Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. 33 radhuslägenheter och 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Hästtorget i Kristianstad
Avser nybyggnad flerbostadshus i 12 våningar med 76 lägenheter, på bottenplanen kommer det finnas två lokaler för kommersiella verksamheter Objektets läge: intill Galleria Boulevard i centrala Kristianstad.
Nybyggnad av vårdboende och skollokaler, Kristianstad
Avser nybyggnad av äldreboende (särskilt boende) med 60 platser fördelat på 6 avdelningar med en total yta på 3900 kvm. I bottenplanet planeras det eventuellt för skollokaler på en yta om cirka 500 kvm.
Ny-till och ombyggnad av F-6 skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser flerbostadshus i fyra våningar. totalt 48 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger. Adress: Södra Kaserngatan / Österlånggatan
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Avser nybyggnad av särskilt boende/demensboende, 36 lägenheter samt expedition, tvättstuga, kök och samvarorum. Identiskt med vård- och omsorgsboendet i Åhus, projekt 930588. Igångsättning är ej fastställd.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskolan Gamlegårdsskolan och sedan nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för totalt 144 barn samt samlingslokal för dagverksamhet för äldre. Rivningen av den befintliga skolan ligger inom denna entreprenad. Arbeten med mark och utemiljö kommer att ske etappvis, då delar av området inte blir tillgängliga förrän den nya förskolan är färdigställd. I samband med nybyggnationen uppförs 2 st. skyddsrum som skall vara placerade i en källarvåning på den nya förskolan. Även nybyggnad av tillagningskök som förutom att serva förskolan med mat även ska laga mat till ett äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av 60-80 bostäder.
Nybyggnad av f-skola/skola, P-hus m.m i Sommarlustområdet , Kristianstad, etapp 1
Planer finns för skola, förskola, omsorgsboende samt ett parkeringshus. Befintlig grönyta/park behålls i huvudsak som stadsdelspark.
Nybyggnad av bostäder m.m i Sommarlustområdet, Kristianstad, etapp 2
Avser nybyggnad med blandad stadsbebyggelse för bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål i Kristianstad.
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av 29 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar samt 18 hotellägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 3st radhus samt 18 st kedjehus i bostadsrätt.
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 38 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av bostäder samt bostadskomplement som kontor, service samt tjänsteverksamhet med liten varuhantering inom fastigheten Revisorn 31. Detaljplanen möjliggör även för skola/förskola liksom lättare former av vård så som vårdcentral, tandvård, sjukgymnastik eller personalhälsovård.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av bostäder samt bostadskomplement som kontor, service samt tjänsteverksamhet med liten varuhantering inom fastigheten Revisorn 8. Detaljplanen möjliggör även för skola/förskola liksom lättare former av vård så som vårdcentral, tandvård, sjukgymnastik eller personalhälsovård.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av markbostäder i Hammar, Kristianstads kommun.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av seniorboende i Hammar, Kristianstads kommun.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Kristianstad
Nybyggnad av reningsverk samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Avser nybyggnad av återvinningcentral med förråd och servicebyggnad. Huvuddel 1, ny kaj av betong: 1133190.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 22 bostäder i form av radhus och kedjehus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder utmed Gamla Vägen, Fjälkinge
Planer finns för nybyggnation av markbostäder samt lokalgata i Fjälkinge, Kristianstad.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus
Avser nybyggnad av 18st lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av industrihotell med en kontorsdel.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av 12 st marklägenheter. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1546048.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industrihotell.
Nybyggnad av kedjehus i Åhus
Avser nybyggnad av 10 st kedjehus i området Södra Äspet i Åhus.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Tollarp, Kristianstad.
Avser nybyggnad av ett tvåvånings flerbostadshus med 8 lägenheter, ett hus med 4 marklägenheter som alla ska ha helkaklade badrum, klinkers, parkettgolv, tvättmaskin och torktumlare samt inglasade balkonger. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1518588 .
Nybyggnad av betongkaj till återvinningscentral i Kristianstad
Avser nybyggnad av en betongkaj till en ny återvinningscentral inom Ängamöllans industriområde. Huvuddel 2, markarbeten samt huskropp och bod: 1558126
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Bostadshuset byggs i tre våningar samt en fjärde indragen takvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Ny luftledning i Tollarp
Ny 50kV luftledning in till Tollarp, cirka sju kilometer (tillstånd ej klara).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av livsmedelsaffär i Härlöv, Kristianstad
Planer finns för utveckling av handelsområdet med livsmedelsaffär.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med ca 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 6 st marklägenheter.
Nybyggnad av tennishall i Kristianstad
Avser nybyggnad av en padelhall i Krisitanstad.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av två parhus samt rivning av komplementbyggnad.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Nybyggnad av cykelgarage i centrala Kristianstad
Avser nybyggnad av cykelgarage med plats för 100 cyklar vid centralstationen. Till cykelgaraget ska ett passersystem som kan kommunicera med allmänna bank-, rese- och kreditkort installeras.
Nybyggnad av lantbruksbyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lantbruksbyggnad. 288 kvm, max höjd 4,5m.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stugby i Kristianstad
Nybyggnad av stugor för tillfällig vistelse, plank, parkeringsplatser och servicehus.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontorsbyggnad om ca 200 kvm samt rivning av bef. byggnad. För ytterligare information vänligen kontakta inkopplade företag.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation- flytt av bef.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Borråkra 11:1, 12:1, Kyllingaröd 18:1, Tolseröd 5:1 och Kyllingaröd 18:1.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Djurröds-Harastorp 1:25 och årröd 3:4.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Gaddaröd 16:4 och Köpinge 110:4.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av sophus vid flerbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbod för bredband.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för lagertält t o m 2029-05-13.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för skolmoduler t.o.m 2022-10-30.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation t o m 2024-06-30.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av komplementbyggnader 2 stycken.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus samt plank samt nybyggnad av enbostadshus på Flintlåset 4.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad max 25 kvm på Ängssyran 2 och Ängssyran 3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: