Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärder för pågatågstrafik längs Lommabanan mellan Kävlinge-Arlöv
Projektet avser resandestationer i Furulund och Lomma inklusive planskilda plattformsförbindelser, mötesspår i Stävie, planskild korsning väg 913 Flädie, gc-bro alternativt gc-tunnel i Bryggargatans förlängning i Furulund, stängning av plankorsningarna på Solgatan och Kungsgatan i Furulund, hastighetshöjande åtgärder samt åtgärder mot suicid och spårspring samt nya pågatågsstationer i Furulund, Flädie, Lomma , Alnarp och Arlöv. Medfinansiärer: Region Skåne + kommunerna längs sträckan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinstorp, Lomma
Projektet avser 3 st 2-våningshus och 2 st 5-våningshus med ca 60-70 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma, et 3
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenhet
Nybyggnad av radhus i Lomma
Avser nybyggnad av 6 radhus, bostadsrätter.
Nybyggnad av studentlägenhet i Lomma
Avser nybyggnad av studentbostäder. Det kommer bestå utav 26 studentrum samt 18 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Bjärred centrum, Lomma
Avser nybyggnad av 16 radhus och 40 lägenheter
Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Objektet avser mark- och parkarbeten i anslutning till Lomma stationsområde.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Projektet avser nybyggnad av 6 st sk. redarvillor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av grupphus i Lomma
Avser sammanbyggda enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt murar.
Erosionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erosionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma. Tanken är att säkerställa vattennivåerna i dammarna vid Habo Ljung samt att förhindra överspolning längs det populära kuststråket längs Lommakusten genom att förbättra befintligt erosionsskydd.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal. Markyta: 5000 m2.
Nybyggnad av bilhall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av bilhall med rekond. Markyta: 6000 m2.
Nybyggnad av klubbhus i Lomma
Igångsättning tidigast 2020. Nybyggnad av klubbhus, förråd och restaurang.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av garage i Lomma
Planer finns för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av gym i Lomma.
Projektet avser nybyggnad av hall för gymanläggning. Markyta: 3000 m2.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Avser nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus/lagerbyggnad.
Ny toalettbyggnad i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad för enbostadshus.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av samlingslokal i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av föreningsbyggnad med växthus.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Lomma
Ansökan om bygglov för parkeringsplats och mur på stationsområdet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lomma
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov och rivningslov för nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av arbetsbodar/moduler.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: