Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 400 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. 400 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
SABO Kombohus Flex. 140-160 lägenheter. Antal parkeringsplatser ska vara minst 40 st under tak. Nybyggnad av 2 flerbostadshus på Yllesockan 2 och nybyggnad av 2 flerbostadshus på Yllekjolen 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus med garage under mark.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Avser nybyggnad av industribyggnad. Bottenplatta ca 32 000 kvm och entresol 5 400 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.
Ny logistikpark i Eskilstuna
180 000 m2 mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
7 hus ca 200 lägenheter med butik i botten.
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Ca 17 hektar stort område, planeras för ca 100 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
SABO kombohus Flex. Avser 70 - 80 lägenheter, i 4 st flerbostadshus, 1 av dessa ska vara trygghetsboende, 1 typhus mini, 2 st typhus city samtliga med souterrängvåningen. Lägenhetsförråd ska vara beläget i souterrängvåningens mörka sida.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Hus 1 (norra) och Hus 2 (östra). 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m² Behandlad tomtarea: ca 2693 m²
Förtätning med rad- och kedjehus samt förlängning av befintlig kanal i Eskilstuna
Förtätning med byggnader av rad- och kedjehuskaraktär samt förlängning av befintlig kanal för småbåtar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO Kombo) i Hällby, Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter.
Nybyggnad av restauranger i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad med restauranger.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm i Eskilstuna
7700 kvm kvartersmark för handel.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna, etapp 1
Nybyggnad av radhus och förråd.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av en gruppboende, 6 lgh med gemensamma utrymmen för personal samt miljöhus. Optionen avser tillkommande gruppboende på följande adresser Slagsta, Skogstorp och Ekeby. Option på projekt: 1455440 - Slagsta 1049845 - Skogstorp 1496653 - Ekeby
Exploatering för handelsområde i Eskilstuna
Ett nytt handelsområde ska byggas i Eskilstuna. Denna entreprenad avser ett första steg genom att bergschakt och fyllnadsarbeten utföras. Även uppkrossning av förstärkningslager och bärlager till kommande entreprenad ska utföras. Vissa rivningsarbeten av rester efter tidigare verksamhet ingår.
Nytt konstgräs i Skogstorp
Objektet avser nybyggnad av 3st fotbollsplaner 1st 11-manna 65x105 konstgräs. 1st 9-manna 55x72 konstgräs. 1st 9-manna 55x72 naturgräsplan. Behandlad tomtarea: ca 26000 m². Avser 2 entreprenader, en för markarbeten och en för konstgräs.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna kommun
Avser en ny kopplingsstation 20/10 kV Jäder med 10 MVA transformator inkl nollpunktsbildare, placerad i Eskilstuna kommun.
Exploatering för nytt industriområde i Eskilstuna
I entreprenaden ingår att utföra ca 700 m grusad gata, förläggning av vatten- spill och dagvattenledningar. En fördröjningsdamm för dagvatten och en pumpstation för spillvatten ska utföras.
Förlängning av plattform i Kvicksund
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten. Kvicksund S (hållställe) belägen inom Driftplatsen Kvicksund Bandel 493 km 202+920 – km 203+300 Plattform ca 203+120 – 203+ 240.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Avser nybyggnad av kopplingsstation 55K01 på Vattumannen 9, vid värmeverket på Kungsgatan 82.
Nybyggnad av restaurang och butiker i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang och 2 butikslokaler.
Exploatering för bostadsområde i Eskilstuna
I entreprenaden ingår VA-förläggning samt byggnation av gator. På de nybyggda sjumetersgatorna kommer arbeten upp till AG-beläggning att utföras.
Ny gc-väg längs Uttermarksgatan i Eskilstuna
Kommer att porjekteras i egen regi. Uppskattad byggstart. Avser sträckan mellan Carlavägen och Kjulavägen.
Ny gc-väg längs Vasavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Separata gc-banor på båda sidor vägen planeras.
Ny gc-väg längs Brottstavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Västeråsvägen och Brottstavägens norra ände.
Nybyggnad av tvätthall och minipris anläggning i Nyköping
Tvätthall och minipris anläggning. Självservice.
Ny gc-väg mellan Stenuddsvägen-Hällbyvägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Stenuddsvägen och fram till kyrkan.
Ny gc-väg längs Lagrådsgatan i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Gillbergavägen och Stenby.
Ny gc-väg i Kronskogen, Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Linnégatan och Tuna Park. Breddning och ny belysning.
Nybyggnad av lift till skidbacke i Eskilstuna
Entreprenaden avser projektering och uppförande av ny släplift/ankarlift i Vilstabacken.
Ny gc-väg längs Folkestavägen i Torshälla
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus med carport samt förråd.
Nybyggnad av värmeverk i Eskilstuna
Nybyggnad av värmecentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av flerbostadshus samt garagelänga.
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av biogasanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad,.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola och miljöhus samt 2 förråd och parkering.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 enbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad på Dubbelfotingen 1 , 2 & 3.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 bodar t o m 2019-05-15.
Nybyggnad av mast i Eskilstuna
Nybyggnad av 60 m vindmätmast.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage/carport på Stavstorp 2:18 & 2:21.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage/carport på Stavstorp 2:19 & 2:20.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage/carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus, carport/förråd samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage/carport.
Nybyggnad av gäststuga i Eskilstuna
Nybyggnad av gäststuga samt installation av VA-anordning.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industritält.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation samt anordnande av 7 parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av kopplingsstation elkraft samt transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av regionnät i Eskilstuna
Förläggning av fiberkabel, strandskyddsdispens.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Anmälan för nybyggnad av bygglovsbefriat garage.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkering t o m 2023-10-04.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av cykelgarage t.om 2028-10-29.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: