Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Planer för ca 400 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö
Del av Arnö 1:3. Nybyggnad av 3 huskroppar med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende och gruppboende på Brandholmen, Nyköping
84 lägenheter varav 12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, avser att genom totalentreprenad låta utföra nybyggnad av ridsportsanläggning samt tillhörande ridbana, hagar etc. i Nyköping. Objektet är beläget SO om stadsdelen Arnö, Nyköpings kommun.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ca 50 lgh i 4-7 våningar, underjordiskt garage. Handelslokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola. Entreprenör kommer att ha option på antingen Arnö förskola eller ny förskola i Tystberga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kontor och handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av befintligt hus till 12 lägenheter. Rivning av befintlig uthuslänga för att sedan uppföra en byggnad med 8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av hyresrätter som kommunen tänker bygga i egen regi.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 10 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Syftet med planläggningen är att ge möjlighet att bygga mindre flerbostadshus för gruppbostad, LSS-boende.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Avser uppförande av 9 enbostadshus, Brannebol 1:63, 1:67,1:65, 1:68, 1:66, 1:69, 1:70, 1:71, 1:64.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ett 30-tal lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder samt park för lek inom fastigheterna Ytterbostugan 3:28 och del av Norra Lövhälla 1:10.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888 1546260
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus (lss-boende) och lägenhetsförråd, verksamhetsförråd, sophus.
Nybyggnad av boende i Sigtomta
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård, lss-boende.
Nybyggnad av stugby i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 8 fritidshus och 1 samt installation av eldstad Brannebol 1:67 mfl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av flerbostadshus - lss-boende.
Om- och nybyggnad av ekonomihus/torkhus, Nyköping
Nytt oisolerat torkus samt ihopbyggnad med bef lågbyggnad. Total byggnadsyta ca 900 kvm Rivning av spannmålsbyggnad.
Nybyggnad av bro i Nyköping
Planer för ny bro i Nävekvarn, Nyköping.
Nybyggnad av solcellsanläggning & elbilsladdstolpar på kontorshus, Nyköpingshem AB
Solcellsanläggning och elbilsladdstolpar ska projekteras, levereras och installeras på Nyköpingshems huvudkontor kv Byggmästaren 8 Nyköping.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus och 9 st förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus, gruppbostad.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mobilmast samt tillhörande teknikbod (td0253b).
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation (nis235745 att: asim nokic).
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av teknisk anläggning - spolplatta och vattenreningscontainer.
Nybyggnad av pumpstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning - pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av tvättinrättning i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning - tvätteri.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak (fristående).
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Ny belysning vid gc-väg i Nyköping
Ny belysning gc-väg, från cirkelplats Rosvalla till Stadsfjärden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: