Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Planer för ca 400 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Hästen 1-3 och Stoet 1-2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Lindbäcks ska uppföra fyra byggnader med sammanlagt 123 lägenheter med tillhörande utrymmen på fastigheten Svetsaren 8 i Nyköping.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, avser att genom totalentreprenad låta utföra nybyggnad av ridsportsanläggning samt tillhörande ridbana, hagar etc. i Nyköping. Objektet är beläget SO om stadsdelen Arnö, Nyköpings kommun.
Nytt verksamhetsområde i Nyköping
26000 kvm avstyckat i mindre tomter.
Nybyggnad av multisportarena i Nyköping
Avser nybyggnad av multisportarena.
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Avstyckad tomt från Hinzens krog 3, heter nu Hinzens krog 5
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 10 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Nybyggnad av lägenheter och gruppbostad i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av lägenheter för uthyrning samt LSS boende om 6 lägenheter. Rivning av befintliga byggnader och grunder på fastigheten skall göras. BTA nybyggnad: ca 1680m²
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
21 lägenheter i radhus
Nybyggnad av lager i Nyköping
Planer på att uppföra en ny lagerbyggnad på det 15 000 kvadratmeter stora området som ligger i korsningen mellan Flättnaleden och Bilvägen inom kv Oljan.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888, 1546260.
Nybyggnad av råvattenledning mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk
Avser byggande av ca 1 mil huvudvattenledning och därmed tillhörande anordningar mellan Fyrsjö och Högåsens vattenverk, inklusive inkoppling av ny ledning till Fyrsjö och Högåsen.
Nybyggnad av råvattenledning i Nyköpings kommun
Avser anlägning av råvattenledning mellan Fyrsjö och Högåsen.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tvåbostadshus och förråd, 26 st.
Nybyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård.
Nybyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av byggnad för vård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för idrott.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av värmeverk i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning -pelletsanläggning.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av transformatorstation, strandskyddsdispens och rivningslov.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad - tillfälligt lov för byggbaracker.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av sjökabel och sjötrafikskyltar.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om tillfälligt bygglov för anläggande av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: