Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerfamiljshus i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 89 st lägenheter. Tomten ligger i hörnan Föreningsgatan/Västra Långgatan, i den sydöstra delen av den nya stadsdelen Stationsstaden.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus med 60 lägenheter -bostadsrätter samt 15 st radhusllägenheter. I projektet ingår ca 600 kvm lokalyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med källare och garage under mark. Total yta bta: 7700 m2.
Nyb av huvudbyggnad temaparken vikingatider i Löddeköpinge
Igångsättning är ej fastställd. Inhägning av park 2,5 km. Detaljplan finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, 8 våningar, ca 40 lägenheter. Mark kommer att säljas till blivande byggherre.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Avser nybyggnad av 23 radhuslägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av bostäder Bo-Klok i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av ca 33 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Rivning -och saneringsarbeten under september 2018, grundarbeten under oktober 2018. Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av förskola i Kävlinge
Avser nybyggnad av Lackalänga förskola med 3 enheter, mottagningskök och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö. Byggnadens area blir ca 1650m² BTA exkl. utesov och fastighetens totala area är ca 8 000m²
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av 15 st villor i 1-1 1/2 plan. -bostadsrätter.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Avser fortsatt nybyggnad av 10 st villor i 1 plan samt 3 st i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Detaljplaneärende. Man avvaktar beslut från länsstyrelsen. Avser 10-15 bostäder samt vägar och va-ledningar.
Nybyggnad av småhus i Hofterup
Avser nybyggnad av 16 st småhus i 1 plan, yta: 98 resp 108 m2/hus.
Exploateringsrabeten för villor i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2020. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 50-60 fribyggartomter.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 4
Igångsättning tidigast 2021. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 3
Igångsättning tidigast 2020. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge, etapp 2
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av 1 skånelänga med 6 lägenheter.
Nybyggnad av Medeltida träkyrka i Löddeköpinge
Igångsättning är ej fastställd.
Ny- och tillbyggnad av områdesnät/fastighetsnät i Kävlinge
Nybyggnad och komplettering av områdesnät/ Fastighetsnät/ lägenhetsnät inom Kävlinge väst.
Ny- och tillbyggnad av områdesnät/fastighetsnät i Kävlinge
Nybyggnad och komplettering av områdesnät/ Fastighetsnät/ lägenhetsnät inom Löddeköpinge Hofterup.
Ny- och tillbyggnad av områdesnät/fastighetsnät i Kävlinge
Nybyggnad och komplettering av områdesnät/ Fastighetsnät/ lägenhetsnät inom Kävlinge centrum.
Ny- och tillbyggnad av områdesnät/fastighetsnät i Kävlinge
Nybyggnad och komplettering av områdesnät/ Fastighetsnät/ lägenhetsnät inom Furulund.
VA exploatering i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Avser exploatering för bostäder.
Plattformsförlängning samt signaltrimming i Kävlinge
Kävlinge signaltrimmning samt plattformsförlängning, stationsåtgärder i Kävlinge, Landskrona Ö, Rydebäck och Ramlösa.
Etablering och avveckling av moduler i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser etablering och avveckling av moduler inom Kävlinge kommun
Nybyggnad av lekplats i Kävlinge
Marklov för lekplats.
Nybyggnad av grupphus i Kävlinge
Nybyggnad av 14 enbostadshus Hofterup 17:128,17:126,17:131,17:130,17:121,17:123,17:125,17:135,17:132,17:137,17:138,17:139,17:136,17:129.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Nybyggnad av 3 radhus samt komplementbyggnad Hofterup 3:108,3:109,3:110.
Nybyggnad av lager i Kävlinge
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kävlinge
Nybyggnad av industri, lagerbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Uppförande av 10 st radhus fördelade på två huskroppar med tillhörande förråd och miljöhus.
Nybyggnad av tvätthall i Kävlinge
Uppförande av biltvätt.
Nybyggnad av barack i Kävlinge
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av förskola i Kävlinge
Uppförande av förskolemodul tillfälligt lov tom 241231.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Kävlinge
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Kävlinge
Tidbegränsat lov för komplementbyggnad tom 2028-09-18.
Nybyggnad av förråd i Kävlinge
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Kävlinge
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: