Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av villor i Lomma
Planer finns för nybyggnad av 200 villor anpassade för barnfamiljer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinstorp, Lomma
Projektet avser 3 st 2-våningshus och 2 st 5-våningshus med ca 60-70 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2020. Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 40 lägenheter samt 12 st radhuslägenheter. I projektet ingår även en mindre dela handelslokaler.
Nybyggnad av lager och produktionslokall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lager och produktionslokal. Markyta: 10.000 m2.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Lomma
Planer finns för nybyggnad av ca 10-tal bostäder och lokaler i 1 huskropp i 3 plan.
Nybyggnad av produktionslokal i Lomma
Planer finns för nybyggnad av produktionslokal/lager. Markyta: 6000 m2.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av butik i Lomma
Avser nybyggnad av butik, padelhall och kontor.
Erosionsåtgärderi Lomma
Projektet avser anläggande av erosionsskydd vid Trekantsdammen och Fyrkantsdammen i Lomma. Tanken är att säkerställa vattennivåerna i dammarna vid Habo Ljung samt att förhindra överspolning längs det populära kuststråket längs Lommakusten genom att förbättra befintligt erosionsskydd.
Nybyggnad av bilhall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av bilhall med rekond.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Avser nybyggnad av anläggande av erosionsskydd.
Upprustning av Lomma Centrum.
Avser upprutning av centrum i Lomma.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lomma
Ansökan om marklov för bullervall.
Nybyggnad av lager i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för upplag och lagerbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad för järnvägsnätet.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: