Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pensionärsbostäder i Staffanstorp
Avser nybyggnad av vårdboende med 72 bostäder. I projektet ingår även stora gemensamma ytor med vardagsrum, aktivitetsrum och kök, en vinterträdgård samt en stor takterrass. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp med 43 lägenheter i 3 plan samt 13 st radhuslägenheter i 2 plan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Byggstart, byggkostnad, omfattning mm kan ej anges.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 31 radhus i 2 respektive 3 plan.
Nybyggnad av vårdbostad i Vikhem, Staffanstorp
Markanvisning tilldelad, oviss omfattning, byggstart och kostnad. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av radhus i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av radhus med 30st lägenheter i 1 1/2 och 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vikhem IV, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 32 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 26 lägenheter i flerbostadshus i 3,5 plan. BTA ca 2200 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Detaljplanen är överklagad. Avser nybyggnad av 28 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Igångsättning tidigast efter sommaren 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 33 st bostäder, kedjehus och friliggande villor. Totalt i samtliga etapper planeras ca 150 bostäder. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Avser fortsatt nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus och sex friliggande villor. Totalt i samtliga etapper planeras ca 150 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Uppåkra i Staffanstorp
Avser nybyggnad av förskola med en yta på 1200 m2. Platsbyggt alternativt moduler. Förskolan skall byggas i 2 plan med sex avdelningar och inrymma 120 förskolebarn samt 25 personal. (Sedan upphandligskontrakt tecknats överlåts entreprenaden till Hemsö Hjärup Fastigheter).
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Planer finns att bygga 9 st radhus. Byggstart och kostnad uppskattad.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Avser 8st kedjehus i 1,5 plan med carport.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 12 enbostadshus, Nordanå 8:60,8:61,8:62,8:63,8:65,8:66,8:67,8:68,8:75,8:76,8:77,8:69.
Nybyggnad av kedjehus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 8 kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Igångsättning tidigast höst 2018. Avser nybyggnad av 9 st radhus.
Markarbeten, rivning mm vid delar av Sockerstan, Staffanstorp
Avser rivning av gamla markanläggningar, nyanläggning av VA-ledningar, fjärrvärmeledning, mark, el, belysning, plugg-proppning av tre stycken brunnsborrning och byggata med tillhörande anläggningar för delar av Sockerstan exploateringsområde
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 7 st enplans radhus, Senior 55+.
Nybyggnad av seniorboende i Staffanstorp
Avser nybyggnad av 7 st marklägenheter.
Exploateringsområde Hjärup NO 3 och del av Hjärups park, Staffanstorp
Avser allmänna anläggningar såsom allmän plats med gator, torg och park med tillhörande belysningsanläggning, va samt plats och schakter övriga ledningar, el och kommunikationsnät.
Anläggande av dammar m.m, Staffanstorp
Avser anläggande av 2 st dammar och andra vattenvårdsåtgärder i Staffanstorp. Objektets läge ca 2 km sydost om Lund.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för 28 stycken radhus.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad 31 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 32st lägenheter.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av plank i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak om 40 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; paviljonger under renovering av befintlig skola t.o.m 2019-01-01.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av bod t.o.m. 2023-02-19.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Nybyggnation av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av lekplats i Staffanstorp
Avser ny lekplats samt omgivande plantering, belysning och murar av tegel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: