Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gnesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Gnesta
130-150 bostäder.
Nya bostäder i Gnesta
70-80 bostäder.
Ny stadsdel i Gnesta
Projektet kommer att etappindelas. 4 områden varav 2 redan är tilldelade.
Utbyte av bro över Inbåven vid Jälund
Reparation och förstärkning.
Nybyggnad av sporthall i Gnesta
1200-1500 m2. Markentreprenaden: Entreprenaden avser förberedande markarbeten inför uppbyggnad av en nysporthall vid området Hagstumosse i Gnesta. I arbetet ingår berg- och jordschakt samt fyllning av den yta där den nya sporthallen är tänkt att placeras. Dessutom ingår flytt av befintligt motionsspår till nytt läge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.
Nybyggnad av vårdboende i Gnesta
Frustuna 7:1 och 7:2.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Ansökan om bygglov, annan byggnad.
Nybyggnad av lager i Gnesta
Ansökan om bygglov, fristående tälthall.
Nybyggnad av växthus i Gnesta
Ansökan om bygglov, orangeri/växthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: