Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, skola, förskola mm på Karlslund i Landskronoa
Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av Karlslundsområdet i Landskrona som ska ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat omfatta utveckling av nya bostadskvarter som kan röra sig om ca 1000 bostäder under en flerårsperiod. Ett torgstråk med läge för handel och kultur, en ny skola för årskurs F-6 samt en ny förskola. Tanken är att Hemsö ska äga fastigheterna som ska inrymma samhällsservice.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser nybyggnad a 45 lägenheter som omfattar flerbostadshus, parhus och villor. ( Fast-beteckning bl.a Borstahusen 1:1,Sandbanken 1-4, Sanddynen 2-5)
Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.
Nybyggnad av seniorbostäder i Landskrona
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Häljarp
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser r nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Ny- eller ombyggnad till trygghetsboende i Landskrona
Diskussioner pågår angående att utveckla församlingshemmet i Glumslöv till ca 20-tal bostäder för trygghetsboende. Igångsättning tidigast 2020.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nyb av industriomr för industri/verkstad i Landskrona
Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig. Omfattar en markområde på 25000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Uppförande v 19 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av bostäder ii Asmundtorp, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter som omfattar: Hus A: 2-planshus (4 lgh) Hus B: Flerbostadshus, 4 våningar (15 lgh) Hus C: 2-planshus (4 lgh) Hus D: Kedjehus (5 lgh) Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Exploateringsarbeten för bostäder i Landskrona
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 19 st lägenheter.
Anläggande av bussgata i Landskrona
Projektet avser ombyggnad/nybyggnad av bussgata, GC-väg, VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Objektet är beläget i östra Landskrona, från handelsområdet vid Österleden till stationsområdet.
Nybyggnad av hamnkontor i Landskrona
Avser nybyggnad av mindre kontor i Lundåkrahamnen.
Nybyggnad av industrihus i Landskrona
Avser nybyggnad av stålhall på 640 kvm.
Nybyggnad lappstolpar i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 39 stolpar i Landskrona.
Ombyggnad av markytor i anslutning till teater i Landskrona
Projektet avser att bygga om markytor i anslutning till Landskrona teater. Tanken är att bygga om från grusytor till plattsättning. Objektets läge: Järnvägsgatan/Östergatan
Ombyggnad av gata till g/c-väg i Landskrona
Avser ombyggnad del av Ringvägen till gång- och cykelväg.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Häljarp 18:2, häljenäsvägen - ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 st flerbostadshus med 35 lägenheter, 2 miljöhus och 1 garagebyggnad samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Örja 30:2 del av, kanotisten, örjaleden - ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Uppsättning av två förråd för industrigas.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Vitsippan 13, 14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Häljarp 18:3, häljenäsvägen - ansökan om bygglov för ny placering av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Cylindern 5, faktorigatan 7 - ansökan om bygglov för ny tälthall.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Annelöv 5:12, gisslebergavägen 145, ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Bollspelaren 10, örjalden 16, ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av belysningsmast i Landskrona
Bollspelaren 14, företagsvägen 4 - ansökan om bygglov för montering av 4 st belysningsmaster.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Borstahusen 1:1, rikstorpsvägen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2018-06-08 t.o.m. 2018-10-01 för ny parkringsplats för badgäster.
Nybyggnad av cistern i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, skiftesvägen 18 - anmälan om anläggning av vattencistern på sjukhusområdet.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Stenen 9, andra tvärgatan 49, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Tillfällig uppställning av prefabriserad bod i fem år.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Häljarp 16:1, häljenäsvägen 12-16, ansökan om bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Lundåkra 6:1, dockgatan, ansökan om bygglov för nybyggnad av tält för parkering av bilar.
Anläggande av damm vid Tottarp, Landskrona
En damm om 0,5 ha skall anläggas på åkermark vid Tottarp väster om Staffanstorp. Schaktmassorna uppgår till 6000 m3 varav 2000 m3 avser matjordsavbaning på fyllandsytor och 4000 m3 avser schakt av damm. I entreprenaden ingår även rivning av en 50 m betongkulvert och anläggning av ett lika långt öppet dike. En regleringsbrunn 1000 mm skall anläggas i dammens utlopp. En rörledning 6 m 250 mm skall läggas från dammen till utloppsbrunnen. En rörledning 40 m 160 mm skall läggas från befintlig dränering till dammen. En trumma för överfart 6 m 400 mm skall läggas vid dammens inlopp. Rörmynningar och trumma skall erosionsskyddas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: