Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markområde för industri handel, kontor och kontor i i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 25000 m2 markområde finns till försäljning för industri, handel och kontorsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av bostäder i Örkelljunga, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus (32 st lägenheter).
Markområde för handels- och industriområde i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns till försäljning för nybyggnad av handel, industri, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 35000 m2 markområde.
Nybyggnad av enbostadshus i Åkarp, etapp 2
Bostäderna har varierade ytor: allt från 90 m2/hus till 330 m2/hus. 8 av totalt 56 planerade hus är utförda.
Exploateringarbeten för hotell, restaurang m.m. i örkelljunga
Eventuella planer finns för anläggande av va-ledningar för framtida bebyggelse för hotellverksamhet, restaurang och gym. .
Nybyggnad av förskola i Örkelljunga
Avser en hälsoförskola med 6 avdelningar och tillagningskök. Delar av byggnaden byggs i 2 plan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av verkstad i Örkelljunga
Avser nybyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av trygghetsboende i Örkelljunga
Planer finns på nybyggnad av ett trygghetsboende med ca 10 lägenheter.
Anläggande av industriområde i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Nytt exploateringsområde för villor i Örkelljunga
Exploateringsarbeten för ca 30-40 villor.
Exploatering för nytt bostadsområde Eket i Örkelljunga
Exploateringsarbeten för bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Området är 9581 kvm, vilket är del av Eket 1:214
Exploatering markarkområde i Örkelljunga
Exploateringsarbeten för bostäder, oviss projektstart.
Nybyggnad av enbostadshus i Örkelljunga
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av altan i Örkelljunga
Nybyggnad av uteplats, mur, parkering, skylt, 6 st flaggor.
Nybyggnad av nätstation i Örkelljunga
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av automatstation i Örkelljunga
Nybyggnad av gasoltankstation samt skylt.
Nybyggnad av industrihus i Örkelljunga
Nybyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: