Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder. Bostadsrätter. Uppskattad kostnad,
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 40 lägenheter samt 12 st radhuslägenheter. I projektet ingår även en mindre dela handelslokaler.
Nybyggnad av sportanläggning i Lomma
Projektet avser nybyggnad av sportanläggning med bl.a paddelhall, gym, klättervägg , r 3 st restauranger för snabbmat. m.m. Yta: ca 3500 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma, et 3
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenhet
Nybyggnad av flerbostadshus.
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av radhus i Lomma
Avser nybyggnad av 6 radhus, bostadsrätter.
Nybyggnad av produktionslokal i Lomma
Planer finns för nybyggnad av produktionslokal/lager. Markyta: 6000 m2.
Nybyggnad av bostäder i Bjärred centrum, Lomma
Avser nybyggnad av 16 radhus och 40 lägenheter
Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Objektet avser mark- och parkarbeten i anslutning till Lomma stationsområde.
Nybyggnad av gymnasieskola i Lomma
Avser nybyggnad av gymnasieskola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av vandrarhem och konferenslokal i Lomma
Avser nybyggnad av 20 mindre rum i två våningsplan samt konferenslokal i vindsplan.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Projektet avser nybyggnad av 6 st sk. redarvillor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av grupphus i Lomma
Avser sammanbyggda enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt murar.
Nybyggnad av grupphus i Lomma
Avser 6 stycken sammanbyggda enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt murar.
Erosionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erosionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma. Tanken är att säkerställa vattennivåerna i dammarna vid Habo Ljung samt att förhindra överspolning längs det populära kuststråket längs Lommakusten genom att förbättra befintligt erosionsskydd.
Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal. Markyta: 5000 m2.
Nybyggnad av butik och lager i Borgeby, Lomma
Projektet avser nybyggnad av butik och lager. Avser ett markområde på 1770 m2.
Nybyggnad av gym i Lomma.
Projektet avser nybyggnad av hall för gymanläggning. Markyta: 3000 m2.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Avser nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus/lagerbyggnad.
Ny toalettbyggnad i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Nybyggnad av industrilokal/idrottshall.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Lomma
Ansökan om bygglov för parkeringsplats och mur på stationsområdet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lomma
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om bygglov för förrådscontainer.
Nybyggnad av skärmtak i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av elladdningsanläggning, skärmtak och elgård.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: