Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Vilket inkluderar plats för simsport, motion, nöje och rekreation.
Nybyggnad av bostäder mm Kristianstad
Avser nu två nya trevåningshus med totalt 24 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, ca 200 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Hästtorget i Kristianstad
Igångsättning tidiagast Q2 2019. Avser nybyggnad flerbostadshus i 12 våningar med 76 lägenheter, på bottenplanen kommer det finnas två lokaler för kommersiella verksamheter Objektets läge: intill Galleria Boulevard i centrala Kristianstad.
Nybyggnad av vårdboende och förskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av äldreboende (särskilt boende) med 60 platser fördelat på 6 avdelningar med en total yta på 3900 kvm. I bottenplanet planeras en förskola på en yta om cirka 500 kvm.
Ny-till och ombyggnad av F-6 skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Nybyggnad av bostäder i Hammar, Kristianstad
Avser nybyggnad av fyra fyravåningshus med totalt 96 hyreslägenheter. Husen är baserade på loftgångslösning med inglasade balkonger. Projektet omfattar även markarbeten för att skapa en attraktiv utemiljö, med bland annat synligt dagvatten och gröna ytor.
Nybyggnad av rättscentrum i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av ett rättscentrum för rättsvårdande myndigheter. Området ligger vid bangårdsområdet strax norr om Kristianstads centralstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser flerbostadshus i fyra våningar. totalt 48 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på en- till fyrarummare. Fasaderna är putsade och stora delar dessutom inglasade i form av balkonger. Adress: Södra Kaserngatan / Österlånggatan
Nytt industriområde i Kristianstad
Nytt industriområde beläget i Horna. Antal tomter är ej fastställt.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad, Etapp 2 mfl
Planer finns på parhus/radhus/flerbostadshus. 300 bostäder.
Viltpassage väg 21 delen Kristianstad - Hässleholm
Viltpassage vid Ekeberg samt viltsäkring av väg 21 delen Vankiva-Önnestad.
Nybyggnad av konceptförskola i Kristianstad
Avser rivning av befintliga lokaler samt nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, förberedd för påbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av konceptförskola, Kristianstad
Avser nybyggnad av konceptförskola med 8 avdelningar. Skolan är belägen på Näsby med adress Tvedegårdsvägen. Verksamheten finns idag i befintliga lokaler som ska rivas och befintliga paviljonger som ska avvecklas. BTA nybyggnad: 2249 m2 Total tomtarea: 9300 m2
Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av 33 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar samt 18 hotellägenheter i 1 huskropp.
Nybyggnad och rivning av krematorium i Kristianstad
Planerat projekt med byggstart under vintern 2018/19. Avser rivning av befintlig byggnad och därefter nybyggnad av krematorium.
Nybyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av Willy´s butik, Åhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser 3st radhus samt 18 st kedjehus i bostadsrätt.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser nybyggnad av parhus med 20 lägenheter i 10 st huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av radhus i Åhus,Kristianstad
Avser nybyggnad av 17 stycken radhus.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av lägenheter i Åhus Kristianstad
Avser förtätning i centrala Åhus. nybyggnad av ca 16-20 lägenheter.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496) under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad, Etapp 1
Planer finns för ca 300 parhus/radhus/flerbostadshus. Detta avser första etappen om ca 17 st radhus.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av bostäder med blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Detaljplaneärende. Avser nybyggnad av parhus/kedjehus alternativt friliggande enbostadshus
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin (projekt 1481491) samt en pumpstation under 2018-2019 med idrifttagande senast våren 2020.
Ny skyddsvall i Kristianstad etapp 1
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av industribyggnad i Kristianstad
Avser nybyggnad industrihotell.
Nybyggnad av förskola Östersrlöv i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2021. Avser avveckling av paviljonger.
Nybyggnad av gångbro i Kristianstad
Avser nybyggnad av gångbro över Härlövsängaleden.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostädshus i Kristianstad
Avser bostadsbebyggelse med friliggande hus.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av lager .
Nybyggnad av cykelgarage i centrala Kristianstad
Avser nybyggnad av cykelgarage i centrala Kristianstad. Ett cykelgarage vid tivoliparken och det andra cykelgaraget vid andra sidan av på centralstationen.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad samt därefter rivning av bef. betongfabrik.
Va-utbyggnad i Åhus, Kristianstad
Avser utbyggnad av VA-ledningar samt fiber. Stationssamhälle Horna 3:12 m fl, Kristianstad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av 2 st parhus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av 4 parhus med komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef. enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kristianstad
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Kristianstad
Nybyggnad av garage, förråd samt rivning av bef. skjul.
Nybyggnad av paviljong i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljonger t.o.m 2021-12-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för pendlarparkering.
Nybyggnad av altan i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av veranda och köksbod.
Nybyggnad av barack i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov uppställning av 2 kontorsbodar.
Nybyggnad av silo i Kristianstad
Återuppbyggnad av silo efter brand.
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av sophus i Kristianstad
Nybyggnad av miiljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kristianstad
Nybyggnad av skärmtak för permobil.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av torrtoalett vid badplats samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Förhandsbesked - Nybyggnad av enbostadshus samt garage/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av busshållplats i Kristianstad
Anläggande av hållplatsområde och nybyggnad av busskur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: