Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Vilket inkluderar plats för simsport, motion, nöje och rekreation.
Nybyggnad av grundskola i Åhus
Avser nybyggnad av en f-6 skola för 710 elever och ny skolidrottshall samt om- och tillbyggnad av tillagningskök. Tomtarea 50000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. 33 radhuslägenheter och 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Hästtorget i Kristianstad
Avser nybyggnad flerbostadshus i 12 våningar med 76 lägenheter, på bottenplanen kommer det finnas två lokaler för kommersiella verksamheter Objektets läge: intill Galleria Boulevard i centrala Kristianstad.
Ny-till och ombyggnad av F-6 skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus som består av 2 punkthus med 76 lägenheter samt 2 våningar där det ska även ingå 2 lokaler. BOA yta är 5892.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Avser nybyggnad av särskilt boende/demensboende, 36 lägenheter samt expedition, tvättstuga, kök och samvarorum. Identiskt med vård- och omsorgsboendet i Åhus, projekt 930588. Igångsättning är ej fastställd.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskolan Gamlegårdsskolan och sedan nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för totalt 144 barn samt samlingslokal för dagverksamhet för äldre. Rivningen av den befintliga skolan ligger inom denna entreprenad. Arbeten med mark och utemiljö kommer att ske etappvis, då delar av området inte blir tillgängliga förrän den nya förskolan är färdigställd. I samband med nybyggnationen uppförs 2 st. skyddsrum som skall vara placerade i en källarvåning på den nya förskolan. Även nybyggnad av tillagningskök som förutom att serva förskolan med mat även ska laga mat till ett äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 54 lägenheter hyresrätt (och ägarlägenheter) Bostadsstorlek: 2,3,5:or. 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av 33 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar samt 18 hotellägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 3st radhus samt 18 st kedjehus i bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 20 st marklägenheter i bostadsrättsform. Området är vid planeternas område i Vä, Kristianstads kommun.
Nybyggnad av konceptförskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av konceptförskola med 8 avdelningar. Skolan är belägen på Näsby med adress Tvedegårdsvägen. Verksamheten finns idag i befintliga lokaler som ska rivas och befintliga paviljonger som ska avvecklas. BTA nybyggnad: 2249 m2 Total tomtarea: 9300 m2
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Ny-och ombyggnad av krematorium i Kristianstad
Planerat projekt med byggstart under våren 2020. Avser ny-och ombyggnad av krematorium i Kristianstad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Avser nybyggnad av återvinningcentral med förråd och servicebyggnad. Huvuddel 1, ny kaj av betong: 1133190.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 22 bostäder i form av radhus och kedjehus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder, 12 st lägenheter. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1546048.
Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö
Nybyggnad av 13 marklägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st marklägenheter samt avstyckning av tomt, Ombyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad Öllsjö 60:1.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industrihotell.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Tollarp, Kristianstad.
Avser nybyggnad av 12 st hyreslägenheter som alla ska ha helkaklade badrum, klinkers, parkettgolv, tvättmaskin och torktumlare samt inglasade balkonger. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1518588 .
Ny skyddsvall i Kristianstad etapp 1
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen
Nybyggnad av betongkaj till återvinningscentral i Kristianstad
Avser nybyggnad av en betongkaj till en ny återvinningscentral inom Ängamöllans industriområde. Huvuddel 2, markarbeten samt huskropp och bod: 1558126
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med förråd.
Ny luftledning i Tollarp
Ny 50kV luftledning in till Tollarp, cirka sju kilometer (tillstånd ej klara).
Nybyggnad av restaurang i Kristianstad
Nybyggnad av restaurang.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med ca 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nytt industriområde, Ängamöllan.
Nybyggnad av lantbruksbyggnad i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av lantbruksbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av två parhus samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontorsbyggnad om ca 200 kvm samt rivning av bef. byggnad. För ytterligare information vänligen kontakta inkopplade företag.
Nybyggnad av cykelgarage i centrala Kristianstad
Avser nybyggnad av cykelgarage med plats för 100 cyklar vid centralstationen. Till cykelgaraget ska ett passersystem som kan kommunicera med allmänna bank-, rese- och kreditkort installeras.
Nybyggnad av automatstation i Kristianstad
Nybyggnad av LNG tankstation.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miljöhus/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation- flytt av bef.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus och carport samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus samt plank samt nybyggnad av enbostadshus på Flintlåset 4.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av parkeringsplatser samt nytt sopområde i flerbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av parkering i Kristianstad
Ny bilelsanläggning på bef. bensinstation.
Nybyggnad av servering i Kristianstad
Nybyggnad av servering/utekök.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av sophus vid flerbostadshus.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av toalett samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av carport i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för carport t.om 2022-09-01.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för lagertält t o m 2029-05-13.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för skolmoduler t.o.m 2022-10-30.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong t.om 2024-06-31.
Nybyggnad av barack i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av bodar samt anordnande av parkeringsplats 2022-07-31.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Uppsättning av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: