Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget/plan 2018-2022.
Nyb av förskola och vårdbostäder i Eskilstuna
Avser 60 platser för vårdboende och 120 förskoleplatser med 6 avdelningar. Kvarter H.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 180 lgh planeras, kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av äldreboende i Torshälla
Ca 50 platser. Gamla Shelltomten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna, etapp 1
Huset byggs i U-form. Riksbyggen har två av huslängorna.
Nybyggnad av flerbostadhus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 35 lgh samt 1 lokal/restaurang. Tidigare kv Nithammaren 8. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
Ca 400 bostäder i 3-6 våningar ska byggas uppdelat i 3 etapper inom Nithammaren 8 m fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
2 olika byggherrar, kommer att bygga en varsin del av flerbostadshuset som blir format som en hästsko. Ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Nya bostäder i Skogstorp
40-50 bostäder.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 953 mellan Eskilstuna-Sundbyholm
Ca 8 km lång. Även ledningar för VA, el och opto ingår.
Nybyggnad av kyrka i Eskilstuna
Nybyggnad av kyrka.
Exploatering för logistikpark i Eskilstuna
Nyanläggning av ca 1900 m, industrigata med tillhörande GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA, el, belysning och opto.
Nybyggnad av barnkoloni i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av barnkoloni.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna, etapp 1
Nybyggnad av radhus och förråd.
Ny aktivitetspark i Skiftinge
Avser ombyggnad av Långbergsparken till en allaktivitetspark. Arbeten som ska utföras är byggnation av en scen, anläggande av parkourområde, lekplats, utegym, boulebana, VA-arbeten, gc-vägar, belysning, planteringar, upprustning av befintliga grönytor mm.
Nytt konstgräs i Skogstorp
Objektet avser nybyggnad av 3st fotbollsplaner 1st 11-manna 65x105 konstgräs. 1st 9-manna 55x72 konstgräs. 1st 9-manna 55x72 naturgräsplan. Behandlad tomtarea: ca 26000 m². Avser 2 entreprenader, en för markarbeten och en för konstgräs.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Exploatering för bostadsområde i Eskilstuna
Stenby etapp 3 ska bli ett bostadsområde med ca 70 lgh, radhus och parhus. I detta projekt ingår att : Förlägga vatten och avlopp, EL, belysningskablar och optokanalisation samt sätta fundament och skåp. En mindre dagvattendamm ska byggas. Gatan ska byggas upp till och med obundet bärlager.
Ny gc-väg längs Västerleden i Eskilstuna
Ca 1300 meter. Avser sträckan mellan Fagottvägen och Torshällavägen.
Nybyggnad av grupphus i Näshulta
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av våtmark i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.
Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena, scen, toalett/förrådsbyggnad, sandplan, grillplatser mm.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus samt carport/förråd.
Förlängning av plattform i Kvicksund
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten. Kvicksund S (hållställe) belägen inom Driftplatsen Kvicksund Bandel 493 km 202+920 – km 203+300 Plattform ca 203+120 – 203+ 240.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna
Omvandling Väster, ny cykelbana ca 200 meter.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av utställningshall i Eskilstuna
Nybyggnad av utställningsbyggnad.
Nybyggnad av värmeverk i Eskilstuna
Nybyggnad av värmecentral.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning, ny körväg.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation 34T16.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation 56T63.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation 65T67.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servering i Eskilstuna
Nybyggnad av uteservering, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybygnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage/carport/förråd.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Nybyggnad av grafittiplank.
Nybyggnad av gäststuga i Eskilstuna
Nybyggnad av gäststuga samt uppförande av stödmurar.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkering t o m 2020-02-28.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkering, uppförande av lagertält.
Nybyggnad av mast i Eskilstuna
Nybyggnad av 72 m mast och tre teknikbodar.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd, installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus, passvihus.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Uppförande av byggnadsverk.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Eskilstuna
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av mur i Eskilstuna
Uppförande av stödmurar.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation 24T51.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation 54T78.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation T589, tidsbegränsat lov t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstationer.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Uppförande av tre stycken lagertält.
Nybyggnad av utedass i skyddade områden, Södermanlands län
Entreprenaden avser uppförande av 13 stycken utedass samt installation av tanktoalett i befintlig byggnad i flera skyddade områden.
Nybyggnad av cykelgarage i Eskilstuna
Objektet avser ett cykelväderskydd vid resecentrum. Väderskyddet ska vara av glas och kunna härbärgera ca 50 cyklar, 5 av platserna ska kunna erbjuda laddning av elcyklar. Till väderskyddet ska ett passersystem som ska kommunicera med Sörmlandstrafikens resekort installeras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: