Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Östra Göinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Broby
Planer finns för nybyggnad flerbostadshus. Loftgångshus i två våningar med totalt 16 lägenheter. Samt 2 st stycken fyravåningshus totalt 32 lägenheter.
Ev. ny slambehandlingsanläggning inom Skåne/Blekinge
Sju kommuner (Östra Göinge, Osby, Bromölla, HÖrby, Olofström, Karlshamn och Ronneby) har visat intresse av att utveckla en gemensam hantering av avloppsslam från kommunernas reningsverk. Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för eventuellt uppförande av en gemensam slambehandlingsanläggning med biogasproduktion.
Nybyggnad av flerbostadshus i Broby
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skolkök i Broby
Avser rivning av tillagningskök och därefter nybyggnad av tillagningskök i del av byggnaden. I den gamla delen planeras ny lektionssal.
Ombyggnader för superbusskoncept i Knislinge Östra Göinge
Projektet ligger på is. Avser ombyggnad av av- och påfart Brobyvägen, anläggande av gång- och cykeltunnel under väg 19, rodell mm.
Nybyggnad av skollokaler i Östra Göinge
Projektet är vilande. Avser nybyggnad av 300 kvm skollokaler som planeras att byggas om till marklägenheter i framtiden.
Centraltorget-Bostadsrätter
Projektet avser nybyggnad av bostäder i 3 fastigheter med 6 lägenheter i varje.
Nybyggnad av radhus i Broby
Bygglov nybyggnad rad/kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Broby
Avser nybyggnad av 3st markbostäder.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov anordnande parkeringsplats trollacenter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov anordnande parkeringsplats.
Nybyggnad av idrottsplats i Broby
Bygglov idrottsanläggning samt plank och 2 st kurer.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov nybyggnad nätstation n149352.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov nybyggnad parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation n151664.
Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation n151665.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Rivnings- och bygglov nätstation.
Nybyggnad av sopsorteringslokal i Broby
Avser nybyggnad av miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: