Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Höllviken
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av 72 lägenheter i 6 huskroppar i 3-5 plan.
Nybyggnad av bostäder i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser nybyggnad av 60-70 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning under hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 70 lägenheter i 3-4 1/2 plan. Yta: 6000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Läge: Campusområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning under hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus , 50- tal lägenheter i 4 1/2 plan.. Yta: 5000 m2 totalt. I projektet ingår även garage under mark. Objektet läge: Campusområdet.
Nybyggnad av bostäder samt underjordiskt garage i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter samt underjordiskt garage. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 50 lägenheter i 2 huskroppar i 3 plan. Objektets läge: centrala Vellinge.
Ny- och ombyggnad av förskola m.m. i Vellinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med tillhörande förskolegård, förråd och parkering samt rivning av en befintlig byggnad. Entreprenaden utförs i två huvuddelar. Ny byggnad, benämnd byggnad 1, utförs för 8 st förskoleavdelningar och personalutrymmen. Befintlig byggnad, benämnd byggnad 2, byggs om till viss del för storkök och 2 förskoleavdelningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Igångsättning tidigast under sommaren 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter,
Nybyggnad av lokaler för handel i Vellinge
Detaljplaneärende. Inga beslut är tagna. Planer finns för nytt handelsområde.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge, etapp 3
Projektet avser uppgradering av utemiljö i anslutning till bostadsområde med 300 lägenheter.
Nybyggnad av resecentrum i Vellinge
Avser nybyggnad av resecentrum som består av två delar där den ena är en vänthall för Skånetrafiken och den andra delen ska fungera som uthyrningslokal för t.ex caféverksamhet.
Nybyggnad av bostäderi Vellinge
Avser nybyggnad av 5 st parhus med 10 lägenheter samt ett friliggande hus i
Ny konstgräsplan i Vellinge
Avser anläggande av konstgräsplan.
Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 16 st villor.
Nybyggnd av bilhall i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser nybyggnad bilhall med en yta på ca 1200 m2. Tomtyta: ca 3000 m2. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast Q3 2018. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 30-tal bostäder.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Installation av 130 kV shuntreaktor i Vellinge
Installation av 130 kV shuntreaktor.
Nybyggnad av stugby i Vellinge
Planer finns för utökning med ca 10st stugor på campingområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, parkeringsplatser, poolanläggning.
Utbyte av spillvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Arbetena kommer att ske löpande under 2018.
Ny pendlarparkering i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Igångsättning tidigast 2018. Avser nya belysningsstolpar.
Invallning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser infallning Sk/Fbo i Vellinge. Igångsättning och omfattning okänd.
Nytt utjämningsmagasin i Hököpinge, Vellinge
Avser nytt dagvattenmagasin/damm i Hököpinge.
Nybyggnad av industrihus i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av industrihall. Omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge Etapp 1
Nybyggnad av 11 enbostadshus samt garage Arrie 19:67,19:66,19:68,19:60,19:62,19:69,19:61,19:64,19:65,19:70,19:63.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge Etapp 2
Nybyggnad av 17 enbostadshus samt garage. Arrie 19:67,19:66,19:68,19:60,19:62,19:69,19:61,19:64,19:65,19:70,19:63.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus Vellinge 99:151,99:148.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad av komplementbyggnader (miljöhus, cykeltak, bullerplank, barnvagns- och rullstolsförråd, teknikhus) samt fasadändring.
Nybyggnad av sophus i Vellinge
Nybyggnad av kärlskåp.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Vellinge
Nybyggnad av 3 st teknikbodar och mast.
Nybyggnad av automatstation i Vellinge
Nybyggnad av adblue tank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Marklov parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad annan anläggning än byggnad - nätstation, marklov för trädfällning.
Nybyggnad av toalett i Vellinge
Rivning av befintlig byggnad samt nybyggnation av allmän toalett.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkering av campingfordon 15 maj -15 september varje år, t om 2024.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats och etableringsområde t.o.m. 2028-03-12.
Nybyggnad av automatstation i Vellinge
Ansökan om nybyggnad av fristående automatanläggning samt tvättanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: