Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av ca 135 lägenheter i flerbostadshus. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Nybyggnad av brandstation i Trelleborg
Avser nybyggnad av brandstation med tillhörande övningshus och garage. Samt torngård och cykelgarage. Beläget i norra Trelleborg vid rondellen Lundavägen/Västra Ringvägen.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer finns på att bebygga det tidigare busstorget i Trelleborg. Omfattning kan för dagen ej preciseras.
Nybyggnad av äldreboende i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 lägenheter. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 2 st punkthus med 38 lägenheter samt två lokaler som byggs ovanpå befintligt underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av korttidsboende i Trelleborg
Avser nybyggnad av ett kombinerat äldre-/korttids- och växelvårdsboende samt lokaler för administration och dagversamhet. Verksamheterna är fördelade på två stycken sammanlänkade huskroppar i 5 våningar samt vindsvåning innehållande teknikrum.
Nybyggnad av bostäder i Skegrie, Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 33 lägenheter i 3 huskroppar i Skegrie Öster, Trelleborg.
Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av 20-30 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 3 st koncepthus SaboKombo i 3 våningar, totalt 36 lägenheter.
Nybyggnad för industri, handel och idrott
Avser nybyggnad av en lokal i 2,5 halvplan för industri, handel samt paddelbana.
Ny fördelningsstation Trelleborg
Avser nybyggnad av östra fördelningsstationen 130/10 kV. Trelleborg
Nybyggnad av bostäder i Östervång, Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av radhus med 9 st lägenheter.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 101 mellan Alstad-Östra Grevie
Samfinansierat projekt Trafikverket och kommunen.
Nybyggnad av gruppbostad i Trelleborg
Avser nybyggnad av 6 st lägenheter lss-boende.
Nybyggnad av kedjehus i Trelleborg
Nybyggnad av 20 kedjehus samt carport.
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 66 fastigheter.
Nytt exploateringsområde i norra delen av Trelleborg
Syftet med detaljplanen är att undersöka om det är lämpligt att bygga flerbostadshus, radhus och friliggande villor. Dessutom undersöks om det är lämpligt att bygga en förskola eller skola inom planområdet, och att anlägga nya gator och gång- och cykelvägar som ansluter till omkringliggande gator i området.
Nybyggnad av infartsväg mm vid Trygghetens Hus, Trelleborg
Avser nybyggnad av infartsväg (första delen av östra ringvägen) samt avvattning och VA-anslutning till Trygghetens hus. Uppskattad start.
Anläggande av underjordiska sopbehållare i Trelleborg
Avser fullt färdiga underjordiska sopbehållare inklusive omkringliggande arbeten. För att klara tömning med kranbil krävs det att gångväg vid vårdcentral (Syster Jennys väg 2, kv. Fagerängen) anpassas.
Anläggande av underjordiska sopbehållare i Trelleborg
Option från projektid: 1545302. 2 st samlingsstationer med fullt färdiga underjordiska sopbehållare, s.k UWS inklusive omgivningar.
Nybyggnad av verkstad i Trelleborg
Avser nybyggnad av verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov förråd, skärmtak, utesamlingsrum.
Nybyggnad av kontor i Trelleborg
Bygglov placering av kontorsbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Utbyte av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Trelleborg
Stående cistern för drivmedel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: