Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, total sträcka ca 2 km.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, avser att genom totalentreprenad låta utföra nybyggnad av ridsportsanläggning samt tillhörande ridbana, hagar etc. i Nyköping. Objektet är beläget SO om stadsdelen Arnö, Nyköpings kommun.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ca 50 lgh i 4-7 våningar, underjordiskt garage. Handelslokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kontor och handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av befintligt hus till 12 lägenheter. Rivning av befintlig uthuslänga för att sedan uppföra en byggnad med 8 lägenheter.
Utbyte av signalställverk sträckan Skogstorp-Vrena
Utbyte centralenheter M85 till utbredd M95.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av hyresrätter som kommunen tänker bygga i egen regi.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 5 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 19 radhus.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri samt kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus (lss-boende) och lägenhetsförråd, verksamhetsförråd, sophus.
Nybyggnad av boende i Sigtomta
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård, lss-boende.
Exploatering för nya bostäder och lokalgator i Nyköping, etapp 2
Ombyggnationen omfattar utbyggnad av 3 stycken lokalgator med belysning och dagvatten inom kvarteret Förrådet samt platsbildning norr om ny cirkulation på Lennings väg. Området avgränsas av Lennings väg i söder och Domänvägen norr, I väster ligger Husarvägen och i öster Förrådsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintligt. Äganderätter.
Utbyggnad av gator och VA för nytt bostadsområde i Stenbro
Avser utbyggnad av befintligt bostadsområde invid Stenbro med ny infart för personbilar från väg 809 och gång- och cykel från väg 807. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Stigtomta
300 meter gata med belysning, VA med pumpstation, vall och diken.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av bro i Nyköping
Planer för ny bro i Nävekvarn, Nyköping.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping, etapp 3
Fruängsgatan delen mellan Västra Kvarngatan och Borgaregatan. Ca 250 meter.
Nybyggnad av tvätthall i Nyköping
Ca 160kvm tvätthall med 4 bås.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Nybyggnad av solceller på kontorshus, Nyköpingshem AB
Nybyggnad av solcellsanläggning på Nyköpingshem egna kontor.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av 6 st byggbodar.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering/skyltställning.
Nybyggnad av skylt i Nyköping
Ansökan om tillfälligt bygglov för uppförande av byggskylt och byggbod.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av grillhus.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstationer Björksund 2:9,2:1,Svärdsklova 2:2.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av toalett i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation Bergshammars-ekeby 6:60,6:84.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov marklov för uppfyllnad samt uppförande av mur och plank.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av toalett i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för toalett.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/lagring av radioaktivt avfall och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning - mobilmast med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern och container för förråd/fyllning.
Nybyggnad av panncentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri - mobil panncentral.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Ny belysning vid gc-väg i Nyköping
Ny belysning gc-väg, från cirkelplats Rosvalla till Stadsfjärden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: