Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder samt flerbostadshus
Planer finns för nybyggnad av 24 stycken enfamiljshus samt flerbostadshus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på lägerplatsen i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 42 lägenheter i 3 huskroppar i 4 plan.-bostadsrätter. Eventuellt kommer det att ingå garage under mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor, verkstad samt lager i Landskrona
Avser nybyggnad av kontor, verkstad samt lager på verksamhetsområdet Kronan i Landskrona.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av stall mm i Landskrona
Avser ny stallbyggnad, ny gödselplatta samt tank för omhändertagande av spolvatten från stallbyggnad.
Anläggande av bussgata i Landskrona
Projektet avser ombyggnad/nybyggnad av bussgata, GC-väg, VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Objektet är beläget i östra Landskrona, från handelsområdet vid Österleden till stationsområdet.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av kontor med öppen planlösning på ca 160 kvm.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Landskrona
Saxtorp 10:46 och 10:35 , ansökan om bygglov för ny skatepark.
Generalkonsult för projektering i Landskrona
Projektet omfattar att som generalkonsult projektera en ombyggnad av flerbostadshus utan kvarboende, inom de visioner och mål som sätts upp av beställaren.
Nybyggnad av butik och frisersalong i Landskrona
Projektet avser moduler för butik- och frisersalongverksamhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Landskrona
Asmundtorp 29:113, smedvångsgården 40, detta avser för nybyggnad av parhus samt 2 st förråd.
Konsulttjänst byggledning och projektering för sluttäckning av deponi
Avser konsulttjänster, byggledning och projektering för sluttäckning av deponi.
Nybyggnad av elstation i Landskrona
Avser uppförande av en prefabricerad mottagningsstationsbyggnad med transformator 11/0,420 kV hög- och lågspänningsställverk.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Pilängen 1, pilängsrundeln, ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 stycken radhus med 24 lägenheter samt förråd och plank.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av grupphus i Landskrona
Annelöv 40:2, krutvägen 50 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 stycken enbostadshus.
Nybyggnad av vandrarhem i Landskrona
Hilleshög 1:13, rosenhällsvägen 40 - ansökan om bygglov avseende nybyggnad av en länga med 20 st övernattingsrum (bed & breakfast) .
Nybyggnad av vårdbostad i Landskrona
Jäntan 2, östergatan, rådmansgatan, regeringsgatan - ansökan om bygglov för nybyggnad av vårdboende, flerfamiljshus, p-hus, handel och kontor.
Nybyggnad av bensinstation i Landskrona
Norra möinge 22:1, årupsvägen 150, ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Nybyggnad av lagerhall
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Råga hörstad 2:9 - ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Råga hörstad 6:14, rosengårdsvägen 105 - ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Rönneberga 6:1, åsvägen 5b, ansökan om bygglov för transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 8:12 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Landskrona
Tallriken 8, malmgatan 4 - ansökan om bygglov för ny mur, Tallriken 8, malmgatan 4 - ansökan om marklov för asfaltering av del av gårdsplan Tallriken 8.
Nybyggnad av belysningsmast i Landskrona
Vevstaken 9, stuverigatan 19 - ansökan om bygglov för materialupplag med mur indelning samt fyra belysningsmaster.
Nybyggnad av belysningsmast i Landskrona
Vårärten 2, väpplingvägen 1, ansökan om bygglov för montage av 4 st belysningsstolpar.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Borstahusen 1:1 - ansökan om bygglov för ny anläggning för elektronisk kommunikation.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Gjörloff 2, gjörloffsgatan 126, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus samt parkering.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Läroverket 2, citadellstaden 1:1, dammhagsparken, ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2024-05-01 för skolpaviljonger i två våningar.
Nybyggnad av bastu i Landskrona
Nedra glumslöv 5:69, heimdalsgatan 29 - ansökan om bygglov för uppförande av bastu samt nya staket och grindar.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 8:2, johan pers väg 22 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation om 6,2 kvm.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Neptun 20, ödmanssonsgatan 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Annelöv 18:13, ingeborgs väg 5, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: