Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 300-400 lägenheter. Men byggstart sker nog först om 3-4 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 2 huskroppar samt 18 hyreslägenheter.
Nybyggnad av radhus, hyresrätter i Tågarp
Projektet avser nybyggnad av 9-10 marklägenheter i hyresrätter i 3- 4 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus - SABO Flex i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, 16- 20 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan. Objektets läge: Svalövs tätort.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus . (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare). Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för kontor, industri & lager i Billeberga företagspark i Svalöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för byggnationer av industri, lager, kontor m.m. Avser 4500 m2 markyta. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av konstgräsplan i Svalöv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av konstgräsplan.
Åtgärder av belysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalövs kommun
Avser anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av gruppbostad i Svalöv
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Nybyggnad av nätstation på Felestad 18:2 och Kågeröd 3:16.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig på Nackarp 1:5 och Härsnäs 2:12.
Nybyggnad av barack i Svalöv
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalöv
Uppförande av 70 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Svalöv
Uppförande av tält.
Nybyggnad av enbostadshus i Svalöv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av campingplats i Svalöv
Bygglov för anordning av 49 st campingplatser samt uppförande av bullervall.
Nybyggnad av förråd i Svalöv
Bygglov nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, rivning av befintligt.
Nybyggnad av växthus i Svalöv
Nybyggnad av växthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: