Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus, hyresrätter i Tågarp
Projektet avser nybyggnad av 9-10 marklägenheter i hyresrätter i 3- 4 huskroppar.
Va-utbyggnad Axelvold, Svalöv
Vatten och spillvattenförsörjning utförs inkl. serviser. Ett reningsverk inkl. servicebyggnad, en tryckstegringsstation och en spillvattenpumpstation byggs. Ledningslängder (olika ledningar) självfall, tryckledningar, dränledningar i mark är ca 3600 m som ska läggas.
Nybyggnad av kontor i Svalöv
Bygglov nybyggnad affärslokal och kontor.
Nybyggnad av vattenledning i Svalöv
Avser ny vattenledning mellan Tirup, Svalövs kommun och Svalövs tätort. Anläggningen ska byggas från befintlig ledning med förberett avstick till anslutningspunkt i Svalövs tätort, en sammanlagd sträcka av ca 2,5 km.
Nybyggnad av konstgräsplan i Svalöv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av konstgräsplan.
Nybyggnad av gruppbostad i Svalöv
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalövs kommun
Avser anläggande av ca 40-tal parkeringsplatser.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av enbostadshus i Svalöv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av elverk i Svalöv
Bygglov nybyggnad av diselkraftverk i container.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av elnätstation.
Nybyggnad av garage i Svalöv
Bygglov nybyggnad av garage , rivning av befintligt.
Nybyggnad av sophus i Svalöv
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Svalöv
Bygglov nybyggnad av teknikhus och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: