Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Kävlinge
I Kävlinge kommun finns idag två badhus som är utdömda. Dessa bad ska ersättas av ett nytt större bad vars placering ska vara i det nya området vid stationen i Kävlinge centrum. Badhuset ska rikta sig till såväl familjer som till motionärer och föreningar.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning tidigast sommaren 2019. Projektet avser nybyggnad av 100-150 hyresrätter.
Rivning och nybyggnad av skola i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av F-9- skola. Gamla Tolvåkers H och Söderparkskolan M ska rivas. Skolan ska fungera som en ny mötesplats i Löddeköpinge. Option på Lackalänga förskola ( projektnummer 1465038) och Sköndals förskola ( projektnummer 1551361).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i 1-5 rum och kök. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 53 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med källare och garage under mark. Total yta bta: 7700 m2.
Nybyggnad av förskola i Löddeköpinge, Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av Tolvåkers förskola med 5 enheter för 200 barn. I projektet ingår även tillagningskök och administrativa utrymmen samt iordningställande av förskolans utemiljö. Byggnadens area blir ca 2700m² BTA och fastighetens totala area är ca 12 800m².
Nybyggnad av bostäder Bo-Klok i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av ca 33 radhuslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Avser nybyggnad av 23 radhuslägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av affärshus i Kävlinge
Avser nybyggnad av butikslokaler men en yta på 2800 m2.
Nybyggnad av förskola i Hofterup, Kävlinge
Avser option från projektnummer 1245693. Projektet avser nybyggnad av förskola.
Markområde för verksamhetslokaler i Kävlinge
Planer finns för nytt verksamhetsområde som omfattar industrilokaler, kontor och handel.
Markområde för bostäder i Kävlinge
Planer finns för nytt bostadsområde som omfattar ca 20-tal bostäder.
Nybyggnad av villor i Barsebäck, Kävlinge
Avser fortsatt nybyggnad av 10 st villor i 1 plan samt 3 st i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 12-15 villatomter på tidigare idrottsplats. Fribyggartomter.
Exploateringsarbeten för bostäder och verksamhetslokaler i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för för nytt markområde som omfattar bostäder och verkamhetslokaler.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2020. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Nybyggnad av radhus i Kävlinge
Nybyggnad av enbostadshus (radhus).
Nybyggnad av bostäder i Löddeköpinge
Planer finns för nybyggnad av ett bostadsområde för minst 10 tomter.
Nybyggnad av gata i Kävlinge
Planer finns för anläggande av ny gata.
Anläggande av inloppsledning till avloppsreningsverk i Kävlinge
Avser utförande av ny inloppsledning med längd ca 100 meter till Kävlinge avloppsreningsverk. Invändig dimension på ny ledning: 800 mm. Schaktdjup upp till 5 meter. Entreprenaden omfattar spontning, provisorisk inloppspumpning och provisorisk rensanläggning under utförandetiden.
Installation av geoenergianläggningar i Tollarp
Projektet avser nyinstallation av geoenergi anläggning för värmeproduktion.
Nybyggnad av lekplats i Kävlinge
Marklov för lekplats.
Nybyggnad av lager i Kävlinge
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Kävlinge
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkeringsplatser (16 st).
Nybyggnad av barack i Kävlinge
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av sophus i Kävlinge
Uppförande av miljöstation.
Nybyggnad av mur i Kävlinge
Uppförande av mur.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation på Södervidinge 25:1, Henkelstorp 2:28 och Ålstorp 4:14.
Nybyggnad av nätstation i Kävlinge
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skola i Kävlinge
Uppförande av skolpaviljonger.
Nybyggnad av telestation i Kävlinge
Uppförande av teknikbod.
Belysning vid konstgräsplan i Högalid, Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Belysning vid konstgräsplan i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av entré vid butik i Kävlinge
Avser tillbyggnad av entré vid befintlig butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: