Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 40-50 bostäder som omfattar småhus och radhus. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av ekoby i Röstånga
Planer finns för nybyggnad av ekoby.
Nybyggnad av bostäder och centrumbebyggelse i Svalöv
Planer finns för nybyggnad i centrala Svalöv. Kan röra sig om bostäder, kontor, affärslokaler m.m. Avser 4 hektar markområde.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 25-30 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Tågarp
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 15 lägenheter.
Nybyggnad av radhus, hyresrätter i Tågarp
Projektet avser nybyggnad av 9-10 marklägenheter i hyresrätter i 3- 4 huskroppar.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus. Yta: 120-150 m2/ hus. (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare).
Nybyggnad av gruppbostad i Svalöv
Nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Röstånga
Intresserade byggherrar kan höra av sig planansvarig på kommunen. Avser 3000-4000 m2 markområde för verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter.
Va-utbyggnad Axelvold, Svalöv
Vatten och spillvattenförsörjning utförs inkl. serviser. Ett reningsverk inkl. servicebyggnad, en tryckstegringsstation och en spillvattenpumpstation byggs. Ledningslängder (olika ledningar) självfall, tryckledningar, dränledningar i mark är ca 3600 m som ska läggas.
Markområde för kontor, industri & lager i Billeberga företagspark i Svalöv
Avser markområde finns för byggnationer av industri, lager, kontor m.m. Avser 500 m2 markyta. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av vattenledning i Svalöv
Avser ny vattenledning mellan Tirup, Svalövs kommun och Svalövs tätort. Anläggningen ska byggas från befintlig ledning med förberett avstick till anslutningspunkt i Svalövs tätort, en sammanlagd sträcka av ca 2,5 km.
Anläggande av multiarena i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av multiarena i centrala Svalöv. Avser markarbeten, såsom markkompletteringar, gräsytor, gångvägar m m inkl erforderlig, rivning, schakt - fyllning, återfyllning, avstädning och återställande.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalövs kommun
Avser anläggande av ca 40-tal parkeringsplatser.
Anläggande spillvattenleningar i Svalöv
Avser anläggande av nya ledningar för spill- och dagvatten.
Åtgärder av belysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, 2 hus med 2 lgh i varje.
Nybyggnad av staket i Svalöv
Bygglov uppförande av mur och staket.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank Kågeröd 5:98,5:135,5:18,9:1,5:67,3:4.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank Sonarp 3:24,4:1.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank Södra Svalöv 6:143,8:33,6:12,6:151,6:122,9:223,9:86,8:48,6:114.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank.
Nybyggnad av cistern i Svalöv
Bygglov uppförande av vattentank för släckvatten till verksamheten vidinge grönt ab.
Nybyggnad av elverk i Svalöv
Bygglov container för reservkraft. Staket, L-stöd.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av sophus i Svalöv
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Svalöv
Bygglov nybyggnad av teknikhus och förråd.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Järnvägsgatan 1-10. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Karlsgatan 1-21. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Elgatan. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Eslövsvägen 11. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Bantorget. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Skolgatan 3-13. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Stinsgatan. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Östra Torggatan 2-12. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Dammgatan 2-8.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Hantverksgatan 1-7.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Marieholmsvägen 11-25.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Nedangårdsvägen 2-5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: