Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hörby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- ny- och ombyggnad av idrottshall i Hörby
Omfattar rivning av Lågehall 2 och en ny hall kommer byggas på befintlig placering. Lågehall 1 kommer att renoveras i sin helhet. En ny byggnad med två våningars höjd ovan källare kommer sammanbinda Lågehall 1 och 2. Detta för att skapa en sammanhängande byggnad som medger stor flexibilitet samt gemensam entré för besökare som verksamheten. Den nya hallen byggs med fullstort planmått 20 x 40 m och tilltagen yta runt planen för att möjliggöra plats för sekretariat och avbytarbås. Detta gör det även möjligt att dela av hallen i 3 mindre vid behov samt teleskopläktare.
Nybyggnad av bostäder i Hörby Etapp2
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i ca 4 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Avser nybyggnad av flerbostadshus, SABOs Kombohus Flex, 16 lägenheter fördelat på två huskroppar.
Nybyggnad av parhus i Hörby
Nybyggnad av 7 st markbostäder.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Hörby
Avser byte av bef konstgräs ca 5380 kvm, installation av komplett konstgrässystem (68,5 x 109 meter).
Nybyggnad av förskola i Hörby
Nybyggnad förskola.
Nybyggnad av plank i Hörby
Uppförande av plank/mur.
Nybyggnad av förråd i Hörby
Nybyggnad arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Hörby
Nybyggnad av byggbodar och förvaringstält (byggarbetsplats etablering).
Nybyggnad av carport i Hörby
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Hörby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad av nätstation kraftstation.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad av nätstation reservkraftverk.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad av nätstation.
Anläggande av konstgräs på fotbollsplan i Hörby
Avser ominstallering av hälften av det konstgräs (ca 2 690 m2) som rullats ihop och lagts upp vid upplagsplats. Ominstallationen sker på en av beställaren iordningställd grusplan, 64 x 42 m, vid Lågehallen som ligger ca 1000 m från konstgräsplanen vid Hörby idrottsplats.
Nybyggnad av utomhusgym, Hörby
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: