Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 240 bostäder samt parkeringshus under mark med ca 240 garageplatser. Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1532966 1402964 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, området kommer att byggas ut vartefter nya hyresgästavtal tecknas. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 300 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av äldreboende i Skiftinge
Entreprenaden består av nybyggnad av äldreboendet Skiftingehus. Objektet är placerat i Eskilstuna på Karl Hovbergsgatan 43, del av kvarteret
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 170 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter A
Objektet avser nybyggnad av 100-110 bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 9 125 m². Behandlad tomtarea: ca 3 680 m². Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, silvernivå.
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Objektet avser en tillbyggnad av Trumslagargården med ett korttidsboende bestående av 80 boenderum, personalutrymmen och supportutrymmen. Tillbyggnad: ca 8 100 m² BTA. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Strimlusevägen 13-15. Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m². Behandlad tomtarea: ca 2693 m².
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra för ny bostads-bebyggelse och att stärka allmänhetens tillgänglighet till Kapellbacken och Munktellstråket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-70 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1406016 1532966 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1402964 1532966 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. De 5 andra utsedda byggherrarna över området: 1406007 1532966 1406016 1406023 1406026
Nybyggnad av bostäder i Torshälla
Uppdraget avser deltagande som beställarens konsult för framtagande av skisser av typ volymstudie / förstudie i kommande planprocess där Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att vara delaktiga samt projektering av förfrågningshandling för en totalentreprenad gällande nyproduktion av bostäder inom kv Löparen 1 i Torshälla.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola i centrala Eskilstuna.
Nybyggnad av trygghetsboende i Eskilstuna
Nybyggnad av trygghetsboende.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Hammarby
Ombyggnad av fyrvägskors till cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatser.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 5 radhus och 1 parhus samt förråd.
Nybyggnad av tvätthall i Eskilstuna
Nybyggnad av biltvätt samt rivning av biltvätt.
Utbyggnad av VA-ledningssystem i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av allmänt VA-ledningssystem med PE-rör för trycksatta ledningar samt PVC-rör för självfallsledningar inom Näshulta Österby till cirka 150 fastigheter. Entreprenaden omfattar nyförläggning av ledningar för opto och el samt en ny spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Nybyggnad av 6 enbostadshus samt 6 carportar/förråd. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Nybyggnad av sporthall (padel).
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt 6 parhus.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus samt förråd på Dagfjärilen 5 och Dagfjärilen 9.
Nybyggnad av reningsverk i Eskilstuna
Nybyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Rivningsanmälan för rivning av klubbstuga (nedbrunnen) samt bygglov för nybyggnad av klubbstuga samt garage.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av idrottshall (padel).
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 3 radhus (14 lägenheter).
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshusa samt carport.
Nybyggnad av automatstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av biogastankstation.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Bygglog & strandskyddsdispens för uppförande av pumpstation samt kraftstation på Ryningsberg 2:4, Albro 4:1, Borsökna 1:37, Borsöknatorp 2:1, Närsjö 1:78, Närsjö 1:80, Hyndevad 2:8 & Hyndevad 21:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för uppförande på Näshulta-Prästtorp 2:1 & Toltäppan 1:1.
Nybyggnad av staket i Eskilstuna
Uppförande av staket.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Frasta 2:21 och Östra Fyrby 1:34.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Kafjärdsskogen 1:2 och Lindholm 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Toltäppan 1:1 & Närhulta-Prästgård 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkering t o m 2020-09-01.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbod samt installation av VA to m 2020-06-05.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalbodar samt anordnande av parkering och uppställningsplats t o m 2025-12-31.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation på Gillberga-Vallby 1:14 och Hällberga 14:33.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstationer.
Nybyggnad av ställverk i Eskilstuna
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av skärmtak för cykel samt cykelservicestation.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av skärmtak på motorstadion.
Nybyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Nybyggnad av skärmtak samt plank.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av litet förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: