Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Höör

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och förskola i Höör
Avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar som placeras på plan 1. Anpassas för 20 barn per avdelning. För social sektor ska 60 rum för särskilt boende förläggas på plan 2-3 och delas in i 4 avdelningar med 15 boenderum i resp. avdelning. Personaldel till särskilt boende innehållande personalmatsal, omklädning, kontor m.m. placeras på del av plan 1. Byggnaden ska förses med en källardel under personaldelen vilken ska innehålla förråd för de boende, hjälpmedelscentral samt utrymme för fastighetsskötsel. Tillagningskök och matsal ska även uppföras. Option ingår under projektnummer 1453465.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höör
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 33 lägenheter i 1 huskropp i 4 plan + vindsplan samt källarplan med garage. Sutterängplan. Samlingslokal. Yta bta: ljus yta 3220 m2 + 271 m2 i vindsplan samt 950 m2 mörk yta.
Nybyggnad av förskola, matsal m.m. i Sätofta, Höör
Avser nybyggnad av en sammanhängande huskropp innehållande förskola om 9 avd anpassat för ca 160 barn och pedagoger, matsal för ca 225 skolelever, tillagningskök för ca 900 portioner samt administration och musiksal.
Nybyggnad av bostäder i Höör
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter i 2 plan.
Anläggande av ny vägsträckning vid Ringsjön i Höör
Förslag finns på att anläggande av ny vägsträckning öster om Höör och flyttning av väg 23 till nuvarande väg 13. Breddning av väg 13 samt delvis ny sträckning. Ny gc-väg mellan Höör-Hörby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 26 lägenheter i 2 plan.
Exploateringsarbeten för bostäder och skola i Höör
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder och skola.
Nybyggnad av bostäder i Höör, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av marklägenheter Höör
Projektet avser nybyggnad av minst 8 st marklägenheter i 1 plan med tillhörande komplementbyggnader och utemiljö. Bostäderna uppförs som par- eller radhus. Objektet är beläget på Gretas väg/Margits väg, Höör.
Nybyggnad av lager i Höör
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 700 m2 lager samt 300 m2 kontor.
Nybyggnad av parhus i Höör
Avser nybyggnad av 4 st parhuslägenheter i två huskroppar i ett plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av garage.
Nybyggnad av tennishall i Höör
Nybyggnad av annan byggnad byggnad - padelanläggning.
Förnyelse av gatubelysning i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nybyggnad av enbostadshus i Höör
Nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Höör
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av sophus i Höör
Nybyggnad av 2 st sophus.
Nybyggnad av näridrottsplats i Höör
Planer finns för nybyggnad av näridrottsplats i anslutning till bostadsområde i Höör. Byggplats är ej fastställd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: