Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Katrineholm
Planer på en helt ny stadsdel på Norr, Gersnäs 3:8 i Katrineholm. Exploatering på: 1546681.
Nybyggnad av F-6 skola i Katrineholm
Avser F-6 skola för ca 630 elever. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skola i Katrineholm
Planer på en helt ny stadsdel på Norr med bla skola, Gersnäs 3:8 i Katrineholm. Exploatering på: 1546681.
Ny sporthall vid skola i Katrineholm
Objektet avser tillbyggnad av befintlig idrottshall med en ny hall med en spelyta på 40 x20 m. Samt ombyggnad av lekytor och parkeringsplatser med tillhörande mark, infarter och utfarter. Byggnaden skall uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Linnévägen/Drottninggatan.
Nya kedjehus i Katrineholm
Nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Avser nybyggnad av 16st bostäder i 4 hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av fördelningsstation i Katrineholms kommun
Tekniska Verken Katrineholm Nät AB avser att uppföra en ny 24 kV fördelningsstation K996 24 kV på fastigheten Talgoxen 2 i Katrineholms kommun.
Nybyggnad av allaktivitetspark i Katrineholm
Aktivitetspark med möjligheter till flera olika bollsporter, ytor för cirkelträning och löpning samt en hinderbana.
Nybyggnad av cykelbana i Katrineholm
Avser förbättring av trafikmiljön på Läroverksgatan genom en ny cykelbana genom att göra gångbanan bredare, bygga en cykelöverfart på cykelstråket längs Linnévägen (över Läroverksgatan), binda ihop cykelstråket längs Drottninggatan med Järvenskolan genom ett bredare övergångsställe och en cykelöverfart, och bygga om och tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Läroverksgatan.
Ny GC-väg mm i Katrineholm
Avser förbättring av trafikmiljön på Sveavägen genom att bygga farthinder i form av busskuddar vid hållplatsen på Sveavägen, bygga nytt övergångsställe och cykelpassage över Sveavägen, och bygga en upphöjd gång- och cykelbana över Johannes stenbergs plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, väderskydd för redskap.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av virkeshall/tält.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig samt nybyggnad av transfomatorstation t044.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig transformatorstation samt nybyggnad av större transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation t109.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd vid förskola.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om tillfälligt bygglov för uppförande av 1 st tält samt 1 st drive-in tält intill kullbergska sjukhuset.
Nybyggnad av vårdbostad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 modulbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: