Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av havsbaserade vindkraftverk i Hanöbukten
Ca 60-83 verk, storlek 300 MW. Navhöjd 80-100 meter. Rotordiameter: 107-130 meter. Maxhöjd 220 meter. Igångsättning tidigast 2019-2020.
Nybyggnad av grundskola i Åhus
Avser nybyggnad av en f-6 skola för 710 elever och ny skolidrottshall samt om och tillbyggnad av tillagningskök. Tomtarea 50000 kvm.
Nybyggnad av bostäder mm Kristianstad
Detaljplanearbetet beräknas starta 2016. Avser nybyggnad av ca 150 lägenheter samt förskola.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. 30 radhuslägenheter och 50 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, ca 200 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Hästtorget i Kristianstad
Igångsättning tidiagast Q2 2019. Avser nybyggnad flerbostadshus med 77 lägenheter. Objektets läge: Hästtorget i centrala Kristianstad.
Ny-till och ombyggnad av F-6 skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Nybyggnad av bostäder i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av fyra fyravåningshus med totalt 96 hyreslägenheter. Husen är baserade på loftgångslösning med inglasade balkonger. Projektet omfattar även markarbeten för att skapa en attraktiv utemiljö, med bland annat synligt dagvatten och gröna ytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser flerbostadshus i fyra våningar. totalt 48 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger. Adress: Södra Kaserngatan / Österlånggatan
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 54 lägenheter hyresrätt (och ägarlägenheter) Bostadsstorlek: 2,3,5:or. 6 våningar.
Nytt industriområde i Kristianstad
Nytt industriområde beläget i Horna. Antal tomter är ej fastställt.
Nybyggnad av blandad bebyggelse i Kristianstad
Planer finns på parhus/radhus/flerbostadshus. 300 bostäder.
Viltpassage väg 21 delen Kristianstad - Hässleholm
Viltpassage vid Ekeberg samt viltsäkring av väg 21 delen Vankiva-Önnestad.
Nybyggnad av konceptförskola i Kristianstad
Avser rivning av befintliga lokaler samt nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, förberedd för påbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av 33 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar samt 18 hotellägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av Willy´s butik, Åhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder utmed Gamla Vägen, Fjälkinge
Planer finns för nybyggnation av bostäder samt lokalgata i Fjälkinge, Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 3st radhus samt 18 st kedjehus i bostadsrätt.
Nybyggnad av handelshus i Härlöv
Avser industrimark för handel. Omfattar ca 45000 m2 markområde.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Tollarp
Fastighetsbildning pågår. Nybyggnad planeras av 1 gatuhus 2 våningar+vind, 1 stadsvilla 4 våningar, totalt 20-25 lägenheter samt ombyggnad nedre våning tidigare affärslokal till 4 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av parhus med 20 lägenheter i 10 st huskroppar i 2 plan.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av servicebostad i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av servicebostäder, 14-16 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt. Omfattning oklar.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496) under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av radhus i Åhus,Kristianstad
Avser nybyggnad av 17 stycken radhus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kristianstad
Avser nybyggnad av tre vindkraftverk.
Nybyggnad av anläggning för flytande narturgas i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokaler och gastank. Kommer eventuellt att etappindelas.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st marklägenheter samt avstyckning av tomt, Ombyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad Öllsjö 60:1.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin (projekt 1481491) samt en pumpstation under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av bostäder med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av parhus/kedjehus alternativt friliggande enbostadshus
Ny skyddsvall i Kristianstad etapp 1
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industrihotell.
Nybyggnad av förskola Östersrlöv i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2021. Avser avveckling av paviljonger.
Nybyggnad av gångbro i Kristianstad
Avser nybyggnad av gångbro över Härlövsängaleden.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av parkanläggning mm i Kristianstad
Avser parkanläggning, anläggande av huvudgång och cykelstråk samt vändplatser vi Hammarhusvägen. Belysning kommer att utföras av sidoentreprenör.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad samt därefter rivning av bef. betongfabrik.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, kontor och lager.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av 4 parhus med komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagertältbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miiljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstationn.
Nybyggnad av skidlift i Kristianstad
Nybyggnad av skidlift.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef. enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus-parhus.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av förråd och undercentral.
Nybyggnad av garage i Kristianstad
Nybyggnad av garage, förråd samt rivning av bef. skjul.
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av silo i Kristianstad
Återuppbyggnad av silo efter brand.
Nybyggnad av mur i Kristianstad
Uppsättning av mur.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Uppsättning av plank runt uteplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för pendlarparkering.
Nybyggnad av barack i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov uppställning av 2 kontorsbodar.
Nybyggnad av busshållplats i Kristianstad
Anläggande av hållplatsområde och nybyggnad av busskur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Förhandsbesked - Nybyggnad av enbostadshus samt garage/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av komplementbyggnad med omklädning och samlingssal.
Nybyggnad av helikopterhangar i Kristianstad
Nybyggnad av hangar och personalmoduler. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: