Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyb av förskola och vårdbostäder i Eskilstuna
Avser 60 platser för vårdboende och 120 förskoleplatser med 6 avdelningar. Kvarter H.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Nybyggnad av flerbostadhus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 35 lgh samt 1 lokal/restaurang. Tidigare kv Nithammaren 8. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
2 olika byggherrar, kommer att bygga en varsin del av flerbostadshuset som blir format som en hästsko. Ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Nya bostäder i Skogstorp
40-50 bostäder.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 953 mellan Eskilstuna-Sundbyholm
Ca 8 km lång. Även ledningar för VA, el och opto ingår.
Nybyggnad av kyrka i Eskilstuna
Nybyggnad av kyrka.
Exploatering för logistikpark i Eskilstuna
Nyanläggning av ca 1900 m, industrigata med tillhörande GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA, el, belysning och opto.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna, etapp 1
Nybyggnad av radhus och förråd.
Ny aktivitetspark i Skiftinge
Avser ombyggnad av Långbergsparken till en allaktivitetspark. Arbeten som ska utföras är byggnation av en scen, anläggande av parkourområde, lekplats, utegym, boulebana, VA-arbeten, gc-vägar, belysning, planteringar, upprustning av befintliga grönytor mm.
Nytt konstgräs i Skogstorp
Objektet avser nybyggnad av 3st fotbollsplaner 1st 11-manna 65x105 konstgräs. 1st 9-manna 55x72 konstgräs. 1st 9-manna 55x72 naturgräsplan. Behandlad tomtarea: ca 26000 m². Avser 2 entreprenader, en för markarbeten och en för konstgräs.
Exploatering för bostadsområde i Eskilstuna
Stenby etapp 3 ska bli ett bostadsområde med ca 70 lgh, radhus och parhus. I detta projekt ingår att : Förlägga vatten och avlopp, EL, belysningskablar och optokanalisation samt sätta fundament och skåp. En mindre dagvattendamm ska byggas. Gatan ska byggas upp till och med obundet bärlager.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Ny gc-väg längs Västerleden i Eskilstuna
Ca 1300 meter. Avser sträckan mellan Fagottvägen och Torshällavägen.
Nybyggnad av grupphus i Näshulta
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena och volleybollplan mm.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus samt carport/förråd.
Förlängning av plattform i Kvicksund
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten. Kvicksund S (hållställe) belägen inom Driftplatsen Kvicksund Bandel 493 km 202+920 – km 203+300 Plattform ca 203+120 – 203+ 240.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna
Omvandling Väster, ny cykelbana ca 200 meter.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av utställningshall i Eskilstuna
Nybyggnad av utställningsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage/carport/förråd.
Nybyggnad av gäststuga i Eskilstuna
Nybyggnad av gäststuga samt uppförande av stödmurar.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mast i Eskilstuna
Nybyggnad av 72 m mast och tre teknikbodar.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus, passvihus.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Uppförande av byggnadsverk.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Eskilstuna
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av mur i Eskilstuna
Uppförande av stödmurar.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servering i Eskilstuna
Nybyggnad av uteservering, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning, ny körväg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkering t o m 2020-02-28.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkering, uppförande av lagertält.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Objektet avser byggnation av en ca 40 m2 pålad brygga med ramverk av stål, trädäck, räcken och platsbyggd träbänk.
Nybyggnad av cykelgarage i Eskilstuna
Objektet avser ett cykelväderskydd vid resecentrum. Väderskyddet ska vara av glas och kunna härbärgera ca 50 cyklar, 5 av platserna ska kunna erbjuda laddning av elcyklar. Till väderskyddet ska ett passersystem som ska kommunicera med Sörmlandstrafikens resekort installeras.
Nybyggnad av utedass i skyddade områden, Södermanlands län
Entreprenaden avser uppförande av 13 stycken utedass samt installation av tanktoalett i befintlig byggnad i flera skyddade områden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: