Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 120 bostäder. Totalt beräknas det byggas ca 1500 bostäder i området Stationstaden. Läge (fd Swedish Meats).
Nybyggnad av medborgarhus i Kävlinge
Omfattar uppförande av nytt medborgarhus i Kävlinge kommun. Medborgarhuset ska uppföras i fyra våningar med källare och byggnadens våningsplan ska disponeras med offentliga ytor som foajé/reception och allmänt bibliotek, vaktmästeri, miljörum och förrådsfunktioner, arkiv, förråd, kontorsarbetsplatser, mötesrum och större samlingslokaler som sal för kommunfullmäktige, personalrestaurang och köks/pentryutrymmen samt takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus (79 st lägenheter).
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 25 radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Furulund, Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av ca 40-tal bostäder. Hyresrätter. Tanken är att man ska riva en butikslokal på tomten. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av äldreboende i Löddeköping
Avser nybyggnad av äldreboendet med totalt 60 lägenheter samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Äldreboendet byggs intill Fridsbo gård i Östra Löddeköpinge
Nybyggnad av affärshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av butikslokaler men en yta på 2800 m2.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Projektet avser anläggande av byggator och färdigställande inkl. va-arbeten för nytt exploateringsområde.
Plattformsförlängning samt signaltrimming i Kävlinge
Kävlinge signaltrimmning samt plattformsförlängning, stationsåtgärder i Kävlinge, Landskrona Ö, Rydebäck och Ramlösa.
Parkgatans förlägning m.m. i Furulund, Kävlinge
Projektet avser anläggande av gator, va-, park- och belysningsarbeten.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kävlinge
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik, parkering och plank.
Anläggande av rekreationsstråk i Kävlinge
Planer finns för anläggande av rekreationsstråk.
Installation av geoenergianläggningar i Tollarp
Projektet avser nyinstallation av geoenergi anläggning för värmeproduktion.
Nybyggnad av enbostadshus i Kävlinge
Planer finns för nybyggnad av två st enbostadshus. Ytan är ej fastställd.
Leverans av prefab stugor i Kävlinge
Projektet avser leverans av 21 st prefab stugor.
Nybyggnad av fastighet i Kävlinge
Bygglov för nybyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Kävlinge
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation samt flytt av befintlig.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: