Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorbostäder i punkthus, Klippan
Projektet omfattar 3 fristående punkthus i 4 våningar inrymmande ca 60 senior-lägenheter. Inglasning mellan punkthusen. Ev kan man tänka sig att uppföra ett hus i taget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Avser nybyggnad av 8 marklägenheter, i 4 parhus.
Nybyggnad av marklägenheter och flerbostadhus i Klippan
Nybyggnad av parhus marklägenheter och carportar. Samt ett flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av va-ledning till industriomr Månstorp, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Allarp-Ibsberga, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Ibsberga-Ljung, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Ljungbyhed-Allarp, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Ombyggnad av reningsverk
Projektet avser ombyggnad av reningsverk med bl.a ny mottagningstank och ny kompressorstation.
Nytt exploateringsområde i Månstorp, Klippan
Avser anläggande av gator och valedningar.
Nybyggnad av carport i Klippan
Rivning av carport samt nybyggnad av carport.
Nybyggnad av skola i Klippan
Uppsättning av 11 stycken moduler för skolverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Klippan
Uppsättning av moduler vid förskola.
Nybyggnad av förråd i Klippan
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av markstation (n3338).
Nybyggnad av sophus i Klippan
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3381).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3382).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3383).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3384).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3302).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3305).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3307).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3313).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3339).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: