Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Östra Göinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ev. ny slambehandlingsanläggning inom Skåne/Blekinge
Sju kommuner (Östra Göinge, Osby, Bromölla, HÖrby, Olofström, Karlshamn och Ronneby) har visat intresse av att utveckla en gemensam hantering av avloppsslam från kommunernas reningsverk. Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för eventuellt uppförande av en gemensam slambehandlingsanläggning med biogasproduktion.
Ombyggnader för superbusskoncept i Knislinge Östra Göinge
Projektet ligger på is. Avser ombyggnad av av- och påfart Brobyvägen, anläggande av gång- och cykeltunnel under väg 19, rodell mm.
Nybyggnad av skollokaler i Östra Göinge
Projektet är vilande. Avser nybyggnad av 300 kvm skollokaler som planeras att byggas om till marklägenheter i framtiden.
Centraltorget-Bostadsrätter
Projektet avser nybyggnad av bostäder i 3 fastigheter med 6 lägenheter i varje.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Rivnings- och bygglov nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov anordnande parkeringsplats trollacenter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov anordnande parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov nybyggnad parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation n151664.
Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation n151665.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: