Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Svedala
Planer finns för nybyggnad av förskola som ska kunna ta emot uppemot 200 barn + 60 , i två enheter.
Nybyggnad av bostäder och lokaler med garage under mark i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i 3 huskroppar i 3-4 plan. I projektet ingår även lokaler i nedre planet, bla bibliotek samt underjordiskt parkeringsgarage. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Svedala i Svedala
Planer finns för nybyggnad av 60-tal bostäder. Bostadsform är ej fastställd, kan röra sig om flerbostadshus, radhus, äldreboende m.m. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Åkerbruket i Svedala
Projektet avser nybyggnad av förskola för 140 barn.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder med ca 40-tal lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Svedala
Avser nybyggnad av 18 st kedjehus i 2 plan med en yta på 115 m2/hus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Bara, Svedala
Avser nybyggnad av kommersiella lokaler i 1 huskropp med en yta på 1200 m2.
Anläggande av natur/konstgräsplaner m.m. vid FSI-området i Aggarp Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast andra halvåret 2019. Avser anläggande av en naturgräsplan samt en konstrgräsplan. I projektet ingår även läktare, belysning mm. vid FSI-området.
Nybyggnad av bostäder, Åkerbruket i Svedala, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 15 st radhuslägenheter.
Ny- och ombyggnad av skola i Bara, Svedala
Projektet avser nybyggnad av Baraskolan samt åtgärder på befintlig skolbyggnad. En nybyggnad ska byggas på Baraskolan som idag är en skola med årskurs F-3 med ca 300 elever. Bruttoarea: nybyggnad: 950 m2. Nybyggnaden ökar kapaciteten på skolan till ca 400 elever.
Nybyggnad av vårdcentral i Bara, Svedala kommun
Avser nybyggnad av en byggnad för en ny vårdcentral.
Nybyggnad av suterränghus i Bara Svedala
Projektet avser nybyggnad av 11 st sutterängshus samt 4 st enplanshus.
Nytt dagvattenmagasin, va-arbeten m.m. i Svedala
Projektet avser nytt dagvattenmagasin, omläggning av va-ledningar samt anläggande av mindre parkyta.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Svedala
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 13 st småhus. Uppskattad byggstart.
Ny tryckstegringsledning i Svedala
Avser nybyggnad av lätt tryckstegringsledning i Bara kyrkby.
Anläggande av g/c-väg i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Planer finns för anläggande av gång- och cykelväg vid Aggarpsvägen ( Aggarpsskolan) i Svedala.
Anläggande av g/c-vägar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Planer finns för anläggande av gång- och cykelvägar längs exploateringsområde Hindstorp i Svedala.
Nybyggnad av förskola i Svedala
Övrigt, ny förskola.
Dagvattendamm vid skola i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser dagvattendamm vid Aggaprsskolan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av staket i Svedala
Staket samt solsegel.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering och skyltning.
Nybyggnad av telestation i Svedala
Uppställande av fackverkstorn och prefabricerad teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Svedala
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Svedala
Enbostadshus - nybyggnad.
Nybyggnad av sophus i Svedala
Nybyggnad av återvinningsstation/miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: