Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 300 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter A
Objektet avser nybyggnad av 100-110 bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 9 125 m². Behandlad tomtarea: ca 3 680 m². Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, silvernivå.
Nybyggnad av grundskola i Eskilstuna
Nybyggnad av grundskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
7 hus ca 200 lägenheter med butik i botten.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus/parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 st parhus och 36 st enbostadshus samt 20 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Hus 1 (norra) och Hus 2 (östra). 4-5 våningar.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Eskilstuna
4-5 plan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m². Behandlad tomtarea: ca 2693 m².
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO Kombo) i Hällby, Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av radhus i Trumtorp, etapp 2
11 radhus samt förråd. Etapp 1 Brf Siktet: 899127.
Nybyggnad av bostäder i Hållsta
20-25 bostäder i form av parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Nystavaren 5, 6 och 7.
Nybyggnad av cirkulationsplats m.m. i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av cirkulationsplats på Mälarvägen, rivning av två stycken befintlig cirkulationsplatser samt byggnation av cirka 750 meter gata. I arbetena ingår bla. schaktarbeten, nya överbyggnader, kantstenssättningar, beläggningsarbeten, busshållplats med slammad hålrumsbeläggning, förläggning av kraftkablar, belysningskablar och optokanalisation, sättning av fundament, iordningställande av gräsbeklädda skåldiken mm. För omfattning i detalj se förfrågningsunderlaget i sin helhet.
Nybyggnad av gata & VA i Hållsta
Byggande av ca:300 meter bostadsgata inkl. VA samt förläggning av EL och kommunikation. I projektet ingår även styrd borrning av ca 150m meter ny vatten- och tryckspilledning, i och längs med trafikverkets väg. Objektet ligger i Hållsta, korsningen Tandlavägen och Byringevägen. Ca: 11KM söder om Eskilstuna Centrum.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 radhus och 1 parhus samt förråd.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus., Rivning av industribyggnad. Smedjan 21.
Nybyggnad av affärshus i Eskilstuna
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Entreprenaden består i huvudsak att bygga och leverera en ny fabriksmonterad kopplingsstation 10kV.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 1 parhus med carport samt förråd.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Utbyggnad av väg i Eskilstuna
Avser utbyggnad av Svista lagerväg. I entreprenaden ingår anläggning av VA samt grusad vägkropp och bergschakt. Sträckan är ca 300 m.
Nybyggnad av cykelgarage i Eskilstuna
Objektet avser ett cykelväderskydd vid resecentrum. Väderskyddet ska vara av glas och kunna härbärgera ca 96 cyklar, 5 av platserna ska kunna erbjuda laddning av elcyklar. Till väderskyddet ska ett passersystem som ska kommunicera med Sörmlandstrafikens resekort installeras.
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
Uppförande av vindkraftverk samt transformatorstation.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 klubbhus samt miljöhus.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för uppförande av fördelningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av inhängad parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av gäststuga i Eskilstuna
Ansökan om bygglov och Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av silo i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad (silo).
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mur i Eskilstuna
Uppförande av stödmur i vattnet.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Bärsta 2:19, Bärsta 2:14 och Öje-Berga 2:28.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Norrskogen 1:4 och Västertorp 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Roxnäs 3:169 och Torshälla 5:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Solby 1:58, Sundbyholm 2:274 nybyggnad samt rivning,.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus (passivhus).
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av fristående skärmtak.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garagelänga.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Rivning och nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 2 skolmoduler samt 1 kontorsmodul t o m 2022-06-07.
Nybyggnad av omklädningsrum i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar med omklädningsrum/dusch t o m 2019-12-31.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förrådstält t o m 2024-04-30.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola t o m 2024-04-09.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola (moduler) t o m 2024-12-01.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler t o m 2024-08-30 på Noggrannheten 1. Samt på Hildero 1:6 ( t o m 2022-08-30).
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skärmtak (scen) mellan 2019-06-01 till 2019-08-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Tidsbegränsat byggolv för anordnande av parkering samt uppställning av bodar t o m 2024-03-01.
Nybyggnad av spillvattenstation vid skola i Eskilstuna
Avser nybyggnation av ny spillvattenreningsutrustning som skall ersätta befintligt vattenreningssystem vid Gillberga skola.
Nybyggnad av multiplan i Eskilstuna
En ny multiplan för sommar- & vinteridrott ska byggas på Kungsvallen i Kjula.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: