Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus & enbostadshus i Kävlinge
Planer finns för nytt bostadsområde som omfattar ca 200 lägenheter,
Nybyggnad av medborgarhus i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av kommunhus/medborgarhus.
Nytt bostadsområde m.m. i Kävligne
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadsområde med 110 bostäder i den västligaste delen av Kävlinge tätort. Området består i dagsläget av jordbruksmark. Bostadsform: friliggande eller sammankopplade småhus, radhus och flerbostadshus i en eller två våningar. Området ska också inrymma en förskola för 200 barn och ett parkområde i den södra delen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med källare och garage under mark. Total yta bta: 7700 m2.
Nybyggnad av förskola i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av Tolvåkers förskola med 5 enheter för 200 barn. I projektet ingår även tillagningskök och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö. Byggnadens area blir ca 2700m² BTA och fastighetens totala area är ca 12 800m².
Nybyggnad av bostäder Bo-Klok i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av ca 33 radhuslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Avser nybyggnad av 23 radhuslägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 bostadsrättslägenheter.
Exploateringsarbeten för bostadsområde m.m. i Kävligne
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Avser fortsatt nybyggnad av 10 st villor i 1 plan samt 3 st i 1 1/2 plan.
Plattformsförlängning samt signaltrimming i Kävlinge
Kävlinge signaltrimmning samt plattformsförlängning, stationsåtgärder i Kävlinge, Landskrona Ö, Rydebäck och Ramlösa.
Exploateringsrabeten för villor i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus (radhus).
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast Q1 2020. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 12-15 villatomter. Uppskattad kostnad.
VA exploatering i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser exploatering för bostäder.
Anläggande av inloppsledning till avloppsreningsverk i Kävlinge
Avser utförande av ny inloppsledning med längd ca 100 meter till Kävlinge avloppsreningsverk. Invändig dimension på ny ledning: 800 mm. Schaktdjup upp till 5 meter. Entreprenaden omfattar spontning, provisorisk inloppspumpning och provisorisk rensanläggning under utförandetiden.
Installation av geoenergianläggningar i Tollarp
Projektet avser nyinstallation av geoenergi anläggning för värmeproduktion.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Uppförande av 10 st radhus fördelade på två huskroppar med tillhörande förråd och miljöhus.
Nybyggnad av lekplats i Kävlinge
Marklov för lekplats.
Nybyggnad av industrihus i Kävlinge
Nybyggnad av industri, lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kävlinge
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av plank i Kävlinge
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Kävlinge
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkeringsplatser (16 st).
Nybyggnad av barack i Kävlinge
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av förskola i Kävlinge
Uppförande av förskolemodul tillfälligt lov tom 241231.
Nybyggnad av sophus i Kävlinge
Uppförande av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av skola i Kävlinge
Uppförande av skolpaviljonger.
Nybyggnad av telestation i Kävlinge
Uppförande av teknikbod.
Belysning vid konstgräsplan i Högalid, Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Belysning vid konstgräsplan i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: