Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Näsby Kristianstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för 800 elever. Även särskola ska inrymmas. Anläggningen består av sju st byggnader som sammanbinds med kommunikationsytor. Två byggnader som innehåller grundskola är i två plan medan övriga är i ett plan. I en av byggnaderna finns ett storkök och i en annan finns en idrottshall och omklädningsavdelning med mått och utrustning för internationella tävlingar. I en tredje byggnad är särskolan lokaliserad.
Nybyggnad av grundskola i Åhus
Avser nybyggnad av en f-6 skola för 710 elever och ny skolidrottshall samt om och tillbyggnad av tillagningskök. Tomtarea 50000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 123 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar i 3-5 våningar. Kommer att delas upp i 3 etapper.
Nybyggnad av vårdboende och förskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av äldreboende (särskilt boende) med 60 platser fördelat på 6 avdelningar med en total yta på 3900 kvm. I bottenplanet planeras en förskola på en yta om cirka 500 kvm.
Ny-till och ombyggnad av skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Nybyggnad av marklägenheter etapp1 i Kristianstad
På Täppet i Åhus ska BoKlok bygga totalt 56 st lägenheter. Lägenheterna kommer att ha ett, två, tre och fyra rum med en yta på 31, 55, 72 respektive 85 kvm.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 8 avdelningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 50 enbostadshus. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 40 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av handelslokaler
Planer finns för nybyggnad av handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 22 radhus/kedjehus i bostadsrätt. Bostadsstorlek 126 kvm på två plan.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 4 avdelningar.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av parhus med 20 lägenheter i 10 st huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av bostäder norra Åsum, Kristianstad
Avser Start Living koncept med nybyggnad av tvåplansparhus om 20 bostäder. Bostäderna får samtliga en boarea på 107 m². Förråd, färdig trädgård, parkeringsplats och gemensamt miljöhus ingår i boendet.
Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 22st marklägenheter med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av Willy´s butik, Åhus.
Nybyggnad av konceptförskola i Kristianstad
Avser rivning av befintliga lokaler samt nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, förberedd för påbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus Kristianstad
Avser förtätning i centrala Åhus. nybyggnad av ca 16 lägenheter
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 17 stycken radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter, Sabo kombo. Planerad byggstart sommaren 2018.
Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö
Nybyggnad av 13 marklägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st marklägenheter samt avstyckning av tomt, Ombyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad Öllsjö 60:1.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av parhus. 12 st lägenheter i 6 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av bostäder med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av byggvaruhus.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin (projekt 1481491) samt en pumpstation under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av kedjehus i Kristianstad
Nybyggnad av 9 kedjehus.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor i anslutning till industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industrihotell.
Nybyggnad av gångbro i Kristianstad
Avser en gångbro över Härlövsängaleden.
Nybyggnad av parkanläggning mm i Kristianstad
Avser parkanläggning, anläggande av huvudgång och cykelstråk samt vändplatser vi Hammarhusvägen. Belysning kommer att utföras av sidoentreprenör.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Kristianstad
Exploateringsområdet, klassat som vattenskyddsområde, består av en yta naturmark beläget i Horna som planeras bli ett industriområde. Entreprenaden omfattar utbyggnad av gata (dock ej topp-beläggning) och VA samt trädfällning i mindre omfattning. VA innefattar vatten- och avloppsledningar inklusive serviser, avledning av dagvatten (självfall) från gata och fastigheter till öppna diken i allmän platsmark inom industriområdet. Vidare ingår i entreprenaden att förbereda för- och sätta fundament till belysningsstolpar. Utbyggnad av el, fiber och belysning kommer dock att utföras av sidoentreprenör under entreprenadtiden. Entreprenören har ansvaret för samordning.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lastvagnsverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokal och tillbyggnad av befintlig sådan.
Nybyggnad av helikopterhangar i Kristianstad
Nybyggnad av hangar och personalmoduler.
Nybyggnad av servicebostad i Kristianstad
Nybyggnad av servicebostäder.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, kontor och lager.
Nybyggnad av idrottsplats i Kristianstad
Anläggande av padelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av 470 parkeringsplatser.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av torrtoalett och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av två st brunnsöverbyggnader.
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
nybyggnad av samlingslokal- klubbstuga.
Nybyggnad av växthus i Kristianstad
Uppförande av växthus (medicinsk handelsträdgård).
Nybyggnad av mur i Kristianstad
Uppsättning av mur.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Uppsättning av plank runt uteplatser.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av mast i Kristianstad
Nybyggnad av mobilmast, 39m.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av cykelförråd samt 8 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av cistern i Kristianstad
Installation av cistern.
Nybyggnad av gäststuga i Kristianstad
nybyggnad av 3 gästhus för hotellverksamhet.
Nybyggnad av panncentral i Kristianstad
Nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
nybyggnad av kontor, affär.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: