Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Igångsättning tidigast 2023. Avser planer för ny stadsdel med ca 700 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. 33 radhuslägenheter och 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar.
Nybyggnad av vårdboende och skollokaler, Kristianstad
Avser nybyggnad av äldreboende (särskilt boende) med 60 platser fördelat på 6 avdelningar med en total yta på 3900 kvm. I bottenplanet planeras det eventuellt för skollokaler på en yta om cirka 500 kvm.
Ny-till och ombyggnad av F-6 skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser flerbostadshus i fyra våningar. totalt 48 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger. Adress: Södra Kaserngatan / Österlånggatan
Rivning samt nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskolan Gamlegårdsskolan och sedan nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för totalt 144 barn samt samlingslokal för dagverksamhet för äldre. Rivningen av den befintliga skolan ligger inom denna entreprenad. Arbeten med mark och utemiljö kommer att ske etappvis, då delar av området inte blir tillgängliga förrän den nya förskolan är färdigställd. I samband med nybyggnationen uppförs 2 st. skyddsrum som skall vara placerade i en källarvåning på den nya förskolan. Även nybyggnad av tillagningskök som förutom att serva förskolan med mat även ska laga mat till ett äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 54 lägenheter hyresrätt (och ägarlägenheter) Bostadsstorlek: 2,3,5:or. 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 60-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Kristianstad
Planerat tidigt projekt. Detaljplanearbetet är ej påbörjat. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av 33 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar samt 18 hotellägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad av konceptförskola i Kristianstad
Avser rivning av befintliga lokaler samt nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, förberedd för påbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av konceptförskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av konceptförskola med 8 avdelningar. Skolan är belägen på Näsby med adress Tvedegårdsvägen. Verksamheten finns idag i befintliga lokaler som ska rivas och befintliga paviljonger som ska avvecklas. BTA nybyggnad: 2249 m2 Total tomtarea: 9300 m2
Nybyggnad av vattenverk, Kristianstad
Tre mindre vattenverk ska ersättas med ett gemensamt vattenverk för områdena Everöd, Huaröd, Ö. Sönnarslöv, Gärds Köpinge samt på sikt även Vittskövle.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Omfattar ett 40-tal lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 38 lägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Avser nybyggnad av återvinningcentral med förråd och servicebyggnad. Huvuddel 1, ny kaj av betong: 1133190.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 3st radhus samt 18 st kedjehus i bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 22 bostäder i form av radhus och kedjehus. Uppskattad kostnad.
Viltpassage väg 21 delen Kristianstad - Hässleholm
Viltpassage vid Ekeberg samt viltsäkring av väg 21 delen Vankiva-Önnestad.
Nybyggnad av radhus i Åhus,Kristianstad
Avser nybyggnad av 17 stycken radhus.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus
Avser nybyggnad av 18 lägenheter.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496) under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad, Etapp 1
Planer finns för ca 300 parhus/radhus/flerbostadshus. Detta avser första etappen om ca 17 st radhus.
Nybyggnad av anläggning för flytande narturgas i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokaler och gastank. Kommer eventuellt att etappindelas.
Nybyggnad av marklägenheter i Yngsjö
Nybyggnad av 13 marklägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industrihotell.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Va-utbyggnad i Åhus, Kristianstad
Avser utbyggnad av VA-ledningar samt fiber. Stationssamhälle Horna 3:12 m fl, Kristianstad.
Nybyggnad av radhus i Arkelstorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Ny luftledning i Tollarp
Ny 50kV luftledning in till Tollarp, cirka sju kilometer (tillstånd ej klara).
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med ca 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Kristianstad
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industrihotell.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av verkstad, lager och tvätthall.
Nybyggnad av betongkaj till återvinningscentral i Kristianstad
Avser nybyggnad av en betongkaj till en ny återvinningscentral inom Ängamöllans industriområde. Huvuddel 2, markarbeten samt huskropp och bod: 1558126
Nybyggnad av cykelgarage i centrala Kristianstad
Avser nybyggnad av cykelgarage med plats för 100 cyklar vid centralstationen. Till cykelgaraget ska ett passersystem som kan kommunicera med allmänna bank-, rese- och kreditkort installeras.
Nybyggnad av parkering i Kristianstad
Ny bilelsanläggning på bef. bensinstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Bygglov för skärmtak med stödmur.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kristianstad
Nybyggnad av bullerplank samt komplettering av bef. bullervall.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus och carport samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av servering i Kristianstad
Nybyggnad av servering/utekök.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av toalett samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av carport i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för carport t.om 2022-09-01.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för skolbyggnad.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för skollokaler.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong t.om 2024-06-31.
Nybyggnad av barack i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av bodar samt anordnande av parkeringsplats 2022-07-31.
Nybyggnad av automatstation i Kristianstad
Nybyggnad av LNG tankstation.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miljöhus/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Eskilstorp 18:2 och Eskilstorp 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Vittskövle 25:17, Eskilstorp 17:1, Everöd 25:1, Vittskövle 93:1 och Vittskövle 34:6.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Vittskövle 37:1 och Lyngby 21:4.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Västra Vram 10:29 och Knopparp 5:3.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av parkeringsplatser samt nytt sopområde i flerbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kristianstad
Uppsättning av bullerdämpande plank.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Uppsättning av plank.
Nybyggnad av kiosk i Kristianstad
Återuppbyggnad av ny kiosk/gatukök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: