Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av bostadsområde. Nybyggnad av bygga cirka 250 bostäder som utgörs av en varierad bebyggelse med friliggande villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 st studentlägenheter i två huskroppar i Skurup. BTA ca 22 till 38 kvm/lägenhet.
Nybyggnad av radhus i Rydsgård
Planer finns för nybyggnad av 11 villatomter samt 12 stycken marklägenheter i parhusformat
Nybyggnad av studentbostäder, i Skurup
Nybyggnad av studentbostäder på folkhögskolans i campusområdet.
Nybyggnad av förskola, Skurup
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av en förskola med sex avdelningar samt bostadsbebyggelse. Planförslaget medger 12 meter i totalhöjd för tillkommande bebyggelse, vilket motsvarar upp till tre våningsplan.
Ombyggnad vid stationsområde, Skurups kommun
Avser ny- och ombyggnad av gata m.m. vid och i närheten av stationsområdet i Rydsgård på södra sidan om järnvägen.
Nybyggnad av dammar i Skurup
Avser nybyggnad av en sidovåtmark och två mindre groddammar och skall anläggas i en betesmark vid Skivarpsån. Objektets läge: Området ligger strax norr om väg 9 vid Skivarpsåns mynning och berör fastigheterna Örmölla 3:25, 3:29 och 3:52, Skurups kommun

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: