Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola, Trelleborg
Nybyggnationen avser förutom grundskolan även en förskola för 160 barn samt en idrottsanläggning. Den nya skolan etableras i ett nytt utvecklingsområde i östra delen av Trelleborg.
Anläggande av färjeläge i Trelleborg
Avser nybyggnad av färjeläge 11 och 12 samt sidoramp färjeläge 10. Målet är att entreprenaden skall starta sommaren 2020 och vara färdigställd årsskiftet 2021/2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus i 3-7 plan. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 4 punkthus med tillhörande komplementsbyggnader, underjordiska avfalls- och källsorteringssystem samt markarbeten.
Nybyggnad av kontor i Trelleborg
Avser nybyggnad av hamnkontor och servicebyggnad.
Nybyggnad av bostäder i norra delen av Trelleborg
Avser nybyggnation av 80 st hyreslägenheter fördelade i tre huskroppar. Huset på ca 2 200 kvm blir fyra till fem våningar högt med ett underjordiskt garage. Storlek på lägenheter blir från 1,5 till 4,5 rum och kök.
Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med lägenheter upp mot 600 stycken och några enbostadshus i området.
Nybyggnad av förskola i Trelleborg
Avser nybyggnad av förskola som ska få plats med ca 160 barn. Förskolan kommer vara i 2 våningar + en vind. Rivningsarbetet startar 2020-12-21.
Nybyggnad av förskola i Södra Gränstorp, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Första plan kommer ha BTA 938 kvm Andra plan kommer ha BTA 807 kvm Projektet ligger i norra Trelleborg vid högalidsvägen, Klörupsvägen och Havrejordsvägen.
Strategisk samverkan för nybyggnad av flerbostadshus, Trelleborg
Finns planer att påbörja drygt 600 nya lägenheter under perioden 2020 – 2024.
Nybyggnad av gång och cykelväg, i Trelleborg
I denna etappen ingår all gatuarbeten av bygget av allmänplatsmark (Allmogevägen, GC, gångbanor och justering av bef. cykelbanan förutom asfalteringen som sker i etapp 2. Etapp 2 :1634783
Nytt område för nya företag i Trelleborg
Planer finns att anlägga mark för nya företag söder om Hedvägen.
Nybyggnad av bostäder, affärshus, kontor mm i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder i kvarteret samt omvandla gamla brandstationen och polishuset till bostäder, hotell, kontor och på markplan butiker, restaurang, bageri/cafe, utställningslokal.
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 6 st parhus med 12 lägenheter i lilla Beddinge.
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av antingen 15 radhus eller 15 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Avser nybyggnad tvåbostadshus.
Nybyggnad av förskola. Trelleborg.
Avser en ändrad användning samt nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser bostadshus och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av dagvattenmagasin i Trelleborg
Avser nybyggnad av dagvattenmagasin. Objektets läge: Norra delen av Trelleborgs tätorts centrala delar. Arbetsområdet omfattar Östervångsvägen, mellan Frans Malmrosgatan och Sveagatan samt grönområdet väster om denna vägsträckning.
Ny servicebyggnad i Gislövs hamn, Trelleborg
Avser nybyggnad av en servicebyggnad med bla duschar och tvättmaskiner.
Nybyggnad av gruppbostad i Trelleborg
Bygglov nybyggnad lss-boende 6 lgh.
Nybyggnad av hamburgerbar i Trelleborg
Bygglov nybyggnad restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad industri/mobilbasstation.
Nybyggnad av pumpstation i Trelleborg
Bygglov pumpstationsbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trelleborg
Bygglov återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov markarbete samt utkikstorn.
Nybyggnad av telestation i Trelleborg
Bygglov mobilbasstation och teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: