Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärder för pågatågstrafik längs Lommabanan mellan Kävlinge-Arlöv
Projektet avser resandestationer i Furulund och Lomma inklusive planskilda plattformsförbindelser, mötesspår i Stävie, planskild korsning väg 913 Flädie, gc-bro alternativt gc-tunnel i Bryggargatans förlängning i Furulund, stängning av plankorsningarna på Solgatan och Kungsgatan i Furulund, hastighetshöjande åtgärder samt åtgärder mot suicid och spårspring samt nya pågatågsstationer i Furulund, Flädie, Lomma , Alnarp och Arlöv. Medfinansiärer: Region Skåne + kommunerna längs sträckan.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt nybyggnad av 50-tal bostäder. Uppskattad kostnad,
Nybyggnad av sportanläggning i Lomma
Projektet avser nybyggnad av sportanläggning med bl.a paddelhall, gym, klättervägg , r 3 st restauranger för snabbmat. m.m. Yta: ca 3500 m2.
Nybyggnad av ersättningsbyggnad i Lomma
Avser nybyggnad av en ersättningsbyggnad vid Bjärehovskolan i Lomma.
Nybyggnad av kedjehus i Lomma
Avser nybyggnad av 12 kedjehus i 2 plan. Yta: ca 150 m2/hus.
Nybyggnad av vandrarhem och konferenslokal i Lomma
Avser nybyggnad av 20 mindre rum i två våningsplan samt konferenslokal i vindsplan.
Nybyggnad av radhus i Lomma
Avser nybyggnad av radhus med 7 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Nybyggnad av stugby i Lomma, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av 26 st stugor i prefab med kök och självhushåll. Yta: 26 m2/stuga.
Nybyggnad av butik och lager i Borgeby, Lomma
Projektet avser nybyggnad av butik och lager. Avser ett markområde på 1770 m2.
Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av bilhall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av bilhall med rekond. Markyta: 6000 m2.
Nybyggnad av produktionslokal i Lomma
Planer finns för nybyggnad av produktionslokal/lager. Markyta: 6000 m2.
Nybyggnad av en idrottshall i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2019/2020.
Ny gångbro i Lomma
Projektet avser ny gångbro vid Nians verksamhetsområde. Eventuellt kommer projektet att ingå under exploateringsarbeten vid Nians verksamhetsområde som ingår under projektnummer 1313161.
Anläggande av g/c-väg samt va-arbeten i Lomma
Avser anläggande av gång-och cykelväg samt va-arbeten i Lomma.
Nybyggnad av stugby i Lomma, etapp 1
Avser ca 10 stugor i prefab med kök och självhushåll. Yta; 26 m2/stuga.
Nybyggnad av gym i Lomma.
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av hall för gymanläggning. Markyta: 3000 m2.
Anläggande av nytt torg i Lomma
Planer finns för nytt torg.
Upprustning av Lomma Centrum.
Upptaget ur investeringsbudget.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Lomma
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av gångbro i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2019.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Lomma
Ansökan om bygglov för upplag och mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked till enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Lomma
Ansökan om rivningslov samt bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov - bodar.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bod/skyltcontainer under byggtiden 181107-190625.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2019-10-01 för byggetablering (manskapsbod).
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om bodetablering samt upplag av material.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för byte av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för bytr av nätstation.
Nybyggnad av plank i Lomma
Ansökan om bygglov för mur/plank för enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: