Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Staffanstorp
Projektet avser för nybyggnad av F-6 skola med tillhörande idrottshall, skolan ska byggas i 2 plan med plats för 550 elever. Tre nya skolbyggnader och en ny idrottshall. Samt ombyggnad av genvägen i delvis nytt läge från Gullåkravägen till och med N.Lundavägen och ombyggnad av gång- och cykelväg norr om skolområdet.
Nybyggnad av F-9 skola i Staffanstorp
Avser nybyggnad av f-9 skola, för 550-600 elever i projektet ingår även förskola med 6 avdelningar.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Nybyggnad av seniorboende med 36 st lägenheter och en vinterträdgård om 1800 m2.
Nytt handelsområde i Hjärup, Staffanstorp kommun
Handelsområdet omfattar ungefär 10 000 kvadratmeter. Hittills har fastighetsägaren klart med en Coop-butik, en PoG Woody bygghandel, ett gym och ett padelcenter.
Nybyggnad av hotell i Staffanstorp
Avser nybyggnad av hotell med 29 rum i tre våningar, konferenslokal samt källare med spa, bastu och träningslokal.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 43 lägenheter i 3 plan samt 13 st radhuslägenheter i 2 plan. Vikhem IV, område E
Nybyggnad av skola, i Staffanstorp
Nybyggnad av en engelska skolan i Staffanstorp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Byggstart, byggkostnad, omfattning mm kan ej anges.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av fem stycken flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 9 st radhus.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i flerbostadshus i 3,5 plan. BTA ca 2200 kvm. Totalt 60 lägenheter planeras att byggas på området.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Avser fortsatt nybyggnad av 33 st bostäder, kedjehus och friliggande villor. Totalt i samtliga etapper planeras ca 150 bostäder. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Avser fortsatt nybyggnad av 37 hus. Totalt planeras ca 150 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Detaljplanen är överklagad. Avser nybyggnad av 28 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 28 stycken radhus.
Gestaltning för bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av nytt bostadsområde för VA, gata/mark, landskap samt belysning.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Planer för ca 25-40 hus beroende på kombination radhus, kedjehus och friliggande.
Nybyggnad av kedjehus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 10 stycken kedjehus.
Nybyggnad av varuhandel i Hjärup, Staffanstorp
Avser nybyggnad av byggvaruhandel.
Exploateringsområde Hjärup NO 3 och del av Hjärups park, Staffanstorp
Avser allmänna anläggningar såsom allmän plats med gator, torg och park med tillhörande belysningsanläggning, va samt plats och schakter övriga ledningar, el och kommunikationsnät.
Nybyggnad av radhus i Vikhem IV, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 12 st radhus.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Planer finns för industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Nybyggnad av 2 radhus med 4 lgh resp 3 lgh.
Nybyggnad av seniorboende i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 7 st marklägenheter.
Nybyggnad av VA ledningar och pumpstation i Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 260 m VA-ledningar, rivning av befintlig avloppspumpstation, samt uppförande av ny prefabricerad avloppspumpstation med överbyggnad.
Nybyggnad av GC-väg mm i Staffanstorp
Avser nyanläggning av mark, belysning, och GC- vägar med tillhörande anläggningar. Entreprenaden är uppdelad i två Huvuddelar med separata Mängdförteckningar. Huvuddelarna är följande: Huvuddel A Delsträcka Västanväg Huvuddel B Delsträcka Gullåkravägen
Nybyggnad av kontor och rivning av ladugård i Staffanstorp
Avser nybyggnad av kontor samt en rivning av en ladugård.
Ledningsflytt Staffanstorp
Staffanstorp ledningsflytt FL7 S7-8.
Anläggande av dammar på lillabjällerup Staffanstorp
Avser anläggande av 2 st dammar och andra vattenvårdsåtgärder i Staffanstorp. I entreprenaden ingår även att ta fram täckdikningsplan samt utföra täckdikning av ca 15 ha åkermark. En väg på ca 100 m med bär- och slitlager av grus skall anläggas. En 11 m lång bro med grova träplank på stålbalkar som ska vila på betongfundament ska anläggas. Objektets läge ca 2 km sydost om Lund.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av plank i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; byggskylt och byggbodar t.o.m. 2020-09-30.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov gällande återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande två stycken enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: