Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förgasningsanläggning i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avvaktar utredning om fosilfri fordonstrafik.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona, etapp 2
Detaljplanearbetet påbörjas nu. Projektet avser fortsatt nybyggnad av ca 400 bostäder i blandad bebyggelse. Projektet kommer att etappindelas. Byggstart tidigast 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av 33 lägenheter (2 hus kroppar: Hus A/18lgh & Hus B/15lgh).
Nybyggnad av logistikhall med kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av logistikhall med kontor samt parkering i Kronans företagspark, nära trafikplats Landskrona södra och motorvägen. Lagret beräknas tas i drift augusti 2020.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Planer i tidigt skede som omfattar att bygga uppemot 140 bostäder och evt. en förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet omfattar att som generalkonsult projektera en ombyggnad av flerbostadshus utan kvarboende, inom de visioner och mål som sätts upp av beställaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Glumslöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av 33 lägenheter i 3 huskroppar ( 11 lägenheter i vardera huskropp) , 3 och 4 våningar. Bostadsrätter.
Nybyggnad av affärshus, i Landskrona
Avser nybyggnad av affärshus, gym, 4 stycken butiker och parkering.
Nybyggnad av marklägenheter i Landskrona, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 30 marklägenheter -bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av ca 13 bostäder i form av par- och radhus samt fristående villor. Fast-beteckning bl.a Borstahusen 1:1,Sandbanken 1-4, Sanddynen 2-5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen, ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus med 33 stycken lägenheter samt anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av radhus i Landskrona
Avser nybyggnad av 4 stycken radhus med 24 lägenheter samt förråd och plank.
Nybyggnad av bostäder på Borstahusen i Landskrona
Avser nybyggnad av 17 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Nybyggnad av 7-sammanbyggda exklusiva villor. Byggherrarna är 7 privatpersoner.
Nybyggnad av vandrarhem i Landskrona
Avser nybyggnad av en länga med 20 st övernattingsrum (bed & breakfast) .
Nybyggnad av villor i Landskrona
Avser passiva hus, 7 stycken. Kommer även bli flerbostadshus, där omfattning saknas.
Nybyggnad av villor i Landskrona
Planer finns för nybyggnad av villor.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Annelöv 40:2, krutvägen 50 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 stycken enbostadshus.
Konsulttjänst byggledning och projektering för sluttäckning av deponi
Avser geosynteter och svetsning för sluttäckning av deponi.
Nybyggnad av enbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av elstation i Landskrona
Avser uppförande av en prefabricerad mottagningsstationsbyggnad med transformator 11/0,420 kV hög- och lågspänningsställverk.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Mården 6, järvgatan 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av lager.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Avser nybyggnad av lager och ett kontor.
Nybyggnad av sophus i Landskrona
Gjörloff 2, gjörloffsgatan 126, ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus samt parkering.
Nybyggnad av förråd i Landskrona
Hirdmannen 1, ålabodsvägen - ansökan om bygglov för nytt förråd till skolans lekplatsutrustning.
Nybyggnad av bastu i Landskrona
Nedra glumslöv 5:69, heimdalsgatan 29 - ansökan om bygglov för uppförande av bastu samt nya staket och grindar.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 8:2, johan pers väg 22 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation om 6,2 kvm.
Nybyggnad av lager i Landskrona
Illern 7, bävergatan 7-9, ansökan om tillfälligt bygglov för uppställning av tältbyggnad.
Nybyggnad av mur i Landskrona
Tallriken 8, malmgatan 4 - ansökan om bygglov för ny mur, Tallriken 8, malmgatan 4 - ansökan om marklov för asfaltering av del av gårdsplan Tallriken 8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: