Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, skola, förskola mm på Karlslund i Landskronoa
Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av Karlslundsområdet i Landskrona som ska ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat omfatta utveckling av nya bostadskvarter som kan röra sig om ca 1000 bostäder under en flerårsperiod. Ett torgstråk med läge för handel och kultur, en ny skola för årskurs F-6 samt en ny förskola. Tanken är att Hemsö ska äga fastigheterna som ska inrymma samhällsservice.
Nybyggnad av kontor, bostäder och handel m.mi Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lokaler för kontor, handel samt bostäder. Yta: 18500 m2. I projektet ingår även parkeringshus med yta på 4000 m2. Avser 1 sammanhängande huskropp i i 4-15 våningsplan. Pålningsarbeten.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Planer i tidigt skede som omfattar att bygga uppemot 140 bostäder och evt. en förskola.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser nybyggnad a 45 lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor. ( Fast-beteckning bl.a Borstahusen 1:1,Sandbanken 1-4, Sanddynen 2-5)
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Häljarp
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser r nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Härslöv
Avser nybyggnad av bostäder. 3 alternativ finns: 1: 29 st friliggande villor 2: 26 villor + 1 radhus 3: 23 villor + 2 radhus. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av förskola i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver.I projektet ingår även rivning av två st skolbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter som omfattar: Hus A: 2-planshus (4 lgh) Hus B: Flerbostadshus, 4 våningar (15 lgh) Hus C: 2-planshus (4 lgh) Hus D: Kedjehus (5 lgh) Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Örja 30:2 del av, kanotisten, örjaleden - Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Anläggande av bussgata i Landskrona
Projektet avser ombyggnad/nybyggnad av bussgata, GC-väg, VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Objektet är beläget i östra Landskrona, från handelsområdet vid Österleden till stationsområdet.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Landskrona
Saxtorp 10:46 och 10:35 , ansökan om bygglov för ny skatepark.
Nybyggnad laddstolpar i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 39 stolpar i Landskrona.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av stålhall på 640 kvm.
Ombyggnad av gata till g/c-väg i Landskrona
Avser ombyggnad del av Ringvägen till gång- och cykelväg.
Ombyggnad av markytor i anslutning till teater i Landskrona
Projektet avser att bygga om markytor i anslutning till Landskrona teater. Tanken är att bygga om från grusytor till plattsättning. Objektets läge: Järnvägsgatan/Östergatan
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Asmundtorp 29:113, smedvångsgården 40, ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus samt 2 st förråd.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Lundåkra 2:8, stuverigatan 43, ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Häljarp 18:2, häljenäsvägen - ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 st flerbostadshus med 35 lägenheter, 2 miljöhus och 1 garagebyggnad samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Säbyholm 1:15, ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Tofta 14:18, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Vitsippan 13, 14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 15:4, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Saxtorp 15:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 2:13, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 73:3, någerlundavägen 21 a ansökan om nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, skiftesvägen 18 - anmälan om anläggning av vattencistern på sjukhusområdet.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Stenen 9, andra tvärgatan 49, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Landskrona
Stenen 9, andra tvärgatan 61, ansökan om bygglov för uppförande av cistern för miljödiesel.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Salvian 2, svaneholmsgatan 10, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Sandvången 27, sandvångsparken 6, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus samt cykelförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Häljarp 18:3, häljenäsvägen - ansökan om bygglov för ny placering av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Lundåkra 6:1, dockgatan, ansökan om bygglov för nybyggnad av tält för parkering av bilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Karslund 1:1 ansökan om bygglov för att avhjälpa parkeringsproblematik genom att bygga parkering i befintlig del av vägområde.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Annelöv 5:12, gisslebergavägen 145, ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Bollspelaren 10, örjalden 16, ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Citadellstaden 1:1, järvgatan, ansökan om bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Häljarp 12:1, tångvägen, östergången, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Häljarp 12:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: