Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 5 våningar innehållande 25 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Brantevik Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder ca 30-35 tomter. Avser Brantevik 36:2 36:4 36:99 och del av Simris 16:153 mfl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ny gång- och cykelväg längs väg 9 mellan Kivik-Ravlunda
Ny bro över Mölleån ingår. Del av Sydostleden.
Nybyggnad av bostäder och handel i Borrby Simrishamn
Omfattar nybyggnad av 4-5 gruppbebyggda hus.
Anläggande av överföringsledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Igångsättning tidigast 2019. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av LSS boende i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av 6 lägenheter i en huskropp med gemensamhetslokal.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
Nybyggnad av affärshus i Simrishamn
Nybyggnad av handel/kontor.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Nybyggnad av gång- och cykelväg samt stödmur. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av 4 st flerbostadshus i 2 våningar med totalt 16 lägenheter.
Nybyggnad av våtmark i Simrishamn
Anläggning av 3 st nya våtmarker i sammanhängande område.
Nytt exploateringsområde i Simrishamn
Projektet avser exploateringsarbete för fribyggartomter.
Ny trafiklösning vid nya handelsområdet i Simrishamn
Avser anläggande av gång- och cykelväg samt avverkning av träd, slätning, anläggande av en ledningsgrav, förläggning av rör och elledning, belysningsarbete, skyltning, rivning av asfalt och betongplattor, förläggning av dagvattentrumma, plantering av träd, sådd av gräs och ängsyta. Utöver detta förväntas entreprenören att samordna arbetet med i området kända ledningsägare samt Trafikverket.
Nybyggnad av pumpstation i Borrby,Simrishamn
Avser ny pumpstation vid det gamla reningsverket i Borrby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av jordbruk i Simrishamn
Nybyggnad av spannmålsanläggning.
Nybyggnad av mast i Simrishamn
Nybyggnad av torn och tre teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Simrishamn
Nybyggnad av industrilokal samt installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation på Vemmerlöv 16:11, 17:5,17:8, Vemmerlövstorp 23:1, Karlaby 8:1 och Vemmerlöv 93:1.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Simrishamn
Rivning samr nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av barack i Simrishamn
Tidsbegränsat bygglov för byggbod.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Anmälan för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av batterilager för LES-projektet.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus och sidobyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Simrishamn
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av kontor i Simrishamn
Avser uppförande av kontor och komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: