Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 51 bostadsrättslägenheter. Objektets läge: centrala Vellinge, invid Folkets hus.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder med 45 lägenheter i 2, 4 resp 5 plan.
Nybyggnad av vårdcentral i Bara, Svedala kommun
Avser nybyggnad av en byggnad för en ny vårdcentral.
Nybyggnad av villor i Svedala
Planer finns för nybyggnad av 18 st friliggande villor. Äganderätter.
Anläggande av natur/konstgräsplaner m.m. vid FSI-området i Aggarp Svedala etapp 2
Avser anläggande av en naturgräsplan samt en konstrgräsplan. I projektet ingår även läktare, belysning, va-arbeten, dagvattendammar, park, bullervall, mm. vid FSI-området. Objektets läge: södra delen av Svedala samhälle, söder om Aggarpsvallen och öster om Aggarpsskolan.
Nybyggnad av vårdcentral i Svedala
Avser nybyggnad av vårdcentral på ca 1700 kvm.
Nybyggnad av radhus i Svedala
Avser nybyggnad av 10 st radhuslägenheter, bostäderna får en boarea på 119 kvm, och till samtliga bostäder ingår egen tomt, förråd och parkeringsplats.
Nybyggnad av suterränghus i Bara Svedala
Projektet avser nybyggnad av 11 st sutterängshus samt 4 st enplanshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 1, del 2
Avser fortsatt markarbeten i Bara Backar. Arbetet omfattar 2st lekplatser samt gym/aktivitetsyta/lekplats, grönområden inkl all planetring, gång- och cykelvägar, gångstsigar och belysning av delar av gångstigar samt brygga. Objektets läge: väster om Bara Centrum och norr om Malmövägen.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Avser nybyggnad av radhus. Grunden beräknas påbörjas i maj och byggnationen till hösten 2020.
Nybyggnad av gc-port (tunnel) i Bara
För korsningen Joachim Becks gata/gång- och cykelväg öster om exploateringsområdet Bara Backar ska trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättras med en gång- och cykeltunnel under Joachim Becks gata.
Ny tryckavloppsledning i Svedala
Avser nybyggnad av lätt tryckavloppsledning i Bara kyrkby.
Nybyggnad av servicebyggnader i Aggarp, Svedala
Planer finns för nybyggnad av servicebyggnader vid FS-området. Projektet omfattar 1 huskropp inrymmande förråd och toalett med en yta 180 m2 samt 1 huskropp inrymmande kiosk med en yta: ca 15 m2. Objektets läge: i södra delen av Svedala samhälle, söder om Aggarpsvallen och öster om Aggarpsskolan.
Nybyggnad av industrihus i Svedala
Avser nybyggnad av industrihus med kontor och lager.
Nybyggnad av industrihus i Svedala
Avser nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar.
Dagvattenåtgärder i Svedala
Avser dagvattenåtgärder inom Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Nybyggnad av förråd i Svedala
Komplementbyggnad - nybyggnad.
Nybyggnad av sophus i Svedala
Nybyggnad av komplementbyggnad- miljöhus samt förråd.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av pumpstation i Svedala
Övrig åtgärd- nybyggnad av tryckstegringsstation, Övrig åtgärd- nybyggnad av pumpstation Börringekloster 1:56.
Bussangöring i Svedala
Avser bussangöring vid Stortorget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: