Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinstorp, Lomma
Projektet avser 3 st 2-våningshus och 2 st 5-våningshus med ca 60-70 lägenheter.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal. Markyta: 10.000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus.
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av studentlägenhet i Lomma
Avser nybyggnad av studentbostäder. Det kommer bestå utav 26 studentrum samt 18 lägenheter.
Nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad (modulbyggnad) i Alnarp
Projektet avser en kontor- och lagerbyggnad utförd med prefabricerade trämoduler. Byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Guld. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kallbadhus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av teatrar i Lomma
Projektet avser nybyggnad av en amfiteater med scenhus och dansbana.
Erosionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erosionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma. Tanken är att säkerställa vattennivåerna i dammarna vid Habo Ljung samt att förhindra överspolning längs det populära kuststråket längs Lommakusten genom att förbättra befintligt erosionsskydd.
Nybyggnad av gång- och cykelbanor i Lomma
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelbana i Lomma som ska byggas på både västra sidan av Centrumgatan och södra sidan av Karstorpsvägen för att bilda ett sammankopplat cykelstråk.
Anläggande av erosionsskydd i Lomma
Avser att skapa ett fast nytt erosionsskydd längs med dammarna mot havet dimensionerade för högsta vattennivåer (HHW 100) och överspolning.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av affärshus i Lomma
Ansökan om nybyggnad av försäljnings- och verkstadslokal för husbilar.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar, parkeringsplats och upplag.
Nybyggnad av förråd i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för två förrådscontainrar.
Nybyggnad av plank i Lomma
Ansökan om bygglov för fyra plank.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för uppförande av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - östra villan, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - västra villan, Ansökan om förhandsbesked för inredande av bostad och utvänding ändring Lomma 11:24.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: