Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 240 bostäder samt parkeringshus under mark med ca 240 garageplatser. Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1532966 1402964 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 300 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Objektet avser en tillbyggnad av Trumslagargården med ett korttidsboende bestående av 80 boenderum, personalutrymmen och supportutrymmen. Tillbyggnad: ca 8 100 m² BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus/parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st parhus och 36 st enbostadshus samt 20 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Strimlusevägen 13-15. Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m². Behandlad tomtarea: ca 2693 m².
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Eskilstuna
4-5 plan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra för ny bostads-bebyggelse och att stärka allmänhetens tillgänglighet till Kapellbacken och Munktellstråket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1406016 1532966 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1532966 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1532966 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus samt garage och miljöhus samt ändrad användning av affärshus till bostäder.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 radhus och 1 parhus samt förråd.
Utbyggnad av VA-ledningssystem i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av allmänt VA-ledningssystem med PE-rör för trycksatta ledningar samt PVC-rör för självfallsledningar inom Näshulta Österby till cirka 150 fastigheter. Entreprenaden omfattar nyförläggning av ledningar för opto och el samt en ny spillvattenpumpstation.
Exploatering för bostäder i Eskilstuna
Kommunen planerar att exploatera ett område för villa- och parhusbebyggelse. I denna första etapp kommer VA arbeten samt ca 600 m gata upp till och med AG att byggas.
Beläggningsarbete mm i nytt industriområde i Eskilstuna
Förläggning av fjärrvärme, elektrisk ledning samt asfaltering av grusad gata.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 radhus (14 lägenheter).
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt 6 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus samt förråd på Dagfjärilen 5 och Dagfjärilen 9.
Nybyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Rivningsanmälan för rivning av klubbstuga (nedbrunnen) samt bygglov för nybyggnad av klubbstuga samt garage.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation på Öja-Berga 5:16 samt uppförande av transformatorstation på Bärsta 2:19.
Nybyggnad av lekplats i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av lekpark samt nybyggnad av förråd och skärmtak på förskola t.o.m 2022-06-30.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av garagetält t o m 2024-10-23.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbod samt installation av VA to m 2020-06-05.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalbodar samt anordnande av parkering och uppställningsplats t o m 2025-12-31.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolbyggnad t o m 1 juli 2025.
Nybyggnad av mast i Eskilstuna
Uppförande av mast 54 m samt 2 teknikbodar.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Uppförande av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Uppförande av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av staket i Eskilstuna
Uppförande av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Hyndevad 22:1 & 22:8, Närsjö 1:30, 1:78 & 1:80,.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Toltäppan 1:1 & Närhulta-Prästgård 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Västermo-Malmberga 1:1, Stensö 1:3, Vi 5:3, Arninge 1:22, Arninge 1:12 och Åltorp 1:40,.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation samt kraftmodul.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av skärmtak samt plank.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbod samt solcellsanläggning.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation på Gillberga-Vallby 1:14 och Hällberga 14:33.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstationer.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av automatstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av biogastankstation.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd på Uddaskogen 1:21 och Uddaskogen 1:22.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshusa samt carport.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Bygglog & strandskyddsdispens för uppförande av pumpstation samt kraftstation på Ryningsberg 2:4, Albro 4:1, Borsökna 1:37, Borsöknatorp 2:1, Närsjö 1:78, Närsjö 1:80, Hyndevad 2:8 & Hyndevad 21:1.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av litet förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: