Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 133 lägenheter. Etapp 1: 1591819
Nybyggnad av bostäder i Limhamn, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 60 lägenheter och 7 gatuhus. Lägenhetstyper: 2-6 rum och kök. Ca 53-140 kvm. Etapp 2: 1591829
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Nybyggnad av seniorboende med 36 st lägenheter och en vinterträdgård om 1800 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sockerstan, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 48 lägenheter i ett flerbostadshus även 14 P-platser samt garage till samtliga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus, men 54 lägenheter, 3 huskroppar och 3 våningar med glas tak.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 43 lägenheter i 3 plan samt 13 st radhuslägenheter i 2 plan. Vikhem IV, område E
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Planer finns för nytt badhus samt bostäder.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 9 st radhus.
Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter, 4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 12 radhus på Vikhem.
Nybyggnad av småhus i Hjärup, etapp 1
Avser nybyggnad av 30 småhus. Totalt i området planeras ca 500 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 10 st parhus.
Nybyggnad av handelscentrum i Hjärup
Avser nybyggnad av handelscentrum med bland annat en matbutik och ett gym.
Nybyggnad och rivning av förskola i Staffanstorp
Enteprenadform: strategisk partnering. Avser förskola med 4 avdelningar. Yta: 900-1000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av fem stycken flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 10 stycken kedjehus.
Nybyggnad av kontor i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande kontorshus.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Nybyggnad av 2 radhus med 4 lgh resp 3 lgh.
Anläggande av dammar på lillabjällerup Staffanstorp
Avser anläggande av 2 st dammar och andra vattenvårdsåtgärder i Staffanstorp. I entreprenaden ingår även att ta fram täckdikningsplan samt utföra täckdikning av ca 15 ha åkermark. En väg på ca 100 m med bär- och slitlager av grus skall anläggas. En 11 m lång bro med grova träplank på stålbalkar som ska vila på betongfundament ska anläggas. Objektets läge ca 2 km sydost om Lund.
Anbud gällande förprojektering mm för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Avser exploateringarbeten för nytt bostadsområde i västra Hjärup, Staffanstorp.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådshall.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för pumphus och elverk.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tidbegränsad placering av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tidsbegränsad placering av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av 4st bodar t.o.m. 2020-12-16.
Nybyggnad av förskola i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av förskolemodul t.o.m. 2024-12-31.
Nybyggnad av skorsten i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för utvändig ändring; uppförande av skorsten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: