Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 1
SABO Kombohus Flex. 140-160 lägenheter. Antal parkeringsplatser ska vara minst 40 st under tak. Nybyggnad av 2 flerbostadshus på Yllesockan 2 och nybyggnad av 2 flerbostadshus på Yllekjolen 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter F
Beställare=markägare. Ca 120-130 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, kvarter A
Objektet avser nybyggnad av 100-110 bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 9 125 m² Behandlad tomtarea: ca 3 680 m² Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, silvernivå.
Ny logistikpark i Eskilstuna
180 000 m2 mark.
Nyb av förskola och vårdbostäder i Eskilstuna
Avser 60 platser för vårdboende och 120 förskoleplatser med 6 avdelningar. Kvarter H.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
8-9 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av villaområde i Eskilstuna
Ca 17 hektar stort område, planeras för ca 100 villor.
Nybyggnad av äldreboende och bostäder i Torshälla
LSS-boende. Ca 50 platser. Gamla Shelltomten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
SABO kombohus Flex. Avser 70 - 80 lägenheter, i 4 st flerbostadshus, 1 av dessa ska vara trygghetsboende, 1 typhus mini, 2 st typhus city samtliga med souterrängvåningen. Lägenhetsförråd ska vara beläget i souterrängvåningens mörka sida.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
2 olika byggherrar, kommer att bygga en varsin del av flerbostadshuset som blir format som en hästsko. Ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Avser flerbostadshus utmed Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Tävlingstomten kommer att planläggas som bostäder med möjlighet till handel i bottenplan. Detaljplanen medger högsta antal våningar till fyra och en högsta byggnadsarea på 2 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Avser nybyggnad av Bostäder med garageplan. BTA nybyggnad: ca 8300 m². Behandlad tomtarea: ca 2693 m².
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO Kombo) i Hällby, Eskilstuna
Nybyggnad av 2 flerbostadshus samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av radhus i Trumtorp, etapp 2
11 radhus samt förråd. Etapp 1 Brf Siktet: 899127
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter.
Nybyggnad av restauranger i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad med restauranger.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm i Eskilstuna
7700 kvm kvartersmark för handel.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna, etapp 1
Nybyggnad av radhus och förråd.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av en gruppboende, 6 lgh med gemensamma utrymmen för personal samt miljöhus. Behandlad tomtarea: ca 1500 kvm. Optionen avser tillkommande gruppboende på följande adresser Slagsta, Skogstorp och Ekeby. Option på projekt: 1455440 - Slagsta 1049845 - Skogstorp 1496653 - Ekeby
Utbyggnad av VA-ledningar i Hyndevad
Entreprenaden omfattar förnyelse av VA-ledningssystem norr om Hyndevadsån, Eskilstuna mellan Säldalen och Kälbyholmsvägen samt dagvattenåtgärder för skydd av Hyndevads vattentäkt. De västra delarna av entreprenaden ligger inom primär och sekundär zon för grundvattenskydd samt inom tertiärzon för ytvattenskydd. Entreprenaden omfattar två nya spillvattenpumpstationer. Entreprenaden omfattar nyförläggning av ledningar för el och opto.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna kommun
Avser en ny kopplingsstation 20/10 kV Jäder med 10 MVA transformator inkl nollpunktsbildare, placerad i Eskilstuna kommun.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Avser nybyggnad av kopplingsstation 55K01 på Vattumannen 9, vid värmeverket på Kungsgatan 82.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 1 parhus med carport samt förråd.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Eskilstuna
Avser en mindre gång och cykelväg som är en del av BM-Stråket. Arbeten som ska utföras är plattläggning sättning av smågatsten, asfaltering, montering av bänkar, elarbeten med mera. Objektet ligger i kv. Nätet området sträcker sig från Elinoragatan och ca 100m västerut. GC-vägen ligger inklämd mellan 6 st. hus som är inflyttningsklara december 18 till januari 19.
Ny gc-väg längs Uttermarksgatan i Eskilstuna
Kommer att porjekteras i egen regi. Uppskattad byggstart. Avser sträckan mellan Carlavägen och Kjulavägen.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Beläggningsarbete mm i nytt industriområde i Eskilstuna
Förläggning av fjärrvärme, elektrisk ledning samt asfaltering av grusad gata.
Ny gc-väg längs Vasavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Separata gc-banor på båda sidor vägen planeras.
Ny gc-väg mellan Stenuddsvägen-Hällbyvägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Stenuddsvägen och fram till kyrkan.
Nybyggnad av tvätthall och minipris anläggning i Nyköping
Tvätthall och minipris anläggning. Självservice.
Ny gc-väg längs Brottstavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Västeråsvägen och Brottstavägens norra ände.
Ny gc-väg längs Lagrådsgatan i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Gillbergavägen och Stenby.
Ny gc-väg i Kronskogen, Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Linnégatan och Tuna Park. Breddning och ny belysning.
Ny gc-väg längs Folkestavägen i Torshälla
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus., Rivning av industribyggnad. Smedjan 21.
Nybyggnad av värmeverk i Eskilstuna
Nybyggnad av värmecentral.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola och miljöhus samt 2 förråd och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus (hus 3 och 4) samt miljöbodar.
Nybyggnad av affärshus i Eskilstuna
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av biogasanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av flerbostadshus samt garagelänga.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation samt dragning av VA-ledningar.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkering t o m 2023-10-04.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar t o m 2020-02-28.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av cykelgarage t.om 2028-10-29.
Nybyggnad av omklädningsrum i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av omklädningsrum t o m 2019-01-31.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmodulet t o m 2023-10-19.
Nybyggnad av lager i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält t o m 2023-01-01.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Rivning & nybyggad av två förrådstält. (flyttas inom fastigheten) samt uppförande av tornkran.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av cistern i Eskilstuna
Uppförande av cistern för brandfarlig vara.
Nybyggnad av cistern i Eskilstuna
Uppförande av cistern ovan mark.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation .
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Övlingeby 1:6 och Kjulaby 4:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation. Skiftinge 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av trnasformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av kopplingsstation elkraft samt transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av kopplingsstation samt transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Anmälan för nybyggnad av bygglovsbefriat garage.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carportlänga samt ställage.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carportlänga.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt dubbelgarage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Nybyggnad av förråd i Eskilstuna
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Eskilstuna
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: