Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Staffanstorp
Projektet avser för nybyggnad av F-6 skola med tillhörande idrottshall, skolan ska byggas i 2 plan med plats för 550 elever. Tre nya skolbyggnader och en ny idrottshall. Samt ombyggnad av genvägen i delvis nytt läge från Gullåkravägen till och med N.Lundavägen och ombyggnad av gång- och cykelväg norr om skolområdet.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 75 lägenheter.
Nybyggnad av badhus i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av badhus med utomhusbassänger Avser 25 m inomhusbassäng. Inomhus undervisningsbassäng med höj-och sänkbar botten. -Lekbassäng -Omklädningsutrymmen och bastu. -Entre, kassa och servering -Cafeutrymmen. -Förråd. -Smärre kontorslokaler för simklubb och badhuspersonal. -Utomhusbassäng 50 m. -Utomhus relaxpool. -Utomhus barnpool. -Angöring och parkeringsplats
Nybyggnad av skola, i Staffanstorp
Nybyggnad av en engelska skolan i Staffanstorp.
Nybyggnad av logicenter i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av ett logicenter på ca 24000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter och 7 gatuhus
Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 47 lägenheter och 7 gatuhus.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Nybyggnad av seniorboende med 36 st lägenheter och en vinterträdgård om 1800 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus, men 54 lägenheter, 3 huskroppar och 3 våningar med glas tak.
Nybyggnad av hotell i Staffanstorp
Avser nybyggnad av hotell med 29 rum i tre våningar, konferenslokal samt källare med spa, bastu och träningslokal.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Planer finns för nytt badhus samt bostäder.
Nybyggnad av affärshus i Staffanstorp
Planer finns för nybyggnad av verkstadshall, showroom och affärslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 12 radhus på Vikhem.
Nybyggnad av småhus i Hjärup, etapp 1
Avser nybyggnad av 30 småhus. Totalt i området planeras ca 500 bostäder.
Nybyggnad av handelscentrum i Hjärup
Avser nybyggnad av handelscentrum med bland annat en matbutik och ett gym.
Nybyggnad och rivning av förskola i Staffanstorp
Enteprenadform: strategisk partnering. Avser förskola med 4 avdelningar. Yta: 900-1000 m2.
Exploateringsområde Hjärup NO 3 och del av Hjärups park, Staffanstorp
Avser allmänna anläggningar såsom allmän plats med gator, torg och park med tillhörande belysningsanläggning, va samt plats och schakter övriga ledningar, el och kommunikationsnät.
Anläggande av dammar på lillabjällerup Staffanstorp
Avser anläggande av 2 st dammar och andra vattenvårdsåtgärder i Staffanstorp. I entreprenaden ingår även att ta fram täckdikningsplan samt utföra täckdikning av ca 15 ha åkermark. En väg på ca 100 m med bär- och slitlager av grus skall anläggas. En 11 m lång bro med grova träplank på stålbalkar som ska vila på betongfundament ska anläggas. Objektets läge ca 2 km sydost om Lund.
Anbud gällande förprojektering mm för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Avser exploateringarbeten för nytt bostadsområde i västra Hjärup, Staffanstorp.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådshall.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för pumphus och elverk.
Nybyggnad av mur i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för stödmur.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av 4st bodar t.o.m. 2020-12-16.
Nybyggnad av förskola i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av förskolemodul t.o.m. 2024-12-31.
Nybyggnad av skorsten i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring; uppförande av skorsten.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om tidsbegränsat bygglov; byggbodar t.o.m 2020-12-01.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Staffanstorp
Ansökan om tillfälligt bygglov för bullerplank t.o.m. 2024-01-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: