Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad trygghetsboende samt särskilt boende i Svedala i Svedala
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 20 lägenheter för trygghetsboende samt 40 lägenheter för särskilt boende i 2 huskroppar i 2-4 plan.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 53-54 bostadsrättslägenheter. Objektets läge: centrala Vellinge, invid Folkets hus.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder med 45 lägenheter i 2, 4 resp 5 plan.
Nybyggnad flerbostadshus i Svedala
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 3 huskroppar och ca 54 lägenheter. Bostäderna är för personer från 55 år och uppåt.
Va-utbyggnad, Torup, Svedala
Torup är en äldre bebyggelse strax söder om Bara i Svedala kommun som ägs av Malmö Stad. Området innefattar Torup slott, Torup rekreationsområde med tillhörande friluftsgård och ett antal bostadsfastigheter. Malmö Stad ämnar ansluta området till det kommunala spillvattennätet med LTA-system samt tillgodose att fastigheterna försörjs med kommunalt dricksvatten. Objektet är beläget i Torup, ca 1,5 km sydöst om Bara i Svedala kommun.
Nybyggnad av gc-port (tunnel) i Bara
För korsningen Joachim Becks gata/gång- och cykelväg öster om exploateringsområdet Bara Backar ska trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättras med en gång- och cykeltunnel under Joachim Becks gata.
Ny tryckavloppsledning i Svedala
Avser nybyggnad av lätt tryckavloppsledning i Bara kyrkby.
Nybyggnad av industrihus i Svedala
Avser nybyggnad av industrihus med kontor och lager.
Nybyggnad av produktionslokal i Svedala
Nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av förråd i Svedala
Komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Svedala
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus Svedala 306:345,306:325.
Nybyggnad av enbostadshus i Svedala
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Svedala
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Svedala
Övrigt- tekniknod fiber.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för 2 baracker/förrådsmoduler samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för manskapsbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: