Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder samt flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av 24 stycken enfamiljshus samt flerbostadshus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter i 3 huskroppar i 4 plan.-bostadsrätter. Eventuellt kommer det att ingå garage under mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bilhall och verkstad
Planer finns för nybyggnad av bilhall och verkstad på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Ny- eller ombyggnad till trygghetsboende i Landskrona
Ny och ombyggnad av trygghetsboende. Omfattar nybyggnad av 4 huskroppar + den befintliga byggnaden som ska renoveras, avser nybyggnad av 21 lägenheter. De olika huskropparna kommer vara från 1 planvåning till 2 våningar.
Nybyggnad av kontor, verkstad samt lager i Landskrona
Avser nybyggnad av kontor, verkstad samt lager på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av ca 13 bostäder i form av par- och radhus samt fristående villor. Fast-beteckning bl.a Borstahusen 1:1,Sandbanken 1-4, Sanddynen 2-5.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av stall mm i Landskrona
Avser ny stallbyggnad, ny gödselplatta samt tank för omhändertagande av spolvatten från stallbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Del av borstahusen 1:1, morgondoppet hus 1, avser nybyggnad av 7 radhus,.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av butik och frisersalong i Landskrona
Projektet avser moduler för butik- och frisersalongverksamhet.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Asmundtorp 29:113, smedvångsgården 40, detta avser för nybyggnad av parhus samt 2 st förråd.
Exploateringsarbeten samt fördröjningsdamm i industriområde i Landskrona
Avser byggnation av gata Företagsvägen ca 448 m samt 152 m gång- och cykelväg. Nybyggnad av fördröjningsdamm, va-, belysnings- och ledningsarbeten.
Konsulttjänst byggledning och projektering för sluttäckning av deponi
Avser konsulttjänster, byggledning och projektering för sluttäckning av deponi.
Nybyggnad av elstation i Landskrona
Avser uppförande av en prefabricerad mottagningsstationsbyggnad med transformator 11/0,420 kV hög- och lågspänningsställverk.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Pilängen 1, pilängsrundeln, ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 stycken radhus med 24 lägenheter samt förråd och plank.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Lundåkra 2:8, stuverigatan 43, ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nya offentliga toaletter i Landskrona
Avser uppförande av 2 st kompletta offentliga toaletter med grundläggning inkl inkoppling samt kompletta handlingar för byggnaderna vid Teatern, Järnvägsgatan 2 och Kasernplan, Kavallerigatan 8-4.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus samt förråd Sandslottet 1,2,3,4,Sandstranden 4,Sandstranden 5.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Nybyggnad av lagerhall
Nybyggnad av stugby i Landskrona
Hilleshög 1:13, ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av 3 st byggnader med rum för uthyrning.
Nybyggnad av bensinstation i Landskrona
Norra möinge 22:1, årupsvägen 150, ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Vevstaken 18, stuverigatan 3a, ansökan om rivningslov för befintlig byggnad och bygglov för nybyggnad av oisolerad lagerhall för förvaring av fritidsbåtar.
Nybyggnad av belysningsmast i Landskrona
Vevstaken 9, stuverigatan 19 - ansökan om bygglov för materialupplag med mur indelning samt fyra belysningsmaster.
Nybyggnad av belysningsmast i Landskrona
Vårärten 2, väpplingvägen 1, ansökan om bygglov för montage av 4 st belysningsstolpar.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Örstorp 1:2, örstorpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Karlslund 1:1, stenorsvägen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-04-15 t.o.m. 2021-04-15 för uppförande av tillfälliga parkeringar.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Läroverket 2, citadellstaden 1:1, dammhagsparken, ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2024-05-01 för skolpaviljonger i två våningar.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Norra möinge 19:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Norra möinge 20:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Asmundtorp 10:9, norra rönnebergavägen 139, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Annelöv 18:13, ingeborgs väg 5, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för ny anläggning för elektronisk kommunikation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Borstahusen 1:1, erikstorpsvägen, ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggning av parkering fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2019-10-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Bronsängen 3, idrottsvägen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-04-15 t.o.m. 2021-04-15 för uppförande av tillfälliga parkeringar.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Citadellstaden 1:1, räddningsbryggan östra nyhamnskajen, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Råga hörstad 2:9 - ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Råga hörstad 6:14, rosengårdsvägen 105 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 1:19, ettvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 1:6, ettvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 11:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 12:7, norra rönnebergavägen 185, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 14:7, rönneberga backe 287, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 3:26, rönneberga backe 255, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 6:1, åsvägen 5b, ansökan om bygglov för transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 9:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Saxtorp 11:2, barsebäcksvägen 361, mobiltelestation- fackverkstorn 42 m med prefabricerad teknikbod invid.
Nybyggnad av plank i Landskrona
Saxtorp 5:55, annorlundavägen 13, ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 68:9, sålundavägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 8:12 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av butik i Landskrona
Silverängen 2, silvergården 2, ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2024-04-01 för nybyggnation av butik och salong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: