Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Näsby Kristianstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för 800 elever. Även särskola ska inrymmas. Anläggningen består av sju st byggnader som sammanbinds med kommunikationsytor. Två byggnader som innehåller grundskola är i två plan medan övriga är i ett plan. I en av byggnaderna finns ett storkök och i en annan finns en idrottshall och omklädningsavdelning med mått och utrustning för internationella tävlingar. I en tredje byggnad är särskolan lokaliserad.
Nybyggnad av grundskola i Åhus
Avser nybyggnad av en f-6 skola för 710 elever och ny skolidrottshall samt om och tillbyggnad av tillagningskök. Tomtarea 50000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 123 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar i 3-5 våningar. Kommer att delas upp i 3 etapper.
Nybyggnad av skola på Kulltorp, Kristianstad
Projektet avser en 2-språkig F-6 skola med ca 400 elever. Gymnastiksal samt nytt kök och matsal. Lokaler för bibliotek, smårum för specialundervisning och hemspråksundervisning. I entreprenaden ingär även rivning av 8 stycken befintliga skolbyggnader med förrådsbyggnader samt uppförande av ny skolbyggnad samt ny markanläggning. Även en skyddsvall med bullerplank mot järnvägen skall uppföras. Konsult för solceller: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Konsult för varukyla: AD Consult, handläggare Anders Dahlén.
Nybyggnad av marklägenheter etapp1 i Kristianstad
På Täppet i Åhus ska BoKlok bygga totalt 56 st lägenheter. Lägenheterna kommer att ha ett, två, tre och fyra rum med en yta på 31, 55, 72 respektive 85 kvm.
Ny-till och ombyggnad av skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Inga beslut är tagna. Planer finns för nybyggnad av skola 2019-2020.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 60 lägenheter i två punkthus. Bostadsstorlek: 1-4:or och 5-6 våningar i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser högstadium och särskola.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Avser ny lastbilsanläggning, verkstad.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 8 avdelningar.
Nybyggnad av vårdboende och utbildningslokaler, Kristianstad
Avser nybyggnad av vårdboende (särskilt boende) med 60 lägenheter samt utbildningslokaler.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 50 enbostadshus. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Degeberga Kristianstad
Inga beslut är tagna. Planer finns för ombyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ca 40 lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus /Sabo Kombohus/ i Kristianstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, Sabo kombohus, med 8 våningar vid Kanalgatan i Kristianstad.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av handelslokaler
Planer finns för nybyggnad av handelslokaler.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 22 radhus/kedjehus i bostadsrätt. Bostadsstorlek 126 kvm på två plan.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 4 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder norra Åsum, Kristianstad
Avser Start Living koncept med nybyggnad av tvåplansparhus om 20 bostäder. Bostäderna får samtliga en boarea på 107 m². Förråd, färdig trädgård, parkeringsplats och gemensamt miljöhus ingår i boendet.
Nybyggnad av marklägenheter Yngsjö i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av 22st marklägenheter med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av Willy´s butik, Åhus.
Nybyggnad av konceptförskola i Kristianstad
Avser rivning av befintliga lokaler samt nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, förberedd för påbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 17 stycken radhus.
Nybyggnad av rondell i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av stor rondell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av ett flerbostadshus med 16 lägenheter, Sabo kombo. Planerad byggstart sommaren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av parhus. 12 st lägenheter i 6 huskroppar.
Nybyggnad av kedjehus i Kristianstad
Nybyggnad av 9 kedjehus.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor i anslutning till industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gångbro i Kristianstad
Avser en gångbro över Härlövsängaleden.
Nybyggnad av parkanläggning mm i Kristianstad
Avser parkanläggning, anläggande av huvudgång och cykelstråk samt vändplatser vi Hammarhusvägen. Belysning kommer att utföras av sidoentreprenör.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Kristianstad
Exploateringsområdet, klassat som vattenskyddsområde, består av en yta naturmark beläget i Horna som planeras bli ett industriområde. Entreprenaden omfattar utbyggnad av gata (dock ej topp-beläggning) och VA samt trädfällning i mindre omfattning. VA innefattar vatten- och avloppsledningar inklusive serviser, avledning av dagvatten (självfall) från gata och fastigheter till öppna diken i allmän platsmark inom industriområdet. Vidare ingår i entreprenaden att förbereda för- och sätta fundament till belysningsstolpar. Utbyggnad av el, fiber och belysning kommer dock att utföras av sidoentreprenör under entreprenadtiden. Entreprenören har ansvaret för samordning.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Ny- och tillbyggnad av tvätthall med spolplatta i Kristianstad
Avser tillbyggnad av befintlig maskinhall med spolplatta och öppen spolhall. Samt en förbindelsegång mellan maskinhallen och spolhallen.
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Avser nybyggnad av lastvagnsverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokal och tillbyggnad av befintlig sådan.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad, kontor och lager.
Nybyggnad av idrottsplats i Kristianstad
Anläggande av padelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av 470 parkeringsplatser.
Nybyggnad av cistern i Kristianstad
Installation av cistern.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av torrtoalett och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av två st brunnsöverbyggnader.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av mast i Kristianstad
Nybyggnad av mobilmast, 39m.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av förråd i Kristianstad
Nybyggnad av cykelförråd samt 8 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
nybyggnad av samlingslokal- klubbstuga.
Nybyggnad av växthus i Kristianstad
Uppförande av växthus (medicinsk handelsträdgård).
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
nybyggnad av kontor, affär.
Nybyggnad av panncentral i Kristianstad
Nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av gäststuga i Kristianstad
nybyggnad av 3 gästhus för hotellverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: