Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av havsbaserade vindkraftverk i Hanöbukten
Ca 60-83 verk, storlek 300 MW. Navhöjd 80-100 meter. Rotordiameter: 107-130 meter. Maxhöjd 220 meter. Igångsättning tidigast 2019-2020.
Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Vilket inkluderar plats för simsport, motion, nöje och rekreation. Badhuset ska byggas på södra Näsby och stå klart årsskiftet 2021/2022.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. 33 radhuslägenheter och 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Hästtorget i Kristianstad
Avser nybyggnad flerbostadshus i 12 våningar med 76 lägenheter, på bottenplanen kommer det finnas två lokaler för kommersiella verksamheter Objektets läge: intill Galleria Boulevard i centrala Kristianstad.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskolan Gamlegårdsskolan och sedan nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för totalt 144 barn samt samlingslokal för dagverksamhet för äldre. Rivningen av den befintliga skolan ligger inom denna entreprenad. Arbeten med mark och utemiljö kommer att ske etappvis, då delar av området inte blir tillgängliga förrän den nya förskolan är färdigställd. I samband med nybyggnationen uppförs 2 st. skyddsrum som skall vara placerade i en källarvåning på den nya förskolan. Även nybyggnad av tillagningskök som förutom att serva förskolan med mat även ska laga mat till ett äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser flerbostadshus i fyra våningar. totalt 48 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger. Adress: Södra Kaserngatan / Österlånggatan
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av 29 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar samt 18 hotellägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad av bostäder m.m i Sommarlustområdet, Kristianstad, etapp 2
Avser nybyggnad med blandad stadsbebyggelse för bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål i Kristianstad.
Nytt industriområde i Kristianstad
Nytt industriområde beläget i Horna och ca 7800 m² mark är ledig för reservation. Är man intresserad av att etablera verksamhet på området kan man kontakta kommunen.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 34 lägenheter i 5 huskroppar.
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammaslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Nybyggnad av återvinningscentral Returum i Kristianstad
Avser nybyggnad av återvinningcentral med förråd och servicebyggnad. Huvuddel 1, ny kaj, ramp av betong: 1133190.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Kristianstad
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk samt anpassning av befintliga byggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Kristianstad
Parkeringshuset ska ej byggas norr om Stationen. Man letar nu en ny byggplats. Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av parkeringshus för 180-200 bilar.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Tollarp
Fastighetsbildning pågår. Nybyggnad planeras av 1 gatuhus 2 våningar+vind, 1 stadsvilla 4 våningar, totalt 20-25 lägenheter samt ombyggnad nedre våning tidigare affärslokal till 4 lägenheter.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av industrihotell med en kontorsdel.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 22 bostäder i form av 3 stycken radhuslängor och 10 stycken kedjehus. Uppskattad kostnad.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser nybyggnad av bostäder, centrumändamål, vård och förskola och ca 300 bostäder. Samt rekreationsstråk och park som rymmer en områdeslekplats.
Nybyggnad av bostäder utmed Gamla Vägen, Fjälkinge
Planer finns för nybyggnation av markbostäder samt lokalgata i Fjälkinge, Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt. Omfattning oklar.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus
Avser nybyggnad av 18st lägenheter i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496) under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av lågreservoar Åhus
Avser nybyggnad av lågreservoar i Åhus. Denna entreprenad omfattar uppförande av ny lågreservoar inkluderande leverans, montage och driftsättning av maskin- och processteknisk utrustning, ny maskinbyggnad samt el-, styr- och reglerinstallation.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av 12 st marklägenheter. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1546048.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Planer finns i framtiden för ytterligare byggnationer vid Nya Ängamöllan området med ca 1700 kvm. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad eller ombyggnad till byggvaruhus i Kristianstad
Planer finns för antingen nybyggnad av byggvaruhus eller bygga om befintlig fastighet till att passa verksamheten. Ingen fastighet fastställd i dagsläget. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industri, lager och kontorshotell.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Tollarp, Kristianstad.
Avser nybyggnad av ett tvåvånings flerbostadshus med 8 lägenheter och ett hus med 4 marklägenheter som alla ska ha helkaklade badrum, klinkers, parkettgolv, tvättmaskin och torktumlare samt inglasade balkonger. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1518588 .
Nybyggnad av betongkaj till återvinningscentral Returum i Kristianstad
Avser nybyggnad av en betongkaj till en ny återvinningscentral inom Ängamöllans industriområde. Huvuddel 2, markarbeten samt huskropp och bod: 1558126
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Bostadshuset byggs i tre våningar samt en fjärde indragen takvåning.
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med ca 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostädshus i Kristianstad
Avser bostadsbebyggelse med friliggande hus.
Nybyggnad av konstgräsplan
Planer finns för nybyggnad av en konstgräsplan inom Kristianstads kommun.
Ombyggnad av utemiljö i Kristianstad
Avser ombyggnad av utemiljön vid bostadsområde i Kristianstad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Byggstart ej fastställd. Avvaktar beslut. Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av två parhus samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av övningsbyggnad i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser övningsbyggnad för räddningstjänsten.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Nybyggnad av padelhall i Kristianstad
Avser nybyggnad av en padelhall i Krisitanstad.
Nybyggnad av cykelgarage i centrala Kristianstad
Avser nybyggnad av cykelgarage med plats för 100 cyklar vid centralstationen. Till cykelgaraget ska ett passersystem som kan kommunicera med allmänna bank-, rese- och kreditkort installeras.
Nybyggnad av lantbruksbyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lantbruksbyggnad. 288 kvm, max höjd 4,5m.
Nybyggnad av studentlägenheter i Kristianstad
Nybyggnad av studentlägenheter.
Nybyggnad av stugby i Kristianstad
Nybyggnad av stugor för tillfällig vistelse, plank, parkeringsplatser och servicehus.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontorsbyggnad om ca 200 kvm samt rivning av bef. byggnad. För ytterligare information vänligen kontakta inkopplade företag.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Borråkra 11:1, 12:1, Kyllingaröd 18:1, Tolseröd 5:1 och Kyllingaröd 18:1.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Djurröds-Harastorp 1:25 och årröd 3:4.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Gaddaröd 16:4 och Köpinge 110:4.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus på Flintlåset 5 och Flintlåset 6.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av komplementbyggnader 2 stycken.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbod för bredband.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd och miljöhus vid förskola.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för tälthall t.o.m 2024-09-30.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation t o m 2024-06-30.
Nybyggnad av utbildningslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av utbildningslokal.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Anmälan nybyggnad av komplementbyggnad max 25 kvm på Ängssyran 2 och Ängssyran 3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: