Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av polishus, rättscentrum i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av ett rättscentrum för rättsvårdande myndigheter, avser lokaler för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, och planeras omfatta kontorsytor, träningsytor, arrester samt garage. Byggnaden planeras att uppföras i 6 våningar och källarplan, total BTA om ca 15 000 kvm ovan mark och ca 7 400 kvm under mark (källarplan). Området ligger vid bangårdsområdet strax norr om Kristianstads centralstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt ca 270-300 lägenheter, en samlingslokal, ett par lokaler, ett parkeringshus samt en ny större park ("Engelska parken"). Flerbostadshusen byggs i ytterkanterna av området och i mitten planeras för ett område med kullar och grönytor. Under parken byggs ett parkeringsgarage. Projektet kommer att bedrivas som en totalentreprenad med samverkansformen partnering och avses delas upp i 3 etapper.
Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Badhuset kommer att innehålla två 25-meters bassänger, tre varmbassänger, familjebad, hoppbassäng, vattenrutschbana, relaxavdelning, omklädningsrum och storkök. Badhuset beräknas stå klart sommaren 2022.
Nybyggnad av handelshus i Härlöv, Kristianstad
Avser ny handelsplats i Härlöv i Kristianstad. BTA ca 15 000 kvm.
Nybyggnad av högskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av högskola i centrala Kristianstad.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av byggvaruhus med en komplett hämtanläggning och en drive-in där allt material kommer finnas under tak. Det kommer också finnas en tillhörande logistiklösning för utleveranser. Den totala ytan uppgår till cirka 9 000 kvm.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskolan Gamlegårdsskolan och sedan nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för totalt 172 barn samt samlingslokal för dagverksamhet för äldre. Rivningen av den befintliga skolan ligger inom denna entreprenad. Arbeten med mark och utemiljö kommer att ske etappvis, då delar av området inte blir tillgängliga förrän den nya förskolan är färdigställd. I samband med nybyggnationen uppförs 2 st. skyddsrum som skall vara placerade i en källarvåning på den nya förskolan. Även nybyggnad av tillagningskök som förutom att serva förskolan med mat även ska laga mat till ett äldreboende. Byggnaden ska uppföras enligt miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser flerbostadshus i fyra våningar. totalt 48 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger. Huset har låg energiåtgång och på taket kommer solceller monteras för miljövänlig elproduktion. Adress: Södra Kaserngatan / Österlånggatan
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Avser nytt vård och omsorgsboende med ca 40 st lägenheter och samvarorum i Tollarp, Kristianstads kommun. Rivning av befintlig byggnad finns på projekt ID 1585917.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 25-30 st marklägenheter i bostadsrättsform. BTA ca 2700- 3300 kvm. Området är vid planeternas område i Vä, Kristianstads kommun.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 34 lägenheter i 5 huskroppar.
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammaslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontor och lagerhall i Kristianstad. BTA ca 2900 kvm. Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 19 st kedjehus i 2 våningar. BTA ca 2166.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av bostäder med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av servicebostäder i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av servicebostäder med 12 lägenheter, gemensamma utrymmen, gårdsbyggnad samt markarbeten innefattande bl.a. parkering. Adress: Korsningen Fru Marines väg och Torsebrovägen
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 14 st bostäder i form av parhus i Norra Åsum, Kristianstad.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus
Avser nybyggnad av 18st lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av lågreservoar Åhus
Avser nybyggnad av lågreservoar i Åhus. Denna entreprenad omfattar uppförande av ny lågreservoar inkluderande leverans, montage och driftsättning av maskin- och processteknisk utrustning, ny maskinbyggnad samt el-, styr- och reglerinstallation.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 12 st marklägenheter.
Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad
Avser att ansluta den samlade bebyggelsen i Ripa till kommunalt vatten och avlopp. Cirka 50 fastigheter.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av industriverksamhet. Områdets yta ca 12 000 kvm, byggherren har även en markreservation på ytterligare 5000 kvm Koriandern 2. Objektetsläge: Horna 3:12 Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på område Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på området Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 5800 kvm på området Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av enbostadshus väster om Skepparslöv i Kristianstad.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Tollarp, Kristianstad.
Avser nybyggnad av ett tvåvånings flerbostadshus med 8 lägenheter och ett hus med 4 marklägenheter som alla ska ha helkaklade badrum, klinkers, parkettgolv, tvättmaskin och torktumlare samt inglasade balkonger.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 5 st parhus på Vallörten 1, Vallörten 2 och Vallörten 3 i Osby.
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med ca 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industri och viss detaljhandel, Ängamöllan.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av 2 st parhus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Byggstart ej fastställd. Avvaktar beslut. Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av solcellspark i Kristianstad
Planer finns på en stor solcellspark utmed E22:an i Kristianstad.
Exploateringsområde inom Kv Bajonetten i Kristianstad
Avser anläggande av gator, gc-väg och va-ledningar inom Kv Bajonetten i Kristianstad.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Nybyggnad av idrottshall i Kristianstad
Avser nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av lantbruksbyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lantbruksbyggnad. 288 kvm, max höjd 4,5m.
Nybyggnad av padelarena i Kristianstad
Avser nybyggnad av padelarena.
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus med fyra lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Bygglov nybyggnad parhus plus förråd.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus på Laddstaken 1, Laddstaken 5, Laddstaken 6 samt Räfflan 2, Räfflan 3, Räfflan 4 och Laddstaken 7.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad - tillbyggnad Air Liquide.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
Nybyggnad av klubbstuga/omklädningsrum.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av fem transformatorstationer.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus och ateljé.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Nybyggnad av skärmtak (168m²).
Nybyggnad av cistern i Kristianstad
Nybyggnad av spritcistern och mur.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Uppsättning av plank vid enbostadshus.
Nybyggnad av staket i Kristianstad
Uppsättning av staket.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Bygglov för befintlig bod med tillbyggt skärmtak samt nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av 11 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av parkeringsplatser vid naturreservaret Heljestad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande parkeringsplatser vid naturreservatet Svartetorp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: