Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hörby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Nybyggnad av trygghetsboende samt flerbostadshus med totalt ca 70 lägenheter, 6-7 huskroppar. Totalt planeras det för 100 lägenheter, 11 huskroppar i 2-4 våningar. Planerad start våren/sommaren 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Ny byggnad av LSS boende med 14 lgh samt 16 lgh i totalt 4 huskroppar. Totalt planeras det för 100 lägenheter, 11 huskroppar i 2-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Nybyggnad av flerbostadshus sex flerbostadshus (marklägenheter) samt 20 parkeringsplatser.
Utbyggnad av industriområde i Hörby
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ny industrimark.
Nybyggnad av varuhus i Hörby
Planerat projekt, placering oklar.
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Planer finns att bygga bostäder intill parken vid Älvdalen.
Sanering samt exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse i Hörby
Avser sanering av mark och anläggande av gata och VA, inför bostadsbebyggelse i Hörby.
Nybyggnad av gc-väg i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 0218.
Nybyggnation av Lokalgata, Hörby
Avser ny lokalgata med tillhörande gatubelysning som ska anläggas i Hörby tätort.
Nybyggnad av förskola i Hörby
Nybyggnad av 10 förskolemoduler.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hörby
Nybyggnad av pendlarparkering.
Nybyggnad av brandstation i Hörby
Nybyggnad brandstation tälthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: