Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionslokal och kontor i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande produktionslokal samt kontor med en yta på 2500 m2.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av ca 13 bostäder i form av par- och radhus samt fristående villor. Fast-beteckning bl.a Borstahusen 1:1,Sandbanken 1-4, Sanddynen 2-5.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av villor.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Del av borstahusen 1:1, morgondoppet hus 1, avser nybyggnad av 7 radhus,.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Asmundtorp 29:113, smedvångsgården 40, detta avser för nybyggnad av parhus samt 2 st förråd.
Exploateringsarbeten samt fördröjningsdamm i industriområde i Landskrona
Avser byggnation av gata Företagsvägen ca 448 m samt 152 m gång- och cykelväg. Nybyggnad av fördröjningsdamm, va-, belysnings- och ledningsarbeten.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Lundåkra 2:8, stuverigatan 43, ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor.
Nya offentliga toaletter i Landskrona
Avser uppförande av 2 st kompletta offentliga toaletter med grundläggning inkl inkoppling samt kompletta handlingar för byggnaderna vid Teatern, Järnvägsgatan 2 och Kasernplan, Kavallerigatan 8-4.
Nybyggnad av stugby i Landskrona
Hilleshög 1:13, ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av 3 st byggnader med rum för uthyrning.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Vevstaken 18, stuverigatan 3a, ansökan om rivningslov för befintlig byggnad och bygglov för nybyggnad av oisolerad lagerhall för förvaring av fritidsbåtar.
Nybyggnad av belysningsmast i Landskrona
Vevstaken 9, stuverigatan 19 - ansökan om bygglov för materialupplag med mur indelning samt fyra belysningsmaster.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Vitsippan 20, vitsippegården, anmälan enligt attefall gällande nybyggnad av komplementbyggnad på 25 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Örstorp 1:2, örstorpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Läroverket 2, citadellstaden 1:1, dammhagsparken, ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2024-05-01 för skolpaviljonger i två våningar.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Norra möinge 19:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Norra möinge 20:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Asmundtorp 10:9, norra rönnebergavägen 139, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Karlslund 1:1, stenorsvägen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-04-15 t.o.m. 2021-04-15 för uppförande av tillfälliga parkeringar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Borstahusen 1:1, erikstorpsvägen, ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggning av parkering fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2019-10-01.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Borstahusen 1:1, exercisgatan 60 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-03-01 t.o.m. 2023-04-26 för uppställning av en skolpaviljong ovanpå den befintliga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Bronsängen 3, idrottsvägen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-04-15 t.o.m. 2021-04-15 för uppförande av tillfälliga parkeringar.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Citadellstaden 1:1, räddningsbryggan östra nyhamnskajen, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av ställverk i Landskrona
Reningsverket 6, förrådsgatan 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk för elinstallationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 1:19, ettvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 1:6, ettvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 11:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 12:7, norra rönnebergavägen 185, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 14:7, rönneberga backe 287, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 3:26, rönneberga backe 255, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 6:1, åsvägen 5b, ansökan om bygglov för transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 9:1, tågarpsvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Saxtorp 11:2, barsebäcksvägen 361, mobiltelestation- fackverkstorn 42 m med prefabricerad teknikbod invid.
Nybyggnad av plank i Landskrona
Saxtorp 5:55, annorlundavägen 13, ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 68:9, sålundavägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av butik i Landskrona
Silverängen 2, silvergården 2, ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2024-04-01 för nybyggnation av butik och salong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: