Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Simrishamn
Avser nybyggnad av en bilhall samt verkstad i Simrishamn.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av 15 st marklägenheter i 3 huskroppar med fyra lägenheter i varje del.
Nybyggnad av kallbadhus i Simrishamn
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Avser nybyggnad av industrihus på ca 688 kvm.
Nybyggnad av LSS-Boende i Gärsnäs,Simrishamn
Avser nybyggnad av LSS Boende, 7 st lägenheter samt gemensamhetslokal med kontor och övernattningslägenhet.
Nybyggnad av transformator 22/11 kV i Brösarp
Avser leverans, transport och montering av distributionstransformator 22/11 kV, 6,3 MVA till driftfärdigt skick. Uppställning sker på ny transformatorgrop utanför Brösarps transformatorstation.
Ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk, Simrishamn
Avser ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk. I projektet ingår processmontage av ny reningsanläggning vid Stengårdens avloppsreningsverk samt att flytta, lyfta och montera fast den utrustning som anläggningens process baseras på. (Planerade sidoentreprenader är även BYGG- EL-, STYR-, VENT- och VS-entreprenad).
Nybyggnad av butik i Simrishamn
Nybyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av brygga i Simrishamn
Avser nybyggnad av 2 st bryggor.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Simrishamn
Strandskyddsdispens bullervall.
Nybyggnad av regionnät i Simrishamn
Strandskyddsdispens för jordkabel.
Nybyggnad av utställningshall i Simrishamn
Tidsbegränsat bygglov för utställningsrum.
Nybyggnad av återvinningsstation i Simrishamn
Återvinningsstation, plank och skylt.
Nybyggnad av staket i Simrishamn
Nybyggnad av smidesstaket.
Nybyggnad av telestation i Simrishamn
Nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Simrishamn
Nybyggnad av vindskydd.
Båtbottentvätt till småbåtshamnen, Simrishamns kommun
Avser en båtbottentvätt inklusive uppsamlingsbassäng, som ska installeras i småbåtshamnen i Simrishamn.
Flytbrygga Kiviks Hamn, Simrishamn
Avser uppförande av nya flytbryggor på 80 meter med Y-bommar sopm skall fästas med pålar.
Nybyggnad av pegelhus i Simrishamn
Avser rivning av bef pegelhus samt uppförande av ett nytt pegelhus i Simrishamns hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: