Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola, Trelleborg
Nybyggnationen avser förutom grundskolan även en förskola för 160 barn samt en idrottsanläggning. Den nya skolan etableras i ett nytt utvecklingsområde i östra delen av Trelleborg.
Anläggande av färjeläge i Trelleborg
Avser nybyggnad av färjeläge 11 och 12 samt sidoramp färjeläge 10. Målet är att entreprenaden skall starta sommaren 2020 och vara färdigställd årsskiftet 2021/2022.
Nybyggnad av kontor i Trelleborg
Avser nybyggnad av hamnkontor och servicebyggnad.
Nybyggnad av bostäder i norra delen av Trelleborg
Avser nybyggnation av 80 st hyreslägenheter fördelade i tre huskroppar. Huset på ca 2 200 kvm blir fyra till fem våningar högt med ett underjordiskt garage. Storlek på lägenheter blir från 1,5 till 4,5 rum och kök.
Nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av par- och radhus i Smygehamn, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder i form av par- och radhus i ett och två plan med komplementbyggnader inkl. erforderliga markarbeten och utförande av komplett infrastruktur (vägar, ledningsnät, parkytor mm) inom området. Avser fastigheterna Östra Torp 6:250, 6:249, 6:197, 6:69, 6:67 och 6:59 i Smygehamn.
Strategisk samverkan för nybyggnad av flerbostadshus, Trelleborg
Finns planer att påbörja drygt 600 nya lägenheter under perioden 2020 – 2024.
Nybyggnad av gång och cykelväg, i Trelleborg
I denna etappen ingår all gatuarbeten av bygget av allmänplatsmark (Allmogevägen, GC, gångbanor och justering av bef. cykelbanan förutom asfalteringen som sker i etapp 2. Etapp 2 :1634783
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad av två flerbostadshus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av fängelse i Trelleborg
Avser nybyggnad av fängelse, det nya fängelset kommer hålla säkerhetsklass 2 Och kommer ha plats för 300 interner.
Exploatering av mark i Trelleborg
Avser mark och va-ledningsarbeten, gator, anläggning m.m
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 6 st parhus med 12 lägenheter i lilla Beddinge.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 10 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av antingen 15 radhus eller 15 lägenheter.
Nybyggnad av ridhus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad ridhus.
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 31 fastigheter.
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Avser nybyggnad tvåbostadshus.
Nybyggnad av förskola. Trelleborg.
Avser en ändrad användning samt nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, studentboende samt bostäder för ensamstående.
Nybyggnad av dagvattenmagasin i Trelleborg
Avser nybyggnad av dagvattenmagasin. Objektets läge: Norra delen av Trelleborgs tätorts centrala delar. Arbetsområdet omfattar Östervångsvägen, mellan Frans Malmrosgatan och Sveagatan samt grönområdet väster om denna vägsträckning.
Ny servicebyggnad i Gislövs hamn, Trelleborg
Avser nybyggnad av en servicebyggnad med bla duschar och tvättmaskiner.
Nybyggnad av solcellsanläggning i Trelleborgs Hamn
Avser nybyggnad av en ny solcellsanläggning 450kW samt tillhörande installationsarbeten inom Trelleborgs Hamn.
Nybyggnad av sophus i Trelleborg
Bygglov garageramp och miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov komplementbyggnad samt flyttning av b-hus.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov markarbete samt utkikstorn.
Nybyggnad av telestation i Trelleborg
Bygglov mobilbasstation och teknikbod.
Nybyggnad av pumpstation i Trelleborg
Bygglov pumpstationsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Trelleborg
Bygglov telekommunikationsanläggning.
Framtagande av tillstånd för strandfodring och anläggande av strand i Västra Trelleborg
Framtagande av tillstånd för strandfodring och anläggande av strand i västra Trelleborg. Avtal 2020-03-30 - 2024-03-30
Nybyggnad av lager i Trelleborg
Avser nybyggnad foderförvaring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: