Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Höör

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av skola i Sätofta Höör
Projektet avser ny-, om- & tillbyggnad av förskola, skola, tillagningskök, matsal, musiksal och omklädningsrum. Nyproduktionen ska färdigställas etappvis så att ombyggnation i befintliga lokaler kan pågå parallellt med nyproduktionen. Inom fastigheten finns idag skolverksamhet inrymmande F-9 skola, förskola, tillagningskök och idrottshall. I projektet ingår även markarbeten och nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höör
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter. Hyresrätter. Objektets läge: söder om väg 13 och Djurparksvägen.
Nybyggnad av vårdhem i Höör
Avser nybyggnad av lss-boende.
Va-utbyggnad i Maglasäte i Höör
Igångsättning tidigast vår 2019. Omfattar ca 100 fastigheter. Avser va-utbyggnad i Maglasäte, lilla säte och Björkåsen.
Exploateringsarbeten för bostäder i Fogdaröd, Höör
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde som omfatta 100-150 bostäder. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Höör
Avser nybyggnad av bostäder som omfattar 6-8 st radhuslägenheter. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av studentbostäder i Höör
Projektet avser nybyggnad av 2 st huskroppar med 8 lägenheter. Upphandlas tillsammans med projektID 1490518
Nytt exploateringsområde för bostäder i Höör, etapp 3
Avser exploateringsarbeten samt utbyggnad av fjärrvärmenät för bostadsområde för bl.a 30-tal fribyggartomter.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Höör
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 16 st bostäder.
Nybyggnad av studentbostäder i Höör
Projektet avser nybyggnad av en villa med 4 st studentbostäder i 1 1/2 plan. Yta: 35 m2/lgh. Objektets läge: Kvarnbäck i Höör väster. Upphandlas tillsammans med projektID 1506171.
Nytt ventilationsaggregat vid vårdcentral m.m. i Höör
Projektet avser i huvudsak utbyte av befintliga ventilationsaggregat 5701 & 5702 inklusive erforderliga el, vs, styr och byggarbeten.
Nybyggnad av telestation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltelestation - fackverkstorn 60 m samt teknikbod .
Nybyggnad av nätstation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation .
Nybyggnad av nätstation i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält - uteklassrum .
Nybyggnad av lager i Höör
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tält i utbildningssyfte t o m 2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: