Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, skola, förskola mm på Karlslund i Landskronoa
Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av Karlslundsområdet i Landskrona som ska ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat omfatta utveckling av nya bostadskvarter som kan röra sig om ca 1000 bostäder under en flerårsperiod. Ett torgstråk med läge för handel och kultur, en ny skola för årskurs F-6 samt en ny förskola. Tanken är att Hemsö ska äga fastigheterna som ska inrymma samhällsservice.
Nybyggnad av kontor, bostäder och handel m.mi Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 1 huskropp inrymmande lokaler för kontor, handel samt bostäder. Yta: 18500 m2. I projektet ingår även parkeringshus med yta på 4000 m2. Avser 1 sammanhängande huskropp i i 4-15 våningsplan. Pålningsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Borstahusen, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 99 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av produktionslokal och kontor i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande produktionslokal samt kontor med en yta på 2500 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Häljarp
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser r nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av ca 30-tal lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor. ( Fast-beteckning bl.a Borstahusen 1:1,Sandbanken 1-4, Sanddynen 2-5)
Nybyggnad av förskola i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver.I projektet ingår även rivning av två st skolbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nybyggnad av idrottscenter på Karlslund i Landskronoa
Man undersöker möjligheten att utveckla idrotts- och rekreationsområdet i Karlslund tillsammans med Serneke Projektstyrning AB. Enligt en avsiktsförklaring är Sernekes plan att uppföra ett nytt idrottscenter för många olika sporter, ev ett äventyrsbad m.m.
Nybyggnad av bostäder i Norrestad, Landskrona
Planer finns för nybyggnad av 24 stycken radhus på Pilängsrunden.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter som omfattar: Hus A: 2-planshus (4 lgh) Hus B: Flerbostadshus, 4 våningar (15 lgh) Hus C: 2-planshus (4 lgh) Hus D: Kedjehus (5 lgh) Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast 2020. Avser fortsatt nybyggnad av gathus som omfattar ca 15 lägenheter.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Anläggande av bussgata i Landskrona
Projektet avser ombyggnad/nybyggnad av bussgata, GC-väg, VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Objektet är beläget i östra Landskrona, från handelsområdet vid Österleden till stationsområdet.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Del av borstahusen 1:1, morgondoppet hus 1, avser nybyggnad av 7 radhus,.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Asmundtorp 29:113, smedvångsgården 40, detta avser för nybyggnad av parhus samt 2 st förråd.
Ombyggnad av gata till g/c-väg i Landskrona
Avser ombyggnad del av Ringvägen till gång- och cykelväg.
Ombyggnad av markytor i anslutning till teater i Landskrona
Projektet avser att bygga om markytor i anslutning till Landskrona teater. Tanken är att bygga om från grusytor till plattsättning. Objektets läge: Järnvägsgatan/Östergatan
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Lundåkra 2:8, stuverigatan 43, ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor.
Nya offentliga toaletter i Landskrona
Avser uppförande av 2 st kompletta offentliga toaletter med grundläggning inkl inkoppling samt kompletta handlingar för byggnaderna vid Teatern, Järnvägsgatan 2 och Kasernplan, Kavallerigatan 8-4.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Säbyholm 1:15, ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Tofta 14:18, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Vitsippan 20, vitsippegården, anmälan enligt attefall gällande nybyggnad av komplementbyggnad på 25 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Örstorp 1:2, örstorpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk i Landskrona
Reningsverket 6, förrådsgatan 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk för elinstallationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 1:19, ettvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 1:6, ettvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 11:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 9:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Salvian 2, svaneholmsgatan 10, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Sandvången 27, sandvångsparken 6, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus samt cykelförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 15:4, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Saxtorp 15:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 2:13, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 73:3, någerlundavägen 21 a ansökan om nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Landskrona
Stenen 9, andra tvärgatan 61, ansökan om bygglov för uppförande av cistern för miljödiesel.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Borstahusen 1:1, exercisgatan 60 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-03-01 t.o.m. 2023-04-26 för uppställning av en skolpaviljong ovanpå den befintliga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Citadellstaden 1:1, järvgatan, ansökan om bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Citadellstaden 1:1, räddningsbryggan östra nyhamnskajen, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Häljarp 12:1, tångvägen, östergången, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Häljarp 12:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Norra möinge 19:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Norra möinge 20:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Karslund 1:1 ansökan om bygglov för att avhjälpa parkeringsproblematik genom att bygga parkering i befintlig del av vägområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: