladalenhus AB och Janssons Bygg AB radhus, parhus, kedjehus och lägenheter. Projekt: 1333453 1333454 1333451 1543479 1543480
Nytt bostadsområde i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vårdboende, lss-boende.
Exploatering för tomter i Bergshammar, Nyköping
I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, väg samt gång- och cykelväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintligt. Äganderätter.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nyköping, etapp 2
Objektet avser en förlängning av Wahlströms väg, Oldenburgs allé samt nyanläggning av Zellings väg. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Stigtomta
300 meter gata med belysning. Exploatering inför bebyggelse på projekt 1204318.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping, etapp 3
Fruängsgatan delen mellan Västra Storgatan och Repslagaregatan. Ca 250 meter.
Nybyggnad av tvätthall i Nyköping
Ca 160kvm tvätthall med 4 bås.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av solceller på kontorshus, Nyköpingshem AB
Nybyggnad av solcellsanläggning på Nyköpingshem egna kontor.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård (lss).
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel/verkstad.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Uppförande av två byggnader för LSS-boende.
Nybyggnad av tvätthall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice / tvätthall.
Nybyggnad av tvätthall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för biltvätt.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och kontor.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning, tidsbegränsat.
Nybyggnad av toalettbyggnader i Nyköping
Entreprenaden avser uppförande av 10 stycken toalettbyggnader/utedass varav 6 stycken anpassade för personer med begränsad rörelseförmåga så som rullstolsburna mm med förmultningsbänkar, samt demontering och installation av 1 ny tanktoalett i befintlig byggnad. Alla byggnader skall uppföras i skyddade områden. Option på ytterligare 3 toalettbyggnader, Optionen ska vara giltig i ett år efter kontraktsskrivning
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cistern för bränsle.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av garage och parkering.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av garage/carport.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnader.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplats, tillfällig.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tillfällig parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation /nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av vindskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av markkabel.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av transformatorstation i inomhusutförande.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad, Ansökan om marklov för uppfyllnad (bullervall mot motorvägen) Hållsta 13.
Nybyggnad av lekplats i Nyköping
Mellan Buskvägen & Kaprisvägen.
Nybyggnad av elljusspår i Nyköping
Nyköpings kommun avser att anlägga ett elljusspår - med en längd på ca 950 m och bredd på ca 2,5 m - vid den befintliga friluftsanläggningen i Stigtomta. I entreprenaden ingår markarbeten och belysningsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: