Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 2 huskroppar samt 18 hyreslägenheter.
Nybyggnad av förskola i Teckomatorp
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av radhus, hyresrätter i Tågarp
Projektet avser nybyggnad av 9-10 marklägenheter i hyresrätter i 3- 4 huskroppar.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus. Yta: 120-150 m2/ hus. (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare).
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Röstånga
Intresserade byggherrar kan höra av sig planansvarig på kommunen. Avser 3000-4000 m2 markområde för verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter.
Separering av dag- och spillvattenledning i Svalöv
Kombinerat system ska ersättas med ny spill- och dagvattenledning.Totalt 750 meter av de båda ledningsslagen. I samband med detta reinvesteras ca 700 meter vattenledning. Utjämningsmagasin skall anläggas innan recipienten Svalövsbäcken.
Nybyggnad av gruppbostad i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av bageri och företagshotell i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bageri samt företagshotell.
Nybyggnad av lokala bullerskärmar längs Söderåsbanan i Svalöv och Kågeröd
Lokala bullerskärmar inom tätorterna Svalöv och Kågeröd, utmed vägar och järnvägar i Skåne, utbyggnad Söderåsbanan Kågeröd-Svalöv, mötesspår Stävie, mötesspår Gärsnäs, väg 798 Esarp-Genarp samt ströfastigheter väg Skåne.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser nybyggnad flerbostadshus, 2 hus med 2 lgh i varje.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Avser exploateringsarbeten för ca 20-tal bostäder.
Åtgärder av belysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i 2-plan, 10 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus Gluggstorp 2:25,2:26.
Nybyggnad av garage i Svalöv
Bygglov nybyggnad av garage / miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nod, 15470.
Nybyggnad av telestation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nod.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation n154533.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n 153252.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153241.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153245.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153246.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153253.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153267.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153770.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153969.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153970.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad nätstation, n153249.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad nätstation, n153250.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank.
Nybyggnad av cistern i Svalöv
Bygglov upprättande av gasolcisterner med tillhörande fyllningsbod.
Nybyggnad av garage i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av sophus i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, n152963.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, n153244.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, n153968.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svalöv
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov för uppförande av plank vid enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalöv
Marklov anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av dagvattenledning i Svalöv
Bygglov för andra anläggningar än byggnader, dagvattenmagasin.
Nybyggnad av pumpstation i Svalöv
Bygglov för andra anläggningar, uppförande av pumphus och beredningstank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalöv
Tidsbegränsat bygglov uppförande parkeringsplatser tom 2021-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: